החיפוש הניב 36 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
18 פברואר 2018, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה

כמדומה שכוונתו שמחמת ספק ספיקא לא מחזקינן איסורא ולא שיש חזקה לולא הס"ס.
על ידי הראני
18 פברואר 2018, 16:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה

שאלה דחופה לכל חברי בית המדרש. בדין שמירת המצות ישנו ט"ז [תנג ד, טז ס"ק ד] שמבאר את מה שכותב הש"ע שבשעת הדחק מותר לקחת קמח מן השוק בזה הלשון [בקירוב]: דלא מחזקינן איסורא. ונראה דאפילו במקום שלותתין אימר לא לתת בדרך שנתחמץ. עכ"ל. ומפשטות לשון הט"ז נראה שכוונתו לומר שמה שמותר לקחת קמח מן השוק הוא משו...
על ידי אלימלך
22 פברואר 2018, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה - דחוף ביותר!!!

לגבי השאלה הראשונה, י"ל שמאחר ונוהגים ללתות איתרע ליה חזקה. [והחזקה רק כשלקח קמח מהשוק]
לגבי הב' אין כונת הפמ"ג שהמג"א חולק על הט"ז אלא רק הביא את דברי המג"א. אי נמי מכך שהט"ז לא הזכיר זאת משמע ליה דפליג.
על ידי הפקדתי שומרים
22 פברואר 2018, 18:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלות פורים?

ממש כך בסגנון הזה, אבל יישר כח, על הניסוח הקצר והקולע, "החג הוא על הגאולה שבתוך הגלות ולא על הגלות עצמה"
נפלא.
על ידי סבא
22 פברואר 2018, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

גם החיד"א כתב זאת בנחל אשכול [אסתר ג,ד] וז"ל שמעתי מחכם א' זלה"ה שפי' דרך צחות דכיון דהמן הי' עבד למרדכי אם היינו בא"י מלין וטובלין אותו לשם עבדות וחייב בכל המצות שהנשים חיבות וא"כ אפשר שמרדכי אמר להם שהוא עבדו ודין עבדי ישראל למול ולטבול ולקיים מצות שהנשים חייבות ואם היה המן בא"י וידינו תקיפא הי' י...
על ידי סבא
22 פברואר 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

שורת סיכום אנחנו מחפשים חיד"א או מקור אחר לכך. בתקוה שזה דבר אמיתי ולא השערה בעלמא. הוא חת''ס בתורת משה פרשת תצוה, עניני פורים. לא מצאתי בחת"ס אלא בדברי נכדו בשיר מעון וז"ל ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי. כבר דקדק במנות הלוי אשר הוא יהודי מיותר מאי נפקא מיניה להם לראו...
על ידי אלימלך
22 פברואר 2018, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה - דחוף ביותר!!!

לגבי הב' אין כונת הפמ"ג שהמג"א חולק על הט"ז אלא רק הביא את דברי המג"א. ומה שכתוב ומג"א מחמיר קאי על דברי השו"ע, אמנם זה דוחק. אי נמי מכך שהט"ז לא הזכיר זאת משמע ליה דפליג. הכונה שמכך שלא כתב שבמדינתינו אין לקנות מן השוק. ומה שהקשת מהט"ז לקמן ראה בהמשך שמדבר על בעלי הריחיים. שוב ראיתי באליה רבה שמוכ...
על ידי אלימלך
22 פברואר 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה - דחוף ביותר!!!

אין הכונה שסולת נקיה נהגו ללתות יותר זמן ולהשרות, אלא שסולת נקיה נהגו ללתות. ולכן האחרונים מקשים על הט"ז מהתרומת הדשן אע"פ שהם בעצמם מעמידים דבריו בסולת נקיה וז"ל האליה רבה: "קמח וכו'. וסלתות (שבלי לקט סי' רי וכלבו סי' מח וריא"ז בשלטי גיבורים יב ע"א אות ב). ולפ"ז מ"ש בתרומת הדשן סימן קי"ט דאנו מחזיק...
על ידי אברך
18 מאי 2018, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:אשמח מאוד לקבל ספר בית ארזים על השו"ע סימן שכ
תודה לכל המסייעים
@אחד התלמידים @מוטי
בבקשה (גם לי יש אוצה"ח).
https://jumbomail.me/j/vA-WUP2AVEi67lC
על ידי הפקדתי שומרים
05 ספטמבר 2018, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עילוי נשמה

ראיתי מביאים בשם הגר"ח פלאג'י שכתב "ולפי זה נראה שהוא הדין למי שנותן מעות נדבה להדפיס ספר חדש מתורתם של ראשונים או אחרונים, שזהו בכלל מה שאמרו (כתובות נ.) "צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד", זה הכותב ספרים ומשאילם לאחרים. והוא הדין למי שמדפיס מהונו ספר כתיבת יד בהלכה, אשר חובר על ידי איש גדול בתורה ומורה הור...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
05 ספטמבר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עילוי נשמה

כמדומה שראיתי באהבת חסד לח"ח
על ידי אברך
22 אוקטובר 2018, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:אם מאן דהוא יכול להעלות קישור לספר 'תוספת שבת' [מייזליש] על סימן שטו [הלכות אוהל בשבת] תבוא עליו הברכה
@עזרא נש @אחד התלמידים .
בשמחה
על ידי אחד התלמידים
21 נובמבר 2018, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:הם יכול מאן דהו להעלות לי מאוצר החכמה את הספר 'חינא וחסדא' [ארדיט] על מסכת כתובות דף ז. האי מסוכרייתא וכו'?
@אחד התלמידים @אברך @עזרא נש
ברכת יישר כח שלוחה מראש.
אפשר להוריד כל הספר. http://beta.hebrewbooks.org/6884 ,http://beta.hebrewbooks.org/6885, http://beta.hebrewbooks.org/6886.
על ידי אברך
04 דצמבר 2018, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:האם יש אי מי שיכול לעשות עימי חסד של אמת, ולהנגיש לי את חידושי רבנו משה קזיס על מסכת שבת דפים קלח ע"א - קמ ע"ב.
ברכת יישר כח שלוחה מראש לכל המסייעים.
בשמחה רבה
על ידי אברך
05 דצמבר 2018, 02:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב: אשמח גם לקבל את ה'ביבליוגרפיה' על ספר זה אם אכן ישנו [מסתמא בתחילת אחד הספרים]. בתודה מרובה.
בשמחה רבה, מצורף.
אגב, אכן זו ביוגרפיה ייחודית, אדם שישב ולמד בלי גמרות !!! רק עם רי"ף וראשונים !
על ידי אור זרוע
22 ינואר 2019, 17:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:אשמח מאוד באם שייך לקבל את 'מתיבתא' של עוז והדר על מנחות מדף לח. עד סוף דף לט:, אם אפשר לקבל גם את הילקוט ביאורים.
תודה רבה שלוחה מראש.
על ידי אור זרוע
22 ינואר 2019, 17:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:אשמח מאוד באם שייך לקבל את 'מתיבתא' של עוז והדר על מנחות מדף לח. עד סוף דף לט:, אם אפשר לקבל גם את הילקוט ביאורים.
תודה רבה שלוחה מראש.
על ידי אברך
23 ינואר 2019, 00:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

@אור זרוע אשמח לשמוע (אפשר באישי) איך הצלחת להדפיס ספרים של עוז והדר מאוצה"ח.
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אברך כתב:@אור זרוע אשמח לשמוע (אפשר באישי) איך הצלחת להדפיס ספרים של עוז והדר מאוצה"ח.
לא הצלחתי להדפיס.
בצעתי "העתקה כתמונה" לכל עמוד בנפרד (בתצוגה המקדימה). הדבקתי בקובץ וורד והדפסתי ל-PDF.
על ידי אברך
23 ינואר 2019, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

בשמחה
דבר יהושע חלק ב סימן עט.jpg
על ידי יהודי
16 מאי 2019, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רמב"ם פרנקל

זה לא כ"כ מהדורה חדשה, אלא עשו סימון בכל דף ודף, בזמנים הוא מהדורה חדשה, ובעתיד יהיה גם נשים.
על ידי מבקש אמת
16 מאי 2019, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

לענ"ד עיקר החיזוק הנצרך בשבת הוא לא ב"שמור" אלא ב"זכור", כלומר להרגיש ולהתחבר לקדושת השבת ולרוממותה. זה לא דבר שנמדד במעשה מסויים או בחומרא כזו או אחרת, אלא בהרגשה וחיבור פנימיים. נדמה לי שבקהילות החסידים מרגישים זאת יותר, ואיני מתכוון דווקא לטיש של הרב'ה אלא לכל בימ"ד חסידי באשר הוא. בציבור הליטאי ...
על ידי מאן דהו
03 יוני 2019, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו דתכלת פטרה לבן נמי פטר [מנחות מ. יבמות ד:]

סיבת ההיתר לא תלויה אם אפשר או לא. אלא המיגו הוא סימן לדבר שהתורה לא אסרה כלאים בציצית בכל גוונא [גם של פשתן לבן] מזה דהותר של תכלת בפשתן
על ידי מבקש אמת
04 יוני 2019, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו דתכלת פטרה לבן נמי פטר [מנחות מ. יבמות ד:]

עשה דוחה לא תעשה לשיטת רוב הראשונים נלמד ממה שכלאים נדחים מפני ציצית. וריש לקיש סובר שכל זה דוקא בשאי אפשר לקיים שניהם. ובתוס' [מנחות מ. ד"ה כיון, יבמות ד: ד"ה דאפילו] מקשים איך חוטי לבן מצמר פוטרים בטלית של פשתן והלא יכול לקיים שניהם, ומתרצים דמיגו דתכלת פטרה לבן נמי פטר. וכוונתם לכאורה שמתוך שחוט...
על ידי האחד בא לגור
04 יוני 2019, 02:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו דתכלת פטרה לבן נמי פטר [מנחות מ. יבמות ד:]

אמנם, התוס' במנחות ממשיכים שגם אם חוטי הלבן הם מפשתן - יכולים הם לפטור בטלית של צמר , והסיבה - 'דמיגו דתכלת פטר בשל פשתן לבן של פשתן נמי פטר ואף על גב דאפשר במינו'. את זה לא הצלחתי להבין, הלא התוס' מסכימים שאין אנו מוכרחים ליתן פשתן בצמר, ובכל אופן מותר משום 'מיגו' מהו המיגו הזה? איזה כח היתר זה? ב...
על ידי האחד בא לגור
05 יוני 2019, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו דתכלת פטרה לבן נמי פטר [מנחות מ. יבמות ד:]

לא הבנתי. ואסביר שוב את אי הבנתי מלכתחילה. אם זה כ'כח טענה' היינו שהמיגו מוכיח את כוחה של המצוה, אזי כח המצוה הזו נשאר גם כשאין תכלת, שהרי התכלת אינה מצוה חדשה אלא דין בפרטי אותה המצוה. וממילא כיון שאילו ירצה יוכל לקיים את המצוה עם תכלת ולדחות את הלאו - הרי שמוכח שבכח מצות ציצית לדחות את הלאו של שע...
על ידי גמח
30 יוני 2019, 11:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

סליחה לא שמתי לב.
פרי מגדים.pdf