החיפוש הניב 46 תוצאות

חזור

על ידי מנין
28 דצמבר 2015, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שם 'רעך' ברשע כלפי רשע

אריך כתב:ב, יג. למה תכה רעך. פי' רש"י רשע כמותך. צ"ע האם יש ללמוד מכאן לדינא דאע"פ שרשע יצא מכלל רעך, אבל כלפי רשע אחר שפיר הוי בכלל רעך כמפו' בקרא כאן.
זה גופא מה שרש"י מדגיש שרק לענין הרשעות הוא כמותך ולא לשאר ענינים.
על ידי מנין
28 דצמבר 2015, 14:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - מה הפי' לשון 'נא'

בראשית י"ב י"א - הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. בראשית ט"ז ב' - ותאמר שרי אל אברהם הנה נא עצרני ה' מלדת וכו'. בראשית י"ח כ"א - ארדה נא ואראה הכצעקתה וכו' [ה' לא צריך לבקש רשות מאף אחד על מה שהוא עושה]. בראשית כ"ה ל' - הלעיטני נא מן האדום האדום הזה. בראשית כ"ז ב' - ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מ...
על ידי מנין
01 ינואר 2016, 11:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר נשמה

במשנה במסכת ברכות נ"ב נרמז מנהג הדלקת הנר לכבוד הנפטרים: "אין מברכין בורא מאורי האש במוצאי שבת על הנר של מתים." (צ"ל ברכות נא:) המשנה מדברת על נר שמדליקים בלוויה. והכבוד בזה הוא כמו שהולכים לפני אדם עם נרות כדי להאיר לו את הדרך, ואף כשאין צורך באור כגון ביום, כבר התקבע הטקס הזה כטקס של כבוד. [כעין ...
על ידי מנין
01 ינואר 2016, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשובה לקושיית הבית יוסף

יאיר כתב:בנתיים קח את זה, 500 תירוצים:
אין שם 500 אלא בערך 6 בלשונות שונים.
על ידי מנין
01 ינואר 2016, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות

הוא קורא עצמו אקו"ק ואנו קורים אותו יזיה ויו במקום כמו כי מה הוה לאדם
א"ת ב"ש
רשב"ם ג טו

כנראה שיש שם טעות דפוס
על ידי מנין
10 ינואר 2016, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יציאה לחו"ל להרווחה

וביותר, הגע בעצמך: אם יוצא כדי להרוויח הרבה כסף באופן שבכסף יוכל לצאת לבית מלון, הרי זה מותר, והשתא אם כן יצא ישירות למלון בחו"ל?
על ידי מנין
08 פברואר 2016, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מצטטים בתוך תגוב ציטוט ממגיב אחר?

אתה מוחק את החלק המיותר. העיקר שישארו הסוגריים לפני הציטוט ואחריו.
אפשר למחוק למשל את הקטע המוכחל. או להוסיף עליו.

אפשר גם למחוק בתוך הסוגריים הראשונות את שם המצוטט (ואת ה= וה" ") ולהשאיר את המילה באנגלית [quote]. זה עושים כשמצטטים מישהו לא מהפורום.
על ידי מנין
21 פברואר 2016, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

חידה לפרשת השבוע (כי תשא)

כמה פעמים בשנה קוראים קטע מתוך הפרשה?
על ידי מנין
21 פברואר 2016, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

אז, בקול רעש גדול אדיר וחזק, משמיעים קול.
[ולא- אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול]
על ידי מנין
02 מרץ 2016, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חור כרפס ותכלת

אבן עזרא

חור כרפס - זה הפסוק דבק עם אשר למעלה בהראותו ונכנס פסוק ובמלאת ביניהם כמו אמור לנער ויעבור לפנינו:
על ידי מנין
06 מרץ 2016, 08:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנין
09 מרץ 2016, 08:54
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנין
10 מרץ 2016, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דעת המתירים פאה נכרית [פאה טבעית לגמרי, לא סינטטית שזה המצאה חדשה. כלשון רש"י: שיער של חבירתה] רמ"א מגן אברהם שלטי הגבורים פרי מגדים הגר"א המשנה ברורה אליה רבה פרישה לבוש שו"ע הגר"ז מחצית השקל לבוש ברוך טעם מנחת שבת אפיקי מגינים ערוך השולחן לחם חמודות להתוס' יו"ט מהרם שיק מרכבת המשנה הגאון מליסא פני...
על ידי מנין
11 מרץ 2016, 16:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע.

איש מפי איש כתב:[אם משום יופי הניסוח משנים הנוסח אולי אוכל גם אני לשנות וכו' וכו'.
לא הבנתי, למה אם חז"ל ניסחו את התפילה בצורה יפה זה אומר שאתה יכול להמציא נוסח חדש.
על ידי מנין
12 מרץ 2016, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

[משמע שצריך לומר לך מזל טוב:)]
על ידי מנין
14 מרץ 2016, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורים בשכונת רמות-דעת הרבנים

שייך בנושא הזה "אתרא דמר"? כונתי, שאחרי פסק הגריש"א והגרשז"א שהם היו מרא דאתרא [בוודאי בירושלים..] יש עדיפות בפסק שלהם על פני רבנים מחוץ לעיר? "מרא דאתרא" זה רב שגר במקום מסויים? וכי פסקי הגריש"א התקבלו בירושלים יותר מאשר ברכסים? פשוט ש"מרא דאתרא" זה רב המקום שקיבלוהו בני המקום עליהם כרב ויש לו סמכ...
על ידי מנין
23 מרץ 2016, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה לפורים

טוב. הנה: משנה ברורה סימן תרפט מנהג טוב להביא וכו' - כדי לחנכם במצות פרסומי ניסא ומטעם זה נוהגין הקהל לקרות אלו הפסוקים בקול רם [כדלקמן בסימן תר"צ סי"ז] שהם עיקר התחלת הנס וסופו והם איש יהודי. ומרדכי יצא. ליהודים. כי מרדכי. כדי לעורר הקטנים שלא יישנו ויתנו לבם על הקריאה ומקרין אותם הפסוקים כדי לחנכם .
על ידי מנין
06 אפריל 2016, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

חבר בכולל טען לי שהוא ראה פעם מאמר של איזה אדמו"ר עם ראיות שגם המשנה ברורה והפרי מגדים סוברים שהשוק זה החלק התחתון שעד העקב, לעת עתה הנה ציטוט של המשנה ברורה. משנה ברורה בסי' ע"ה סק"ב כתב "פניה וידיה כפי המנהג שדרך להיות מגולה באותו מקום וכן בפרסות רגל עד השוק ]והוא עד המקום שנקרא קניא בל"א [ במקום...
על ידי מנין
07 אפריל 2016, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

סדר הקערה - חזרת

בקערה שמצוירת בהגדות, מסומן 'חזרת' ו'מרור'. והכונה בזה - מרור, למצות מרור, וחזרת - חסה, למצות כורך.
אין טעם למנהג לשים במקום שכתוב מרור - חסה, ובמקום שכתוב חזרת - חריין. [אלו שנוהגים לאכול חריין ולא חזרת-חסה, שמים במקום של המרור חריין קצוץ ובמקום שכתוב חזרת, חריין שלם]
על ידי מנין
07 אפריל 2016, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כולנו מסובין

א. אני רוצה לחדש שבימינו צריכים לעשות הסיבה כמו שנוהגים בזמנינו לנשנש על הספה! דהיינו לשבת "מרוחים" על ספה כשהגב גם חצי שוכב. זוהי דרך חירות בזמנינו.
על ידי מנין
12 אפריל 2016, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

א. צריך לומר: "אחכה לו בכל יום - שיבוא". כלומר, צריכים לחכות כל יום. לחכות, אין הכוונה לדמיין שהוא יבוא היום דוקא, אלא כמו שאני עכשיו (ג ניסן) מחכה לפסח.. ב. הנוסח הזה שהבאת לא ברור מה המקור שלו ומי חיבר אותו. תראה ברמבם פי' המשנה לפרק חלק בסנהדרין, שם הוא כותב את יג יסודות היהדות, והי"ב שבהם זה היד...
על ידי מנין
12 אפריל 2016, 16:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

הדברים פשוטים שאחכה בכל יום כפשוטו, והזהרו בזה שזה מעיקרי האמונה. התשובה הפשוטה היא שתשבי יתרץ קושיות איך הכל מסתדר (כן, התשובה כפשוטה, המילים "אחכה לו בכל יום שיבוא" אינם נמצאות בראשונים וברמב"ם! וכונת המשורר האלמוני מהסידור היא כנראה שבכל יום מחכים. אבל מי שאומר שבכל יום הוא יכול לבוא, אינו אלא מ...
על ידי מנין
12 אפריל 2016, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

פניות לצדדים ב"קרא זה אל זה"

ראיתי באיזה מקום פירוש למנהג זה, בהקדם מנהג תמוה נוסף, והוא, אחרי שפוסעים ב"עושה שלום" עושים ג' קפיצות כמו ב"קדוש קדוש".
ולפי"ז שני המנהגים מקור (או טעות) אחד להם, והוא, שחוזרים מ'עושה שלום' למקום רק כשמגיע קדושה (או"ח י"ח ב') והיינו כשמגיעים ל"קדוש" שזה הציבור אומר. ופירוש נאה הוא.
על ידי מנין
13 אפריל 2016, 18:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

יתכן שזה רק פרסומת, כי היה כתוב שם שיש תבניות בהכשר בד"ץ וכו'.
על ידי מנין
14 אפריל 2016, 11:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

אז כשיבוא אליהו הוא יסביר את דברי המבי"ט
על ידי מנין
14 אפריל 2016, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

ז"ל המביט (שער היסודות פרק נ): ולא יחשוב שיתאחר אם יתמהמה חכה לו, כמאמר הנביא ע״ה, כי מה שלא הוגבל זמנו יכול להיות בכל זמן בין קרוב או רחוק , והבלתי מאמין לזמן קרוב ג״כ לא יאמין לזמן רחוק, וגם אם יגביל לו זמן בעבור הזמן אשר גבל תמעט אמונתו לעתיד, וכן אם יגביל לו זמן לא יאמין ביאתו קודם הזמן ההוא ואם...