החיפוש הניב 58 תוצאות

חזור

על ידי סלקא דעתך
16 יוני 2019, 07:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיו לנצח

דיו לנצח השיג הכשר מרב אחד בלבד! ועשה הרבה רעש. זה לא הידור אלא איסור. ועיקר טענתו שהראשונים לא הבינו את המציאות ולא ידעו שעפצים זה חרק אף שהיה מצוי מאוד ביניהם (ולא כמונו יושבי הערים), לבירור הסוגיא היטב ראה בספר בירורים למעשה בענייני תפילין של הרב בועז העברי שכתב קונטרס מרתק שמרחיב מספיק בעניינים ...
על ידי סלקא דעתך
23 יוני 2019, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד אבשלום

חשוב מאוד לדעת!!! כל התיארוכים (בית ראשון בית שני ברונזה ברזל ושאר שטויות) של החוקרים מבוססים על עשרות צירופים שלא כ"כ קשה לתלמיד בית המדרש להפיל ולסתור את הבניין. ואוי ואבוי למי שיכפור בתיארוך הוא נכנס לספרי הכופרים ב"מדע". אבל גם אצלנו השתרש נוהג רע שכל "מסורת" ערבית נהייתה מסורת מקודשת שנים רבות ...
על ידי סלקא דעתך
07 אוגוסט 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שקוף

כתושב מבוא חורון (לא בית חורון) זה מאוד מעניין לשמוע על הפעילות בתוך שקוף. אני לא רב גדול אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהיו שם ונמצאים שם (ברסלברס וגם מזרחיים רגילים), חלקם באמת נעזרו מאוד עד מניעת גירושין! וחלקם ניזוקו מאוד עד גירושין! כנראה שהאמת היא איפה שהו באמצע. דרך אגב גידי דבוש נראה אדם נחמד...
על ידי סלקא דעתך
25 אוקטובר 2019, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

סיפור לא מובן. הדבר מפריע לכל בני הבית מגדול ועד קטן. הוא ניסה להעלות נקודה מסוימת, דהיינו שחסר לנו בהרגש של השני, שהרי אם חבר קרוב או אדם קרוב אליך היתה לו שמחה, בטח שהייתה מוצא דרך להרדים את הקטנים למרות הרעש וכן על זה הדרך..פשוט להרגיש את השני ולא לחשוב רק על עצמך (שזה ד"א יסוד שכבר אמרו ר' ירוח...
על ידי סלקא דעתך
06 נובמבר 2019, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

יונה בן יעקב כתב:
04 נובמבר 2019, 21:12
הל' ברכות:
מוצץ סוכריה בחוץ ועלה על רכב או אוטובוס וכדו' צריך להוציא ולברך שנית מדין שינוי מקום. להחזו"א. [ע' שעה"צ סי' קע"ח אות ל"ח]
דייק יפה, להחזו"א! ואולי יש בזה מידת חסידות ואין למדים הלכה מפי מעשה.
ובאמת הרבה פוסקים התירו: הגרש"ז (מצורף), הגר"ע יוסף, הגר"א וויס. ודי בזה.
סוכריה ברחוב.PDF
 
על ידי סלקא דעתך
15 נובמבר 2019, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי סלקא דעתך
07 דצמבר 2019, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זבובונים במטבח

עת לדבר כתב:
07 דצמבר 2019, 23:10
במבי כתב:
24 נובמבר 2019, 22:24
 
מדהים.
זה הדמיה?

לא, זה סרטי טבע של ביביסי (BBC) שצולמו בתנאי מעבדה.
על ידי סלקא דעתך
21 דצמבר 2019, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

האם לנשים אין חמור כ"כ לעבור עבירה?

האם נשים מחוייבות כגברים לקיים המצוות? במושכל ראשון התשובה "ודאי שכן"! אלא שמעניין שלשואל בשו"ת תשב"ץ ח"א סי' נד לא היה כ"כ פשוט וז"ל: אמר' כי אירעו ביניכם שני מעשים בענין חלול שבת לצורך פקוח נפש. האחד שאשה אחת היתה יולדת יום שבת ועמד בעלה ובשל לה תרנגולת. עוד פעם אחרת נתעלף חתנו ליל שבת וטלטל הנר ב...
על ידי סלקא דעתך
08 ינואר 2020, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה היתה מטרת יוסף בכך ששם את כספם חזרה בשקם

אני ביארתי על פי הרושם שקיבלתי מכמה פשטנים ראשונים, שיוסף רצה שאביו ירד איתם למצרים להתחנן שלא יעשה עמם רע, ואז ישתחווה כמו שחלם שהאבא גם ישתחוה, וכמפורש בפסוק שעשה איתם 'טריקים' משום החלומות שחלם להם, ולכך ציערם פעם נוספת בנתינת הגביע לבנימין, שילכו לומר לאביהם עד שלא יהיה ברירה ויבוא להשתחוות, אבל...
על ידי סלקא דעתך
25 ינואר 2020, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לאור דברי החת"ס ואליבא דהגרמ"ש פקעה לה קדושת העזרה בזה"ז מדין ביטול ברוב?

3. מה שכתבתי 'אליבא דהגרמ"ש' - התכוונתי לרבי משה שטרנבוך שכ' בתשוה"נ להסתפק ולפקפק ולפלפל אולי מקום קודש הקדשים זה בכלל לא שם אלא אולי מול הכותל או משהו דומה, ורצה להרויח בזה ליישב מנהג עוילם גוילם שלא מתפללים באלכסון לכיוון אבן השתיה אלא ישר ​​​​​​(אף שבאמת לא חסר הסברים פשוטים כגון שלא נוח להם לה...
על ידי סלקא דעתך
02 פברואר 2020, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

דודע כתב:
02 פברואר 2020, 19:25
מחפש את הספר של מרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א 'שמות בארץ' על השם 'עדן' (לבנות)

בדקתי, ואין איזכור על השם הזה.
ובדברי הימים ב לא-טו הוא שם של בן.
על ידי סלקא דעתך
12 פברואר 2020, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

קדמא ואזלא כתב:
12 פברואר 2020, 00:33
לכל קושיא של הרש"ש יש תירוץ? יש לו ולשאר המפרשים הרבה קושיות שנשארות בצ"ע.
לא הבנת את כוונתי.
הרי לא ראינו שבכל מקום שיש קושיא מוחקים.
וגיליון הש"ס עדיין נמצא על הדף אף שהוא העיז לשאול שאלות, 
ויש לי תירוץ אחד חזזזזק לככככככל השאלות!
למחוק!!!!
על ידי סלקא דעתך
20 פברואר 2020, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה אוסף סיפורי ניסים גלויים אמינים ומדויקים

יש נס גלוי אמין ומדוייק
קשה לי לפרט
אבל קל לקרוא עליו
הרי הוא בפרשת בשלח.....
על ידי סלקא דעתך
16 מרץ 2020, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשלום למעונות/משפחתונים/מטפלת פרטית

מעל הסטנדרט כתב:
16 מרץ 2020, 14:20
סלקא דעתך כתב:
16 מרץ 2020, 14:11
גם כשיש חוזה ברור.
זה נחשב אונסא דלא שכיחא והקבלה אינה קבלה גיטין עג. שו"ע רכה-ג

לא הבנתי, הרי בחוזה מפורש גם מה יהיה באונסא דלא שכיחא, וקימ"ל שחוזה הוי קנין סיטומתא.
אמת בפיך.
בב"י הביא רשב"א דאם כתוב כל אונסין פטור. 
אבל בערוה"ש כתב דאם כתוב להדיא אונסין דלא שכיחא חייב.
 
על ידי סלקא דעתך
16 מרץ 2020, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשלום למעונות/משפחתונים/מטפלת פרטית

מעל הסטנדרט כתב:
16 מרץ 2020, 14:49
סלקא דעתך כתב:
16 מרץ 2020, 14:28
מעל הסטנדרט כתב:
16 מרץ 2020, 14:20


לא הבנתי, הרי בחוזה מפורש גם מה יהיה באונסא דלא שכיחא, וקימ"ל שחוזה הוי קנין סיטומתא.
אמת בפיך.
בב"י הביא רשב"א דאם כתוב כל אונסין פטור. 
אבל בערוה"ש כתב דאם כתוב להדיא אונסין דלא שכיחא חייב.
ישר כח, אבל היכן נימצא הב"י והערוך השולחן.

כפי שציינתי.
שו"ע רכה-ג (ערוך השולחן בסימן זה)
על ידי סלקא דעתך
17 מרץ 2020, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השלכות הלכתיות מכח דין ד'אשתו כגופו'

מסופר, בערך כך, שאדם אחד חלה, ואמרו לו שיש טיפול נסיוני בארה"ב אבל רק אם יסע עכשיו! והיה זה ביום שישי כלומר טיסה בשבת. הלך האיש לשאול את הרב אלישיב אם מותר לו לנסוע, שאל אותו הרב אם לדעתו יועיל לו הטיפול ענה האיש שאינו יודע, אז פסק לו הרב שאסור לו לנסוע. כששמעה זאת אשתו הלכה לרב אלישיב ובכתה הרי זה ...
על ידי סלקא דעתך
18 מרץ 2020, 09:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באמת אמרו החזן רואה היכן תינוקות קוראין אבל הוא לא יקרא מכאן ראיה שמותר לקרוא פרסומות בשבת

לכאורה נסתר ממ"ש שז טו דיוקאנות שכתובים מתחתיהן זו צורה של פלוני אסור לקרוא בהם. נכון, מ"מ צריך יישוב לראייתי, ואולי דיוקנאות שכתובין תחתיהן מיירי בתבליט או חקיקה שלפעמים קשה לקרוא ולא בצבעים זוהרים ומנצנצים שאינם דורשים כל פעולה. ש"מ בכמה מילים אין חשש שמה יטה. לא רק שבכמה מילים אין חשש אלא המשנה ...
על ידי סלקא דעתך
19 מרץ 2020, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות בהכשר בד"ץ

אף אם מנקים, כפי שסיפרתי המיירע האחרונה נכנסת לאחר שעבר ח"י דקות מהניקיון.
והחלק הזה הולך ל"כללי", ולא לחבורה עצמה.
וראיתי כך בשני מאפיות יד של הבד"ץ, וכן במאפיייה אחת של מכונה.
על ידי סלקא דעתך
20 מרץ 2020, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים בנושא

דברי הגר"י ארנברג ראש ישיבת כנסת יצחק והמשגיח הגר"ט נוביק שליט"א הביאני חדריו פרשת ויקהל פקודי שנה ג.pdf צוטט שם בשם החת"ס שלא שלח את הישיבות הביתה. והדברים אינם קשורים למצבינו כלל. שמפורש שם שהרצון לשלוח את הישיבה הביתה היתה מחשש שעול החולים יפלו עליהם ולא משום שזו ההצלה. גם ציטט שם את החת"ס שב"ה ...
על ידי סלקא דעתך
30 מרץ 2020, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצטרפות למנין דרך מרפסות השכנים

מסברא מועיל כמו בזימון שהרי כל המקור לרואה הוא מזימון, והסברות לחלק זה טעם החולקים עי' ביאור הגר"א.
וא"כ אשמח לביאור או מקור מחברי הפורום לפסק לעיל בשם רבני בני ברק.
על ידי סלקא דעתך
21 אפריל 2020, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

לבישת מסיכה לפי האבן עזרא

האבן עזרא בפרק יג פסוק מה פי' ועל שפם יעטה שצריך לכסות פיו בבגד כדי שלא יזיק ברוח פיו.
אין חדש תחת השמש.
על ידי סלקא דעתך
21 אפריל 2020, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתפרות בער"ח אייר כשחל בשבת

image.png
תוכחת חיים להגר"ח פאלג'י פרשת במדבר
ואולי דוקא השנה ראוי להקפיד על הצוואה
על ידי סלקא דעתך
24 אפריל 2020, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרנא הב"ח - יומא דהילולא כ' אדר

הערשל כתב:
23 אפריל 2020, 17:41
פעם שמעתי שכתב את ספרו בגיל כ"ד . מישהו יודע לאשר או להכחיש.

ככל הידוע לי זה כתוב על הש"ך
על ידי סלקא דעתך
26 אפריל 2020, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הח"ח כתב את כל המ"ב?

.
מכתבי הרב חפץ חיים.png
אבל זה עדיין דוחק שהרי ודאי שהוא עבר על כל מה שנכתב ושמו חתום על זה.
רבי אריה לייב פופקו.png
 
על ידי סלקא דעתך
26 אפריל 2020, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני צריך דחוף איזה ספר על פרק המדיר כתובות

כתובות פרקים ג ד ה ז מנחת משה.pdf
המדיר הרב מנחם גרונר.docx
המדיר הרב יעקב סגל.doc
המדיר הרב אי''ש טויב.doc

לא בדקתי אם זה טוב, זה מהגמ"ח של מיר.
וכמובן יש את דבר יעקב. https://hebrewbooks.org/46209
על ידי סלקא דעתך
29 אפריל 2020, 10:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוזיאון ישראל

במוזיאון ישראל ישנם הרבה פסלים ואלילים. ובשו"ע קמב טו דאסור להסכל בנוי עבודת כוכבים, דכתיב אל תפנו אל האלילים.
על ידי סלקא דעתך
06 מאי 2020, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנחה או מעריב במניין

לעניין מעלת תפילה עם הציבור בלחש הרי שניהם שוים.
ובמנחה יש קדושה ואילו בערבית יש ברכו, איזה מהם עדיף?
ודאי שמעלת קדושה גדולה על ברכו.
על כן ודאי שעליך להתפלל מנחה בציבור.
על ידי סלקא דעתך
06 מאי 2020, 18:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

יש כאן מקבץ יפיפה של גדולי ישראל, כפי הידוע לי התפרסם בחינם.
https://send.magicode.me/send-file/file ... e96ec/view
זמין ל3 ימים
על ידי סלקא דעתך
10 מאי 2020, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדרש בהוצאת שלמה בובר - האם נחשב כמקור מוסמך?

מישהו ביקש ממני לברר האם הסיפור הידוע על בתו של שלמה המלך שאביה החביא אותה במגדל ואיזה נשר הביא לה נבלה של שור ובתוכו בעלה לעתיד - האם יש לזה מקור מוסמך, כי במדרשים שלפנינו לא מצא זכר לזה ובדקתי ומצאתי כי המקור הראשון לכך הוא במדרש תנחומא מהדורת שלמה בובר (תרמ"ג) שם במבוא (עמ' 136) מביא את הסיפור ו...