הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 55 תוצאות

חזור

על ידי אריך
02 מרץ 2016, 19:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תענית אסתר

הדברים מתחברים לדברים ששמעתי מרבינו הגר"מ שפירא שליט"א (בשנת תשע"ב) וזה לשונו: ההסתלקות של משרע"ה נראית על פניה כדבר שהוא הצלחה להמן, הנה יש לו את כל כלל ישראל יחד (שזהו משה – שקול כנגד כלל ישראל), ובחודש זה הסתלקו מהעולם, וזה בדיוק מה שהוא רצה – לאבד את כולם יחד. הוא רצה שהם יסתלקו באותה צורה שמשרע...
על ידי אלימלך
29 אוקטובר 2017, 13:22
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וירא - וורטים

לתועלת האשכול נא להקפיד:
1. לא להעלות וורטים על פרשה אחרת.
2. לא להעלות שאלות וקושיות בפרשה [אם אינן בגדר וורט] או על אחד מהוורטים.
3. לא להעלות שני וורטים משני ענינים בהודעה אחת.
על ידי אלימלך
29 אוקטובר 2017, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

פי"ח. למה אברהם לא עבר לגור בסדום?

בפרשה מצאנו שאברהם אמר אולי יש עשרה צדיקים בתוך סדום, ועל פחות מעשרה לא שאל. ויש להקשות מדוע אברהם לא עבר לגור בסדום וכך היו נוספים צדיקים [אברהם, שרה, אליעזר ושאר תלמידי אברהם אבינו] ואם הוא טרח כ"כ להתפלל על אנשי סדום ואף לדבר קשות בעבורם, למה שלא יעבור לגור שם? וי"ל. 1. נראה לומר שחלילה לגור עם ר...
על ידי צבי500
17 ינואר 2018, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות משקאות חריפים

אפשר להשתמש בוויסקי הנשאל Old Pulteney 12-years-
על ידי שומע כעונה
25 ינואר 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

כמיטב הבנתי הנידון הוא האם שפת הארמית אמרו בה אנא בקמץ או בפתח [בהברה הליטאית], מעט ראיה להגיה הנכונה של הארמית ניתן ללמוד מבני דודינו המסתובבים בארצנו, ולכאורה ניתן להסיק משפת דיבורם שהיא לכאורה ניב מסוים בשפת הארמית שההגיה הנכונה כהספרדים. לדוג' "תלתא", וכי ישנו ערבי אחד האומר "תְּלָסֶע"? אך דבר א...
על ידי סבא
27 ינואר 2018, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'מסורת על הניקוד' מי יודע?

ראה בתפארת ישראל למהר"ל פרק ס"ו דברים חריפין מאוד נגד האומרים שמסורת הניקוד היא אינה מסורה למשה בסיני ואעתיק רק קטע אחד קטן- כבר אמרנו בפרק שלפני זה (ס"פ סה), שאין לומר בתורת ה' שום תקון כלל, ואין בו שנוי, כי דברי אלקים חיים אין בו תוספת וגרעון כלל, ולא שנוי לא בתיבה ולא באותיות ולא בנקודות , רק הכל...
על ידי נפתולי
31 ינואר 2018, 19:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הורדת קבצים בשבת.

לגבי מכונת כביסה, הרי כבר נפסק להלכה ברמ"א סי' רנ"ב סעי' ה' דכל מקום שיש לחוש להשמעת קול אוסרים. וכתב שם המשנ"ב (סקמ"ח): "כלל בזה כל כיוצא בזה המשמיע קול דאוושא מילתא ואיכא זילותא לשבתא" הרי לנו שצריך ב' תנאים לאיסור, אוושא מילתא וזילותא דשבתא. וזה מה שיש במכונת כביסה. אבל אין זילותא בלי קול. ולכן ל...
על ידי מנהל ראשי
09 מרץ 2018, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מאגר תורני שתומך בתפוח הנגוס?

מבדיקה קצרה שערכתי לא נראה שיש אפשרות רשמית. אם יש אפשרות זה על ידי התקנת מערכת הפעלה וירטואלית של וינדוס על גבי מערכת ההפעלה של mac
על ידי יצחק
22 מרץ 2018, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הירדן נבקע בפסח?!

בדעת זקנים שמות יב, ח, כתב וז"ל ואכלו את הבשר. לכך נהגו העם לעשות בליל פסח שלש מצות זכר לשלש סאין שאמר מהרי שלש סאים ופסח היה. ויש אומר זכר לשלשה אבות ובציעתה זכר לקריעת ים סוף וירדן שנבקע בפסח עכ"ל. ולכאו' זיל קרי בי רב הוא שלא נבקע אלא בעשור לחודש, שהרי כן כתוב ביהושע ד י"ט - וְהָעָם עָלוּ מִן הַ...
על ידי סבא
02 אפריל 2018, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

אשתדל בעז"ה להביא בכל יום או יומיים מילי דמעליותא מהגאון הגדול רבי אביגדור מילר זצ"ל [אני מקבל אותם במייל מתורת אביגדור באנגלית, ואני רק מתרגם אותם, בסוף השאלה כתוב מאיזה מספר קלטת מקורו], וזה החלי- שאלה: הרב הזכיר קודם לכן, כי אם בני ישראל היו מקשיבים לעצת יוסף, להישאר בנפרד ממצרים, ולחיות רק בגושן...
על ידי יהודי
18 אפריל 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה דחופה בענין 'פרוייקט השו"ת בווינדוס 10'

1. גם אצלי קרה בעבר, אך בסוף התברר שידו של האנטי וירוס היתה במעל, אפשר לבדוק בקלות ע"י שפותחים את מנהל המשימות, ומנסים לפתוח את הבר אילן, ואם עולה השימוש באנטי וירוס הוא אשם.
2. ביתר קלות אפשר להפעיל כמנהל.
על ידי מנהל ב'
18 אפריל 2018, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה דחופה בענין 'פרוייקט השו"ת בווינדוס 10'

ברית מלח כתב:על הנייד שלי מותקנת מערכת הפעלה ווינדוס 10 ומשום מה הקובץ של פרוייקט השו"ת לא מליח להיפתח האם מישהו נתקל בבעיה כזו?
אנא מי שיש פתרון בידו שייעץ לי מה עלי לעשות זה הענין חשוב ודחוף מאוד.
יש"כ
איזה אנטי וירוס יש לך? באווסט (AVAST) היו בעיות דומות. אפשר לנטרל את האנטי וירוס עד להודעה חדשה.
על ידי הפקדתי שומרים
23 אפריל 2018, 21:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הילולת ל"ג בעומר -בקבר רשב"י או בבית המדרש? וכנ"ל בין הזמנים..

ושמעתי מהרב'ה של מנצ'סטר שיאריך ימים, שהסטיפלער אמר לו שהכוונה של זה -בין הזמנים- היתה שלא לשם שמים רק שפעם המצב היה קשה –שלא כהיום שב"ה אכשר דרא כמה שפע יש- ולמדו בתנאים מאד קשים, ובמסירות נפש, וכיון שהבחורים החסידים היו נוסעים לחצרות רבותיהם באלול, לכן החליטו שיסגרו את הישיבות באלול וכך גם יחסכו ...
על ידי בנציון
24 אפריל 2018, 17:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הטעם שצריך לשלש לימודו שליש במשנה מקרא ותלמוד?

יש בזה מחלוקת ראשונים. לשיטת רב עמרם וכן רבינו תם, הענין הוא שיהיה לכל אחד כל יום עסק בשלשת חלקי התורה וכפי שציינת. וכמו שכל יום צריך להניח תפילין וכיוצ"ב, כך צריך כל יום לעסוק במקרא משנה וגמרא [לקבל "ויטמינים" של מקרא משנה וגמרא]. אבל לשיטת רש"י שצריך לחלק את ימי השבוע, וכן לשיטת הרמב"ם (פ"א מתלמוד...
על ידי מצפה לישועה
25 אפריל 2018, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

הבדלה על היין - סגולה לזיווג

לא מעט מהפונים והנכנסים למעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם בבני ברק - מגיעים לשאול ולהתייעץ בענייני שידוכים. החל משאלות לגבי שמות המחותנים ועד מקרים של מעוכבי שידוך המחלים את פני שר התורה בתחינה להתברך שימצאו את זיווגם בקרוב. מקרה מפעים אירע בימים האחרונים. יהודי שנכנס למעונו של מרן שר הת...
על ידי הפקדתי שומרים
25 אפריל 2018, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ז: - שם האדם קובע את עתידו -שאלה נחמדה

הערה נחמדה, ובסופה שאלה המצריכה עיון. אשמח לשמוע תשובות מחו"ר הפורום. בגמ' ברכות ז: מביאה הגמ' כמה מימרות בכל הנוגע לנתינת שמות והשפעתם על האדם. (לשון הגמ' מועתק למטה) בתחילה מביא התלמוד ש'לאה' קראה לבנה הבכור, ראובן, -"ראו מה בן בני לבן חמי"-(עשו) בני-(ראובן) הפסיד את הבכורה ליוסף שלא מרצונו, ועם ...
על ידי סבא
25 אפריל 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבדלה על היין - סגולה לזיווג

אגב, אם כבר משהו פיקנטי מר' חיים, יש משהו הרבה יותר פיקנטי מעוד סיפור של מופת, והוא שר' חיים הורה לבחורים לעשות "חרם"! לא פחות ולא יותר! וכך כתוב בדברי שיח משבוע העבר- שלחו מצרפת לשאול לגבי ישיבה ובה כשלושים בחורים, ויש שם מקרי גניבה רבים מאד, ותחילה חשדו בגוי והתברר מדברים הניכרים שלא הוא הגנב, אלא...
על ידי סבא
26 אפריל 2018, 07:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

ראשית יעו' בבית אלוקים למבי"ט כמדומה שגם כתב כעין זה, ואינו תח"י. הנה הם דבריו, בשער ב' שכוונת התפלה היא להכיר ולהורות כי אין בעולם למי שראוי להתפלל כי אם לאל ית', שהוא אדון לכל העולם ושאנחנו חסרים מכמה דברים המוזכרים בתפלה, ואנו זוכרים [-מזכירים] אותם לפניו, כדי שנכיר שאין מי שיכול לספק צרכינו ולה...
על ידי סבא
26 אפריל 2018, 09:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה יקרה למי שיחליט לשוב על מעשה קרח ועדתו?

מדוע אינך מביא כל דברי המשך חכמה? ולא יהיה כקרח וכעדתו וכו'. הרמב"ן בספר המצוות שורש שמיני האריך לתפוס על מה שתפס רבינו רמב"ם דהך קרא ד"ולא יהיה כקרח וכעדתו" הוא שלילה כפי דרשת חז"ל, שהחולק על הכהונה לוקה בצרעת, וזה בודאי לאו פשטא דקרא, רק אסמכתא, עיין שם. ובאמת כי גם בעיני היה לפלא על רבינו הרמב"ם ...
על ידי יעבץ
29 אפריל 2018, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש בפיקוח נפש סברה של איהו דאזיק אנפשיה?

הקובץ הערות סי' מ"ט כתב באופן שאדם עבר והכניס את עצמו לידי פיקוח נפש שלא הותר לו לעבור איסור משום פיקו"נ. ועיי"ע בשו"ע סי' רמח מ"ב סק"כו אמנם בנידו"ז יש לדון כמו שדנתם. בדברי הרדב"ז בשו"ע שם איירי לכתחילה דאסור לפרוש, ולא דן איך יהיה בדיעבד. לא עיינת במקום הנכון, הנקודה הנוגעת לעניין היא מד' המ"ב ש...
על ידי סבא
29 אפריל 2018, 07:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש בפיקוח נפש סברה של איהו דאזיק אנפשיה?

סליחה שכחתי לכתוב.
המקור הוא עלון לקראת שבת משבת זו מבית דרשו, והמקור שלהם הוא ראיון ביתד נאמן.
הרב נבנצל על הגרשז.jpg
על ידי ישי בן ישראל
01 מאי 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכהונה והמלוכה. מי מהם על תנאי?

נפלא ביותר.

כעת מצאתי את מקור השמועה שהבאתי בשם הגרי"ז, בתוך "קונטרס בענין מלכות בית דוד" - עפ"י מה שנשמע מפי הגרי"ד. ושם אריכות נפלא בשמועות מפי הגרי"ז בענין האשכול. מצו"ב.
על ידי אברך
02 מאי 2018, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

הפקדתי שומרים כתב:ישר כח ר' @משה הלוי שחור ור' מלח ברית על העידכונים.
ויש שנהגו להצביע עבור ההודעות שנהנו מהן...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 מאי 2018, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אוכל להרחיב את קשר התפילין של ראש?

לא צריך לפתוח את הקשר כדי להרחיבו. לפני ההתעסקות בקשר, לומר: לשם קדושת תפילין פשוט מרופפים אותו, ואז כך כלל כזה, הרצועה הימנית על הראש אחרי הקשר היא ממשיכה בצד שמאל, והשמאלית אחרי הקשר ממשיכה לצד שמאל. העיקרון פשוט לקחת מהרצועה שאחרי הקשר, ולהעבירה דרך הקשר הרופף לחלק של הראש, מעט מרצועה זו ומעט מהר...
על ידי מצפה לישועה
04 מאי 2018, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אוכל להרחיב את קשר התפילין של ראש?

@ברית מלח ראה כאן, הרחבת והצרת קשר תפילין של ראש נוסח ספרד, וכן בהודעה הקודמת שהדגישה דברים חשובים [כמו לומר קודם לכן לשם קדושת]
https://www.youtube.com/watch?v=4BEhw4g_OJI
על ידי אלימיר
04 מאי 2018, 06:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אוכל להרחיב את קשר התפילין של ראש?

אם הקשר הוא אשכנז אז הנה ציור שניסיתי לעשות, האם עזר?
על ידי אברך
16 מאי 2018, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש אפשרות להעלות את דברי המגיד על ליל שבועות

של"ה מסכת שבועות פרק נר מצוה ו. ולהראות גדולת מעלת זה הלילה, איך שחביב לפני הקדוש ברוך הוא לבלתי נדום רגע אחת מדביקות התורה, גם יש רשות להפסיק בין ענין לענין לדבר דברי התעוררות מוסר ופשפוש מעשים ולתקן תקנות ליראת ה', אכתוב לכם מעשה שאירע קרוב לזמנינו, והועתק מכתב המקובל הר"ר שלמה הלוי אלקביץ, שהיה מ...
על ידי יהושע
20 מאי 2018, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משחק הג'וקר

ומה לגבי בורר בשבת?
על ידי סבא
21 מאי 2018, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משחק הג'וקר

ברית מלח כתב:
מנדי כתב: סמלי עבודה זרה ?
האם יש עבודה זרה בזמננו?
משחק הפוקר הוא בן אלף שנה, כאשר הייתה עבודה זרה, וחוץ מזה הרי אנו פוסקים שגם הנצרות נחשבת עבודה זרה.