החיפוש הניב 21 תוצאות

חזור

על ידי הראני
30 ינואר 2018, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה- מה הכוונה?

לא זכיתי להבין קושייתך היקרה, הנחת הנחה שטעם אי אמירת תחנון הוא רק משום ש'קוראים' לו ראש השנה, ואז הגדלת תמיהתך עד לשמים, עד שחכמי ורבני בית המדרש דפה פלפלו עמך בנושא זה, זה טוען מחמת הפגרא, (וחושבני שמחמת פגרת הלילה טעם כן, והש"ה יכפר ויסלח לו על כך) וזה טוען מחמת שמחת לבלוב הפירות והצמחים, כביכול ...
על ידי הראני
30 ינואר 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפולמוס בענין יוסף שפיל

קיים כבר אשכול בעניין למה לפתוח עוד? סתם שואל!

viewtopic.php?f=24&t=1274
על ידי הראני
30 ינואר 2018, 12:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

ביסוד היתר של בורר בדרך אכילה, יש לציין שנחלקו בזה הראשונים אם ההיתר של לאלתר הוא מחמת שהוא צורת אכילה או מפאת שהוא שינוי באופן עשיית המלאכה, ראשוני החולקים בזה הם הרשב"א [בתשובות ח"ד סי' עה] והשלטי גבורים על הסוגיא של מלאכת טוחן בשבת [עד ב מדפי הגמ' ואיני זוכר כרגע את הציון המדויק בדפי הרי"ף] ובבי...
על ידי הראני
01 פברואר 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כל" - לרבויי?

אולי אפשר לומר שהמילה כל באמת באה למעוטי ולא לרבויי, מאי משמע למעוטי, המילה כל באה לומר שהמימרא מתיחסת רק למי שהוא שייך בענין, למשל אומרים כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר, ודאי שנשים ועבדים לא בכלל הזה וגם ק"ש שעל המטה אינה בכלל הזה, לכן באה המילה "כל" כאילו המילה מתיחסת למשפט בעצמו, כא...
על ידי הראני
02 פברואר 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

ראיתי שפתחו כאן אשכול אם יש לשה"ר על ניק או לא, אם הדבר היה מתברר לפי ההרגשות שלי, אז התשובה היא שלילית חד משמעית, כשנכנסתי לכאן ידעתי שיש כאן עוד דעות והרבה, ומי שלא מוכן לשיתווכחו איתו מוטב לו שלא יהיה כאן, ולכן אין בלבי שום קפידא או נדנוד וכו' הכל בסדר! אני מסכים גם מסכים שהסגנון היה קצת לוקה בחס...
על ידי הראני
11 פברואר 2018, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

יש הבדל מהותי בין המיני בר של העדה"ח [שאגב הוא פשוט בהרבה] מהמיני בר של בד"ץ מהדרין- רובין. אין חילוק בין פילטר חיצוני לפנימי הכל קישקוש אחד גדול שאתה המצאת כאן- כמובן שתמיד ישנה אפשרות לקנות פילטרים כמו של העה"ח [ואת ההבדל תראה לעיל במה שהסביר כאן] איך זה מסתדר עם הציטוט [מתשובת העדה החרדית] שהובא...
על ידי הראני
11 פברואר 2018, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומרות והידורים במגילת אסתר

כידוע על סופר שפרסם מגילת אסתר למכירה, בין היתר בסדרת ההידורים שהציג, כתב 'שטבל לפני כל שם ושם'....
על ידי הראני
12 פברואר 2018, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה"נבל" - מה זה?

מסתמא אתה רוצה לומר שזה לא זה!
נבל.jpg
על ידי הראני
12 פברואר 2018, 08:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה"כינור" - מה זה?

כינור.jpg
מסתמא אתה רוצה לומר לנו שזה לא זה.
על ידי הראני
13 פברואר 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות משקאות חריפים

יין ומשקאות חריפים בעיות הכשרות ביינות ובמשקאות חריפים נמצאות לאורך כל שלבי ההכנה והיצור של המוצרים. רוב המשקאות החריפים אינם מיוצרים בארץ, ועל כן, ההשגחה עליהם קשה שבעתיים. למרות זאת, ישנן מוסכמות ציבוריות (חלקן שגויות!) שיש סוגים של משקאות שבהם אין בעיה, גם אם אין פיקוח כשרותי מוסמך על יצורם. כיום...
על ידי הראני
15 פברואר 2018, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבלונים המתפוצצים ל'כבוד' חודש אדר?! מפריעים גם לפורום.

וזה מה שמצאתי שחיפשתי בארכיוני הפורום הנכבד הזה
אני מקפיץ את זה לכבוד חודש אדר שרבים בו בשמחה.
על ידי הראני
15 פברואר 2018, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה עמ"י המשיכו ללבוש בגדים אחרי מתן תורה הרי פסקה זהומתם

יש"כ הרב @סבא אכן דברים מבהילים ונוקבים ומכוננים. ראויים ללימוד וחשיבה מעמיקים. ובהקשר לשאלה נראה לי שדוקא מתוך דברי הרמב"ם הנ"ל, יתבארו הדברים ביתר שאת ויתר עז על דרך האמת. אכן שלמות יצירת האדם הייתה לא בידיעת טוב ורע אלא בידיעת האמת והשקר בלבד. וכשנטה לכיוון דמיונותיו, נעשה בו פחיתות שאין האמת והש...
על ידי הראני
18 פברואר 2018, 00:46
עבור לפורום
עבור לנושא

כתובות מייל של רבנים שעונים דרך המייל! שתפו מידע!!

באשכול זה אבקש מהציבור הק' לשתף כתובות מייל של רבנים / מוצי"ם / ראשי ישיבות /משגיחים / בעלי אגדה ומחשבה / כל כיוצ"ב
שעונים לשאלות דרך המייל, לתועלת הציבור הק'.
נא לא להסיט את הנושא אם זה ראוי או לא וכו' וכו' וכל כיוצ"ב, אפשר ונכון לפתוח על זה אשכול בפ"ע.
על ידי הראני
18 פברואר 2018, 16:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה

שאלה דחופה לכל חברי בית המדרש. בדין שמירת המצות ישנו ט"ז [תנג ד, טז ס"ק ד] שמבאר את מה שכותב הש"ע שבשעת הדחק מותר לקחת קמח מן השוק בזה הלשון [בקירוב]: דלא מחזקינן איסורא. ונראה דאפילו במקום שלותתין אימר לא לתת בדרך שנתחמץ. עכ"ל. ומפשטות לשון הט"ז נראה שכוונתו לומר שמה שמותר לקחת קמח מן השוק הוא משו...
על ידי הראני
26 פברואר 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

כשרות משקאות אנרגיה- חשיפה, וזעזוע! אין לשתות ללא כשרות לכאו'.

בין השאר מכילים משקאות אלו גם חומר הנקרא vvam עשוי מ רוק של צרעות!!!! לכאו' אין לשתות בלא כשרות מוסמכת! להלן תיאור חלק מהמרכיבים (מאתר מכון וינגייט). חלבון וחומצות אמיניות חלבון משמש אמנם כספק אנרגיה במהלך הפעילות, אם כי בכמויות קטנות, ולכן תוספת של חלבון למשקאות אנרגיה שמכילים כמות רבה של פחמימות ל...
על ידי הראני
05 מרץ 2018, 08:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

הרב @הפקדתי שומרים דבריך נכוחים, אבל! אין דבר כזה כמעט ' משפט מוטיבציה' או שאין בכלל דבר כזה משפט מוטיבציה עם סטיקרים אולי בונים מדינה, אולי מחליפים שילטון וגורמים לנו לקנות שוקולד עם קוקוס, אבל עם סטיקרים לא מחזקים אנשים, זה לא עובד! זה גורם אולי לריגוש קטן, לחיוך פצפון וכל כיוצ"ב, ותו לא מידי. תגי...
על ידי הראני
08 מרץ 2018, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וישם המלך אחשרש מס על הארץ ואיי הים"

שמעתי בזה ביאור יפה, סיפור המגילה לקח 12 שנים, בעיקרון הסיפור של המגילה הוא ווא"ו החיבור, שידעו לחבר את כל הסיפור לכדי נס ופלא אחד גדול. המנהג היה שהמלך היה פוטר ממס את העדה שממנה באה המלכה, כיון שאין אסתר מגדת עמה ומולדתה, פטר אחשוורוש את כל העם ממסים לאחר שנתברר לו שאסתר יהודיה, החזיר את המס לכל ה...
על ידי הראני
21 מרץ 2018, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

משלוח מנות לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ליל פורים בקרית יואל, קבלה ממאות בחורים שלא לנגוע בסמארטפון ספר הזכרונות פון בחורי חמד תלמידי ישביה"ק סאטמאר קרית יואל, וועלכע האבן זיך לקראת ימי הפורים אונטערגענומען די קבלה טובה נישט צוצורירן צו די גע'אסר'טע טעכנאלאגישע כלים למניהם איבערגעגבן פאר כ"ק אדמו"ר מ...
על ידי הראני
12 אפריל 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

ודי לראות את כל המתעסקים בנסתר דדורינו הכללה גסה וכלל לא מדויקת. אני מכיר עשרות אברכים בכולל פוניבז' מכל העדות והסגנונות שעוסקים בזה, כמובן שרובם בצנעה. באופן כללי לטעמי כל הנדון הזה מי עסק ומי הבין הוא די מיותר. אני אומר זאת מניסיון בשיחות עם כל מיני אנשים בתחום. כי זה ברור באופן כללי שזה חלק שצרי...