לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי סלקא דעתך
16 יוני 2019, 07:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיו לנצח

דיו לנצח השיג הכשר מרב אחד בלבד! ועשה הרבה רעש. זה לא הידור אלא איסור. ועיקר טענתו שהראשונים לא הבינו את המציאות ולא ידעו שעפצים זה חרק אף שהיה מצוי מאוד ביניהם (ולא כמונו יושבי הערים), לבירור הסוגיא היטב ראה בספר בירורים למעשה בענייני תפילין של הרב בועז העברי שכתב קונטרס מרתק שמרחיב מספיק בעניינים ...
על ידי סלקא דעתך
23 יוני 2019, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד אבשלום

חשוב מאוד לדעת!!! כל התיארוכים (בית ראשון בית שני ברונזה ברזל ושאר שטויות) של החוקרים מבוססים על עשרות צירופים שלא כ"כ קשה לתלמיד בית המדרש להפיל ולסתור את הבניין. ואוי ואבוי למי שיכפור בתיארוך הוא נכנס לספרי הכופרים ב"מדע". אבל גם אצלנו השתרש נוהג רע שכל "מסורת" ערבית נהייתה מסורת מקודשת שנים רבות ...
על ידי סלקא דעתך
25 אוקטובר 2019, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

סיפור לא מובן. הדבר מפריע לכל בני הבית מגדול ועד קטן. הוא ניסה להעלות נקודה מסוימת, דהיינו שחסר לנו בהרגש של השני, שהרי אם חבר קרוב או אדם קרוב אליך היתה לו שמחה, בטח שהייתה מוצא דרך להרדים את הקטנים למרות הרעש וכן על זה הדרך..פשוט להרגיש את השני ולא לחשוב רק על עצמך (שזה ד"א יסוד שכבר אמרו ר' ירוח...
על ידי סלקא דעתך
06 נובמבר 2019, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

יונה בן יעקב כתב:
04 נובמבר 2019, 21:12
הל' ברכות:
מוצץ סוכריה בחוץ ועלה על רכב או אוטובוס וכדו' צריך להוציא ולברך שנית מדין שינוי מקום. להחזו"א. [ע' שעה"צ סי' קע"ח אות ל"ח]
דייק יפה, להחזו"א! ואולי יש בזה מידת חסידות ואין למדים הלכה מפי מעשה.
ובאמת הרבה פוסקים התירו: הגרש"ז (מצורף), הגר"ע יוסף, הגר"א וויס. ודי בזה.
סוכריה ברחוב.PDF
 
על ידי סלקא דעתך
15 נובמבר 2019, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי סלקא דעתך
07 דצמבר 2019, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זבובונים במטבח

עת לדבר כתב:
07 דצמבר 2019, 23:10
במבי כתב:
24 נובמבר 2019, 22:24
 
מדהים.
זה הדמיה?

לא, זה סרטי טבע של ביביסי (BBC) שצולמו בתנאי מעבדה.
על ידי סלקא דעתך
21 דצמבר 2019, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

האם לנשים אין חמור כ"כ לעבור עבירה?

האם נשים מחוייבות כגברים לקיים המצוות? במושכל ראשון התשובה "ודאי שכן"! אלא שמעניין שלשואל בשו"ת תשב"ץ ח"א סי' נד לא היה כ"כ פשוט וז"ל: אמר' כי אירעו ביניכם שני מעשים בענין חלול שבת לצורך פקוח נפש. האחד שאשה אחת היתה יולדת יום שבת ועמד בעלה ובשל לה תרנגולת. עוד פעם אחרת נתעלף חתנו ליל שבת וטלטל הנר ב...
על ידי סלקא דעתך
08 ינואר 2020, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה היתה מטרת יוסף בכך ששם את כספם חזרה בשקם

אני ביארתי על פי הרושם שקיבלתי מכמה פשטנים ראשונים, שיוסף רצה שאביו ירד איתם למצרים להתחנן שלא יעשה עמם רע, ואז ישתחווה כמו שחלם שהאבא גם ישתחוה, וכמפורש בפסוק שעשה איתם 'טריקים' משום החלומות שחלם להם, ולכך ציערם פעם נוספת בנתינת הגביע לבנימין, שילכו לומר לאביהם עד שלא יהיה ברירה ויבוא להשתחוות, אבל...
על ידי סלקא דעתך
25 ינואר 2020, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לאור דברי החת"ס ואליבא דהגרמ"ש פקעה לה קדושת העזרה בזה"ז מדין ביטול ברוב?

3. מה שכתבתי 'אליבא דהגרמ"ש' - התכוונתי לרבי משה שטרנבוך שכ' בתשוה"נ להסתפק ולפקפק ולפלפל אולי מקום קודש הקדשים זה בכלל לא שם אלא אולי מול הכותל או משהו דומה, ורצה להרויח בזה ליישב מנהג עוילם גוילם שלא מתפללים באלכסון לכיוון אבן השתיה אלא ישר ​​​​​​(אף שבאמת לא חסר הסברים פשוטים כגון שלא נוח להם לה...
על ידי סלקא דעתך
02 פברואר 2020, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

דודע כתב:
02 פברואר 2020, 19:25
מחפש את הספר של מרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א 'שמות בארץ' על השם 'עדן' (לבנות)

בדקתי, ואין איזכור על השם הזה.
ובדברי הימים ב לא-טו הוא שם של בן.
על ידי סלקא דעתך
16 מרץ 2020, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשלום למעונות/משפחתונים/מטפלת פרטית

מעל הסטנדרט כתב:
16 מרץ 2020, 14:20
סלקא דעתך כתב:
16 מרץ 2020, 14:11
גם כשיש חוזה ברור.
זה נחשב אונסא דלא שכיחא והקבלה אינה קבלה גיטין עג. שו"ע רכה-ג

לא הבנתי, הרי בחוזה מפורש גם מה יהיה באונסא דלא שכיחא, וקימ"ל שחוזה הוי קנין סיטומתא.
אמת בפיך.
בב"י הביא רשב"א דאם כתוב כל אונסין פטור. 
אבל בערוה"ש כתב דאם כתוב להדיא אונסין דלא שכיחא חייב.
 
על ידי סלקא דעתך
16 מרץ 2020, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשלום למעונות/משפחתונים/מטפלת פרטית

מעל הסטנדרט כתב:
16 מרץ 2020, 14:49
סלקא דעתך כתב:
16 מרץ 2020, 14:28
מעל הסטנדרט כתב:
16 מרץ 2020, 14:20


לא הבנתי, הרי בחוזה מפורש גם מה יהיה באונסא דלא שכיחא, וקימ"ל שחוזה הוי קנין סיטומתא.
אמת בפיך.
בב"י הביא רשב"א דאם כתוב כל אונסין פטור. 
אבל בערוה"ש כתב דאם כתוב להדיא אונסין דלא שכיחא חייב.
ישר כח, אבל היכן נימצא הב"י והערוך השולחן.

כפי שציינתי.
שו"ע רכה-ג (ערוך השולחן בסימן זה)
על ידי סלקא דעתך
17 מרץ 2020, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השלכות הלכתיות מכח דין ד'אשתו כגופו'

מסופר, בערך כך, שאדם אחד חלה, ואמרו לו שיש טיפול נסיוני בארה"ב אבל רק אם יסע עכשיו! והיה זה ביום שישי כלומר טיסה בשבת. הלך האיש לשאול את הרב אלישיב אם מותר לו לנסוע, שאל אותו הרב אם לדעתו יועיל לו הטיפול ענה האיש שאינו יודע, אז פסק לו הרב שאסור לו לנסוע. כששמעה זאת אשתו הלכה לרב אלישיב ובכתה הרי זה ...
על ידי סלקא דעתך
18 מרץ 2020, 09:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באמת אמרו החזן רואה היכן תינוקות קוראין אבל הוא לא יקרא מכאן ראיה שמותר לקרוא פרסומות בשבת

לכאורה נסתר ממ"ש שז טו דיוקאנות שכתובים מתחתיהן זו צורה של פלוני אסור לקרוא בהם. נכון, מ"מ צריך יישוב לראייתי, ואולי דיוקנאות שכתובין תחתיהן מיירי בתבליט או חקיקה שלפעמים קשה לקרוא ולא בצבעים זוהרים ומנצנצים שאינם דורשים כל פעולה. ש"מ בכמה מילים אין חשש שמה יטה. לא רק שבכמה מילים אין חשש אלא המשנה ...
על ידי סלקא דעתך
19 מרץ 2020, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות בהכשר בד"ץ

אף אם מנקים, כפי שסיפרתי המיירע האחרונה נכנסת לאחר שעבר ח"י דקות מהניקיון.
והחלק הזה הולך ל"כללי", ולא לחבורה עצמה.
וראיתי כך בשני מאפיות יד של הבד"ץ, וכן במאפיייה אחת של מכונה.
על ידי סלקא דעתך
20 מרץ 2020, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים בנושא

דברי הגר"י ארנברג ראש ישיבת כנסת יצחק והמשגיח הגר"ט נוביק שליט"א הביאני חדריו פרשת ויקהל פקודי שנה ג.pdf צוטט שם בשם החת"ס שלא שלח את הישיבות הביתה. והדברים אינם קשורים למצבינו כלל. שמפורש שם שהרצון לשלוח את הישיבה הביתה היתה מחשש שעול החולים יפלו עליהם ולא משום שזו ההצלה. גם ציטט שם את החת"ס שב"ה ...
על ידי סלקא דעתך
אתמול, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצטרפות למנין דרך מרפסות השכנים

מסברא מועיל כמו בזימון שהרי כל המקור לרואה הוא מזימון, והסברות לחלק זה טעם החולקים עי' ביאור הגר"א.
וא"כ אשמח לביאור או מקור מחברי הפורום לפסק לעיל בשם רבני בני ברק.