החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי עברי
21 ינואר 2018, 16:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח - הכאת היאור במטהו של משה

כבר היה אפשר להק' כן בפרשת וארא בגוף הציווי, שה' ציווה את משה לומר לפרעה "הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם" וכך משה עשה.
ואין זה קושיא כלל, שאהרן היה כ"עוייזר" של משה ומלכתחילה רק משה היה צריך לעשות הכל לבדו אלא שנמסר לו את אהרן.
על ידי בני ברקי
04 פברואר 2018, 17:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת יתרו - כהונת משה רבינו

כהונת משה רבינו שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א: ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שלוחיה (שמות יח, ב). במכילתא (כאן) מובאת שיטת רבי יהושע, שמשה רבינו גירשה בגט, ושב וקדשה בבוא יתרו אתה למדבר. ורש"י כאן מביא את הטעם שגירשה, כיעו"ש [ועיין בעל הטורים כאן]. וצריך ביאור, הרי משה רבי...
על ידי הראני
07 מרץ 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

המיזם הסתיים לעת עתה. אנו מודים ל@פשר פרשה שניהל את המיזם בטוטו"ד, ולכל המשתתפים היקרים ששקדו על פרשיות השבוע והעלו את דבריהם עלי פורום. להתראות במיזם הבא! זו ההזדמנות לומר יש"כ גדול למנהל הראשי, למנהל א' ב' ג' ד' ה' וכו' לא זוכר היכן אוחזים. כמובן גם להרב פשר פרשה, ולכל חברי הפורום שהפרו את פרשיות...
על ידי סבא
07 מרץ 2018, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

המיזם הסתיים לעת עתה. אנו מודים ל@פשר פרשה שניהל את המיזם בטוטו"ד, ולכל המשתתפים היקרים ששקדו על פרשיות השבוע והעלו את דבריהם עלי פורום. להתראות במיזם הבא! זו ההזדמנות לומר יש"כ גדול למנהל הראשי, למנהל א' ב' ג' ד' ה' וכו' לא זוכר היכן אוחזים. כמובן גם להרב פשר פרשה, ולכל חברי הפורום שהפרו את פרשיות...
על ידי 544
08 מרץ 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "פשר פרשה" - מידע וכללי המיזם

המיזם הסתיים לעת עתה. אנו מודים ל@פשר פרשה שניהל את המיזם בטוטו"ד, ולכל המשתתפים היקרים ששקדו על פרשיות השבוע והעלו את דבריהם עלי פורום. להתראות במיזם הבא! זו ההזדמנות לומר יש"כ גדול למנהל הראשי, למנהל א' ב' ג' ד' ה' וכו' לא זוכר היכן אוחזים. כמובן גם להרב פשר פרשה, ולכל חברי הפורום שהפרו את פרשיות...