פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 70 תוצאות

חזור

על ידי סבא
04 מרץ 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

עכשיו אני מבין מה הולך פה, כנראה שהם צבעו את הבראקל שיראה כמו בלאדי וגזזו לו קצת את הזקן ולכן כל השוחטים חשבו שזה נראה כמו בלאדי, ולא שמו לב לכל השינויים הרבים והגדולים שיש ביניהם. מה באמת הסיבה שאנשים מאמינים יותר למתנגדי הבראקל מאשר למתנגדי הפטם? לדעתי, פשוט מאוד, רוב האנשים בטבעם שונאים את ה"פרו...
על ידי שאר לעמו
14 מרץ 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמודי החצר

ומעל"ע באותו ענין: כתוב אחד אומר (כו/לז) 'ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אותם זהב', וכתוב אחר אומר (לו/לח) ' ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב'. ועיין עכצ"ל דמה שנאמר בציווי "וצפית אותם זהב" אין הכוונה שכולו היה מצופה זהב, אלא שנתפרש בעשיה "וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב" - בלבד, אבל...
על ידי הפקדתי שומרים
27 מאי 2018, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

ר'@סבא כיון שהחברים החסידים התאגדו בד' הנז' לגנות כל מי שכתב כעין זה. גם אם נכתבו בלשון מכובדת כמו בהודעתך הזו, וכך גם אני כתבתי בלשון מכבדת לגבי אותם אדמורי"ם. אני הקטן מגבה את דבריך. ואת ד' יושבי יעבץ שנכתבו בזה. ואשמח ששאר החברים יגבו את הדברים. השאלה פשוטה יש שולחן ערוך...לא לשכוח. חסידים וקדושי...
על ידי צבי500
28 מאי 2018, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מיצים 100% טבעי באירופה ללא השגחה

יש מפעלים שנבדקו על ידי הרבנים המקומיים. ונבדקים בתדירות מסויימת לבדוק שאין שינויים. הוא אשר כתבתי ללא בדיקה לא ניתן להתשמש. וכמובן צריך לדעת מי הבודק הרב המקומי ו/או גוף כשרות שיש להם את הידע וההבנה המיקצועית מה לבדוק. כי כשרות זה מקצוע. אספר מקרה שקרה לנו. על מפעל שהצהיר שהוא מייצר שימורי פירות וי...
על ידי סלע
30 מאי 2018, 15:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

גם שאר הסעיפים רלוונטיים רק לשיטות מסוימות. הדברים מלמדים באיזה כיון אוחז הכותב. אם אחד מהמגיבים יש לו חומר הלכתי מוסמך בענין רצוי שיעלה את הדברים.
דיונים יפים שכל אחד כתב לא רלוונטי.
על ידי סבא
04 יוני 2018, 19:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

רק נעיר לד' סבא מה יענה על דברים שהמדע סתר את המציאות מכפי שהיא מוצגת בתורה? יש על זה כמה אשכולות כאן, וכיוון שאני רואה שהנך עובר על האשכולות הישנים תגיע לזה בוודאי, ואתן לך קישור אחד בכל זאת https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=8&t=1296&start=60&hilit=%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%AA+%D7%9B%D7%9...
על ידי שאר לעמו
12 יוני 2018, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

כוונתך מתחילת האשכול. אך כמובן לא כל הזיהויים נשללים בעקבות סיבה זו שאף היא כבדת משקל, וכמו שפירטתי לעיל במקומם. נו, ומה רע בעיניך שהשכל הישר לא מסכים עם 'יבוא' קברים אל הגליל שלא לצורך המתים. תינח מה שאמר האר"י, אבל מסורות פורחות בעלמא, שאינם מחז"ל או עדות מהימנה מבית שני? הרי יהודה נחשבת כעידית ל...
על ידי איש אחד
25 יוני 2018, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

בפשטות הלשון בו השתמשה התורה לספר לנו את הדו שיח בין אנשים בכל התנ"ך לא הייתה הלשון והנוסח שבאמת דברו אז, ומוכח מהגמ' בהרבה מקומות שהגמ' מספרת את החלקים שהושמטו מהדו שיח, וכן ברור שהגויים כבלעם ובלק לא דברו בלשון הקודש, וא"כ מה מדייקים המפרשים מלשון השיחה ביניהם לאורך כל התנ"ך, הרי זה רק הלשון בו הש...
על ידי אלימלך
25 יוני 2018, 18:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

אינני רואה שום צד לומר שדבריהם של הנכרים הנזכרים בתנ"ך היו בלשון הקודש
גם לגבי פרשת בלעם ספציפית יש מי שפי' "משה כתב פרשת בלעם" שהכונה שתירגם ללה"ק מפי ה'.
על ידי יעבץ
03 יולי 2018, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

אם נצא מנקודת הנחה שבלעם התנבא בלשה"ק, נהיה מוכרחים לומר שגם בלק שלט בה, שהרי מיד בתום הברכה הוא אומר לו: "לקוב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך". ולא מסתבר שעמד לידו תמיד מתורגמן מלשה"ק ללשון העמים, ולכן נראה יותר שנבואתו הייתה בלשונו. מעבר לכך שמסתבר מאד שמעטים דברו אז בלשה"ק, שהרי האבות דיברו ארמית -...
על ידי אלימלך
04 יולי 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בלק, מזבחות - שאלה בפשט

הסבר בעלבתי'ש
בפעם הא' פשוט למה אמר לו (כי בלק לא ידע מה צריך לעשות), בפעם השניה בלק כבר ידע לבד, בפעם הג' אחרי שראה שכבר פעמיים לא צלח חשב בלק אולי יהיו הוראות חדשות [וכמו שבבלעם בפעם הג' החליט לשנות כמו שכתוב וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך אתת ישראל ולא הלך כפעם בפעם וגו']
על ידי אלימלך
08 יולי 2018, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

הלשון להיות זוכר כל התלמוד בבלי ירושלמי ובריתות.
ונראה מההמשך דבריו שכונתו לא על זכירת הש"ס אלא זכירתו בכל רגע שיזכור מה הדין בכל דבר.
על ידי הפקדתי שומרים
11 יולי 2018, 18:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס - למה מנשה קדם לאפרים?

בשאלתך עמדו העמק דבר והמשך חכמה. ומה שכתבת בסו"ד שאין לחלק בגלל השינוי המספרי, מד' נראה אחרת- העמק דבר (במדבר ב, כ) (כ) ועליו מטה מנשה. משונה הלשון כאן. ויש נ"מ במשמעות. דהחונים עליו משמע כקטן הנסמך על הגדול. וחנייתו במלוי צרכיו תלוי בדעת מי שגדול ממנו. משא"כ משמעות ועליו להיפך דעת הגדול על הקטן והו...
על ידי פרלמן משה
12 יולי 2018, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מטות - פנחס שקול כנגד כולם

יש לבאר דאין נפק"מ בלומדות של המצוה, למעשה הוא התחיל בהריגת המדינית הראשונה.
על ידי יעבץ
15 יולי 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

לא הייתי בונה על פרנסה מכינוס כזה... דווקא שנה שעברה השתתפתי, ונהנתי מאוד. יתכן שהנושא לא מדבר אליך באופן אישי, זה בסדר. כל אחד מנצל את ימי ביה"ז לנושאים בהם ליבו חפץ, ויש כאלו שמתעניינים בנושא, ועבורם מיועד האירוע. עיקר התועלת בהבנה עד כמה הידע הריאלי של הדברים כפי שאפשר ללמוד אותם ממה שהותיר לנו ה...
על ידי משה בן חנינא
31 אוגוסט 2018, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר דברים, פרשת שופטים

יחי כתב:ויש הפסוק הנוסף הידוע במהדורת קורן בספר יהושע כמדומה סוף פכ"א. ערד"ק שם.

ולגוף הנושא, אכן חידוש ולא מצאתי אח לו לומר שיש חילופי נוסח ספרנו מחז"ל בתורה עצמה ולא בנ"ך
כבר התייחסו לעניין כמה גאונים, ראשונים ואחרונים. החיבור הטוב ביותר על הנושא הוא משפחת סופרים, שכתב שמואל ראזענפעלד.
על ידי דרומאי
02 ספטמבר 2018, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כי תבוא - לפי מה נקבעו השבטים לברכה ולקללה?

עי' גמרא ב''ק דף צ''ב שאותם שהוכפלו שמותם בברכת משה מפני חלשות לבר מיהודה, ואלו הן גד אשר זבלון דן ונפתלי, ויתכן שיש לזה קשר למה שהם היו על הקללה (ועי' רש''י פרשת ויגש כתב להיפוך). אך קשה מראובן וצ''ע.
על ידי הפקדתי שומרים
02 ספטמבר 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כי תבוא - לפי מה נקבעו השבטים לברכה ולקללה?

כז/יב-יג: שמעון לוי יהודה יששכר יוסף ובנימן על הברכה ראובן גד ואשר זבולן דן ונפתלי על הקללה 1. האם יש בזה חלוקה? כלומר 'עדיף' לעמוד בצד הברכה? 2. לפי מה נתחלקו השבטים? 3. למה יוסף נחשב כשבט אחד ובכל התורה הוא אפרים ומנשה? ליישב: 1. נניח שכן כדי ליישב קו' 2. 2. א' בני אמהות מול שפחות. אבל קשה ראובן ...
על ידי איש גלילי
05 ספטמבר 2018, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כי תבוא - לפי מה נקבעו השבטים לברכה ולקללה?

2. א' בני אמהות מול שפחות. אבל קשה ראובן וזבולן. ואולי הואיל רק ששה שייכים על כל הר, הרי השמיטו שנים והם ראובן שאבד הבכורה וזבולן קטן שבאמהות. ברוך שכונת. [quote="ראב"ע (דברים כז י)"]על הברכה - בני הגבירות, ועל הקללה - בני השפחות, ואם יחסרו שנים, ובני לאה רבים, ונלקחו הגדול והקטן.[/quote] כלומר: בא...
על ידי הכהן
05 אוקטובר 2018, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלוקת התנ"ך לפרקים

יש אתי מלין לכמה וכמה הפסקי עליות שבמושכל ראשון לא מובנים ואחר העיון רואים את ההסבר.
לדוג' בפרשת לך לך אין הפסק עליה ב'הם יקחו חלקם' אע"פ שיש שם הפסק פרשה, אלא ב'ויחשבה לו צדקה'. יעוי' תוס' ברכות ז: ד"ה לא היה.
על ידי יצחק
05 אוקטובר 2018, 10:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלוקת התנ"ך לפרקים

במאמר הארוך שהובא לעיל לא מספיק הבליטו את הסילוף המזעזע בסוף הושע, בפרשת שובה ישראל, הרי הושע זה נביא שהוכיח מאד חזק את ישראל ובסוף הוא מסיים בפרשת שובה ישראל עד ה"א וכו', וזה כמו תמיד בתנ"ך שעם התוכחות תמיד באה נחמה או איזה סימן שהקב"ה לא נטש את ישראל, והנוצרים - בשביל לטשטש את הרושם - התחילו את הפ...
על ידי אברך כולל
15 אוקטובר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

בכל אופן בעין זה לשייך את הזוהר להתפלגות היבשות הוא לא צודק. ובאתר הידברות יש הרבה מקרים כאלו וצריך להיזהר.
ולענ"ד מה שהוא מפרש ותראה היבשה שהיתה יבשה אחת זה לא מוכרח
על ידי רמתים צופים
17 אוקטובר 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

יחי כתב:
הכהן כתב: הנצי"ב (פרק ז פסוק א) אומר שנח הכניס לתיבה עבדים(!)
אכן חידוש גדול
ועוד צ"ל לפ"ד דעבדים אלו לא ילדו בנים
עבדים בלא שפחות אין להם כח להוליד...
על ידי שאר לעמו
05 נובמבר 2018, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן היא מדין

לא ידעתי ששמועות זרות כאלו שמים בפי הגר"א.
המדינים שכנו באהלים כדרך הערביים והתפרסו למן ים סוף למזרח אילת - הקרוב למדבר סיני, עד הצפון ממזרח למואב. וכל המקראות מבוארות כמין חומר.
(אמנם ראה במד"ר, מטות כב ד, שזו מח').
על ידי well
06 נובמבר 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

דברי הוצאו מהקשרם... אני לא כתבתי שמי שמפרש דברי חז"ל בצורה פשוטה הוא בעל אמונה תיארוטית, חלילה! אני רק מתכוון שמי שרואה את דברי חז"ל כסותרים ,לכאורה, את המציאות או את ההגיון , ולמרות זאת הוא מתעקש לומר שדברי חז"ל כפשוטם וממשיך הלאה הרי הוא מראה בזה שהוא מתייחס לדברי חז"ל כמשהו שצריך לומר שמאמינים ב...
על ידי הכהן
16 נובמבר 2018, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לבן לא חיפש על רחל (פרשת ויצא)

[quote="רמב"ן"] אל יחר בעיני אדני כי לא אוכל לקום מפניך. לא הבינותי מה התנצלות זה וכי הנשים אשר להם האורח לא יקומו ולא יעמודו אולי אמרה כי ראשה ואבריה כבדים עליה והיא חולה בבא הארח כי כן דרכן וכל שכן במעטות הלידה כרחל שדמיהן מועטין והארח יכבד עליהם מאד והנכון בעיני כי היו הנדות בימי הקדמונים מרוחקות...
על ידי רוצה לדעת
09 דצמבר 2018, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקץ - למה יהודה מציע שכולם יהיו עבדים ולא רק בנימין?

אפשר לפי"מ דאיתא בב"מ דף ח' ע"א שנים שגנבו שניהם חייבין אף אי ליכא שלד"ע ורבא ס"ל שם שהוא מדין מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, ולדעת רש"י הוא אף בשלא הגביהו כולם, עיי"ש. ובאחרונים דנו אי כולם חייבין הכל או שכ"א חייב בחלק מהגניבה, עי' אמרי בינה חו"מ דיינים סי"ב ושבות יעקב ח"א סי' קע"ח ובחת"ס חו"מ סי...
על ידי רוצה לדעת
09 דצמבר 2018, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש, "ויגש" יהודה, ניגש לתפילה

כ' הרוקח סי' שכ"ב: וכשיחפוץ להתפלל ילך לפניו ג' פסיעות שכתוב ג' הגשות לתפלה. ויגש אברהם. ויגש יהודה. ויגש אליהו, עכ"ל. והובא בד"מ או"ח סי' צ"ב ובבי' הגר"א שם. מבואר שיהודה בכל דיבורו ומילותיו עם יוסף, עסק בתפילה להשי"ת, ולא רק בדיבור והתנצחות עם יוסף. וא"ש ה"ויגש" והיינו שניגש לענין אחר והיינו התפיל...
על ידי אברך
13 דצמבר 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלבי"ם חשש מהצנזור?

דרומאי כתב:
אברך כתב:מי זה ר' עזריאל ש"ן?
אויערבך.
ש''ן ראשי תיבות: שיאיר נרו.
ציפית שיבינו את זה לבד ?
על ידי מלמד להועיל
15 דצמבר 2018, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רֶבִי / רִבִי / או אולי בכלל רַבִי ???

לא הבנתי הרי יחי כתב שהיה פשוט לו שרבי בסגול זה שיבוש, אז זה אומר שלדעתו צריך לומר רבי בפתח
וזה בדיוק מה שאמר מרן הגר"ח, ואשריו של יחי שזכה לכוון