החיפוש הניב 19 תוצאות

חזור

על ידי הפקדתי שומרים
08 אפריל 2018, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

חמץ שעבר עליו הפסח.jpg
מודעה שהתפרסמה בי.נ היום
על ידי 544
09 אפריל 2018, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שעבר עליו הפסח

@סבא ההיתר בתערובת חמץ לכאורה הוא רק שזה היה בתערובת בפסח עצמו שעל זה לא גזרו, אבל אם בפסח זה עדיין היה לבדו, זה נאסר ולכן דווקא במה שאפו אחרי פסח יש יותר מקום לבעיה להפך. אם זה היה חמץ ממש לפני פסח ונתערב לאחר הפסח, זה קל בהרבה מאשר אם היה בתערובת מלפני פסח. אין לי זן עכשיו לאתר את המקור, אבל כך ג...
על ידי הפקדתי שומרים
10 אפריל 2018, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שעבר עליו הפסח

ירושלמי כתב:
שלום על ישראל כתב:כי תערובת מלפני הפסח הוא רק חומרא של חוזר וניעור ולא איסור בעצם כמו חמץ שעבר עליו הפסח שהוא איסור דרבנן.
מקור?
עיין מש"כ המ"ב סימן תמז ס"ק ק"א ק"ב.
על ידי הפקדתי שומרים
15 אפריל 2018, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

אולם עדין צריך בירור שכן לענין קו התאריך הנ"ל, הברי פלוגתא עם מרן החזו"א הביאו ראיות מד' האחרונים שקדמו רבות בשנים להחזו"א ועם זאת הרב שך טען שהלכה כמותו. האם אתה מכיר אחרונים מפורסמים וקדומים שלהדיא בדבריהם שלא כהחזו"א? אני מסופק אפילו אם יש ראיות ברורות מאחרונים כאלו. ועד כמה שאתה מדבר על ראיות, ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
27 אוגוסט 2018, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

שאלה נכונה.
האם יש דרך לברר באיזה שעה זה נכתב?
כי בשפת המחשב כל הזמן שמצאת השבת ועד 12 בלילה קרוי ג"כ שבת
על ידי משכנות יעקב
10 אפריל 2019, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

באותה מידה אפשר כמובן לכתוב עליך או על כל אדם אחר. אין שום צורך למחוק או לנתק, זה לגיטימי להביע דעה, אבל בלי שום אסמכתא אפשר לכתוב עליך גם שהצבעת מרצ. ומה שכתבת פשוט לא נכון. בפרט שצטטתי מקודם מהמייל, מה שאמרו רבנים שם, ואפשר לראות את זה שם גם בהסרטה, זה לא עדר של מייל, כפי שכתבת. אז חכמים היזהרו בד...
על ידי כלפי ליא
11 אפריל 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

הודו לה' כי טוב קרוב לאלף איש שלבם בוער לכבוד התורה הקדושה ולכבודם של הוגי התורה בשלימות, זכו להרים תרומה להצלת הנוער, בסך כולל של: ₪412,477 מתוך יעד של ₪400,000 ולרבני בית המדרש, ובראשם הרב אוריה ענבל [שאגב, ביודעי ומכירי קאמינא, האיש הגדול הזה, בקי בש"ס ופוסקים, וגם באותיות קטנות של ספרי הקבלה] שא...
על ידי מבני ברק
11 אפריל 2019, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

בית המדרש ובפרט אוריה עינבל שמנהלו מעבירים כמעט כל נושא רגיש אצל גדולי ישראל (כמו ר משה הלל הירש ור דב לנדא) מטבע הדברים כשבודקים דבר לשורשו יתכנו חידושים ובאמת יש לשמוע את הדברים עם ביקורת. אגב מענין שרוב הנושאים שנלמדים בבית מדרש דוקא מובלים למה שמקובל ולא לאיפכא מסתברא ואוריה עינבל מנסה מאד לנוט ...
על ידי מבקש אמת
18 אפריל 2019, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגולה נפלאה לרפואה ליל הסדר!

שמעתי אתמול מעשה מכלי ראשון מת"ח גדול (מדובר על אדם גדול מחשובי הת"ח הציבור הליטאי), ואשמח לשתף לתועלת הציבור: הסיפור התרחש לפני עשרות שנים, לת"ח בן קטן - שהתגלתה אצלו מחלת הצלאיק באופן כרוני ביותר, כך שפירור חיטה יכול להביאו לידי סכנה מידית. הדבר היה קשה שבעתיים משום שהילד התגרה מאד מחבריו ומסביבת...
על ידי בן של רב
20 מאי 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

אתרום סיפור ראשון. ונקווה שיפתח לכולם המעיין >בכל תחומי החיים< (הזכויות אינן שמורות ואדרבה מי שיוציא ספר מכל זה נשמח כולנו, אבל נבקשו שיתרום לפורום את מעשרותיו... ) יש לי חבר שאשתו מנהלת חשבונות ברשת בגדי נשים ידועה. והבעלים הוא לאו דוקא בן תורה הזהיר ומדקדק ב... והנה היא שומעת במשרד 'מלחמת עולם' בי...
על ידי בן ישיבה
20 מאי 2019, 01:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

ואצטרף בזה גם אני עם סיפור שנתקלתי לאחרונה יש לי שכנה גיורת אשר היא חיה עם הילדים שלה חלק מהילדים נישאו אך עדיין יש לה בבית 2 בחורים, על אף שהם זכו להכנס תחת כנפי השכינה להתגייר, אך במידה מסויימת הם לא הכי חרדים לצערינו, הם מתפללים בביהכ"נ דת"ל, והמבין יבין, (הבת שלה כן עלתה על דרך המלך ב"ה והתחתנה ...
על ידי חגי פאהן
20 מאי 2019, 11:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

בילדותי השתייכתי לקהילה דתית לאומית, בעיר מעורבת, דתיים וחילונים, ללא חרדים. דווקא לאחר שכבר שיניתי כיוון, נודע לי לאט לאט על יהלומים שיש שם, "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי". שבת אחת ישבתי בביהכ"נ של אבי בשלוש סעודות מצומצם, ואחד חשמלאי קצת מבוגר, שאני מכיר את כל בניו ובנותיו מבני עקיבא, מספר ש...
על ידי בן ישיבה
20 מאי 2019, 22:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

כשקראתי מש"כ הר' חכימא דיהודאי, נזכרתי בסיפור שהיה לי, יום אחד עברתי ברחוב וראית זוג מבוגרים (במראה החיצוני לא היו נראים כלל בלבושם כבני תורה, כאשר הוא הלך בחולצה כחולה) סוחבים בקושי רב ספה מתוך הבית לרחוב, באופן טבעי ניגשתי אליהם ורציתי לעזור להם, אך הם התנגדו בתוקף היתכן להשתמש בבן ישיבה, וכמה שני...
על ידי אמונת אומן
03 יוני 2019, 18:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היתכן לומר שבכל תפילת שמונה עשרה רגילה מקיימים יותר מחמישים מליון מצוות?

אף פעם לא הבנתי את עניין המספרים. וכי בביד של מעלה זה עובד עפ"י מונה? הסברא נותנת שזה תלוי באיכות ולא במספר.
על ידי יהודה1
04 יוני 2019, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטרת הפורום

אני באופן אישי לא יודע מי יהיה מעל מי בעולם העליון, אינני יודע אם בנקודת הניסיון שלו הוא בחר בטוב יותר ממני בנקודת הניסיון שלי או להפך. מעניין אם מישהו הבין את המשפט הזה. אני הבנתי שהוא מתכוון שאין לבזות מי שלא חרדי אם רק בא לכאן כדי לנהוג כראוי, ואפילו לא להסתכל עליו בזלזול כי אולי הוא גדול יותר מ...
על ידי יעקב שלם
05 יולי 2019, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשם שקיבלת שכר על הדרישה כך קיבלת שכר על הפרישה

עוד דבר מגוחך

יש מעל 70000 הודעות בפורום
ו2500 בפורום אקטואליה ...
בעיקר באקטואליה יש מה שיכול להרגיז מי שחושב הפוך
כך שגם אם משהו מטריד אפשר לעצום עין אחת
על ידי אוריאל
05 יולי 2019, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשם שקיבלת שכר על הדרישה כך קיבלת שכר על הפרישה

כמדומה שעצם קיומו של האשכול מורה על נקיון כפיהם ויושר שיווי מדותיהם של המנהלים, כאשר ברי לכל בר דעת שבכל אתר אחר היה האשכול נמחק מיידית, ופותח האשכול היה מורחק ממנו ללא שיהוי. ודוקא אשר על כן, מן הראוי לתת את הדעת שאין כאתר הזה, שטרחת המנהלים בו וישרם מן המפורסמות, שיכול לפרוח ולשגשג יותר ויותר. וכל...
על ידי משכנות יעקב
12 ינואר 2020, 03:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

"את קשתי נתתי בענן, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה כבוד ה' ואראה ואפול על פני" צריך לזכור שבחסדי ה' אנחנו היום מליונים של לומדי תורה בארץ ובעולם. וממילא יש ב"ה רוחב יריעה עצום, בכל חלקי התורה והמצוות, ואלפי לומדים מגוונים שונים. אזכיר פה מעט מהחידושים של הדור האחרון, מלמדנות ועד פרקטיקה,...
על ידי משכנות יעקב
13 ינואר 2020, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

חן חן לדברי הרב ספר וסופר, במקום לצמצם את העיסוק בתורה, ולהזהיר מזה. הוא מראה שכל אלו רק התחלות בנושאים אלו, וזה הים גדול ורחב ידיים, ואדרבא צריך שזה יהיה הרבה יותר רציני ומבוסס. ואדרבא רק עיסוק רציני בסוגיות אלו הוא הוא שיגן על הדור הצעיר שלא יסחף לקוריוזים ושטויות. ודפח"ח. כתבו לי בפרטי להוסיף עוד...