החיפוש הניב 21 תוצאות

חזור

על ידי יעבץ
03 ינואר 2018, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

אני מאוד רוצה לקיים מצוות 'אמונה'. 1 מהי אמונה? 2 מה אני אמור לעשות? אני מאמין ששאלתי מעלה גיחוך על פניכם. אך אני מתכוון בשיא הרצינות. ואם יש לאי מי תגובות לא ענייניות, שבבקשה לא יעלה אותן. חלילה חלילה ששאלתך תביא לידי גיחוך ח"ו. אין לך שאלה חשובה מזו שכל בעל דעת אמור להשיב לעצמו דברים ברורים, ועל ...
על ידי סבא
04 ינואר 2018, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

תיכף ויקרא חזן בית הכנסת פרשת שמות ועדיין לא זכינו ללמוד אחד מן הראשונים המבאר ע"ד פשט המקרא את סיבת השיעבוד. כתב האברבנאל בבראשית בפרשת ברית בין הבתרים בזה"ל ואחרוני החכמים מהמחברים הביאו בזה דעת חמשי והם הר"ן והר' חסדאי תלמידו בספרו אור ה' שכתב הר"ן שלא היה גלות מצרים על חטא כלל כי אם להכניע לבות...
על ידי אברהם העיברי
05 ינואר 2018, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

עוד כתב שם הקה"י בזה"ל- "ו הראשונים ז"ל שכתבו ספרי חקירה הי' משום עת לעשות לה ', דלא הי' סגי בלא"ה, וגם כי גודל קדושתם וזכותם עמדה שלא יבא שום תקלה על ידם, אך טוב ומועיל" [/size] יסלח לי מר. אך אני רואה בערבוב בין דברים. שאין קשר ביניהם, סוג של בריחה. ואני אסביר, 'חקירה' כפי שכתבת, וכפי שכתבו אחרים...
על ידי סבא
06 ינואר 2018, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אנשי כנסת הגדולה

מדוע צריכים להעתיק את שטויות הכופרים בפורום שלנו, מדוע אני צריך לקרוא כאן שלדעת חלק מהחוקרים לא היה מוסד כזה בכלל?
על ידי יצחק
14 ינואר 2018, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא- עזרה בהבנת דברי הבית הלוי

כל השאלות נובעות מטעות אחת. כשהבית הלוי מדבר על אמונה בלי הוכחה הוא לא מתכוון להאמין בלי סיבה, ודאי שיש סיבה להאמין בין אם מהוכחה שכלית פילוסופית (כמו שעשה אברהם אבינו שהתבונן במציאות והסיק מסקנות לוגיות) בין אם ממה שמסרו לנו הדורות הקודמים עד מעמד הר סיני (שעל זה מבוססת האמונה שלנו כמש"כ למשל בהקדמ...
על ידי אריך
18 ינואר 2018, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

לפרשת בא - עשר הערות על מכת ארבה ומאמר להורדה

מצ"ב מאמר ובו עשר קושיות והערות על מכת ארבה, וביאור הענין. ההערות (מתוך המאמר): א) למה במכת ארבה מתחילים פרשה חדשה, היה מן הראוי לכלול את כל המכות בפרשה אחת "פרשת מכות". כן העיר באברבנאל. ב) דבר תמוה במכת ארבה, שלא מוזכר כלל שהקב"ה אמר למשה שיהא ארבה, ונראה כאילו משה מצד עצמו אומר לפרעה שיבוא ארבה. ...
על ידי סבא
20 ינואר 2018, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

אל @עברי שיחי'-
תקנתי קצת את דברי בעקבות הערתך.
תבדוק אם עדיין יש לך טענות על הדברים.
על ידי אוריאל
21 ינואר 2018, 16:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

ומאחר והאשכול קצת סטה למסלול אחר (שימוש המילים שבחז"ל), אבקש לשאול דעת הרבנים. מדוע לגזירות חז"ל קוראים גזירה? אף המצוות שבתורה מכונות גזירת מלך, אלא שהמצוות שבתורה מכונות כך רק כשבאים לבטאות את פן הציווי ולא את פן התוכן, אבל דברי חז"ל נקראים לעולם גזירות. (ופעמים תקנות) אולי הוא מפני מה שאמרו בכתו...
על ידי סבא
28 ינואר 2018, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

כבר אמר מרן הגרי"ז ששניים הם שחוגגים את 'העצמאות'- הציוני והקנאי! כך הוא גם לגבי העברית, האובססיה להשאר תלוש ובלתי הגיוני לחלוטין בכל הנוגע לשפת המקום מביאה אותם להתבוסס שוב ושוב בבוץ הציוני... עברתי על כל ספרי ההנהגות של בריסק [וגם ספר הרב מבריסק ד' חלקים] ולא מוזכר שם מעשה כזה, למיטב זכרוני. מאיד...
על ידי יצחק
29 ינואר 2018, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

מצאתי, סימן שי"ט בביאור הלכה ד"ה חייב (בסעיף ד'), באות ג' בתוך הביאור הלכה כתב בזה"ל: שבוררין העצמות מן הבשר ומשליכין אותן לחוץ ויש לדון בזה משום בורר לכולי עלמא כיון דהוא אלאחר זמן אם לא שימצוץ כל עצם קצת בפה קודם שיזרקנו ואז אין שם בורר עליו. ע"כ. מבואר שאפילו שכעת בבוקר הם עושים בשביל סעודה שלישי...
על ידי הראני
01 פברואר 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כל" - לרבויי?

אולי אפשר לומר שהמילה כל באמת באה למעוטי ולא לרבויי, מאי משמע למעוטי, המילה כל באה לומר שהמימרא מתיחסת רק למי שהוא שייך בענין, למשל אומרים כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר, ודאי שנשים ועבדים לא בכלל הזה וגם ק"ש שעל המטה אינה בכלל הזה, לכן באה המילה "כל" כאילו המילה מתיחסת למשפט בעצמו, כא...
על ידי יצחק
04 פברואר 2018, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בניו של משה רבינו במתן תורה

ובזוהר כאן כתב בזה"ל: וְאֵת שְׁנֵי בָּנֶיהָ, אָמַר רַבִּי חִיָּיא, וְכִי בָּנְיהָ וְלֹא בָּנָיו שֶׁל מֹשֶׁה. אֶלָּא, בְּגִין דְּאִיהִי אִשְׁתַּדְּלַת אֲבַתְרַיְיהוּ, בְּלָא בַּעְלָהּ, קָרָא לוֹן אוֹרַיְיתָא בָּנֶיהָ, וְלֹא בָּנָיו. אָמַר רִבִּי יוֹסִי, אַף עַל גַּב דִּבְנוֹי דְּמֹשֶׁה הֲווֹ. מִלָּה ...
על ידי אוריאל
05 פברואר 2018, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בניו של משה רבינו במתן תורה

מחיפוש אחר חיפוש שעשיתי ביומיים האחרונים, מצאתי כדלהלן: את הקושיא אכן הקשו כבר בעלי התוס', במושב זקנים בפרשתן. זה לשונם שם: "ועוד הקשה [ר"י מאורליינש], למ"ד יתרו אחר מתן תורה בא, וכי בניו של משה לא קיבלו התורה", ומסיק שם "לכן נראה דודאי יתרו קודם מתן תורה בא" [והביא דבריהם בפירוש הטור על התורה]. קוש...
על ידי אוריאל
09 פברואר 2018, 12:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בניו של משה רבינו במתן תורה

בעיקר הקושיא, שמעתי ליישב מת"ח גדול, דהלא ידוע שמטרת השעבוד היתה בשביל לזכך ולהכין את ישראל לקבלת התורה. ועל כן, כיון שבניו של משה [וכן ציפורה] לא היו בשעבוד מצרים, נמצא שלא הכינו את עצמם לקבלת התורה, ולכן לא יכלו לבוא ולהיות שם במעמד פנים בפנים כמשנ"א אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, אלא באו אחר...
על ידי סבא
24 פברואר 2018, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

האם אפשר לבקש מחברי החשובים בקשה גדולה, לא להיכנס עכשיו לשום דברים שמביאים לחילוקי דעות, שיכתבו רק דברים שהם מעבר לכל חלוקי דעות, כגון גדלותו בתורה וכו', ומי שחושב אחרת, אנא שימנע לגמרי מלכתוב. ויקבל שכר על הפרישה.
על ידי יצחק
28 מרץ 2018, 19:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

לא הבינותי על דרך הפשט לא צריך להיות סיבה שכתובה בראשונים אלא בפשט ומה שכתוב הוא שפשוט יוסף ואח"כ יעקב ירדו למצרים ובנ"י נשארו שם וכו'. ולא נראה לי שבצורה פשוטה לפי הוי החיים שם היה איזה משהו מוזר ולא טבעי בזה שהם לא עלו בחזרה לכנען שלא היתה תחת ידם. ולכן כיוון שהם פרו ושרצו (שזה אולי לא כ"כ טבעי) ...
על ידי עפר ואפר
10 אפריל 2018, 12:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

אם ממשיכים לדון, אענה אף אני את חלקי, ואכתוב שאכן הגר"ש זצ"ל לא היה "מצומצם" כפי שחשבוהו קצת אנשים, ואעפ"כ אם בן של מקורב אליו שמטבע הדברים יודע הרבה, עושה עכשיו רשימת סיכום ומנסה "לגרזן" מן הגורן ומן היקב כל מיני דברים שיתאימו לדרכו הוא, וזה מה שהוא מצליח "לגייס" אחרי כל המאמצים, אז נו נו... אני מק...
על ידי ישבב הסופר
07 מאי 2018, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

בספר ארחות שבת פרק ג' הערה ה, הביאו את דברי הגר"ש אוירבעך זצ"ל שנקט שאכן אסור בכה"ג. [המעיין שם בניסוח דבריו יראה שכל ההיתר של הפמ"ג זה באופן שחבירו מעונין לאכול, אבל אם מחפשים מישהו שיתנדב בכה"ג זה דרך ברירה ואסור].
על ידי קנקן
19 אוגוסט 2018, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולעים - קונטרס "לכם יהיה לאכלה"

מצו"ב הקונטרס
לענ"ד לאחר לימוד הנושא יש מקום לטענותיו. וודאי שיש צורך להשיב עליהם.
על ידי עפר ואפר
26 דצמבר 2018, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

עברי כתב:ערב טוב,
האם מישהו יכול להוריד לי חוברת מהדורא קמא של הרב הילדסהיימר על מסכת שבת מלאכת כותב?
תודה.
פינקתי אותך גם ב"מוחק", באותו המחיר.