החיפוש הניב 28 תוצאות

חזור

על ידי אריך
24 מרץ 2016, 08:20
עבור לפורום
עבור לנושא

הפלת המחיצות בפורים

המצוות בפורים באות להפיל מחיצות, לשבור את החומות האימתניות. ויש 4 סוגי חומות. 1) מגילה באה לקלף את המחיצה בין הקב"ה והאדם. כי אכן אתה ק-ל מסתתר. הוא מתלבש בתוך הטבע והמגילה מראה איך הוא מוביל את כל המהלכים. 2) ישנן מחיצות בתוך החברה האנושית. ראשית ישנה זרות בין כל אדם לחבירו. זרות ואכזריות. המצוה שב...
על ידי יצחק
30 ינואר 2018, 08:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה לעניין אי אמירת תחנון- מה הכוונה?

ל @הראני היקר במקום תשבה אספר מעשה- פעם שאלו את ר' רפאל וולף אם יש באמתחתו איזו הנהגה ממרן הרב שך בטו בשבט. הרהר והרהר, ולבסוף מצא- אכן, כל שנה אחר התפילה היה מרן נוהג לשאול, מה קרה היום שלא אמרו תחנון... מותר לי להניח שלא היה מעשה זה ולא נברא [אם כי לא אפול מהכסא אם אשמע שכן היה], אבל רוח הדברים ב...
על ידי שומע כעונה
30 ינואר 2018, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

ביסוד היתר של בורר בדרך אכילה, יש לציין שנחלקו בזה הראשונים אם ההיתר של לאלתר הוא מחמת שהוא צורת אכילה או מפאת שהוא שינוי באופן עשיית המלאכה, ראשוני החולקים בזה הם הרשב"א [בתשובות ח"ד סי' עה] והשלטי גבורים על הסוגיא של מלאכת טוחן בשבת [עד ב מדפי הגמ' ואיני זוכר כרגע את הציון המדויק בדפי הרי"ף] ובבית...
על ידי אחד התלמידים
31 ינואר 2018, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

זה נשמע לך אמין? וכי יש שינוי בבר מאז שהוא הכשיר את זה לעכשיו, מדובר באותו בר מים! וחוץ מזה אם היה רוצה להוריד את ההכשר שלו היה מפרסם זאת, הוא לא היה מחכה לאחד בשם הראני יכתוב בפורום בשם אנונימי שהוא שמע שאמר לחבר של חבר שלו וכו' וכו', מעשים שבכל יום שהכשרויות מורידים הכשרים ממוצרים, ומגלים את דעתם...
על ידי הבוחן
01 פברואר 2018, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

הבוחן כתב: ומ"מ לכאורה יכול להוציא שתי כוסות מים ולזרוק ולאחמ"כ להשתמש, לא?
היכן מצאנו היתר של בורר ע"מ לזרוק. אלא אם זה כמה טיפות, אפשר לומר שזה דבר שין מתכוון ולא ניחא ליה, וגם בקצת ממש זה דומה למשמרת - שגם שם נהנה מהיין שבלע בתוך השמרים. אבל בכוס שלימה, מהיכי תיתי להתיר.[/quote]
צודק, לא עיינתי מספיק.
על ידי עברי
01 פברואר 2018, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

הראני כתב: לגבי הסיפור עם העגבניות זה כבר נכנס לנידון אם זה חשוב שני מינים או לא, ואם אין זה חשוב שני מינים אכן יהיה מותר, ואם יעשה כן עליו לחשוש רק משום 'דבר דבר' שעושה כן בשבת...
שכחת להוסיף "באם העגבניות מעושרות"...
למה ללכת סחור סחור?!
במקרה שציינתי אתה מתיר גם לאוצר.
נראה מה דעת הרב "שומע כעונה".
על ידי מנהל ראשי
02 פברואר 2018, 12:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

התחייבתי לערוך בירור, וזה מה שעלה: ישנם 2 אנשים המעידים שהרב רובין מורה להוציא את הסננים לפני שבת. יצוין, שלא הצלחתי לע"ע לברר עמם בדיוק האם מדובר בדגם מסוים וכדומה, היות ואיני מונח בעניין כלל. לגבי הנושא של בישול לא ידועה התייחסות של הרב רובין לנושא. מחכה גם לממצאיו של @סופר בעניין. כמו כן, ידוע לי...
על ידי סבא
12 פברואר 2018, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות המאכל הסיני 'סושי'

רבותי שני אשכולות נסגרו לאחרונה [הרב ברוורמן על שיווק קרקעות, ושערוריית כשרות] אתם מחכים לשלישי?
על ידי יאיר
15 פברואר 2018, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבלונים המתפוצצים ל'כבוד' חודש אדר?! מפריעים גם לפורום.

זה מוקפץ. האשכול השישי מלמעלה אחרי 5 אשכולות שנעוצים.
על ידי אלכס
15 פברואר 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

המן בן המדתא?

מצאתי ירושלמי מעניין וז"ל תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ב 'כמה דאת אמר [אסתר ט כד] כי המן בן המדתא. וכי בן המדתא היה. אלא צורר בן צורר אוף הכא קוצץ בן קוצץ' כלומר פשוט שהמן לא היה בנו של המדתא וכן הוא במפרשי הירושלמי, ולא מצאתי אף אחד שחולק על זה בהדיא. למישהו יש ידיעה בעניין? אומנם בתרגום שנ...
על ידי מנהל ב'
16 פברואר 2018, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה עמ"י המשיכו ללבוש בגדים אחרי מתן תורה הרי פסקה זהומתם

רבותיי, אנא השתדלו לשמור על נימה מכבדת (ת"ח אורייתא קא מרתחא ליה...), אל תטריחו אותנו לערוך כל כך הרבה, ואל תאלצו אותנו לנעול את האשכול. תודה רבה ושבת שלום ומבורך.
על ידי סבא
18 פברואר 2018, 09:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות מייל של רבנים שעונים דרך המייל! שתפו מידע!!

הנה מייל של אחד מחשובי הדור [דרך מזכיר] שחפץ בעילום שמו, שעונה בענייני מוסר ועבודת ה'.
לוקח זמן עד שמקבלים תשובה, אבל היא מגיעה בסוף-
m.hatshuva@gmail.com..
על ידי סופר
18 פברואר 2018, 09:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעולם יהא אדם

ברוך אלוקים שלא עזב חסדו מעמו, ואפשר למצוא הרבה אברכים יראי שמים ובני ביתם שעזבו מקום פרנסה מובטחת בשביל חשש איסור, אני מכיר אישית כמה וכמה אנשים שפשוט הודיעו לבוס שלהם שהם עוזבים את מקום העבודה בשביל איסור ניבול פה, לשה"ר, אינטרנט, וזאת מבלי שידעו מנין ישיגו פרנסה בחודש הבאה. אשריכם ישראל, הלזה לא ...
על ידי אלימיר
25 פברואר 2018, 17:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לא פרסמו כל כך את דעתם של הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ כי אני שמעתי מת"ח גדול ממשפחת הגרי"ש אשר נהג בעצמו זמן מה לאכול רק הודו מחמת הבעיות עם העופות ואחר כמה שנים שינה שאילתיו על כך ואמר לי שהרב אריאל בוקוולד מצא חווה אורגנית המגדלת עופות ללא הכלאות מזה עשרות בשנים וגידלו שם את הזנים חסרי המסורת שיש ח...
על ידי הפקדתי שומרים
26 פברואר 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה חמורה בנוסח תפילת מנחה

בנוסח עדות המזרח בתפילת מנחה קודם הקדיש של תפילת הלחש, אומרים "תכון תפלתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב " ויש לדעת מה ענינו של פסוק זה העוסק במנחת הערב, והיה מן הראוי לכלולו בתפילת ערבית . בפרט שהגמ' ברכות ו: בשם רבי יוחנן לומדת מפסוק זה על חשיבותה של תפילת ערבית, ואילו על תפילת מנחה מביאה שם הגמ' ...
על ידי הפקדתי שומרים
27 פברואר 2018, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים עם מסר- לשימוש הציבור! אא"כ צויין בפירוש אחרת!!

סיפור מרתק שראיתי מובא בגליון "מחשבה תורנית" על שלושה ילדים שנפטרו תוך זמן קצר בעיר חרדית. ו"הסיבה" לכך. מתוך אתר http://chazot.s23.upress.link/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/ כל הזכויות שמורות, רשאים להשתמש עם מתן קרדיט של הגליון הנ"ל, כך כתוב שם. שלושה ילדים נפטרו - 'סיבה' אחת.... לפני...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
27 פברואר 2018, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים עם מסר- לשימוש הציבור! אא"כ צויין בפירוש אחרת!!

הראני כתב: זה הסיפור הראשון אסור להעתיק
הסיפור הזה נשלח אלי בעבר לא זוכר לי ע"י מי, לאחרונה נתקלתי בו, ונהנתי ממנו לכן אני מעלה לכם אותו שתהנו גם אתם.
הסיפור הוא מעלון שלי,
ואפשר לפרסמו.
מי שרוצה את מקורו של הסיפור,
הוא ביומן טאלנא,
עם הפרטים המלאים
על ידי סבא
27 פברואר 2018, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

כדי שלא יצא מכשול תחת ידי [כהערת @הראני] חיפשתי פירוש שנסמך על פסוק הנ"ל, שיתפרש כמעלה, וב"ה שמצאתי ברוקח בפירוש נשמת-
וז"ל יראתו של אדם היא רעש, שנאמר ובעבור תהיה יראתו על פניכם, וכתוב רגזו ואל תחטאו, המרגיז ארץ, הרי הרוגז הוא רעש.
מקוה שבזה תקנתי, אם היה ח"ו איזה קלקול.
על ידי רמתים צופים
05 מרץ 2018, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ידידי הרב @רמתים צופים אתה טועה טעות חמורה. אינך מכיר אותי, והאמנוה בצדקת דרכך וכל מה שהלעיטו אותך מביאה אותך לכאלו מחשבות לא חיוביות [תחשוב טוב יהיה טוב] ולגופו של עניין, אי אפשר לבנות 'השקפה' 'הלכה' ודרכי חיים מסיפור כזה או אחר. נכון שהורגלנו לזה בעיתונות החרדית שעל סמך עובדה שהייתה כולה או חצייה...
על ידי הפקדתי שומרים
05 מרץ 2018, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

מה קורה כשעושים "ראשי תיבות" ל-גמטריה [ אסתר פרק-ט-יג ]: ותאמר אסתר אם על ה מלך ט וב י נתן ג ם מ חר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ: בוודאי שמתם לב חסרה האות רי"ש, אם נקח את המילה שלפני האותיות של הגמטריה הווי אומר "על" ואת המילה שאחרי "ליהודים" שניהם יחדיו עולים כמנין ...
על ידי ממולאים בתרשיש
05 מרץ 2018, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

ואם כבר כולל, מה המקור מהתורה שאפשר לעשות גימטריה גם אם חסר אחד?
בפרשת ויחי: 'אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי'. אפרים ומנשה = 726, ראובן ושמעון= 725, מכאן להוספת כולל בגימטריה מן התורה [בני יששכר חנוכה].
על ידי הפקדתי שומרים
05 מרץ 2018, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

ואם כבר כולל, מה המקור מהתורה שאפשר לעשות גימטריה גם אם חסר אחד? בפרשת ויחי: 'אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי'. אפרים ומנשה = 726, ראובן ושמעון= 725, מכאן להוספת כולל בגימטריה מן התורה [בני יששכר חנוכה]. יפה מאד. אבל יותר פשוט להשתמש עם כף הדמיון "אפרים ומנשה כ ראובן ושמעון" זאת אומרת שאפרים ומנש...
על ידי סבא
05 מרץ 2018, 14:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ידוע אימרה מפורסמת בשם חד מגאוני קדמאי שאמר להרב אונגר בשעה שנתמנה לדיין ומו"צ "מותר לך להקל - אבל אל תהיה 'קל', מותר להחמיר - אבל אל תהיה 'פרומער'". ... אין רצוני להאריך בזה, אבל כל בר דעת מבין יבין, שהתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לפני כמה שנים יצא לאור ספר על הרב אונגאר, ושם הם מביאים ...
על ידי אלכס
06 מרץ 2018, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול הדור לא יכול להיות טיפש!

ידיעה מעניינת שראיתי השבוע באבן עזרא אבן עזרא (שמות לב א) 'ויש אומרים, כי ישראל רמו אהרן, שעשו דפוס עגל, והשליך אהרן הזהב באש ולא הרגיש. וראייתם ואשליכהו באש ויצא העגל הזה (שמות לב, כד). ו זה אינו נכון, כי אהרן, איך בחרו השם, אם היה טפש, שירמוהו פתאים' . נכון מאד רק שאין זה קשור ל'גדול הדור' בדוקא,...
על ידי סבא
07 מרץ 2018, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

עכשיו ראיתי שיטה חדשה שכר זה בכלל שמיכה, והכסת הוא הכרית-
ז"ל התפארת ישראל שם-
הכר והכסת. כר הוא הארוך דעקקע בל"א וכסת הוא הקטן קיססען בל"א עכ"ל.
תשאלו כל דובר אידיש ויאשר לכם שדעקע זו שמיכה, וקישען זה כרית.
על ידי סבא
08 מרץ 2018, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וישם המלך אחשרש מס על הארץ ואיי הים"

כתב במחיר יין לרמ"א וז"ל משונה זה ככל אחשורוש האמורים בכל המגילה זו, ונכתב חסר בלא וי"ו, להורות שפירושו משונה מכל דברי ההגדה שהבאנו לעיל - אחשרש הוא הקב"ה שאחרית וראשית שלו עכ"ל. ומבאר שם כדרכו עפ"י הרמז שהקב"ה השית מס על כל הארץ שכל דבר בארץ חייב להיות נפסד, ועיי"ש המשך פירושו.
על ידי רמתים צופים
08 מרץ 2018, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וישם המלך אחשרש מס על הארץ ואיי הים"

ישנו ויכוח בעולם המחקר מי היה אחשורוש המתואר במגילה, יש המצדדים בעד חשיארש, ויש המצדדים בארתחשסתא. אחד הראיות לחשיארש היא דימיון השם למה שכתוב בסוף המגילה 'אחשרש' שזה מאוד דומה ל'חש[יא]רש'. ואולי מותר לשאול, האם 'אחשורוש' היה שמו הפרסי, או שזה מעוברת במגילה. כעי"ז מצינו בראב"ע שטוען לגבי שמו של משה ...
על ידי חבלזון
16 מאי 2018, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

הראני כתב:מה פירוש המילה 'מאושר', והאם הגלגול שלה לשפה כיום הוא נכון?
ההגדרה הפשוטה ששמעתי כמדומה מהרב צבי ענבל שמאושר הוא מי שיודע שהוא בדרך הנכונה / עושה את שנכון באמת. כלומר יש לו אישור. ומפה זה מתחלק לדרגות רבות, רובינו נזקקים לפחות למעט אישור מהסביבה. ויש כאלה שיש להם אישור פנימי חזק. וכו'