החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי 544
22 פברואר 2018, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלות פורים?

מסתמא ענית לו או שהתכוונת לענות לו שאפשר להיגאל גם בתוך הגלות.
והחג הוא על הגאולה שבתוך הגלות, ולא על הגלות עצמה
וכהיסוד הידוע של ר' חיים פרידלנדר [מועדים ג] יזכה ויראה לא נאמר אלא זוכה ורואה.
אבל אינני יודע איך מפשיטים זאת ליהודי פשוט.
על ידי 544
09 אפריל 2018, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שעבר עליו הפסח

@סבא ההיתר בתערובת חמץ לכאורה הוא רק שזה היה בתערובת בפסח עצמו שעל זה לא גזרו, אבל אם בפסח זה עדיין היה לבדו, זה נאסר ולכן דווקא במה שאפו אחרי פסח יש יותר מקום לבעיה להפך. אם זה היה חמץ ממש לפני פסח ונתערב לאחר הפסח, זה קל בהרבה מאשר אם היה בתערובת מלפני פסח. אין לי זן עכשיו לאתר את המקור, אבל כך ג...
על ידי 544
04 דצמבר 2018, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

האם יש אי מי שיכול לעשות עימי חסד של אמת, ולהנגיש לי את חידושי רבנו משה קזיס על מסכת שבת דפים קלח ע"א - קמ ע"ב. ברכת יישר כח שלוחה מראש לכל המסייעים. בשמחה רבה יותר משהנני נהנה מהכתוב בשורות, נהנה אני מהכתוב בין השורות... השמחה של הנתינה, שווה לי יותר מהנתינה בעצמה, וכל זה מבלי להוריד כי הוא זה מער...
על ידי 544
22 ינואר 2019, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

@אור זרוע אם ה@אברך המנוסה לא חשב שיצליח, מסתמא היית צריך לעבוד על זה קשה...
בכה"ג מן הנמנע להסתפק ב'תודה רבה שלוחה מראש'...
על ידי 544
23 ינואר 2019, 15:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אברך כתב:בשמחה
...הקב"ה מצרפה למעשה
על ידי 544
16 מאי 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר שעדיין לא יצא לאור מחדש

ח.ש. כתב:
02 אפריל 2019, 20:19
האם יש למישהו מידע על ספר חשוב ושימושי שעדיין נמצא בדפוס ראשון וההדרתו מחדש תסייע ללומדים?
אשמח לקבל רעיונות.
ספר ארצות החיים למלבי"ם.
שימושי ויסודי מאוד לכל מי שמתעסק מעט בהלכות ציצית ותפילין.

 
על ידי 544
03 יוני 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

מיגו דתכלת פטרה לבן נמי פטר [מנחות מ. יבמות ד:]

עשה דוחה לא תעשה לשיטת רוב הראשונים נלמד ממה שכלאים נדחים מפני ציצית. וריש לקיש סובר שכל זה דוקא בשאי אפשר לקיים שניהם. ובתוס' [מנחות מ. ד"ה כיון, יבמות ד: ד"ה דאפילו] מקשים איך חוטי לבן מצמר פוטרים בטלית של פשתן והלא יכול לקיים שניהם, ומתרצים דמיגו דתכלת פטרה לבן נמי פטר. וכוונתם לכאורה שמתוך שחוטי...
על ידי 544
04 יוני 2019, 10:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו דתכלת פטרה לבן נמי פטר [מנחות מ. יבמות ד:]

הרב @מאן דהו והרב @מבקש אמת היוצא מדבריכם הוא שכלאים הותרו בציצית ולא נדחו.
אמנם התוס' במנחות בתירוץ השני תירצו כך, ומלשונם נראה שבתירוץ הראשון סברו שהאיסור רק נדחה ולא הותר.
ומדברי התוס' נראה שיש מקום שאפילו שאפשר לקיים שניהם והלאו לא נדחה, מ"מ המיגו הוא הגורם לו שלא יעבור על הלאו.
על ידי 544
04 יוני 2019, 10:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו דתכלת פטרה לבן נמי פטר [מנחות מ. יבמות ד:]

הרב @האחד בא לגור ולמה א"כ מוכרחים שזה יהיה דוקא עם תכלת, והלא גם כשאינו מניח תכלת מקיים את אותה המצוה. ובתוס' ביבמות מפורש שכל זה דוקא יחד עם תכלת, דאל"ה אסור כיון דאפשר במינו.