הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 111 תוצאות

חזור

על ידי רחמים
30 דצמבר 2015, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

קשה, כיון שיוכבד היתה בת ק"ל שנה ומופקעת לפי דרך הטבע מלהיות בת בנים, למה הוצרך עמרם לגרשה (כמ"ש בסוטה), ומה טוענת מרים שאתה גזרת גם על הנקבות, והרי אין כאן נפק"מ לענין בנים. הרי ילדה את מרים בגיל 124 ואת אהרן בגיל 127 ואין זה מופקע שתלד שוב בגיל 130 בדיוק לפי אותו סדר שהיה עד כעת דהיינו שנתיים הנק...
על ידי אחד התלמידים
02 ינואר 2016, 18:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אור החיים הקדוש ודרך החסידות

בשם הגדולים (מערכת ספרים אות א [נד] אור החיים) - ושמענו כי עתה בפולוניא הם מחשיבים אותו הרבה ונדפס עוד שני פעמים, ונתעורר זה ע"י שהרב החסיד קדוש מהרר"י בעל שם טוב הגיד גדולת נשמת מהר"ח הנזכר.
על ידי מנהל ראשי
05 ינואר 2016, 08:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורום אוה"ח נפתח חזרה??

אולי יום אחד, הפורום הזה יעבור את פורום אוצה"ח, אך כיום ודאי שאין השוואה. אני בטוח שפורום אוצה"ח התחיל בדיוק כמו הפורום הזה, הכל תלוי במשתמשים, אם תפרסמו את הפורום הזה ותפיצו את בשורתו הלאה וכו' הוא ילך ויגדל ב"ה תוך שבוע יש לנו 75 משתמשים כן ירבו, מתוכם 15 משתמשים פעילים ביותר, איש את רעהו יעזורו ...
על ידי Shimon100
09 ינואר 2016, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור להפחיד

תראה, בלית ברירה תמיד נוכל לשלוף את "ואהבת לרעך כמוך". לדעתי זה יכול לשמש לא רק כמקור אלא להבהיר את הגדר. כלומר, לא תמיד יהיה אסור להפחיד או לעשות מתיחה. אלא תלוי האם דבר כזה היה "שנוא עליך" (כמובן בהיתחש באופי האישי של הזולת). כי יש מתיחות, שבתחילה האדם מרגיש לא בנוח או מפחד קצת, אבל אחרי המעשה הו...
על ידי מנין
10 ינואר 2016, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יציאה לחו"ל להרווחה

וביותר, הגע בעצמך: אם יוצא כדי להרוויח הרבה כסף באופן שבכסף יוכל לצאת לבית מלון, הרי זה מותר, והשתא אם כן יצא ישירות למלון בחו"ל?
על ידי יעבץ
11 ינואר 2016, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יציאה לחו"ל להרווחה

יתכן שהביאור הוא כך: מי שרוצה להתעשר, ואין לו יכולת רק באופן שיסע לחו"ל, לא אומרים לו שאסור לו להתעשר כי הוא חייב להשאר בארץ. כי הרווחת הנכסים נחשבת גם ל"צורך" שעבורו לא נחשב שיוצא 'סתם' לחו"ל. אבל מי שרוצה לטייל, הרי וודאי יכול לעשות זאת גם בארץ חמדה, ולמה יצא דווקא לחו"ל? יציאה זו נחשבת ליציאת חינ...
על ידי שלום
13 ינואר 2016, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השכרת רכב

בגמחי השכרת רכב למיניהם יש בעיה עצומה שאנשים לא מודעים לה ואפשר ליפול בזה, ביטוח ברכב פרטי מכסה נסיעה ללא מתן שכר לבעל הרכב כך שגם אם בעל הרכב עשה ביטוח לכל נהג ובכל גיל, אזי אם הוא לוקח כסף על השימוש ברכב הביטוח לא מכסה את זה, וזה רשום בכל הפוליסות של הרכבים, אא''כ הוא עושה ביטוח להשכרת רכב וזה לא ...
על ידי למדן
18 ינואר 2016, 09:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השכרת רכב

להלן תשובתו של הגאון ר' יהודה סילמן שליט"א (תשובה לשאלה ששאלתי אותו) וז"ל 'קשה לומר שהוא איסור ממש .אבל מביא עצמו לנסיון גדול שלפעמים יהא מעורב בתאונה קשה והחיוב שיוטל עליו יהא בגודל כזה שח''ו יצטרך למכור דירתו או להתחייב לשנים רבות לשלם במקום לחתן ילדיו וכיון שבשקר אחד יוכל ח''ו לפטור עצמו וכגון של...
על ידי משולש
18 ינואר 2016, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי היו יהודים באשכנז

ראה בקובץ המצורף שדן בזה.
יש כמה וכמה דעות שם מתי באו היהודים לגרמניה, החל מימי פילגש בגבעה, בית ראשון, גלות בבל, בית שני, וכו'.
על ידי יעבץ
18 ינואר 2016, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח-ולא נחם אלוקים ד''א פלישתים כי קרוב הוא.

ראשית הספורנו כן מתרץ את השאלה הראשונה. הוא מבאר שדרך ארץ פלישתים מובילה לים סוף, ולא לארץ ישראל. בני ישראל היו בדרכם לים סוף, ומשם היו ממשיכים בכל מקרה להר סיני, וה' הוליכם לים דרך המדבר ולא דרך ארץ פלישתים. מה שנשאר להבין כמובן זה את פני השטח כפי שמניח הספורנו. היכן נמצא ים סוף והיכן הר סיני, שתי ...
על ידי אמת וצדק
19 ינואר 2016, 03:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לפירוש המושג "גזירת הכתוב"

בכורות ה: אמר ר' חנינא שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים א"ל גזירת הכתוב היא ועוד שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. וכתב המהרש"א בחא"ג "א"ל גזירת הכתוב, ובחומש פירש"י גזירת הכ...
על ידי טרוצער
21 ינואר 2016, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימות המשיח

שום דבר טוב לא יוצא מהאובססיה הזאת למשיח חדשים לבקרים מפריחים תאריכים חדשים, וכשסימן זה נופל זה קם נחכהבתמימות לביאת המשיח ולא נחקור אחר העתידות הוי כמה אתה צודק. במיוחד שחלק מהעוסקים בזה אכן הוא מצד אובססיה ויש דרכים לטפל בזה [וד"ל] ולא בהכרח מירא"ש גדולה. [וביודעי ומכירי קא אמינא] ופוק חזי לאבותי...
על ידי משולש
23 ינואר 2016, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרי גדולי ישראל בענין ביאת המשיח בקרוב

שו"ת שבט הלוי חלק י סימן א א שאל כבודו אם להזכיר בפתיחה ללוח שנת תש"ס הבעל"ט מענין זמן ביאת משיח צדקינו שרמזו כמה ספה"ק על שנה זו, ומביא במכתבו כמה מחייבים וכמה שוללים בזה. כבוד ידידי, אין לנו עסק בנסתרות, וביאת משיח צדקינו הוא עלום ומכוסה, ולא ניתן לדרוש זה ברבים, ורבינו הרמב"ם ראש המורים לדורות כ'...
על ידי אזכרה
09 פברואר 2016, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

כשאדם הוא אדם טוב, הפועל היוצא מזה הוא שמתעוררת אצלו מידת הרחמנות
כשאדם הוא רחום מתעורר על ידי כן חסדים בפועל.
וזהו כוונת התפילה הטוב כי לא כלו רחמיך, המתעוררים ובאים מטובו של הקב"ה
ואז נקרא הקב"ה בשם 'המרחם', וכתוצאה מזה כי לא כלו חסדיך
ודו"ק היטב.
על ידי יונה בן יעקב
16 פברואר 2016, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

בעקבות תאונת הדרכים הנוראה בקו 402

כל הציבור מזועזע עדיין מיד ה' אשר היתה בנו, רציתי לשאול האם לפי השקפת התורה כל אדם שנפטר הרי לכאו' הגיע זמנו למות, וא"כ מצב שבו מתים כמה אנשים יחד אינו אלא צירוף וזימון שמזמנם השי"ת למקום אחד, ומי יכול לומר "אם לא היה שם זה לא היה קורה לו..." וא"כ איפה מונח תוכן הזעזוע וההתעוררות, [מלבד אם זה משום א...
על ידי מוטי
25 פברואר 2016, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

סוד העיבור

מצ"ב קונטרס נפלא שמסכם כמעט את כל הענינים בענין שנה פשוטה ושנה מעוברת, שכידוע מעומעמים מאוד
טעמו ותחי נפשכם
על ידי ה' רועי
26 פברואר 2016, 08:18
עבור לפורום
עבור לנושא

חידושים לפרשת כי תשא

בוקר טוב!
צירפתי קובץ עם חידושים שכתבתי על פרשת השבוע.
הפעם התמקדתי בנושא השבת, וצירפתי הרבה נוטריקונים בחידושים.


"בתיאבון",
ה' רועי.
על ידי יעקב. ב
29 פברואר 2016, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנולד קודם חבירו יהיה בר מצוה אחריו

בשו''ת ''מנחת יצחק'' חלק ו' סימן ח' הביא קושיא זו בשם ביאור מהרי''פ.

בספר ''יהודה לקדשו'' עמוד שס''ג הקשה כן הג''ר אליהו ברוך פיקל זצ''ל וכתב ''מוכח שהלידה קובעת את המנין, ואי אפשר למנות מאחרי הלידה, והיינו שמנין השנים צריך להשתייך ולהצטרף לידה''.
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 16:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

אריך כתב:
אריה ענק משער האריות כתב:אני נוהג משום כך לקרוא הכל יחד בלי פסיק כלל וכן שמעתי נוהגים.
אריה! זה לא פותר את הבעיה, מה לכוון. אא"כ יש לך ראש ענקויכול לכוון ביחד שתי כוונות.
דווקא כאן הכי קל לכוון מלת תמיד פעמיים גם בעוד שאתה אומר אותה פעם אחת אם רק תאריך בה קצת.
על ידי יודע ספר
03 מרץ 2016, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
06 מרץ 2016, 07:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש מפי איש
06 מרץ 2016, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חדש ממרן הגרי"ז הלוי על התורה- רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז

שמחתי באומרים לי בית ה' נלך: ראשית אודה למנהלי הפורום דנן שהעמידו לטובת הציבור פורום נקי מחשש לשה"ר רכילות ופוליטיק', ואכן התבשרתי ע"י העוסקים בתחום החסימה למקומות שאינם כאלה כי פורום זה הוא היחיד בתחום שראוי לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן, תשוח"ח להם. בעניין הספר רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז זיע"...
על ידי איש מפי איש
06 מרץ 2016, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חדש ממרן הגרי"ז הלוי על התורה- רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז

ואגב מדי דברי אענה אף אני חלקי 'בבשורת ספרים חדשים' שיצאו לאור עולם, ה"ה הגדה של פסח מרשימה ביופיה החיצוני והפנימי על הגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר בעל הכף החיים [מקווה שאינני טועה בשמו הפרטי] שיצא לאור עולם ממש בימים אלו, ראיתי את ההגדה ונתפעלתי בטוחני שרבים יהנו מאורה. והיות וראיתי שיש כאן ה'חרד...
על ידי מנהל ראשי
10 מרץ 2016, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

שלום חברים!

אך למותר לציין את ההשקעה הרבה בדאגה שפורום זה יהיה מקום מכובד כיאות לפורום לתורה לצערי הייתי עסוק היום מעלה ראש ולא היה ביכולתי לעבור כהוגן על ההודעות שנשלחו היום ע"י החברים שליט"א אם מישהו נתקל בהודעה שאינה הולמת, אנא ואנא שידווח לי על כך באופן מיידי בכלל באופן כללי אשמח לעירנות ודיווח על כל תוכן ב...
על ידי יעבץ
10 מרץ 2016, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלום חברים!

כאן המקום להודות למנהלינו היקר על ההשקעה הרבה בבנית בית מדרש לתורה, ולתורה בלבד, שב"ה נושאת פרי ועינינו רואות בכל יום התרחבות ספסלי בית המדרש הזה, ישלם ה' שכרו הטוב. ומכאן קריאה לכל החברים היקרים. המנהל קורא לדווח על תוכן בלתי הולם, ואני מרשה לעצמי לקרוא שלא ליצור תוכן שכזה! ברוך ה' 'זכינו' שיש כל כ...
על ידי מנין
12 מרץ 2016, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

[משמע שצריך לומר לך מזל טוב:)]
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

הצורה הנכונה של האמירה היא: ברוך שפטרני מעונשו שלזה", כשהמילה "של" מחוברת למילה הבאה כאשר ה"למד" מודגשת והמילה הבאה מיודעת (עם ה"א הידיעה) אבל בהבלעת הה"א, כלומר בלשוננו היינו אומרים: "ברוך שפטרני מעונשו של הַזֶה" (ולא "של זה"). צורה זאת הייתה נהוגה בלשון חכמים (חז"ל), ואנחנו מוצאים אותה בכתבי היד ה...