החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי סבא
19 פברואר 2018, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה לתמונה של נעל חליצה

בבקשה קישור היכן שאפשר לראות זאת כאורח-
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?62586&
ואם יש לך אנציקלופדיה תלמודית תוכל לראות שם במקור
על ידי יושב ציון
19 פברואר 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה לתמונה של נעל חליצה

סלקא דעתך כתב:יש למישהו תמונה של נעל חליצה כשרה?
תודה רבה.
על ידי כלפי ליא
18 אוגוסט 2019, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן, ודין ברכה אחרונה על שלווה

זה פשוט לא נכון
הספק הוא שאולי מברכים "על האדמה" [ולא "על המחיה"], אלא שכתבו הראשונים שכיון לא מצינו שתיקנו ברכה כזו, לכן צידדו שצריך לומר בנ"ר.
ממילא אין עצה כזו לאכול גם דבר שצריך על המחיה וגם בנ"ר, כי זה לא פוטר את הספק.
על ידי עמנואל
18 מרץ 2020, 18:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באמת אמרו החזן רואה היכן תינוקות קוראין אבל הוא לא יקרא מכאן ראיה שמותר לקרוא פרסומות בשבת

ולא בצבעים זוהרים ומנצנצים הראיה אכן נפלאה. ולגבי מה שכתבתם, בבדיחותא אציין שמלמדי התינוקות (בלשון חז"ל: החזנים) שבימינו אכן קוראים בצבעים זוהרים ומנצנצים, אך פעם זה היה אחרת. מ"מ כדי לומר כפי שפירשתם צריך להניח גם שכך הייתה מציאות הכתב שתחת הצורות. וכן יל"ע מדוע התלמוד קמט א לא הקשה למ"ד שמא ימחק ...
על ידי ר' יונה
05 אפריל 2020, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אנטישמיות הקורונה

נקודה קטנה למחשבה:
הם לא צודקים?
על ידי דרומאי
25 יוני 2020, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש היכן הופיע הסיפור עם הח"ח שהוכיח את הרב ריינס

התנגדות החפץ חיים.png 1.png 2.png זה שקר. החפץ חיים לא נכח בהספד על ריינס, לא הוא ולא אף אחד ממשפחתו או מהישיבה [שמעתי ממי שהיתה נוכחת בהספד]. שמעת את זה היום, והספקת לדבר עם מישהי שנכחה שם בתרע"ה לפני 105 שנים, ובגיל מספיק בוגר כדי לשים לב מי נכח שם???? שמעתי מהשמועה הזאת לפני הרבה זמן, ואת ההכחשה...
על ידי HaimL
07 יולי 2020, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקת המג"א והגר"א בזמן ק"ש, מדוע לא חייבים לנהוג כהמג"א משום ספיקא דאורייתא לחומרא?

הספרדים נוהגים מנהג פשוט כהמג''א כמבואר בכה''ח, החסידים כבעל התניא שסובר כהגר''א, והליטאים נראה שאין מנהג ברור. באמת אין זה כ"כ ברור שהגר"ז סובר כהגר"א.  דבשו"ע הרב כתב להדיא כהמג"א ורק בסידורו כתב כהגר"א, ובהזמנים בהלכה כתב שחזר בו. אבל יש לדון שספר שנכתב כספר פסק יגבור על סידור. מאן דהו יודע מה מ...
על ידי חידוד
10 אוגוסט 2020, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי אתה שמעון כיפא/פטרוס/שמעון הקלפוס. צדיק או רשע. חטאת שמינה או מושיע ישראל. בן פטורה דבב''מ או פטר חמור..

סלקא דעתך כתב:
10 אוגוסט 2020, 00:46
אפי' שד"ר אייזנשטיין (אוצר המדרשים) מפקפק ומזלזל.
הערה צדדית, כמדומני שאייזנשטיין לא היה מעולם ד"ר.
על ידי ישראלמאיר
25 אוגוסט 2020, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בקרוב ימצא פתרון חדש/ישן - לשמוע תקיעת שופר בשבת?

דברי הלב העברי לא כל כך שייכים לעניין זה שנדמה לי שטען שבירושלים יש לצרף את דעת הרי"ף עם דעת הראב"ד: שדעת הראב"ד שאחר החורבן תיקן ריב"ז שיתקעו בכל ירושלים וסביבותיה ואילו בזמן המקדש היו תוקעים רק במקדש. ודעת הרי"ף שתוקעים בכל מקום שיש בית דין מובהק אף שאינו בית דין סמוך. אבל הצד שבהר הבית תוקעים בש...
על ידי chaim
06 ספטמבר 2020, 06:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמידה במקום לאחר סיום תפילת יח - הלכה שלא נזהרים בה

אף שאיני חושב שהעולם אינו מקפיד על זה. מ"מ כיוון שיש שאינם מקפידים, חשבתי למצוא להם תירוץ, דשמא הרי"ף והרמב"ם שאמרו שיכול לחזור כהש"ץ מתחיל חזרת הש"ץ או כשיגיע לקדושה זה שיעור זמן ההמתנה שלא יחשב ככלב השב על קיאו, ובזמן ההוא היו כולם מתפללים באותו קצב ולא היו פערים גדולים ביניהם באורך התפילה אז השי...