החיפוש הניב 15 תוצאות

חזור

על ידי יחי
11 מרץ 2018, 20:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמודי החצר

"אל הטבעת האחת" ממה היא עשויה? לולאות של יריעות העזים ממה? ועשית את נרותיה שבעה ממה? מסגרת השולחן? ועשית את נרותיה שבעה, ממה? הרי כולה מקשה אחת זהב טהור, ומה השאלה? אגב, לגבי קרסי יריעות האהל הבאתי לעיל ילקוט שגם הם נעשו מהנחושת. כַּפְתֹּרֵיהֶם וּקְנֹתָם מִמֶּנָּה יִהְיוּ כֻּלָּהּ מִקְשָׁה אַחַת זָ...
על ידי יחי
15 יולי 2018, 17:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה | דברי רבי נחמן למתחילים

ויש לכבודו לידע שר' נחמן וכתביו (והחסידות בכלל ) אינם מן הדברים שהם מוסכמים ביהדות כתנ"ך הלכה משנה ואמונה וכל מה שלמד כבודו 4 שנים) אלא גישה מסוימת מאוד. יש שדוגלים בהפצתה לכל. ויש אומרים שמתאימה לנשמות מסוימות (ויש חולקים גם בזה...) (וישאל נא דעת רב שאינו קשור לר' נחמן ויווכח) וגם בתוך הנושאים שם ב...
על ידי יחי
16 יולי 2018, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

ועל דא קאמינא

פתי מי שמאמין
ומי שכופר הוא מין
ולא יעלה לקץ הימין
ומכל מקום מי שזוכה מבחין
בין שין לסין
והמשכיל יבין
ושאינו, ירוץ ויזרע תורמוסין
ויכתת רגליו לאתים
בדרישתו אל המתים


הבהרה
כווונתי למי ש(מדבריו נראה ש)חושב שכותרת האשכול שגויה
וכי אין דבר כזה מקומות קדושים שאינם נכונים
על ידי יחי
16 יולי 2018, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מטות - פירוש המילה 'טירה' לאונקלוס

ואני יש לי לומר כ @דרומאי ואם כן אתינו לחידוש מהי 'טירה' בלשון התורה (לאונקלוס). ואף אחת מהמשמעויות אינה ממש ה'טירה' בלשוננו. ועוד אתינו לחידוש (אצלי) שבמלחמת מדין עשו שפטים באלוהיהם (כיאות. שהרי אחריהם זנו בני ישראל). ובענין הערת הרב @הפקדתי שומרים. דרך אונ' לתרגם בתחילה מילולית במילה אחרת, ולבסוף ...
על ידי יחי
06 ספטמבר 2018, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון נסתר כלשון כבוד

כדברים האלה שמתי לבי היום בשמואל ב פי"ח דהנוסח מעורב נוכח ונסתר: פסל"א: " יתבשר אדוני המלך כי שפטך ה' היום" שם לב: "יהיו כנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך " ולשאלת @אוריאל פניתי כה וכה ובסמוך שם ישנן עוד דוגמות. שם יא/כד: ויורו המורים אל עבדיך וג' וימותו מעבדי המלך וגם עבדך אוריה", ובפי"ד בדברי...
על ידי יחי
27 ספטמבר 2018, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון נסתר כלשון כבוד

בדרך אגב, על מה שיש כאלו שמדברים על עצמם בלשון רבים, "היינו", "אנחנו חושבים", והוא נחשב כדרך של איש חשוב, לזה מצאתי פעם מקור במדרש לקח טוב על הפסוק "אולי אוכל נכה בו", שנאמר ע"י בלק, שאומר שם שדרך החשובים לדבר על עצמם בלשון רבים [וכ"ה בפירוש הרא"ם שם]. לשון רבים כלשון שררה מצאתי היום ברש"י יהושע כד...
על ידי יחי
09 דצמבר 2018, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ, "וגם דמו הנה נדרש", מהו לשון "נדרש"

נדרש פירושו מבוקש
וכאן פירושו נתבע לבוא לפרעונו. ולא"ד ע"י הנרצח כ"א ע"י ההשגחה העליונה.
ואין מזה ראיה לרה"י מצוקי ארץ וכ' (אא"כ לא נתכוון הכותב להביא ראיה).
ולענין הכתב והקבלה יש לסמוך למעשה נבוזראדן ודם זכריה.
על ידי יחי
14 דצמבר 2018, 08:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רֶבִי / רִבִי / או אולי בכלל רַבִי ???

כמד' שבקובץ גליונות לאחרונה הובא בעלון הגרח"ק שפשוט לו רבי בפתח ולא בחיריק.

ולי היה פשוט כביעתא בכותחא שרבי בסגול זהו שיבוש הקשור בהגיה ליטאית
על ידי יחי
14 דצמבר 2018, 08:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

איתא במדרש (מדרש תנחומא פרשת ויגש סימן ה') "אמר להם יוסף הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי בלשון הקודש אני מדבר, ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית." שהראה להם שהוא מהול. (הובא בעוד מדרשים וברש"י) וקשה מה הוכחה יש כאן שהרי כל מצרים מהולים היו שכ' רש"י לעיל על הפסוק "אשר יא...
על ידי יחי
27 דצמבר 2018, 11:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרה מלקבל ילדה לקייטנה בגלל אי חיסון

"99% מהרופאים מעולם לא קראו את מחקרי הבטיחות של החיסונים." כלומר דוקטור זה חכם יותר מרוב הממסד הרפואי ומסתמך על ספר שנכתב ע"י "בקיאים החפצים בעילום שמם"... אין מה להתווכח עם שוטים. ולדעתי פשוט שהכרעת השכל וא"כ החיוב ע"פ תורה היא כרוב רופאים וזה א"צ לפנים. לגופן של טענות קל למצוא ברשת מידע רב, ומי שז...
על ידי יחי
27 דצמבר 2018, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

יש להביא ממנהג הערביים שמסירים נעליהם לבית תפלתם

ר"ל יש לזכור המציאות דאז שסתם נעל היא חתיכה דטינופא. וא"צ לדרשות והרגשות.
(ואף במקומות שאינם בית - כמשה ויהושע - עדיין הואיל וזה המנהג להסיר במקום קדוש שפיר א"ל "של" כדי שיכבדו המקום וגילוי שכינה)
ואם דברי תורה מתחלקים לכמה פנים כפטיש, מ"מ פשוטו קודם.
על ידי יחי
28 דצמבר 2018, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.

רוצה לדעת כתב:ידועים דברי בעה"ט לרמז ש"ואלה שמות וכו' נרמז חיוב קריאת הפרשה שנים מקרא וא' תרגום.
אשמח לידע מידיעות הציבור למה ענין זה נרמז כאן.
כל הביאורים כאן למקור קריאת תרגום
אבל אולי כוונתו ש'ואלה שמות' הרי חוזר על הרשימה דויגש
וזו ראיה ל'שניים מקרא'...
על ידי יחי
29 דצמבר 2018, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המיילדות העבריות

אלימלך כתב:מסתמא הכונה שהיו שרות על המילדות
כווונת לדברי אבן עזרא
ולא רק לתוכן אלא אף למילים כמד'
על ידי יחי
30 דצמבר 2018, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי התחילו להשתמש בלה''ק

ערמב"ן בראשית מה,יב: כי פי המדבר אליכם - בלשון הקדש בלי מליץ. זה דעת המפרשים (רש"י, הראב"ע, והרד"ק), והוא תרגום אונקלוס. ויתכן שאמר להם כך לאמתלא ולפיוס, כי איננ ה ראיה שידבר אדם אחד במצרים בלשון הקדש, כי על דעתי הוא שפת כנען, כי אברהם לא הביאו מאור כשדים ומחרן כי ארמית היא, והגל הזה עד, ואיננו לשון...
על ידי יחי
16 פברואר 2019, 22:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרה מלקבל ילדה לקייטנה בגלל אי חיסון

הרב יחי אני רואה שאתה מאד נסער מאלו שלא מחסנים, משום שהם גורמים לאחרים צער, האם אתה כ"כ נסער גם מכל אחד שמעשן? תלך למחלקה האונקולוגית בכל בית חולים ותראה כמה אנשים מתייסרים בגלל עישון פסיבי. אל נא באפך הרב"צ הייתי מאוד נסער אם חד מאלו המעשנים היה פותח בקמפיין כאן בפורום לטובת העישון... ומ"מ מה כוונ...