הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 29 תוצאות

חזור

על ידי ברית מלח
24 ינואר 2018, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

מנהגינו (אשכנז) לקרוא את כגון התרגום אונקלוס וכן בתלמוד בהברה ליטאית ולא ברור מדוע?! הלא מקור השפה הינה בהברה ספרדית ככל השפות השמיות. ובאמת חשבתי שלגבי הקריאה בתלמוד שאינו כתוב כולו בארמית אלא גם בלשה"ק לכן לא חילקו למי שיש ידע בעניין אשמח וישתף מי גילה לך רז זו? זו לא קביעה אלא רק התבוננות על סגנ...
על ידי ברית מלח
24 ינואר 2018, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש המלה "כדי"

יש שלושה משמעויות למילה 'כדי' (חוץ מה'כדי' כגון 'זיקה לא פקעה בכדי') ויש גם משמעות של 'ריבוי' כפי שיתבאר להלן בויקרא (יב ח) כתוב וְאִם־לֹ֨א תִמְצָ֣א יָדָהּ֘ דֵּ֣י שֶׂה֒ וְלָקְחָ֣ה שְׁתֵּֽי־תֹרִ֗ים א֤וֹ שְׁנֵי֙ בְּנֵ֣י יוֹנָ֔ה אֶחָ֥ד לְעֹלָ֖ה וְאֶחָ֣ד לְחַטָּ֑את וְכִפֶּ֥ר עָלֶ֛יהָ הַכֹּהֵ֖ן וְטָהֵֽרָ...
על ידי ברית מלח
26 ינואר 2018, 09:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'מגילת' אסתר, או 'ספר' אסתר?

חתם סופר גיטין (ס.) ז"ל: ודע כי לשון מגילה הוא שכל המגילה אינו מדבר אלא מענין א' כגון ה' מגילות. וכל שמחוברים כמה ענינים נקרא ספר. וס"ת יש בו כמה מגילות וענינים וכל א' בפ"ע נקרא מגילה ובחבורים נקרא ספר תורה . ע"כ. ובאמת יש להסתפק מהו הלשון מגילה ואפשר שהוא מלשון 'גלילה' כפי שהצעת. אך אפשר שהוא מלשון...
על ידי ברית מלח
06 מרץ 2018, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא כל המרבה בסחורה - מחכים

יועי' בתפארת ישראל שביאר. ולכאורה מסכים אתה שהמשנה כאן אינה גודרת את פחותי המדרגה לכפיפה אחת אלא בוררת את יחידי הסגולה. ר"ל שאף המעטים ה'מוצלחים' שהינם 'מרבים בסחורה' ומחכימים על ידה, גם הם לא יוכלו להחכים אחרים. אך ברור לחלוטין שבדרך כלל "המרבה בסחורה - אינו מחכים".
על ידי ברית מלח
08 מרץ 2018, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

האם יש מאגר תורני שתומך בתפוח הנגוס?

עזרה: האם יש תוכנה (אני מדגיש תוכנה עבוד מחשב שאינו מחובר לרשת) של מאגרי ספרים שתומכת במערכת ההפעלה של מחשבי 'אפל' (apple)?
על ידי ברית מלח
08 מרץ 2018, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פקודי- ט"ו ברוך בברוך שאמר?

כתב בדעת זקנים תחילת פרשת פקודי וז"ל למי ידוע על נוסח שבו אומרים חמש עשרה פעם "ברוך" בברוך שאמר? לי ידוע על נוסח כזה במחזור ויטרי (סי פט) ואביא את לשונו עם מספור שלי: א.]ברוך שאמר והיה העולם. ב.]ברוך הוא ג.] ברוך שמו. ד.]ברוך עושה מעשה בראשית. ה.] ברוך אומר ועושה. ו.] ברוך גוזר ומקיים. ז.] ברוך מרח...
על ידי ברית מלח
08 מרץ 2018, 03:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בנים באים לכפר על מעשי אבותיהם?

הרי שדוקא בן של מי שלא חטא [כמו חור] נבחר לעסוק בכפרה על החטא. האין זו סתירה? אכן הצדק איתך שבן מכפר על אביו. אך כאן הבן לא כיפר על חטאי אביו אלא זכה לכפר על חטאי ישראל. וזכות זו באה בגלל ש'חור' זקינו מסר את נפשו על העגל. וכך כתוב בשמו"ר (ויקהל מח ג) ד"א ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור, מה ראה ...
על ידי ברית מלח
22 אפריל 2018, 01:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פן יאמר אויבי

לכאורה יש להשיב על שאלתך בפשיטות שמהלכות חלול ה' נגעו בה. וכן ביאר המלבי"ם על הפסוק: אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי: (תהילים כה ב) וכך לשונו:אלהי, (בענין צרכיו הגשמיים) הנה בכל עניני בך בטחתי, ולכן אבקש אל אבושה, כאילו אין תכלית בקשתו השגת הצרכים רק השגת הבטחון בל יתבייש על בטחונו בה' עת י...
על ידי ברית מלח
22 אפריל 2018, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור השם 'ציפרה'

המהרש"ם הביא בשו"ת (ח"ג רפה) בשם הט"ג שאם כתב ציפרה בגט במקום ציפורה הוה גט פסול יעוי"ש
על ידי ברית מלח
25 אפריל 2018, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על עונות השנה

חמוץ בגדים כתב: מה ידוע לחו"ר את"ק הדין?
וכי אין אנחנו מברכים את החודש כל שבת מברכים?
אמנם לא בברכה אבל יש נוסח מיוחד שבא בגלל ההתחשות! אז נמצא שחכמים אכן עשו ענין (כלשונך) מההתחדשות.
אז אם לא היה כל חודש היה מקום לשאול מדוע לא כל עונה אבל כעת שמברכים כל חודש הרי בכלל מאתיים מנה.
על ידי ברית מלח
25 אפריל 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על עונות השנה

הפקדתי שומרים כתב:ברכת שהחיינו עם שם ומלכות שונה מברכה שתקנו בלי שם ומלכות בתקופה מאוחרת.
נכון! אבל על השאלה השבנו!
על ידי ברית מלח
26 אפריל 2018, 08:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

מעיון קצר נראה שאלו שיש כמה דרגות בעבודת ה'... אלא שראיתי שמציעים כמה חילוקים כדלהלן: יש לחלק בין בעלי דרגה. כי דוקא הצדיקים נמנעים מלבקש כלל והקב"ה מעלה לפניהם צורך כדי שיבקשו ויוושעו על ידם כולם. אך יש בודאי מוסד של 'בקשה' מצד עצמו. עוד יש לחלק בין בקשה רוחנית לגשמית שברוחנית יכול לבקש כל דבר (כמו...
על ידי ברית מלח
29 אפריל 2018, 02:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש בפיקוח נפש סברה של איהו דאזיק אנפשיה?

סבא כתב:הרב נבנצל מספר על רבו הגרש"ז וכו'
ברשותך אשמח לדעת מנין התגלגלה לידך השמועה הנפלאה הזו?
על ידי ברית מלח
02 מאי 2018, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

עדכון 9.pdf
הנה עדכון מספר 9 לתאריך ט"ז אייר מהר' כץ.
על ידי ברית מלח
02 מאי 2018, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

אברך כתב: הצבעה משמעה לחיצה על לחצן...
ר' אברך אבי שיטת הפרגון בפורום אשריך.
על ידי ברית מלח
03 מאי 2018, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

עדכון מס' 10 (הרב כץ)
שימו לב! בעדכון זה נוספו גם עדכונים מיוחדים על ההכנסות אורחים במירון ולמאפיות באזור הצפון.
עדכון 10.pdf
על ידי ברית מלח
04 מאי 2018, 07:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אוכל להרחיב את קשר התפילין של ראש?

משה הלוי-שחור כתב:אם הקשר הוא אשכנז אז הנה ציור שניסיתי לעשות, האם עזר?
ציור מעולה ממש כהחזו"א בשעתו!
יש"כ אתה דוגמא אישית לרמת ההשקעה של ח' הפורום.
על ידי ברית מלח
17 מאי 2018, 00:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש אפשרות להעלות את דברי המגיד על ליל שבועות

אברך כתב:אני רואה שאין הצבעות בעד הפוסט, כנראה טעיתי ולא לזה התכוונו. סליחה.
ההתנצלות לא התקבלה.
יש"כ
על ידי ברית מלח
18 מאי 2018, 07:48
עבור לפורום
עבור לנושא

מי גילה לבני רז זה? - יסוד גדול!!!

רעיון נפלא שנוהג לומר המקובל ר' יעקב עדס בכל הזדמנות: (ע"פ השמועה וע"ד הכותב) בגמרא בשבת (פח.) כתוב: אמר רבי אלעזר: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן: מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו, דכתיב ברכו ה' מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו, ברישא עשי, והדר לשמע. ומאמר הגמרא...
על ידי ברית מלח
21 מאי 2018, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הברקה מענינת לפרשת שבוע

גם הלויים ילדו ששה בכרס אחד, שהרי לוי היה מהדור שירדו למצרים, בנו קהת, נכדו עמרם ונינו משה כבר יצא ממצרים, ובארבע דורות אי אפשר לגדול מאחד ל22,000 בלי שילדו ששה בכרס אחד, ודו"ק משך חכמה: (סב) ויהיו פקודיהם שלושה ועשרים אלף, כל זכר מבן חודש ומעלה, כי לא התפקדו בתוך בני ישראל, כי לא נתן להם נחלה בתוך...
על ידי ברית מלח
31 מאי 2018, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

הרבה שואלים מה לגבי המאפיות בהשגחת הרב לנדא
אז בעדכון מספר 14 משיבים מהבי"ד של הרב כץ על שאלה זו, ועוד.
על ידי ברית מלח
24 יוני 2018, 18:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפקעת קידושין למפרע

ממה שקראתי סיפור הדברים הוא שהבעל לא הסכים לתת גט ועל כן פנו בית הדין לאחד העדים ובקשו ממנו שיספר להם דברים שיכולים לפסול אותו לעדות. הוא סיפר להם שאמנם הוא דתי אך נכשל פעם אחת בחילול שבת במזיד. ביה"ד לא נסמך רק על זה כי לא היה אפשרות להוכיח את הדברים. ואז סיפר שאינו מקפיד על "שמירת נגיעה" ולכן פסל...
על ידי ברית מלח
25 יוני 2018, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפקעת קידושין למפרע

ממה שקראתי סיפור הדברים הוא שהבעל לא הסכים לתת גט ועל כן פנו בית הדין לאחד העדים ובקשו ממנו שיספר להם דברים שיכולים לפסול אותו לעדות. הוא סיפר להם שאמנם הוא דתי אך נכשל פעם אחת בחילול שבת במזיד. ביה"ד לא נסמך רק על זה כי לא היה אפשרות להוכיח את הדברים. ואז סיפר שאינו מקפיד על "שמירת נגיעה" ולכן פסל...
על ידי ברית מלח
09 אוגוסט 2018, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

נוסחת החישוב להבנת המשנה במסכת מנחות

במשנה במנחות (יג ב) כתוב: מנחה מין המנחה יביא אחת מנחות מין המנחות יביא שתים פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא חמשתן פירשתי מנחה של עשרונים ואיני יודע מה פירשתי יביא מנחה של ששים עשרון רבי אומר יביא מנחות של עשרונים מאחד ועד ששים : ולשיטת רבי צריך להביא את כל האפשרויות הקיימות מאחד ועד שישים, וראיתי ...
על ידי ברית מלח
16 אוגוסט 2018, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משגיח ישיבת פונביז (ר' גרשון)

שמעתי שנתמנה משגיח חדש לישיבת פונביז של הגרי"ג. מישהו יודע מיהו, מה עשה קודם וכד', מה הסגנון המוסרי שלו? יש שיחות מוקלטות שלו? בבקשה בלי לשה"ר, רק אינפורמציה, פשוט להחכים ולדעת על חייו של משגיח של אחד מהישיבות הגדולות בארה"ק. וכמובן בלי פולטיקה.... אבקש את סליחתכם, אבל אני חושב ששאלה זו לא כל כך מת...
על ידי ברית מלח
29 אוגוסט 2018, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

האלשיך הקדוש: למה כדור הארץ לא זז ממקומו? התשובה: נס!

לשון האלשיך באיוב כו ז: ואמר הנה נטה צפון על תהו כנודע, כי קרן צפונית תהו, שאם יאמר אומר שהוא אלוק, נאמר לו יבנה רוח צפון. והענין כי הנה חכמי הטבע שאלו, איך הארץ מתקיימת באמצע חלל כדור השמים, ואינה יורדת למטה ולא נוטה אל א' הצדדין, אך אנו בני ישראל ההולכים בתורת ה' לא נאמין כי אם שה' בחכמה יסד ארץ, ...
על ידי ברית מלח
22 אוקטובר 2018, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כהן מותר לקבל דם שהוציאו ממת?

דל מהכא פיקו"נ (מן הסתם זו כוונת ר' @ברית מלח) לכאורה ברור שמיד כשהדם נכנס לעורקים הוא "חי" ופקעה הטומאה שלו, לכן אם יזריקו לו פחות פחות מרביעית הכהן לא נגע בטומאה מעולם. אולם באמת האבני נזר (או"ח תפ"ג) חוקר האם הגדר בטומאת מת ונבילה היא שהוא טמא בגלל שכעת הוא מת או בגלל שהיה בו מאורע של מיתה, והוא...