החיפוש הניב 107 תוצאות

חזור

על ידי רחמים
01 ינואר 2016, 09:43
עבור לפורום
עבור לנושא

איך יתכן שפרעה ידע שבעים לשון ולשון הקודש לא ידע?

לכאורא הוא פלא עצום איך זה יתכן שאדם יידע שבעים לשון ודווקא לשון הקודש לא יידע? הרי לשון הקודש הייתה השפה היחידה עד דור הפלגה שה' בלל את שפתם. ונראה לתרץ על פי דיוק בלשון הגמרא בתלמוד בבלי מסכת סוטה דף לו עמוד ב אמרו איצטגניני פרעה: עבד שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו עלינו? אמר להן: גנוני מלכות אני רו...
על ידי אריך
10 ינואר 2016, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

יציאה לחו"ל להרווחה

במו"ק דף יד, א נחלקו ר"י ורבנן אם מותר לצאת לחו"ל למטרת הרווחה (שיש לו נכסים הרבה ויוצא כדי להרויח יותר), ולא מובן טעם רבנן (וכך להלכה סי' תקלא) שמותר לצאת להרויח כדי להתעשר. מאי שנא מלטייל שרוצה להתענג, אף להתעשר יותר ויותר אינו דבר חיוני כלל.
על ידי אור
12 ינואר 2016, 10:03
עבור לפורום
עבור לנושא

לחצן התודה

תודה רבה למנהלים היקרים על הפורום הנפלא!
זה בהחלט עוזר ומסייע מאוד!
תזכו למצוות!

את לחצן התודה, כדאי לשנות ולעשות שיהיה כמו פעמון או כל סמל אחר. וזאת בכדי שלא יהיה כמו שיש באתר הטמא פייסבוק. ושלא יזכיר אותו.
יישר כחכם!
על ידי מבקש
13 ינואר 2016, 07:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיכומי דף היומי במייל

העתק מהסיכום: ©כל הזכויות שמורות למערכת "סיכומי דף היומי" ‏ אין להשתמש בסיכומים שימוש כל שהוא לצורך מסחר או למטרות רווח, השימוש ‏מותנה אך ורק למטרות לימוד.‏ אין רשות להעתיק/להפיץ את הסיכומים לאחרים גם ללא מטרות רווח לא באתר אינטרנט, ולא בספר, ולא בשום דרך אחרת. הסיכום מיועד ‏לשימוש אישי בלבד! להצטרפ...
על ידי שלום
13 ינואר 2016, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השכרת רכב

בגמחי השכרת רכב למיניהם יש בעיה עצומה שאנשים לא מודעים לה ואפשר ליפול בזה, ביטוח ברכב פרטי מכסה נסיעה ללא מתן שכר לבעל הרכב כך שגם אם בעל הרכב עשה ביטוח לכל נהג ובכל גיל, אזי אם הוא לוקח כסף על השימוש ברכב הביטוח לא מכסה את זה, וזה רשום בכל הפוליסות של הרכבים, אא''כ הוא עושה ביטוח להשכרת רכב וזה לא ...
על ידי הכהן
14 ינואר 2016, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחנה לויה במדבר

• צפה בנושא - היכו גרו הלויים_.pdf
על ידי מנהל ראשי
25 ינואר 2016, 12:54
עבור לפורום
עבור לנושא

עיצוב חדש לפורום

הוספתי עיצוב חדש לפורום, נקי יותר עם פונקציות נוספות (למשל: בעיצוב החדש, כשגוללים את הדף מופיע כל הזמן למעלה סרגל תפריט והגדרות) מנסיון, לוקח קצת זמן להתרגל אליו, אבל אחר כך הוא עדיף על קודמו, לטעמי יש עדיין מה לטפל בו אז כרגע לא הפכתי אותו לעיצוב הברירת מחדל ניתן לשנות את העיצוב ב-2 דרכים 1) בפורטל...
על ידי אריך
26 ינואר 2016, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

שלג זה רע?

כידוע לתושבי ירושלים, חרף התחזיות, השלג פסח על עירנו. נתעוררתי לשאול כיצד מסתכלים על תופעת השלג בעיניים של תורה. במחשבה פשוטה השלג הוא דבר לא טוב, ואיני מדבר מבחינת ההפסדים הגשמיים, אלא מבחינה רוחנית. כמה ביטול תורה של תינוקות בית רבן, ושל אבותיהם, וביטול תפילה וכו'. ובודאי שהתועלת המועטה של השלג לח...
על ידי צבי
26 ינואר 2016, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסים על הטלית

להרב גדליהו אקסלרוד רב קהילת חב"ד בחיפה
לכידה.PNG
על ידי צבי
27 ינואר 2016, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלג זה רע?

תענית דף ג ע"ב אמר רבא מעלי תלגא לטורי כחמשה מטרי לארעא שנאמר (איוב לז) כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו העמק דבר דברים ג - ט שריון - דהוא הר מבורך מאד עד שנמשל ברכת הר ציון בו, כדכתיב "כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם צוה ה' את הברכה"... וסיבת ברכתו הוא השלג שעליו תמיד, ושלג טוב לפירו...
על ידי אריך
27 ינואר 2016, 08:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלג זה רע?

ואגב בסיפור המפורסם על הלל רואים שלא נמנעו מישיבת בית המדרש גם ברום שלוש אמות שלג, אז אולי הבעיה לא בשלג אלא בבני אדם... לפי דברי הבן איש חי אין ראיה. ונקדים לשון הגמרא (יומא לה, ב): כשעלה עמוד השחר א"ל שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי וכו' שמא יום המעונן הוא. ויש לתמוה כיצד לא ידעו שהוא יום מושלג. (ומה...
על ידי שאול
29 ינואר 2016, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת הדיור בחורף בזמן חז"ל

יומא לה: אמר לו שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל... הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה. חזינן דהאור היה להם ע"י הארובה
על ידי רחמים
31 ינואר 2016, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא טוב להרבות בתפילה??

נתקשיתי בההיא דברכות סא, א ואמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר: לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים. מה מימרא זו אומרת למעשה? הרי בפשטות מדובר על תפילה ('לפני הקב"ה'), אז הכוונ...
על ידי אריך
03 פברואר 2016, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כל" - לרבויי?

צב''י כתב:אולי הכוונה כל שתמיד מתנהג כך, ולא משהו זמני
מה תאמר על "כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר", האם זה רק בהנהגה תמידית? בפוסקים לכל אורך הדרך של הל' ק"ש ותפילין מפורש לא כך.
על ידי אריך
04 פברואר 2016, 09:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עטיפת הבנים בברכת כהנים

אריך כתב:כפי הרושם איך שזה נראה, אותם האבות שמניחים את ידם עם הטלית על ראש בנם, זה קצת נראה כאילו הוא משתתף בברכת הבנים, ויש בזה לענ"ד נטל"פ.
התכוונתי על אלה שמניחים את היד עם הטלית על ראש הבן ונדמים כ'מאצילים משהו על הבן', ואין תלונתי על אלה שמכסים את פני הבנים עם הטלית.
על ידי יעבץ
21 פברואר 2016, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיטות ודרכים בלימוד

ר' חיים החזון איש הרב עובדיה האם נראה לך שלכולם הייתה רשימת שאלות זהה? כוונתי, שהשאלות שאתה מעונין לשאול נגזרות באופן מוחלט מכיון וסגנון הלימוד שלך. יש מי ששואל את עצמו האם סוגיא זו מתיישבת אם כל סוגיות הש"ס שמכיר. יש מי שמכוון לראות כל קושיא ותרוץ האם היה ניתן לומר אחרת. יש כיון לבדוק אליבא דהלכתא ...
על ידי יאיר
21 פברואר 2016, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיטות ודרכים בלימוד

מוטי כתב:אני התכוונתי דייקא ללימוד שיטתי בספר, למשל גפ"ת, אחרי שישבת עמלת חקרת והבנת, שיהיה סוג של רשימה מסודרת של שאלות מכיוונים שונים שיהיה ניתן לבדוק האם התבוננת בכולם וכו' וכו', מקווה שהובנתי.
בענין לימוד גמ', בד"כ שוטנשטיין מקיפים את הנושא ומתייחסים לשאלות שאמורות להישאל.
על ידי אריך
21 פברואר 2016, 08:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר על יעילות המערכת

לכל הרבנים דפה. מי שבאמת רוצה לתרום להתפתחות ביהמ"ד הזה, פשוט ישקיע מחשבה ויכניס שאלות חדשות ויפות, ויגיב על הקודמות, וכך יקבל המקום נפח וגם נפיחת נשמה.
על ידי אריך
24 פברואר 2016, 10:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שביתתינו כשביתתו

יתירה מזו. רש"י כי תשא לא, יג כותב: כי אות הוא ביני וביניכם - אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה: כלומר האות הוא בזה שהקב"ה נתן לנו את יום מנוחתו הוא. לענ"ד ההסבר הוא: המנוחה של ה' פירושה, כמו שאמרו חז"ל: מה היה העולם חסר, מנוחה, באה שבת באה מנוחה. כלומר מנוחה שלו ית' ...
על ידי יעבץ
24 פברואר 2016, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שביתתינו כשביתתו

הנושא עמוק ורחב מיני ים, אומר רק זאת: משאלתך נשמע שה'שביתה' בשבת היא משום שה' 'שבת' ביום השביעי. אבל הדברים אינם כל כך פשוטים, שהרי מצוות שביתה ממלאכה מצאנו גם בשאר ימים טובים, משמע שהשביתה היא מעצם העובדה שהיום קדוש לה', ורק הטעם שהיום השביעי קדוש הוא כי בו שבת וכו'. וכך הוא הפסוק "אם תשיב משבת רגל...
על ידי אריך
27 פברואר 2016, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

עשרה ראשונים בלימוד תורה

לגבי תפילה יש מצוה להיות מעשרה ראשונים כמ"ש בשו"ע צ, יד. והטעם בפשטות הוא שהשכינה צריכה עשרה מישראל, ומי שנמנה מהם, מביא את השכינה.

השאלה היא, האם לגבי ת"ת יש ענין להיות מעשרה ראשונים בבית המדרש, בכולל, בשיעור, כי יש שכינה שמיוחדת לעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, כמ"ש במשנה באבות.
על ידי גאון הדור
27 פברואר 2016, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר על יעילות המערכת

שלום לכולם מרגיז אותי שאנשים לא עונים על הסקר למה מתוך כ150 חברי הפורום ענו בס"ה 16 אנשים האם האנשים לא מעונינים בהתפתחות הפורום והלא ידוע כמה דמים אנשים משקיעים ע"מ להגדיל תורה ולהאדירה והנה כאן יש אופציה להראות לבאי הפורום שאינם מחוברים עד כמה אנשים אוהבים פה את הפורום דבר שיכול להרבות את מעגל העמ...
על ידי פשר דבר
28 פברואר 2016, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קרה ל'ערב רב' כשנכנסו לא"י

אוה"ח הק' בפרשתן: למה ה' - על פי דבריהם ז"ל שערב רב לבד עשו את העגל, והוא אומרו "שחת עמך", והיתה ההקפדה על כל ישראל שלא מיחו, וכפי זה כונת משה באומרו למה טענה הנשמעת... והגם שיש להם דין ומשפט, עם כל זה לא לחרות אפו בהם, וממוצא דבר אתה יודע כי הסכים על השמדת ערב רב שיצאו מעצמם, ונראה כי כל ערב רב שהי...
על ידי יודע ספר
03 מרץ 2016, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אריך
06 מרץ 2016, 13:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יודע ספר
06 מרץ 2016, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.