החיפוש הניב 12 תוצאות

חזור

על ידי פשר פרשה
16 ינואר 2018, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

"פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

פורום לתורה שמח להודיע על פתיחת מיזם חדש, ראשוני מסוגו, "פשר פרשה". במסגרת התוכנית, תעלינה מספר שאלות על פרשת השבוע בכל שבוע ושבוע, ומשתתפי התוכנית יוכלו להגיב ולהשיב כפי דעתם. אנו תקווה שהתוכנית תסייע להגברת לימוד הפרשה בעיון ובהבנה. כללי התוכנית: מידי שבוע בשבוע, יוגרל בין משתתפי התוכנית "כרטיס ס...
על ידי פשר פרשה
23 ינואר 2018, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

~ זוכה השבוע ~
והזוכה שעלה בהגרלה השבועית לפרשת בא של "פשר פרשה" הוא - - - - - - הרב @זענדל!
הודעה נשלחה לזוכה. תודותינו למשתתפים היקרים שליט"א, להתראות בשבוע הבא
על ידי פשר פרשה
25 ינואר 2018, 16:26
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת בשלח - דתן ואבירם

ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר (שמות, יד, ג). פירש רש"י: לבני ישראל - על בני ישראל. אך בתרגום יונתן בן עוזיאל כתב נפלאות, וזה לשונו: "ויימר פרעה לדתן ואבירם בני ישראל דמישתיירון במצרים", חזינן דדתן ואבירם הרשיעו כ"כ עד שלא הצטרפו עם ישראל ביציאתם ממצרים, ואליהם דיבר פרעה. וצריך ב...
על ידי פשר פרשה
28 ינואר 2018, 17:23
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

כהונת משה רבינו שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א: ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שלוחיה (שמות יח, ב). במכילתא (כאן) מובאת שיטת רבי יהושע, שמשה רבינו גירשה בגט, ושב וקדשה בבוא יתרו אתה למדבר. ורש"י כאן מביא את הטעם שגירשה, כיעו"ש [ועיין בעל הטורים כאן]. וצריך ביאור, הרי משה רבי...
על ידי פשר פרשה
30 ינואר 2018, 11:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

~ זוכה השבוע ~
והזוכה שעלה בהגרלה השבועית לפרשת בשלח של "פשר פרשה" הוא - - - - - - הרב @הבוחן!
הודעה תשלח לזוכה. תודותינו למשתתפים היקרים שליט"א, להתראות בשבוע הבא
על ידי פשר פרשה
06 פברואר 2018, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

~ זוכה השבוע ~
והזוכה שעלה בהגרלה השבועית לפרשת יתרו של "פשר פרשה" הוא - - - - - - הרב @סבא!
הודעה תשלח לזוכה. תודותינו למשתתפים היקרים שליט"א, להתראות בשבוע הבא
על ידי פשר פרשה
08 פברואר 2018, 10:55
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת משפטים - הנה אנכי שולח מלאך לפניך

הנה אנכי שולח מלאך לפניך שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א: "הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. השמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו" (שמות כג, כא). וברש"י: " כי שמי בקרבו . מחובר לראש המקרא השמר מפניו כי שמי משותף בו, ורבותינו אמר...
על ידי פשר פרשה
13 פברואר 2018, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת תרומה - הבריח התיכון

הבריח התיכון - מקלו של יעקב [/b] וְהַבְּרִיחַ הַתִּיכֹן בְּתוֹךְ הַקְּרָשִׁים מַבְרִיחַ מִן הַקָּצֶה אֶל הַקָּצֶה (שמות כו, כח). כתבו בעלי התוספות (דעת זקנים, כה, ה) "איתא במדרש שהבריח התיכון היה ממקלו של יעקב כד"א כי במקלי עברתי את הירדן הזה והביאו למצרים וכשיצאו העלוהו עמו". ולכאורה צריך עיון, שה...
על ידי פשר פרשה
14 פברואר 2018, 09:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

~ זוכה השבוע ~
והזוכה שעלה בהגרלה השבועית לפרשת משפטים של "פשר פרשה" הוא - - - - - - הרב @אלימלך!
הודעה תשלח לזוכה. תודותינו למשתתפים היקרים שליט"א, להתראות בשבוע הבא
על ידי פשר פרשה
26 פברואר 2018, 12:35
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת כי תשא - נטילת ידים שחרית

רחיצת רגלים בשחרית דומיא דמקדש וְרָחֲצוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו מִמֶּנּוּ אֶת יְדֵיהֶם וְאֶת רַגְלֵיהֶם (שמות, ל, יט). כתב הרמב"ן: "והרחיצה הזאת לקדושה תרגם אותה אונקלוס, ומן הענין הזה תקנו רבותינו נטילת ידים לתפלה , שיתכוין לזה, כטעם נשיאות כפים" [ועיין בית יוסף סי' ד' בשם הרשב"א]. וצריך ביאור, אם כן מד...
על ידי פשר פרשה
28 פברואר 2018, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

~ זוכה השבוע ~
והזוכה שעלה בהגרלה השבועית לפרשת תצוה של "פשר פרשה" הוא - - - - - - הרב @אברך!
הודעה תשלח לזוכה. תודותינו למשתתפים היקרים שליט"א, להתראות בשבוע הבא
על ידי פשר פרשה
08 יולי 2019, 15:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

יש מספיק אשכולות בנושא זמן צאת השבת ואין לסטות לנושא באשכול זה