החיפוש הניב 92 תוצאות

חזור

על ידי יושבי יעבץ
28 ינואר 2018, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

סליחה על ההפרעה הויכוח סטה מעניינו. עד היום הכורדים מדברים ארמית - יש בישראל אגודה של דוברי ארמית שמונה למעלה ממאה אלף דוברי ארמית. יתכן שזה ניב מעט שונה מהארמית הבבלית או הארצישראלית, אך היא ודאי רחוקה מאוד מן הניב האירופאי. ראה בהקדמה למילון ארמי עברי של עזרא ציון מלמד וכן כתב גם ספר דקדוק ללשון ה...
על ידי יושבי יעבץ
01 פברואר 2018, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

יישר כח לכל המגיבים במטותא מינייכו הסכיתו ושמעו כתב החזו"א במכתב 'כואב הלב שהמשנ"ב כתב כן אבל האמת יקר מכל'. (הובא באז נדברו, ובהליכות בת ישראל בהערות) ומה נעשה שהשוק הוא חלק התחתון - כמבואר בפסוקים רבים אין מספר, במשנה באהלות, בגמ' במנחות ובבכורות וכו' ובראשונים. ואין לנו אלא דברי החזו"א, והאריכות ...
על ידי יושבי יעבץ
09 אפריל 2018, 10:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

יישר כח לכל המגיבים במטותא מינייכו הסכיתו ושמעו כתב החזו"א במכתב 'כואב הלב שהמשנ"ב כתב כן אבל האמת יקר מכל'. (הובא באז נדברו, ובהליכות בת ישראל בהערות) ומה נעשה שהשוק הוא חלק התחתון - כמבואר בפסוקים רבים אין מספר, במשנה באהלות, בגמ' במנחות ובבכורות וכו' ובראשונים. ואין לנו אלא דברי החזו"א, והאריכות...
על ידי יושבי יעבץ
06 מאי 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

חכם באשי כתב:זה נושא מורכב מדאי בשביל פורום, הוא כולל יותר מדי פרטים, אבל לדעתי כל מי שלומד ישר, יראה כי אין כמעט שום צד להתחיל ללבוש תכלת. עיין - ודו"ק.
פגע וברח
מותר לכתוב גם הפוך?
על ידי יושבי יעבץ
07 מאי 2018, 06:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

נא לא לשלוף ג'וקרים, אם יש לכם מה לומר לעניין - תגידו, אם אין 'שתיקה בתרי'. מה דעת 'רבותינו' העכשוית של 'רבותינו' אנחנו יודעים, אלו דברים חשובים! אבל אסור לשכוח דבר שולי מאוד - שמותר לברר השקפה מהמקרא ומדברי חז"ל. וכמובן שאנחנו לא יודעים... ולא מבינים... ורק המעשה שהיה (או לא) שהלבלר התורן הביא נלע...
על ידי יושבי יעבץ
07 מאי 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

ולאחר שעברתי ברפרוף על שאר הדברים שנאמרו כאן, וראיתי התייחסות לספה"ק 'ויואל משה' כספר השקפה קיצונית... הנני בכאן לשבור את המיתוס... הספר הנ"ל הוא ספר 'הלכה' גרידא, ואין לה שום קשר להשקפה... המחבר הגדול דן כדרכה של תורה מפי ספרים וסופרים על 'דיני' שלש שבועות'. על 'דיני' ישוב אר"י' ועל 'דיני' לשה"ק -...
על ידי יושבי יעבץ
07 מאי 2018, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

מה שבטוח שיש דברים שאינם שנויים במחלוקת - שכל הציבור לא חי אותם בבחירות לבית שמש (שכפה הבג"ץ) התפרסם מכתב מהגר"ח קנייבסקי בעיתון יתד נאמן שמצוה לבחור. היה שם נימוק מעניין: מפני מה זכה עומרי למלוכה - מפני שבנה כרך אחד בארץ ישראל, ומכאן מצוה לבחור בבית שמש שבונים שם הרבה דירות. האם נימוק כזה היה יכול ...
על ידי יושבי יעבץ
07 מאי 2018, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

כואב מאוד, אני נרשמתי לפורום 'לתורה' בהשקפה חרדית, ואני רואה שזה גולש למקומות לא מקובלים בציבור החרדי, דוגמת מי שההין לפקפק כאן באיסור החמור של עליה להר הבית בזמן הזה. וחבל זה כאלה שנרשמו לכבוד האשכול הזה. וראוי למוחקו. תודה לכל המזועזעים תודה גם לכל המציעים אשכול זה נפתח לשם דיון בסוגיות השקפתיות ...
על ידי יושבי יעבץ
10 מאי 2018, 08:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות

כלומר: ברכות השחר - גמ' בברכות קרבנות - פרשת התמיד, ראשונים שאר הקרבנות עם השנים ברוך שאמר- פיתקא מן שמיא פסד"ז - גמ' שבת פרק כל כתבי, נחלקו הראשונים במאי קא מיירי בכל הללוקות או רק מן השמים וא-ל בקדשו אשרי - גמ' ברכות כל האומר ג"פ בכל יום וכו' שאר פסד"ז - איתא ברמב"ם שירת הים - בשנו"א כתב שהוא מאנש...
על ידי יושבי יעבץ
10 מאי 2018, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרוזים ומודעות על איסור עלייה להר הבית

סטית מן האשכול באופן בוטה, ובבקשה תסיר את המסמכים הללו. לא זו בלבד שהרב מ. אליהו חזר בו מכך, אלא שהאחרים הם מעודדי העליה להר הבית כמו ד. ליאור. יש בעל הבית לאשכול??? האם מי שמעודד עליה להר הבית מאבד את התואר 'רב'? זו מינות ואפיקורסות? או שזה רק אי הליכה בדרכם של רוב מניין ורוב בניין של גדולי ישראל?...
על ידי יושבי יעבץ
11 מאי 2018, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות

לעניין הודו - הטור כתב ויש נוהגים לומר הודו ומזמור לתודה
על ידי יושבי יעבץ
11 מאי 2018, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הר הבית והמחוזות

לשם הבהרה - אינני עולה להר הבית כלל, ואני שומר מכל משמר על גדירם של רבותינו זיע"א ויבלחט"א. אבקש הסבר - מדוע הרבנים והציבור מתייחסים לזה כ"כ בחומר, ומדוע מי שאינו שומע לאיסור זה - נלקח באופן אישי? ואבאר דברי, גדרי האיסורים - אני משער שכולם יודעים, מתי זה לאו ומתי זה כרת ומתי מותר... אלא שהרבנים גדר...
על ידי יושבי יעבץ
15 מאי 2018, 06:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנה לאשה לכבוד שבועות

תמוה. וכי קליות ואגוזים לילדים היינו שמספק את צרכיהם ולא דבר מיוחד? אין חיוב על האדם ליותר מזה כלפי הילדים מה שאין כן לגבי אשתו , ודבר נוסף שגם לי היה פשוט כל השנים שגם למתן תורה צריך לשמח את אשתו כמו שאר הרגלים, ולא מדובר בעוגת גבינה בעיקר הדבר לא מצאנו שיש שמחה ב'מתנה'! מבואר בגמ' שהשמחה היא בבגד...
על ידי יושבי יעבץ
22 מאי 2018, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

תובנה פשוטה. על דרך כלל, כשמנסים ליישב דברים הנוגדים להלכה כמו בנידו"ז -אלו המתפללים אחר חצות (ולשו"ע ורוב האחרונים אחר ד' שעות) וכן בשאר הנידונים..ככל שמנסים ליישב את הדברים הם נעשים רק יותר דחוקים עד אבסורדיים. כמו התי' שמביא הס' הנ"ל ודוחה לדבריהם אחת לאחת. תובנה עוד יותר פשוטה: מעשי הצדיקים שהי...
על ידי יושבי יעבץ
07 יוני 2018, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

העיד בפני יהודי שהוא דיבר עם הרב בעלסקי זצ"ל שכתב מכתב הסכמה נלהבת על הארגמון ושאל אותו כמה שאלות וזה מה שענה לו "הם הביאו קונטרס ולפי מש"כ שם הכל היה נראה אמת אך ממה שהוא אמר לו כבר מתחיל להשמע אחרת ויבדוק את הנושא" דיבר איתו שוב כמה וכמה פעמים והרב בעלסקי הודה לדבריו שלא יתכן שהארגמון הוא החלזון ...
על ידי יושבי יעבץ
14 יוני 2018, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

בבקשת מחילה מוקדמת אינני מבין יש מי שבאמת חושב חושב שדיונון הרוקחים הוא התכלת??? כל אוהביה הזילוה כי ראו ערותה עיין ערך הכחול הפרוסי ואכמ"ל מה יש להתפלפל פה על דרך זה גם אפשר להוכיח שאשה שלנו איננה אשה וגם שההדס הוא לא הדס וכו' וכו' וכו' כנראה שלומדים פה בשביל להוסיף לקח ופלפול כפשוטו אולי נלמד לשם ...
על ידי יושבי יעבץ
15 יוני 2018, 07:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

אני חושבים שהדברים מנומקים להפליא
ובקיצור נמרץ
וכלשון החזו"א
'קח דם של שור ותשים אותו בציצית'
זה מה שכתבתי ה'כחול הפרוסי'
לא יעזרו כל הפלפולים - אם כן משמע כך בגמ' או לא
יש כאן בעיה יסודית - אין שום יחודיות בדיונון מכל בעל חי אחר
על ידי יושבי יעבץ
21 יוני 2018, 09:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

אינני יודע מה בדיוק כתוב בקונטרס המצורף. אך כבר שמעתי בעבר על מציאת חלזונות בדרום אמריקה. אין בכך משום הערה על התכלת, מפני שעיקר הטענה שאפשר להוכיח שבמורקס צבעו באגן הים התיכון, וכמו שהוכח מעל לכל ספק, ולא התבצעה באגן הים התיכון צביעה לתכלת ממינים אחרים. ולעצם מציאת החלזונות - למיטב ידיעתי הם זנים מ...
על ידי יושבי יעבץ
15 יולי 2018, 07:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמן עלות השחר

פשוט מאוד - חישוב ע"פ מעלות - דומה לשעות זמניות
על ידי יושבי יעבץ
15 יולי 2018, 07:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

ויכוח משונה אם מישהו חושב שישנה אפשרות שממצא ארכיאולוגי יכול לסתור את תורת משה - הוא כבר על גבול הכפירה. קשור לפולמוס הידוע אם אמונה היא דבר רגשי נטול ראיות לגמרי. בארכאולוגיה לא מוצאים שום דבר הסותר את תורת משה, רק דברים הסותרים את דברי האחרונים. הסלידה שיש לנו מארכאולוגיה - היא מהפרשנות חסרת האחרי...
על ידי יושבי יעבץ
01 אוגוסט 2018, 08:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

מוכרח לציין שגם על הכת''ר כבר יש רבים המפקפקים מאוד.... ולו יעלה הנושא תבער פה אש רצינית על דא וכגון דא נאמר 'צדיקים ילכו בם ...' (גם התכלת...) 'מפקפקים מאוד'... ורק מאמינים בנבואת הגר"א על פו"ס שנתגלה לו מפי הנביאים בעצמם, ונגנז בגנזי הגרי"ז מסלנט, עד שנתגלה בעז"ה. הגר"א הוא יתד שהכל תלויים בו כלש...
על ידי יושבי יעבץ
12 אוגוסט 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

יושבי יעב"ץ
הוא שם שהציעו לי בקשר לעיסוק מסויים שלי
נהנתי ממנו ומהמשמעות שלו, ואני משתמש איתו.
על ידי יושבי יעבץ
26 מרץ 2019, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

אמת, זה מכוון נגד "אדרת אליהו" (זילברמן) מהעיר העתיקה כידוע. כידוע למי? לכל מי שיודע קרוא וכתוב.. [סתם, מה זאת אומרת "כידוע למי?", כך דיברו בשעתו כאשר התפרסם המכתב]. אם כמה בחורים מישיבת מעלות התורה והמסתעף עלו להר הבית ור' שמואל נאלץ להגיב במכתב חריף, מה הקשר לידידו הגדול מנוער (שהוא הספידו בחום) ...
על ידי יושבי יעבץ
02 אוקטובר 2019, 16:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

אשכול מגוון ומרתק ראיתי כאן כמה פניות של קוראים - מיהו ומהו הרב זילברמן - פרטו לנו? אינני יודע לתייג את כל המגיבים למשפחותיהם וקהילותיהם על אף שראיתי שיש שנהגו לעשות כן, וכמו שכתבו על 'בן של רב' שהוא תלמידו של הרב זילברמן, ולענ"ד מתוך דבריו אפשר להוכיח שאיננו כן. אבל אשתדל לסכם בקוים כללים את חלקו ש...
על ידי יושבי יעבץ
15 נובמבר 2019, 07:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם התפילין שלך לפי שיטת הרמב"ם או לפי שיטת הט"ז?

למעשה - המנהג המקובל היום לכתוב ט"ז לאשכנזים לא נכון. אני מכיר כמה סופרים חשובים אשכנזיים שכותבים לכולם רמב"ם, אלא אם מבקשים מהם ט"ז בדווקא. וגם כמה סופרים שעושים בדיוק להיפך. וזה כואב. הייתכן לתת לסופר להחליט עבורך במצווה דאורייתא. הנשמע כדבר הזה. אם אכן אבותיך נהגו כשיטת הט"ז [ומהיכן תדע שזה אכן ...
על ידי יושבי יעבץ
07 דצמבר 2019, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המנהג להשתחוות בעלינו לשבח לשי' הגר"א

הנה ידוע שי' הגר"א שאין להוסיף על ההשתחוויות כלל אף לא בשמו"ע (ביהגר"א בהלכ' קדיש) והנה המנהג הרווח אצל האשכנזים הוא להשתחוות בעלינו לשבח בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ (ובשלמא ביו"כ בסדר העבודה שאי"ז השתחוויה לשם השתחוויה אלא כעין חיקוי לסדר עבודת כה"ג דונשלמה פרים שפתינו וכאי' באותו הזמן עושה העבודות הנ"ל...
על ידי יושבי יעבץ
11 דצמבר 2019, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

דווקא היה מעניין שכבר כמה ימים אף אחד ממסיונרי התכלת לא הקפיץ איזה אשכול בענין. השאלה רק מי יותר מסיונר - המעודדים או המתנגדים מהתרשמויות מכל האשכולות והסנסנסים כאן משום המתנגדים יותר נחרדים ואדוקים בהתנגדותם אבל השאלה היא לא מה אמר אדמו"ר פלוני או אחר אם יש טענות מסודרות שיובאו ואוכיחך ואערכה לעינ...
על ידי יושבי יעבץ
12 דצמבר 2019, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

לא מובן מאיליו כתב:
12 דצמבר 2019, 12:43
יושבי יעבץ כתב:
12 דצמבר 2019, 07:47
מעניין שהאשכול נעלם מהנושאים הפעילים...
הוא נגנז...
בידי אדם...
כמו התכלת ביד הרומאים...
 
על ידי יושבי יעבץ
17 דצמבר 2019, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אתם נוהגים לעמוד בקידוש בליל שבת ויו"ט

ברסלבר (ליטאי לשעבר) כתב:
13 יוני 2019, 08:04
אחד הנושאים שעוד לא הכרעתי בהם לעצמי מה לעשות.
אני ביינתים ממשיך לנהוג כאבותי להתיישב בברכות, אבל כל חבירי חסידי ברסלב עומדים.
כנ"ל לגבי נוסח, אני עדיין תקוע באשכנז, ועוד לא קיבלתי החלטה מה לעשות בעניין. ויש לי צדדים לכאן ולכאן.
לא כדאי להחליף ולשנות
בעז"ה כשתגלה את האמת תוכל להשאר במנהגך