החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי ישבב הסופר
07 מאי 2018, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

"הפקדתי שומרים" שמך נאה לך ואתה נאה לשמך. האם אתה סבור שאי פעם גדולי ישראל שליט"א החרדים יחליטו על בירור איזה נושא השקפתי? צא וראה מנושא זה ונושא הלכתי נוסף שלא אפרש עתה מהו, שמעורריו נכנסו לביתם של כמה מגדולי הדור זצ"ל (ביניהם מרן הגראי"ל זצ"ל), ותשובת כולם היתה: "לנו אין כח, זה צריך להתחיל מלמטה ...
על ידי פעלעד
30 מאי 2018, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

ר' סלע, אתה קצת מצחיק אותי, ואסביר מדוע: 1. ראשית, שם ספר, נותנים בדרך כלל אחרי שגומרים לכתוב את הספר, ואם אדם כתב ספר שלם או מאמר ויוצא לו להלכה לפי דבריו שיש בעיה או שזה ממש אסור, אז הוא נותן כותרת שמכריז "ע"ז בפיאות" וכדו', לכן הכותרת בקונטרס שאב בבינה העלה אינו מגמתי, אלא הוא משקף את מה שיצא למע...
על ידי פעלעד
30 מאי 2018, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

"חשש ע"ז בפיאות" = מגמתי

"רבני ארה"ב לא רלוונטי, ב"ד חניכי שרוב רובם הולכים אחריהם, הם הרלונטיים" = לא מגמתי

:shock: :P :shock:
על ידי יהושע
06 יוני 2018, 13:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

זה לא ציטוט זה חלק מוך קונטרס שבכוונתי להציא בעתיד הסיכום הוא שאין שום סיבה אמיתית לא ללבוש תכלת רדז'ינית אך גדולי ישראל לא לבשוהו אז מי שלא רוצה יש לו על מה שיסמוך אך החדשה היינו מארגמון קהה קוצים מבוסס על טעויות ושטויות ואין לזה כל יסוד לא בראשונים ולא בחז"ל מעניין שעשרות גאונים ומאות ת"ח נמשכים ...
על ידי אברך
13 יוני 2018, 14:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון למלומדה

מה??? אז למה לא??? אין הכרח שלא להתפלל כלל ולא ללמוד כלל, כי גם בנידה עדיין מותר לדבר ולהסתכל וזה לא מפריע שלסוף שבע תהיה חביבה עליו כבתחילה גם כאן יכול להתפלל רק באופן מינימלי שיוצא ידי חובה, ובתלמוד תורה יכול לצאת בק"ש שחרית וערבית. ובפרט שלגבי תפילה ההלכה היא שתפילה דרבנן, ומהתורה לא חייב כלל לה...
על ידי אברך
13 יוני 2018, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון למלומדה

תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא עמוד ב תניא, היה ר"מ אומר: מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה - מפני שרגיל בה, וקץ בה, אמרה תורה: תהא טמאה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. כלומר, תכונה מתכונות הנפש של האדם שכל דבר שהאדם רגיל בו הוא קץ בו על אף שתחילה היה מאוד חביב עליו. ומכאן ההסבר מדוע ה'מל...
על ידי HaimL
15 נובמבר 2019, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הליכה בתפילין לביהכנ"ס

לכן כתבתי שאולי זה יוהרה. אבל אתה צודק, הייתי צריך לכתוב שאולי זה נחשב בטעות ליוהרה. כי כל דין או מנהג שכתוב במפורש בפוסקים, אינו יוהרה כלל ועיקר. ומה שכתבת שאם אדם היה מניח תפילין כל היום היה נחשב ליוהרה, הוא לא נכון, בימינו. למעשה, הייתי אומר שהוא כמעט חיוב גמור על כל אדם, נגיד מגיל 30 ומעלה, להני...