החיפוש הניב 194 תוצאות

חזור

על ידי סבא
02 אפריל 2018, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

אשתדל בעז"ה להביא בכל יום או יומיים מילי דמעליותא מהגאון הגדול רבי אביגדור מילר זצ"ל [אני מקבל אותם במייל מתורת אביגדור באנגלית, ואני רק מתרגם אותם, בסוף השאלה כתוב מאיזה מספר קלטת מקורו], וזה החלי- שאלה: הרב הזכיר קודם לכן, כי אם בני ישראל היו מקשיבים לעצת יוסף, להישאר בנפרד ממצרים, ולחיות רק בגושן...
על ידי ברוך שאמר
11 מאי 2020, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על משחת שיניים

אבי חי כתב:
11 מאי 2020, 13:24
השותה שמן זית בפנ"ע אין מברך עליו משום דאזוקי מזיק לי'.
ברכות ל"ה ב'
או"ח ר"ב ד'


כבוד הרב @אבי חי - האם כבודו למד הסוגיא שם היטב עם פירושם של גדולי הראשונים והאחרונים ?
על ידי ספרא אמר
20 מאי 2020, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבינו יצחק הבחור מבעלי התוספות

אינני בקי בענין רק ציטטתי
את החיד"א בשם הגדולים
אוצר החכמה_11116.jpg
על ידי אחד התלמידים
20 מאי 2020, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאת משיח שלא בחודש ניסן או תשרי

במסכת ראש השנה דף יא נחלקו תנאים (ר"א ור"י ) אם בניסן עתידין להיגאל או בתשרי, לפי"ז קשה איך יכול להיות שהמשיח יגיע היום? כעין זה הק' מרן רי"ז הלוי על כך שאין ב דוד בא בער"ש ויו"ט ואיך זה מסתדר עם החיוב להאמין בכל יום שיבוא ואמר שזה עוד אחת מהשאלות שנשאל את אליהו שיבוא אני לא מאמין שהגרי"ז אמר את זה...
על ידי מחשבות
21 מאי 2020, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

מה שכתבתי נערך בצורה מוזרה ע"י...
והוצא לחלוטין מהקשרו
ולכן מחקתי את ההודעה.
יודגש מה שכתבתי היה בצורה מכובדת וראויה
והמחיקה הייתה כי דעתי לא מצאה חן בעיני...
על ידי אסף
21 מאי 2020, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד עיקרים?

לא קראתי את כל האשכול (ויתכן שכבר קדמוני), אבל נראה פשוט שיש בעיה מהותית להוסיף על י"ג עיקרים שעוסקים ישירות במציאות השם, בהשגחה ובקשר עם הנבראים. ההוספה במקום הזה, ובהכרחיות הקיום של נברא בדרגה שוה למשה רבינו (שהוא היחיד שמופיע כיחיד נברא בתוך הי"ג עיקרים מחוץ לבורא, כמו שנתבאר ברמב"ם בהקדמה לפרק ח...
על ידי ספר וסופר
22 מאי 2020, 00:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי ועדות הצדקה

לדעתי, צריך למצוא את האיזון. אין ספק שאסור ללכלך את הקופות סתם כך, וגם להזהר מלגרום שיפסיקו לתרום וכדו'. אולם, רמה של ציבור [יהודי, עובדי השם] הוא לא דבר של מה בכך!! וזה לא קשור ללשון הרע וכדו', אלא כל אחד שמגיע לבית כנסת רואה בעצמו את השפה ואת השיח, ומי שחושב שהשפה והשיח הללו אין להם השפעה על הציבו...
על ידי משה נפתלי
24 מאי 2020, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

לישנא דקרא "ואת בהמת הלויים תחת בהמתם" מבואר דיש כאן איזה החלפה, וצ"ב מה היא, כיון שלכאורה לא השתנה בבהמת הלויים כלום, [דוודאי בהמת הלויים היינו שהיתה שלהם קודם הציווי]. כתב בספר 'שערי ישר': קצרה דעתנו להבין עיקר הכתוב בפרשת במדבר שבהמת הלוים יהיו תחת בהמת ישראל, וכפי פשטות המקרא נראה שלא נתחדש שום...
על ידי יוצר אור
24 מאי 2020, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת השיחים

אני לא מכיר בכלל את הנדון ההלכתי, אבל יש תשו' הרא"ש ידועה שניסה להקדים בספרד לז' חשון [דס"ל דתלוי במציאות אם צריכים גשמים] ולא הצליח. אאל"ט.   מקורו בתשובות הרא"ש (כלל ד' סי' י') שכתב לחדש, דשכיון שהגשם טוב ומועיל מפסח ועד עצרת, אולי ימשיכו להזכיר ולשאול על המטר כל אותו הזמן , אך נמנע מלעשות כן למע...
על ידי שאר לעמו
24 מאי 2020, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יו"ט שני של גלויות - בעיר אילת

לא הרבנות. אלא רבנים גדולים ספציפיים ששימשו ברבנות. מאורי האומה לא הצטרפו לרבנות בחתימותיהם, אתה מוזמן להעלות אותם... אתה רוצה שנאמין לשמועות? אתה אומר שבדפוס הוא לא הדפיס כך. הוא יחידאה, ואף הוא 'העלה סברא' כלשונך ותו לא. ודעתו בטלה לגבי החזו"א. אגב אפילו הצ"א שכתב הרבה מאוד על זה, לא הזכיר את זה ל...
על ידי הכהן
25 מאי 2020, 12:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה מטעמי המקרא

אין שום הבדל בין (1)אֶת אֹהֶל מוֹעֵד (2)וְאֵת אֲרוֹן הָעֵדֻת!
על ידי תורה לשמה
25 מאי 2020, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בנ''י'' פר' במדבר

ובעיקר הדבר לא נ"ל דיש מקום לומר שפט"ח ממצוות התלויות בארץ, הנידון רק בבכור בהמה טהורה אם בא מחו"ל. שמות יג' יא' ''והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני....ובפסו' יב' והעברת כל פטר רחם לה' וכל פטר שגר בבהמה.. ברש''י יש מרבותינו שלמדו מכאן שלא קדשו בכורות הנולדים במדבר, ויתכן שלאותם רבותינו דין פטר חמור במ...
על ידי אמת מארץ תצמח
26 מאי 2020, 19:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם שיך מקרה שמשקין יהיו 'שני לטומאה' או'שלישי לטומאה'?

1. משקה טבול יום וכבר העירו שאינו פוסל. 2. לדעת הראב"ד בהשגות (טומאת אוכלין פ"א הל' ד')  מי פירות שסחטן למשקין. ע"ש אוכלין טמאים פחות מכביצה שנעשו משקין לדעת הר"ש ועוד ראשונים, טמאים כמו האוכל ממנו באו כגון: 3 זיתים וענבים טמאים שסחטן ואין בהם יותר מכביצה, משקין היוצאין מהם טמאים כמו האוכל. (ר"ש טהר...
על ידי איכא מאן דאמר
26 מאי 2020, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות, יש על מה לשמוח??

אני חושב שאתה אינך מאמין עד כמה זה טוב כמו שכתוב אם מדובר על דבר טוב פי מליון? ואם אתה דווקא רוצה להיות בדיכאון, ולהבין שהקב"ה אב הרחמן רק רצה לעשות לנו שטיקל ולזרוק אותנו בשאול תחתית לנצח, והסיבה לזה בשבועות כו"ע מודו דבעינן לכם היינו על מנת לשכח את הצער, שיבושם לך. לי עכ"פ ברור שאבי רוצה בטובתי וכ...
על ידי יושב אוהלים
27 מאי 2020, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בביתם של גדולי ישראל

אולי יש הבדל בין "ביתו" ל"בני ביתו" - על "ביתו" כתוב בהרבה מקומות ש"ביתו זו אשתו" (דוגמא: וכפר בעדו ובעד ביתו- ביתו זו אשתו), השאלה היתה על "בני ביתו". הגמ' בברכות לגבי שוכב במיטה עם ב''ב וקורא ק''ש. איני יודע עתה ציון מדויק. רש"י שם כ' דאשתו בכלל ביתו, והתו' פליגי ע"ז דלא מצאנו שקורין לאשתו ב"ב. ו...
על ידי גבריאל פולארד
31 מאי 2020, 07:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות - מיהו אותו גדול

אבי חי כתב:
31 מאי 2020, 01:21
חדא כתב:
30 מאי 2019, 02:07
ידוע הקושי' ע"ז שהרי בשבת ניתנה תורה ובלא"ה לא יכלו לבשל

שמעתי שבמק"א כתב הח"ח עצמו [אולי בליקוטי הלכות] דהטעם שהביא במ"ב שייך רק למ"ד בע"ש ניתנה תורה.

[ולפ"ז יש טעם לאכול גם בשבת שסמוכה לשבועות כהשנה...]

ליקוטי הלכות סוף פ"ט דחולין
על ידי ספר וסופר
05 יוני 2020, 18:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

לא לגמרי מדויק שהשיעור הוא על יחיד ורבים, השיעור הוא בנושא 'אל תאמרו קבלו דעתי', שזה שיעור עמוק ומיוחד על החיוב לבטל את הדעת בפני מי שהוא גדול ממנו, והוא דן ומחלק בין אם מבינים דבריו ובין אם לא מבינים את דבריו. השיעור נאמר בעמקות גדולה כדרכו, ומי שמקשיב בחצי אוזן כדי לשמוע את ה'עקשן', ידע נאמנה שלא ...
על ידי איש ווילנא
05 יוני 2020, 18:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

כל מי שזכה להכיר את ר' משה, מבין לבד, שאין זה אלא 'נוסח', לבטא, את הגישה שחינכה 'לתת אמון', ולהתייחס לדברי המג"א בצורה 'למדנית' כאילו, ולראות שם דברים שרואים רק בעין מסוימת, לבין ההתייחסות הפשטית, שמצויה מאוד בגישתו של החזו"א. וכמון המילה 'פשטית' היא גם לא באה לומר זלזלול או משהו כזה, כי מי שלומד ב...
על ידי פיילוט 0.4
06 יוני 2020, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי 'קומיקס' לילדים

הקומקיסים לדעתי מחולקים לפחות לשלש קטגוריות: א. הקומיקסים של אלי וגולד ועוד כמה בודדים, שהם ברמה גבוהה מאד, ואף שהם מוגשים כסיפור מצויר, מ''מ התחכום שלהם והידע ההיסטורי וכו' משווים את רמת הספר לכל הפחות לספרים כתובים קלאסיים. ב. הקומיקסים השיגרתיים - קומיקסבא, אילו וכאילו, המלך שלומאי, ועוד הרבה מהס...
על ידי אין חכמה
08 יוני 2020, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי שלא יכול להתפלל בתחילת הלילה (אלא רק יותר מאוחר) האם עליו לקרוא קריאת שמע לפני ערבית?

שאלת בור, מה המקור שעיקר מצות ק"ש של ערבית בתחלת הלילה? כך יש לומדים בתלמידי רבינו יונה  וכן אי' בגר"א בשם הירושלמי [אם כי נדמה לי שהוא מדבר על היום אבל לכאו' ל"ש דאינו מדבר על הנץ דווקא אלא שצריך להקדים כמה שיותר וזה עיקר המצווה] יש"כ, אשמח למ"מ. תלמידי רבינו יונה בתחילת המסכת  בד"ה וחכמים [אם כי ...
על ידי אברך
10 יוני 2020, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידושו העצום של האבי עזרי שמותר לאכול חמץ עם קרבן פסח שני

אבי חי כתב:
10 יוני 2020, 08:33
לשון רש"י לקוחה מלשון המשנה מצה וחמץ עמו בבית,
אלא שרש"י שינה לכתוב עמו באכילתו,
רש"י בתחילת דבריו כתב כלשון המשנה, חמץ ומצה עמו בבית, ואח"כ הוסיף מדיליה וכתב 'ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו'.
על ידי יאיר אור
18 יוני 2020, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הוא הרב ר' גרשון מחותן הש"ך?

כמו שכתבו כבר ר' גרשון הוא רבי גרשון אשכנזי בעל עבודת הגרשוני ואכן בשו"ת עבודת הגרשוני סי' קט"ז יש מכתב להש"ך שבו כותב לו בחשיבות ובידידות ומכנה אותו מחותני :ממרא טבא. צפרא טבא. לאהו' מחותני הגאון המופלא והמופלג כמהר"ר שבתי הכהן פאר נר"ו אהו' ידידי ידיד נפשי באשר שדברי דודי' דברי מכ"ת חביבי' עלי ביו...
על ידי שאר לעמו
23 יוני 2020, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

איש ווילנא כתב:
22 יוני 2020, 20:59
מבקש אמת כתב:
22 יוני 2020, 16:16
הרבה יותר מאשר כמה סימנים בחזון איש
עכשיו אני משוכנע שלא למדת הרבה את תורת החזו"א 
וודאי לא באופן שיטתי ובצורה עיונית ללמוד סימן מתחילה ועד סוף [אגב באמת רוב העולם לא למד באופן שיטתי חזו"א משום הקושי והעמל שנצרך לזה] 
מעולם הוא לא הביט בחזון איש לפי התיאור הנ"ל..
על ידי מנהל ראשי
24 יוני 2020, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלם האשכול?

האשכול סטה אז מעניינו לדברי הבאי ולא היה בו חידוש בנושא המקורי, לכן לצערי הוא נמחק
על ידי אברהם משה
28 יוני 2020, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יהודה זרחיה אזולאי וייחוסו לחיד"א

כמדומה שקראו לו ר' חיים יוסף דוד ע"ש החיד"א, והיו לו יותר מחתן אשכנזי אחד. כוונתכם לבכור אזולאי? נכון, כך קראו לו. היו לו רק בן - ר' חזקיהו, ובת - לאה. כך ידוע לי. אז איך ר' נחמן יוסף וילהלם [ודרכו משפחת רחמיסטריווקא] ור' יהושע וויינגרטן קשורים לחיד"א? [אולי היו חתני רי"ש שיין, אבל לפי חשבון הדורות...
על ידי עמנואל
28 יוני 2020, 19:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יהודה זרחיה אזולאי וייחוסו לחיד"א

רבי יהודה זרחיה אזולאי - בירור אודות השמועה המייחסתו למרן החיד"א
רבי יהודה זרחיה אזולאי.PDF
על ידי לו אייחל
01 יולי 2020, 03:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרטים יבשים אודות ינ"ר

היה דין תורה בין קבוצת לומדים שם לבין ההנהלה אצל הגר"ע אויערבאך שליט"א על תכני לימוד שלטענת התובעים אסור ללומדם. התובעים זכו בדין. ניתן לברר אצל הגאון שליט"א. אפשר להשיגו טלפונית או ע"י הרבנית תליט"א. כמו כן מופיע באחד מפסקי ביה"ד של הגרא"ד לוין זצ"ל חומר נגדם, ניתן לברר אצל האב"ד ר' יהושע לוין שליט...
על ידי בחור_צעיר
03 יולי 2020, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

בתור אחד שלמד תקשורת 3 שנים טרם החזרה בתשובה אני יכול לומר לכם שלצרוך חדשות מאתרי חדשות או מעיתונים( כל העיתונים) זה כמו לצרוך תורה מנוצרי ח"ו. הכל דברי שקר ורמיה. הדבר היחידי שמעניין אותם זה רייטינג, הם יציגו חצאי אמיתות(שהן השקר הכי גדול) כדי לעורר תסיסה אצל הקורא, על מנת שיגיד לחברו "ראית מה כתו...
על ידי פיילוט 0.4
04 יולי 2020, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)

כתב בספר טעם ודעת(חיבור כעין משנ"ב על ספר טהרה לרמב"ם כתבו ת"ח גדול מיושבי ביהמ"ד כולל פונביז' מומלץ מאוד בקרוב ממש)(בפ"א מהלכות טומאת מת)בשם חיבור קדמון של א' מגדולי ירושלים שהמנהג בזמנו של רב הציבור היה ללכת דרך המסילה העוברת בהר הבית אולם הת"ח היו מקיפין והביאור במנהגם שכיון שגזרו חז"ל על עמי אר...
על ידי נבשר
06 יולי 2020, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המקדש אחת משתי אחיות

באמת ליכא פירכא על הרש"ש ושאר האחרונים שדעתם שבאיקבע אמרינן סד"ל, רק לפי דבריהם יצא לדינא שאפי' חד בחד נמי שרי משום סד"ל. רק פשטות דברי הגמ' לא כן. ובקט' הב"י מביא שיטה יחידה שערי דורא, והב"ח מביא שזה גם הגהות אשר"י שחד בחד בדרבנן מותר, והיינו סד"ל. והב"י קים ליה לא כן, וכן כתב בשו"ע קט' שבעינן רוב ...