החיפוש הניב 58 תוצאות

חזור

על ידי רמתים צופים
21 ינואר 2018, 22:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אז בקול רעש גדול מה הגירסה האמיתית?

נו נו. איך אומרים - מקובל לתרץ 'ויש ליישב בדוחק', אבל לא 'ויש להקשות בדוחק'.
על ידי רמתים צופים
23 ינואר 2018, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערב ובוקר בכל יום . . .

אצלנו היה ויכוח בנושא. אני מצרף את דברי החכמים, ששניהם כבר אינם בחיים: נתן: מצוּוים אנחנו לומר ’שמע ישראל‘ בכל יום פעמיים, כמו שנאמר ’. . . ודברת בם . . . ובשכבך ובקומך‘ ערב ובוקר. נכון, את הנאמר בקדושה ניתן להבין כהקבלה: ’ערב ובוקר בכל יום תמיד // פעמיים באהבה . . .‘ הערת ר‘ יצחק באי“ד בער בסדר עב...
על ידי רמתים צופים
25 ינואר 2018, 11:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

עי’ בשו”ת מים חיים לר”י משאש (ח”א סי’ קי) שהוא שיחת הפתיים ואין לו מקור.
על ידי רמתים צופים
25 ינואר 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

עי’ בשו”ת מים חיים לר”י משאש (ח”א סי’ קי) שהוא שיחת הפתיים ואין לו מקור. הוא כותב שיחת הפתיים?! :o זה הלשון? הוא שהוא רק כותב שאין לזה מקור? זה לשונו: רוב ההמון נתעו בשוא, והוליכם שולל החרוז שהולידו הפתיים, כל האוכל דג ביום דג ניצול מד"ג, עד שבכל פעם ופעם שמשיגם צער גדול בקנייתם וביוקר גדול הם מנחמ...
על ידי רמתים צופים
02 פברואר 2018, 11:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון הרע על 'ניק'

מהו הגדר של הכרת אדם מול ניק? מה ההבדל בין שמו שקיבל בשעה שנכנס לברית, לבין שמו שקורא לעצמו בפורום? האם ידיעת צורת פניו היא הקובעת? וכי עיוור שאינו יכול לראות אין בו איסור לשה"ר? מהו הגדר של ידיעת והכרת האדם?! או אולי לא די בהכרת פניו, אלא צריכים להכיר גם תהלוכות חייו?! לכאורה כל שם שמסתתרת מאחוריה ...
על ידי רמתים צופים
04 פברואר 2018, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולא לידי בזיון- מה היישוב לתמיהת הגראי"ל?

אתה הולך צעד אחד מדי רחוק. אמנם מסתברים הדברים שלא מדובר בכבוד המדומה כעליית שישי ומפטיר יונה, אבל לדוגמא אדם שדבריו נשמעים בלב השומעים, האין זה כבוד הראוי להתפלל עליה, או כבוד שיתייחסו אליך ברצינות, וכדו' וכדו', האם גם זה כבוד שראוי לגנותו?
על ידי רמתים צופים
05 פברואר 2018, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול הנהנה מיגיע כפו

מדרש רבה על אתר:
טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, עול תורה עול אשה עול מלאכה
על ידי רמתים צופים
05 פברואר 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת הגומל אחרי טיסה

כפי הידוע הרב מטשעבין סבר לברך כי אין לברך מאחר שאינו עובר בים והתקנה נתקנה לעוברי ימים, וכן היתה גם דעתו של הרב מבריסק כפי הידוע לי בחסידות סקווירא נוהגים לברך ללא שם ומלכות למעשה רוב פוסקי דורינו נקטו להלכה לברך, על אף שאני אישת כל פעם מסתפק מאחר שספק ברכות להקל, ומאז ששמעתי על מנהג סקווירא התחלת...
על ידי רמתים צופים
22 פברואר 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הולכת הס"ת לבימה דרך ימין

איני יודע היכן לא נהגו כן. אבל אני מכיר כמה בתי כנסת שהבימה אינו באמצע וצריכים להאריך בהליכה כדי להגיע להבימה, ובכולם נוהגים לעלות מצד ימין.
איברא, שעצם החידוש של המשנ"ב לחלק בין העולה לתורה לבין המוליך הס"ת תמוה לכאורה, ולא זכיתי להבין.
על ידי רמתים צופים
23 פברואר 2018, 03:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות נפוצה בציורי ילדים במגילת אסתר

אכן, כן היא דעת רש"י והראב"ע ועוד, אבל שאר הראשונים חולקים ע"ז, ראה לדוגמא פירוש הרשב"ם: "ונתון הלבוש והסוס. והוא הדין לכתר, אלא שהלבוש צריך להלביש והסוס צריך להרכיב - הוצרכו להזכיר. והכתר, שאדם נותנה על הראש, לפיכך לא הוצרך להזכיר". וכן ברלב"ג "ונתון הלבוש והסוס. ולא זכר הכתר לקצר המאמר". ר"י עראמה...
על ידי רמתים צופים
28 פברואר 2018, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

יש לציין שבבורו-פארק שבארה"ב נתמנה לאחרונה שופטת חרדית חסידית, אשה חשובה ממשפחה חשובה, וקיבלה את ברכתה של כל הגדולים שם.
כשזה קרה שם, חשבתי לעצמי, לא יעבור הרבה מים בכנרת עד שזה יקרה כאן בארה"ק גם כן, וכאן לא יוכל דבר כזה לעבור בשתיקה, מה לעשות, אצלנו יש כזה תחרות מי מסוגל להיות יותר קנאי ושמרני.
על ידי רמתים צופים
01 מרץ 2018, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נהנו מסעודתו של רשע

[בדיוק היום ראיתי בספרו של הגר"ד סולובייציק שעמד בזה, אלא שלא הספקתי לראות התשובה]. אולי זה קשור לתקופת הסעודה. שהיה באמצע ימי שיבת ציון ובנין הבית השני, ועצם ישיבתם בשושן ואי-עלייתם ארצה יש בזה עוולה, וכ"ש לשבת וליהנות מסעודתו של מלך פרס כאילו אנחנו חלק מחגיגת מלכותו, בשעה שמלכות ישראל נמצאת בשפל ו...
על ידי רמתים צופים
05 מרץ 2018, 10:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ידוע אימרה מפורסמת בשם חד מגאוני קדמאי שאמר להרב אונגר בשעה שנתמנה לדיין ומו"צ "מותר לך להקל - אבל אל תהיה 'קל', מותר להחמיר - אבל אל תהיה 'פרומער'". להיות פרומער בעצם לא מגיע מגודל יראת החטא בדר"כ (למעט בודדים אשר יראת השם נוגע בלבם), לא מצאנו את הפרימערס מקפידים בעניינים שבין אדם לחבירו לדוגמה, יו...
על ידי רמתים צופים
05 מרץ 2018, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ידידי הרב @רמתים צופים אתה טועה טעות חמורה. אינך מכיר אותי, והאמנוה בצדקת דרכך וכל מה שהלעיטו אותך מביאה אותך לכאלו מחשבות לא חיוביות [תחשוב טוב יהיה טוב] ולגופו של עניין, אי אפשר לבנות 'השקפה' 'הלכה' ודרכי חיים מסיפור כזה או אחר. נכון שהורגלנו לזה בעיתונות החרדית שעל סמך עובדה שהייתה כולה או חצייה...
על ידי רמתים צופים
08 מרץ 2018, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וישם המלך אחשרש מס על הארץ ואיי הים"

ישנו ויכוח בעולם המחקר מי היה אחשורוש המתואר במגילה, יש המצדדים בעד חשיארש, ויש המצדדים בארתחשסתא. אחד הראיות לחשיארש היא דימיון השם למה שכתוב בסוף המגילה 'אחשרש' שזה מאוד דומה ל'חש[יא]רש'. ואולי מותר לשאול, האם 'אחשורוש' היה שמו הפרסי, או שזה מעוברת במגילה. כעי"ז מצינו בראב"ע שטוען לגבי שמו של משה ...
על ידי רמתים צופים
18 מרץ 2018, 02:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

יפה! ויעויין ביסוד הנפלא של הפחד יצחק על המשמעויות של המילה הודאה, במאמרי חנוכה. אין בידי [וגם לא בביהמ"ד שבמקומי] האם תוכל להעלות לי? בבקשה פחד יצחק על הודאה.PDF אני הבנתי תמיד - יתכן שאני טועה - שמהותו של הודאה היא הכרה, דהיינו כשמקבל אדם טובה ממישהו, אזי בשעה שמודה לנותן הטובה, הרי הוא מגלה בזה ...
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2018, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המושג טיול בדברי חז"ל.

"אוכל ושותה ומטייל בסוכה, ומשנן בסוכה" (סוכה כח ע"ב). שמעתי פעם לבאר ד"מטייל" בסוכה היינו מלשון "טולא" בארמית שהוא צל והיינו שיושב ונהנה מצילה, וההכרח לזה, כי סתם סוכה אין בה בכדי לטייל. אכן, זה נראה הביאור האמיתי בענין טיול בסוכה. ודרך אגב שורשו הוא בלשון הקודש [ככל המילים בלשון ארמי ששורשן הוא בל...
על ידי רמתים צופים
02 אוקטובר 2018, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

לפני שנדון בגוף סברתך, צריך להבהיר: דרך גידולו, אין הכוונה איך העלים נוטים אחרי שקוטפים אותו מהאילן. מאידך, דרך גידולו אין הכוונה ג"כ שבשעה שהם על האילן הם עומדים ישר למעלה, שהרי גם באתרוג - בשעה שזה על האילן צד הפיטם נוטה כלפי מטה, ואילו צד העוקץ עומד למעלה. ואעפ"כ אם נטל את האתרוג עם עוקצו למעלה ל...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

מה כל הנידון כאן. גם לגבי אתרוגים גם לגבי מצות גם לגבי הרבה דברים אכשר דרא. היום המנהג הרווח להקפיד על לבלוב מה באת לזלזל. לא הבנתי דבריך. הנידון כאן, האם יש בזה מכשול וחשש פסול בנטילת ערבה של בוסר. כולי עלמא מודו שישראל קדושים הם ומנסים לקיים את מצות ה' בהידור הראוי כראוי וכיאה לפני אדוננו ומלכנו ...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

הבנת את דברי לאשורם. ואתה בחינם משיג על מנהג ישראל. וכתב לך החסיד דברים של טעם. אודה ולא אבוש, שבאמת לא הבנתי דבריך כלל וכלל. (איני יודע מה אתה מתכוון במנהג ישראל, קשה לקבוע על כל טעות שהתקבלה בישראל כמנהג, א"כ בידך לעקור חצי מהשו"ע. אבל מה ראית להעדיף מנהגם של ישראל בעשרים שנים האחרונות, על פני מנ...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

אין שום הוכחה על אכשר דרא בכך שכולם הולכים כעדר ללא רועה וכסומים בארובה אחרי שמישהו צווח בשוק "ערבות לבלוב" והכניס את זה למודה. אין שום הידור בלבלוב הלזה, וכל מה שהיו מחפשים לבלוב הוא רק אלו שרצו לוודאות שאין קטימה. בערבות שמכרו לפני שלושים שנה ומעלה בב"ב, מגדות הירקון, וכולם קנו מהם, לא היה שום לב...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 02:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

מה כל הנידון כאן. גם לגבי אתרוגים גם לגבי מצות גם לגבי הרבה דברים אכשר דרא. היום המנהג הרווח להקפיד על לבלוב מה באת לזלזל. במה איכשר דרא באתרוגים? פעם הקפידו על עיקרי הכשרות כדתנן במתניתין: ניטלה פיטמתו פסולה, הירוק ככרתי רבי יהודה פוסל הידרו לקחת אתרוג יפה וגידולו נאה, להתהדר לפניו במצוות. לעומת ה...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 03:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

המושג 'גנטיקה' לא היה קיים בזמנם. המושג גנטיקה קיים מאז ששת ימי בראשית, לפי התורה שלנו אתה כנראה מתכוון למילה "גנטיקה", אכן, חז"ל קראו לזה "כלאים/הכלאה" אז זהו שלא. גנטיקה הוא המדע הבוחן השפעות של גנים על תכונות הולדות, בין בחי בין בצומח. המדע הזה התפתח בשנים אחרונות, ובעיקר מאז החכם הגוי המכונה 'מ...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 03:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

נזהר מצבועים כתב:
רמתים צופים כתב: אם הזמן יספיק לי מחר, אנסה לצטט מדבריהם של האחרונים בתשובותיהם.
כדאי שמחר תאסוף גם ציטוטים של השיטות האחרות.
איני מתכוון להכניס ראשי בין ההרים כמובן, אלא בניגוד לטענתך שהם לא חששו עקב הטענה הבוטנית, אנסה להביא מדבריהם שהם כן ביססו את דבריהם עקב המציאות הגנטי שבתוך הפרי.
ושו"ר שקדמני דרומאי.
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 11:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור מנהג הגר"א בדין ברכת לישב על כל כניסה לסוכה

ידוע דעת הגר"א שפסק כשיטת הגאונים שבכל פעם שנכנס לסוכה מברך ברכת לישב, ולאו דווקא על אכילה. והנה לשון המעשה רב על הנהגת הגר"א הוא שהגר"א היה מברך אפילו מאה פעמים ביום. ומלשון זה משמע שהגר"א היה מברך אפילו ביוצא על דעת לחזור. ולכאורה הביאור [שמעתי לפרש כן] דהנה נחלקו השוע והרמ"א אם פשט הציצית על דעת...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 18:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

תכלס' מה אתה רוצה, שהוא יאמר שהחזו"א צודק כשהוא תמוה. לא פעם ראשונה שיש חזו"א תמוה צריך לעיין ולחשוב תירוץ תמיד יש רעיונות חדשים והתורה היא ללא גבול אבל לא יתכן לסתום לכולם את הפה בגלל שהם נגד חזו"א אם רק מדברים בהגיון ובצורה מכובדת . לא. מה שהעירו עליו לא בגלל שטען טענות להבין. אלא בגלל שזלזל ברוב...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 19:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

... רק להבהיר באתי, איני בא מביהמ"ד מזחיסטי, איני מכיר את שיחם, לא לטב ולא למוטב. אני בכל זאת מנסה בכל מאודי להבין את העמדה שלך, אני מבין שאין לך טענה הלכתית, שאל"כ בטח היית כותבם, אתה כנראה יש לך טענה השקפתית, ולכן ברצוני לברר ולהבין, אני מסתפק מהו כוונתך, ואשמח אם תוכל להסביר קצת, יש לי שני דרכים...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

רמתים צופים למי כוונתך שבדורינו הוא חולק על כל האחרונים והמ"ב והחזון איש שבדורינו אין בעיה של מורכבים תוכל להזכיר שמות מבין הפוסקים? למשל הרב וואנזר הרב אלישיב הרב קרליץ הרב עובדיה הרב אוירבעך האם כל אלה בדורינו שידעו את הטענות שהזכרת התעלמו מזה? מי אלה הרבנים שאתה נאחז בהם? אשמח לשמוע. לא הבנתי למ...
על ידי רמתים צופים
03 אוקטובר 2018, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במנהג סדר הנענועין

הנה מצינו כמה מנהגים בסדר הנענועין, אך 2 מנהגים הם הנהוגים ביותר בימינו המחבר בשו"ע פסק דמשום כל פינות שאדם פונה לימין הוא פונה לכן יש לעשות סדר הנענועין מזרח צפון מערב דרום מעלה מטה, והנה שמתי לב כי רוב האנשים אשר נוהגים כהמחבר בזה הרי שהם עומדים ופניהם למזרח ואז פונים לימין לצפון ואז למערב, אלא כ...