החיפוש הניב 33 תוצאות

חזור

על ידי אליהוא
22 ינואר 2018, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה

שורות השירה האחרונות נכתבו בשלוש דרכים שונות [וראה עוד בספר של יצחק פנקובר על כתר אר"ץ]: המצויה, שיטה ספרדית: בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב ה' עליהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים הפחות מצויה, שאני נוהג לכתוב, השיטה התימנית [על פי פסקי הלכה של כמה רבנים, כולל הרב נויבירט ז"ל, שהזמין מ...
על ידי אליהוא
22 ינואר 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

על פי בקשת רמתים צופים, הנה קטע [גרסה ישנה] של סידור 'ושננתם'.
גם קטע מתוך הדיונים יוצג בקרוב
על ידי אליהוא
22 ינואר 2018, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

הנה קטעים מן הדיונים, שוב על פי בקשת ר"צ: א‘ והשב את העבודה לדביר ביתך, . . ואשי ישראל ותפִלתם באהבה תקבל ברצון ב‘ והשב את העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל, . . ותפִלתם באהבה תקבל ברצון פירוש א‘: גם האִשים וגם התפילה שמתפללים באהבה יתקבלו ברצון. פירוש ב‘: גם העבודה וגם האִשים השֵב לדביר ביתך. לשיטה ב‘ ל...
על ידי עברי
04 פברואר 2018, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולא לידי בזיון- מה היישוב לתמיהת הגראי"ל?

(בהנחה שהסיפור אכן היה, אני כמובן לא מזלזל בגדולת מרן הגראי"ל אלא שאני מתקשה להאמין לסיפור מאחר והכרתיו שזה לא הסגנון שלו..) אני מנסה להבין את הקושיא, האם הכוונה בזה גם לשאול כלפי מי שמבזה את הגראי"ל? מי שירק עליו האם לא יעבור בזה איסור, שהרי יסוד האיסור הוא הצער וההיזק של השני וכל עוד והשני שמח בזה...
על ידי יוספזון
26 פברואר 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

מענין לענין, סתם שאלה עמהארצית, לפי מה נקבע האדם אם היא עמלקי, לפי גזע האב או האם? את"ל שלפי האב, אזי יתכן אדם שהוא יהודי וגם עמלקי. וא"כ האם חל עליו החיוב לאבדו ולמחותו מעל פני האדמה? ובעצם גם בלא זה, האם עמלקי יכול להתגייר? אם כן, אז האם פקע ממנו דין עמלקי ושוב אינו בדין מחייה? אין לי כרגע את המר...
על ידי ישי בן ישראל
22 מאי 2018, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

תובנה פשוטה. על דרך כלל, כשמנסים ליישב דברים הנוגדים להלכה כמו בנידו"ז -אלו המתפללים אחר חצות (ולשו"ע ורוב האחרונים אחר ד' שעות) וכן בשאר הנידונים..ככל שמנסים ליישב את הדברים הם נעשים רק יותר דחוקים עד אבסורדיים. כמו התי' שמביא הס' הנ"ל ודוחה לדבריהם אחת לאחת. תובנה עוד יותר פשוטה: מעשי הצדיקים שהי...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 מאי 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

להגיד שנוהגים כשו"ע בכל הדברים, זה לא נכון. כי הרבה פעמים הנו"כ חולקים על השו"ע, ועד ימינו פוסקי הדור הם קובעים מה היא ההלכה. כשיאמרו שאחד מגדולי הצדיקים הורה שמי שהתחיל פסוקי דזמרה עם הציבור יכול להאריך בתפילתו ולהתפלל שמו"ע אחרי הציבור, יקומו פה ויתחילו לערער על דבריו. אבל כשיראו זאת בשערי תשובה ס...
על ידי כלפי ליא
03 אוקטובר 2018, 02:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוגי יאנעווע-קלבריה - מפרדסי חיבת ירושלים - בהכשר הגר"נ קרליץ

חסידי חב"ד מספרים בשם האדמו"ר הריי"ץ שסיפר שבעל התניא אמר שבדורו של משה רבינו הביא ענן אתרוג מקלבריה כדי לצאת בו, כי חז"ל אמרו במדרש המובא ברש"י, ומשמני הארץ יהיה מושבך זה איטליה של יון, וא"כ זה המקום המובחר ביותר, ומסתבר שמשם הובאו האתרוגים המשובחים ביותר. דא עקא שסיפור זה בוודאי לא היה ולא נברא ו...
על ידי כלפי ליא
03 אוקטובר 2018, 02:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

איני מבין. האם מותר כאן בפורום לבוא ולחלוק על כל גדולי הדור החרדיים שפוסלים מורכב לגמרי, מתוך איזה טענה מדעית. זה נראה לי מאוד מוזר [או אולי מנצלים את השעה המאוחרת שהמנהל ישן כבר?] אבהיר שוב אינני חולק ח"ו על גדולי הפוסקים קודם כל - אתה מתעלם ביודעין מחבל פוסקים שהכשירו אתרוג המורכב וחבל פוסקים שלא...
על ידי אור זרוע
03 אוקטובר 2018, 03:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

בנוגע לאתרוג המורכב מעניין להביא מש"כ אבני נזר (חו"מ קטו) בנוגע להרה"ק החוזה מלובלין זצ"ל: והנה שמעתי שהרבי מלובלין זצוקללה"ה שיבח הקורפי. וזה הי' עמוד גדול לסמוך. כי מסתמא צפה ברוח קדשו שאינם מורכבים ובוודאי העולם סומכים עליו וע"כ יוצאים לכתחילה בהקורפו: אולם זאת שמעתי ברור שמה שחסידי פולין אינם נז...
על ידי כלפי ליא
03 אוקטובר 2018, 03:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

הרב כלפי לייא הביא סוגיית הגמ' של חוששין לזרע האב, ועל זה אמרתי שזרע האתרוג היא האבקנים, זאת מציאות, ולא הבנתי על מה יש לחלוק בזה או שאתה מתכוון לשם 'אב', גם בלי הסברא של חוששין לזרע הכוונה כמובן לשם אב. לגופו, הפוסקים דנו במורכב מכמה זוויות, יש גם את הזווית הזו של גורם, ויש גם את החששות שזה נחשב פ...
על ידי כלפי ליא
03 אוקטובר 2018, 09:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

אולי תלמד אותנו קודם מי זה כל גדולי האחרונים שאתה מדבר עליהם לפני שאתה מנפיק את הסיסמאות הללו? אם תבדוק תגלה שרוב גדולי האחרונים דווקא נטו להכשיר אתרוגים מורכבים. משנה ברורה שמעיד כך לא מספיק לך? מספיק ויותר. ואם תבדוק שוב ברשימת המקורות תגלה א' שרבים מאוד מגדולי האחרונים נטו להכשיר אתרוג מורכב ממש...
על ידי יצחק
03 אוקטובר 2018, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

כבוד הרב @רמתים צופים. דבר ראשון רציתי לומר לך כי נהניתי מאוד מגישתך המקורית והיחודית, החכמתי ממך. בפרט נהניתי מהסברא החדשה בענין אתרוג מורכב [בלי להכנס עד כמה זה משפיע על ההלכה, וכן בלי לדון על ההקשר בו רעיון זה נידון באשכול כאן]. ועתה ברצוני לשאול, מנין לך דבר זה? ממי שמעת זאת? או היכן קראת על כך...
על ידי סענדער
03 אוקטובר 2018, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

על איזה פוסק אתה מסתמך בדורינו שהמציאות הוכרה גם הדין השתנה? פשוט תזכיר שם אחד מכל גדולי הפוסקים בדורות האחרונים ששותפים לדעה שלך. ראה לעיל, הרי הוא ענה לו להדיא: רציתי להבין שני דברים, א' האם ההלכה נמסרה אך ורק להרב עובדיה או להרב אויערבאך? האם רק הם בני אברהם יצחק ויעקב? האם רק להם מותר לפסוק לפי...
על ידי סענדער
03 אוקטובר 2018, 21:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

התחמקות! התחמקות! ושוב פעם התחמקות!!!
אתה לא מפסיק מלהתחמק
ועוד להתכבד בקלון חבירו גם כן.
על ידי סענדער
03 אוקטובר 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

ולסיום אשאל שאלה עוד יותר פשוטה.
כך דוחים דברי הזולת?
מתוך זה שגדולי ההוראה לא התיחסו?
על ידי יהודה1
10 אוקטובר 2018, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

אין קושיה ממה שאמרו שבא"י לא ה יה המבול שעל זה כבר כתב הרמב"ן שאכן המים נכנסו לא"י אלא שלא ירד בה הגשם ולא נפתחו המעינות. יש לציין שיש דעה במדרש שהמים היו חמש עשרה אמה בכל מקום בין העמק בין בהר ועמדו כך בנס. עוד ראיתי דעת הרלב"ג שמדת התיבה היתה כך שגלוי לפני הקב"ה שזה מחזיק את כולם. וצ"ע הגמרא ביומ...
על ידי יהודה1
11 אוקטובר 2018, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

@אברעמעלע כתב כן. כעת אני חושב שהתכוין בכלל להקשות על תירוצו של @יהושע שמדור החיות היה 20 אמה והקטין את גודל הקומה לאנשים ועל זה קשה הרי גם נח היה גדול.
על ידי תיובתא
12 אוקטובר 2018, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלאי עשן השתדלות?

דרך אגב לשאלתך, שמעתי פעם בשם הרב פינקוס דבר מבהיל, לולי היו קמים גופי הצלה בציבור החרדי היו פחות אסונות ומטעם זה מנע מללכת לקורסים של החיאות ועזרה ראשונה וכדומה. לא מצאתי את זה בספרו ולא יודע אם זו אכן שמועת אמת. וגם זה בכלל שאלתך מה שלא עורכים קורסים של עזרה ראשונה לבחורי ישיבה ואברכים, ואולי זו ...
על ידי שמעיה
12 אוקטובר 2018, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

ביקשת דוגמא יביא לך אחת מהפרשה שתעבור כך כתב הרמב"ן בראשית ו ד בשם חז"ל והנכון בעיני, כי אדם ואשתו יקראו בני האלהים בעבור שהיו מעשה ידיו והוא אביהם, אין להם אב זולתו והוא הוליד בנים רבים ככתוב ויולד בנים ובנות והיו האנשים האלה הנולדים ראשונים מאב ואם בשלמות גדולה מן הגובה והחוזק, כי נולדו בדמות אבי...
על ידי איש בנימין
18 אוקטובר 2018, 19:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

אם נימא שהכניס נח לתיבה עבדים, ובכל זאת אינם מפורשים בקרא, נוכל גם לומר שבאמת הם הולידו, אלא שאינם נחשבים לעמים בפני עצמם, אלא טפלים לבני נח. וזהו דיוק הכתוב "אלה בני נח היוצאים מן התבה ומאלה נפרדו הגויים למשפחותיהם אחר המבול". שדוקא מבני נח נפרדו הגוים וכל העבדים ובניהם הם טפלים להם.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 אוקטובר 2018, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
19 אוקטובר 2018, 07:37
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
21 אוקטובר 2018, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
21 אוקטובר 2018, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 03:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

לענ"ד יש אי בהירות גדולה בקרב הציבור בכל הנוגע לנידון זה, הן מבחינת ההשקפה התורנית והן מבחינת המציאות, ואנסה לסדר את הדברים עד היכן שידי מגעת. בחינת הענין מזוית ראיה היסטורית: המצב כמעט בכל קהילות ישראל בכל הדורות מאז שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל לפני כ-3300 שנה ועד לפני כארבעים שנה, היה שרוב הציבור ע...
על ידי מנהל ב'
22 אוקטובר 2018, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשכנע מישהו שלא יצביע כדי להגדיל כוח המפלגה שלי

לכאורה יש כאן שאלה הרבה יותר יסודית והיא: האם נכון לנסות לשכנע אנשים בנכונות השיטה שאני מאמין בה כנגד השיטה בה הם חונכו ובה הם מאמינים? לא הבנתי את השאלה. ברור אם אני אוחז שזה נכון וזה לא נכון, למה שאני לא חייב לשכנע אותו שזה אכן נכון. אלך לדוגמא רחוקה וקיצונית, האם אסור לי לדוגמא לשכנע ערבי בגנות ...
על ידי שמעיה
16 דצמבר 2018, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

וזה נכון שבבעלזא אומרים זאת בער''ש קודם מנחה.
על ידי משה נפתלי
17 ינואר 2019, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה

רמתים צופים כתב:פירש רשב"ם שפסוק 'כי בא סוס' נמשך לשירת מרים והנשים.
וכבר קדמו רש"י בסוף פרק המגרש, שכתב וז"ל:
'כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה' - לְשׁוֹן 'דְּהָא', מִפְּנֵי שֶׁבָּא סוּס פַּרְעֹה, לְפִיכָךְ 'וַתִּקַּח מִרְיָם'.