החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי זענדל
21 ינואר 2018, 12:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

כרם כתב:כמדומני שאין זה ברוך שאמר
אלא מקור ברוך
זה נמצא גם במקור ברוך (ח"ג דף תי"ד - תט"ו) וגם בספרו ברוך שאמר עמ' (רי"ד - רט"ו)
לעצם הויכוח, גם אם יש ויכוח על מהותו, אבל על אביו הערוה"ש זצ"ל ודאי שאין חולק, והא מסכים נלהבות לדברי בנו
על ידי זענדל
21 ינואר 2018, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור לדברי הגר"ח מבריסק שאפיקרוס מסכן הוא גם אפיקורס

אביא כמה מהגדולים הדנים בדברי הגר"ח הללו. 1.רבי שמשן פינקוס, בספרו בריכות בחשבון עמ' סט 2. חידושי בתרא, כתובות ט. תוד"ה ל"צ עמ' פא 3. הגרי"מ פיינשטיין, חידושי רבינו הגרי"מ עה"ת ח"ב מאמרים עמ' לח (מ: ישורון יד עמ' תרכב) 4. הגרמ"ש שפירא, לשמ שם אהל עמ' תתקסט 4. מכתב מהגרי"א וויינטרויב, בראש ספר י"ג עי...
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 08:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לשפיכת יין קידוש ל6 כוסיות

העתק מספר פסקי תשובות ח"ג סימן רעא הערה 251: במעשה רב אות פ"ו שהגר"א זי"ע נהג בעיטור הכוס בקידוש והבדלה עיטר את כוסו בששה כוסות קטנים של יין (טעם 'ששה' הוא עפ"י הסוד כמובא בליקוטי דינים וביאורים למעשה רב מהגרנ"ה הלוי, וע"ע תשובות והנהגות ח"א סי' רנ"ו) ובמנהג זה נהג גם אא"ז [האדמו"ר מביאלא] זצ"ל בכו...
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 08:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לסיפור על הגר"ח זוננפלד וקיסר גרמניה

בספר האיש על החומה חלק ב עמוד 108-109 בהערה 15* מובא הסיפור, יעוי"ש,
וכן בספר תורת חיים - תשובות הגר"ח זוננפלד (ירושלים תשס"ט) עמ' 245 סעיף יט, ובהערה (16) שם מביא קושיא ע"ז מהסטייפעלער זצ"ל
(במקרה הצורך אוכל לצרף צילומים)
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכלב נושך את המקל <גירסא זוהר בפרשת בשלח>

כבר הגיה כן בהגהות דרך אמת על הזוה"ק (רבי יוסף חמיץ, שנת תיח)
ומענין שבזוהר הסולם מביא גירסא: "ונשיק ליה"
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

פניה ובקשה למשתמשי הפורום

לצערנו מבחינים מידי הרבה בפורום שלנו "פתיל קצר" וגלישות לשפה פחות מכובדת וד"ל.
אנא, גם אם יש ביקורת, תעשו זאת בדרך כבוד ובאופן מכובד ואצילי, כי סוף כל סוף זה פורום, אם לא מוצא חן בעיניך דעת זולתך, אל תשתתף, אך לטובת כולנו, השאר אותו נקי ויפה......
בתקוה להבנה ובהתנצלות מראש
על ידי זענדל
25 ינואר 2018, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

היכן המקור? דחוף!

חשבתי שהפורום שלנו יוכל להיות לעזר במציאת מקורות כשצריכים באופן מיידי, וכל ישראל ערבים איש את רעהו יעזורו.
על ידי זענדל
25 ינואר 2018, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

אוריאל כתב: כעין הפירוש הזה נמצא בס' בית יעקב [קומרנא] תענית עמ' רמב, ע"ש.
אנימחפש מקור של לכה"פ לפני 140 שנה
על ידי זענדל
07 פברואר 2018, 16:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שקלים במשנת השפת אמת

דוד העיתונאי כתב:מתאים גם לפרשת שקלים תשע"ח הקריבה ובאה