החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי א יודעלע
15 ינואר 2018, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

בהספד ככלות השלושים סופר שהגראי"ל נהג כידוע לעשר כל מאכל, פעם היו אצלו בבית בננות והוא עישרם וכך נשארה חצי בננה על השולחן ביקש מרן מנכדו שיאכלנה כדי שלא תשחיר ויהי' בל תשחית. הוא עצמו הקפיד כל השנים לא לאכול פרי זה גם מספק ברכה וגם ספק ערלה וגם בגלל מותרות, הנכד סירב ומרן נסה לשכנעו אומרים שזה טעים ...
על ידי א יודעלע
17 ינואר 2018, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול הנהנה מיגיע כפו

אם יותר לי להוסיף פירוש חסידי על מאמר זה: שכידוע הקב"ה חפץ שיעשו לו דירה בתחתונים דווקא, ומלאכים יש לו מספיק בשמיים, (וכפי' זה יש בספרי חסידות שזה הי' חטא המרגלים שרצו להישאר עם משה במדבר ללמוד ממנו תורה ולאכול המן בלי להתעסק בעניני ארציות, אך זה אינו רצון ה' כאמור) ובמאמר זה הכוונה על נהנה מיגיע כפ...
על ידי א יודעלע
24 ינואר 2018, 19:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה

נא להתפלל ולעורר רחמי שמים מרובים על אחד משיירי כנסת הגדולה מגדולי וזקני האדמורי"ם רבי מרדכי בן מרגליא מויז'ניץ מונסי. למי שלא מתמצא: הרבי נולד וחי בבחרותו ברומניה בצל סביו הגדול האהבת ישראל מויז'ניץ, אליו הוא קשור מאוד, הוא בנו של האמרי חיים ודודם של אדמו"רי ויז'ניץ מב"ב, הוא חתנו של האדמו"ר מסקווי...
על ידי א יודעלע
25 מרץ 2018, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הירדן נבקע בפסח?!

השאלה נובעת מהנחה שמדובר על בקיעת הירדן בימי יהושע, שאכן הייתה בעשור לחודש, (וזהו א' הטעמים הידועים לכך ששבת לפני פסח נקרא שבת הגדול על שם הנס שהי' עם המצרים שלא יכלו להזיק לבנ"י שלקחו אז הקרבן פסח, ובאותה שנה חל גם בי' ניסן וקבעוהו דווקא בשבת לחלק מבקיעת הירדן בימי יהושע שהי' בי' בניסן שלא חל בשבת,...