החיפוש הניב 33 תוצאות

חזור

על ידי איש מפי איש
29 מרץ 2018, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אזהרה חמורה בעניין המרור! שבכשרות העה"ח- והפתרון.

כיודע ליושבי בית המדרש שנה זו היא שנת מעשר עני. דא עקא שמה שידוע ליושבי בית המדרש אינו בהכרח ידוע ליושבי קרונות הירקות והפירות. זאת ועוד שגם היודעים בהרבה מהם אינם חוששים לקיים את הידוע להם. ולכן מכיון שגם לאחר שהפרישו את המעשר עני כל זמן שלא נתנוהו בפועל לעני הרי יש כאן חוב לעני א"כ המרור אינו לכם ...
על ידי יצחק
29 מרץ 2018, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ליל הסדר בימות המשיח

או אפש"ל להפך שודאי שהמצוה בפסח לא קימת בימות המשיח שהרי החגים בטלים לעת"ל וכן לא יאמר...אשר הוצאתיך מארץ מצריים אלא וכו' (לצערי אני לא זוכר כלל את הפ' המלא) ורק הסיפור של כל יום שהוא כעין קר"ש קיים לעת"ל אתה מתכוון לפסוק בירמיה כג לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה וכו'. הגמ' מביאה את זה בנוגע למחלוקת הזו...
על ידי אחד התלמידים
03 אפריל 2018, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?

המנהג שלא להשתמש בפסח במה שלא נעשה לגמרי בבית הוא מנהג עתיק בישראל, ולא ניתן לדיון כאן אם זה ראוי או לא. לכל היותר יש לדון להבין מה הענין, אבל להציע שזה "סתם שמרנות" אולי ראוי לפורום של מזרחינקס, לא כאן. לא כולם קבלו מנהג זה, וא"א לומר שמי שלא קיבל מנהג זה צריך לאמץ אותו. וגם בין מקבלי מנהג זה לא נק...
על ידי סבא
03 אפריל 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?

האם מישהו מהתלמידי חכמים יכול בבקשה להעלות לי מקורות על החמרה במשהו חמץ שוודאי נתבטל כראוי לפני פסח (לא חששות רחוקים שאולי ימצאו משהו חמץ בעין) שאילת יעבץ א קכ"ג - בס' שו"ת נ"ש (סימן י"ב) כתוב שקודם שלשים יום שלפני הפסח. אין צריך לנקר הרחיים שטוחנן למצות ולפרוס סדינין וככה מצאתי עוד במהרי"ל שא"צ לב...
על ידי שלום על ישראל
04 אפריל 2018, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?

האם מישהו מהתלמידי חכמים יכול בבקשה להעלות לי מקורות על החמרה במשהו חמץ שוודאי נתבטל כראוי לפני פסח (לא חששות רחוקים שאולי ימצאו משהו חמץ בעין) מנהג תימן להחמיר בחוזר וניעור בפסח, הן לח בלח והן יבש ביבש, והן טעמו ולא רק ממשו. מנהג זה "חוצה מגזרים" ביהדות תימן ונהגו בו בכל גלילותיה על אף שוני המנהגי...
על ידי הפקדתי שומרים
13 אפריל 2018, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי העומר אלו ימי דין או ימי רצון - סתירה מהרמב"ן לד' האר"י

זה לא סתירה בין ראשון לאחרון אלא בין הפשט לקבלה וידוע דברי הגר"א שככה זה שהפשט והקבלה נהפכים כחומר חותם כשהרמב"ן כותב ע"פ הקבלה הוא מציין זאת כידוע ליודעי חן ואולי זה על דרך פשט וזה על דרך קבלה ואיך אתה מקשה מזה על זה? הרמב"ן בפי' על התורה, מבסס רבות מפירושיו על דרך הקבלה. הכלל הידוע הוא כשהרמב"ן מ...
על ידי אריך
22 אפריל 2018, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

הרשימה דלהלן אינה עוסקת בהכרת הטוב למדינה, אלא לה'. הואיל וריגשה אותי, אמרתי אשתף הציבור.
קיבלתיה מחכ"א, ונכתבה ע"י אברך חסידי.
על ידי חסידישער
07 אוקטובר 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שוחד בפוליטיקה המקומית

בעיר מסויימת מפורסם שמי שרוצה לבנות בצורה לא חוקית יכול לעשות זאת רק אם ישלם סכום גדול לראש העיר או למי מנבחרי הציבור שם. ואם לא ישלם יבואו פקחים של העיריה וישברו לו את כל מה שבנה. במחשבה ראשונה זה נראה שוחד קלאסי. אך במחשבה שניה לכאורה אין כאן איסור שוחד ממש המוזכר בתורה כי אין זה בתשלום לדיין או ...
על ידי משכנות יעקב
30 ינואר 2020, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

למעשה נפתחו כאן כמה דיונים עם תובנות מחכימות בכמה נושאים ודפח"ח. רק להעיר, שמשום מה הפולמוס אודות שיעורים אלו ואחרים, לפעמים נראה כאילו הוא חייב להיות טוטאלי. מהיכ"ת? מסתבר יותר שיש באמת כל מיני חסרונות, וזה לא שולל מעלות אחרות. התוה"ק וחז"ל למדו אותנו שיש גם ביקורת על חסרונות של הצדיקים, ומאידך יש ...
על ידי שמעיה
05 פברואר 2020, 17:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

אכן. אני חושב שלא ראיתי מעולם (למרות שקראתי די הרבה בעניין) מי שחידד את הנקודה המבדילה בין המלכות של פעם ולבין המדינה של היום. ולכן הדיונים עד היום התנהלו יותר בגדרי דינא דמלכותא ומוכס שעמד מאליו, מה שניקז הרבה אמוציות השקפתיות בתוך הדיון ההלכתי. חושבני שזה חידוש שזכיתי לו, ואולי אערוך אותו בצורת מא...
על ידי דער עמעס
09 פברואר 2020, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה החששות בבאגט טוסט ממקום לא כ"כ כשר

מישהוא כתב:
09 פברואר 2020, 21:02
עוד א' כתב:
09 פברואר 2020, 20:59
הגבנ"צ לכאורה אין בו כ"כ בעיית כשרות כמו הרבה מוצרי חלב.
חלב עכו"ם?!
עד כמה שידוע לי קשה למצוא גבינה פשוטה לא בהכשר מהדרין.
 
על ידי כלפי ליא
11 פברואר 2020, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

הגרמ"צ ברגמן לא הזדעזע, מי ש"הזדעזע" אלו אותם אנשים שמחפשים תמיד לנגח את גדולי התורה ולמצוא בהם מומים, בדיוק מוחלט באותם נקודות שתמיד חיפשו לבקר ולמצוא מומים גם ברב שך. גלגל חוזר. מה שהיה שם הלא מתועד. כדאי אולי לחזור שוב על מה שהיה שם, אחרי כל ההכפשות והוצאת הדברים מהקשרם. היה מו"מ תורני בין הגרמ"צ...
על ידי משכנות יעקב
22 פברואר 2020, 20:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הבעיה היא שיש כאן תחום לא מוסדר. שהרי במדינה הציונית, יש משרדי ממשלה לכל תחום, ואחראים לבדוק בכל תחום את הסיכונים ואת ההצלחות. ולמשל בתחום הבריאות בודקים אם יש חשש התפרצות מגפות, אם יש כלבים נגועים, אם יש עליה בתחלואה של הסרטן, אם יש יותר תמותה בבתי חולים, אם חסר רופאים צעירים. ובתחום החינוך בודקים ...
על ידי אאבבגג
24 פברואר 2020, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לרב נא לחשוב ראשית אני מאמין שכולנו מודים לך על העלאת השיח והבאת חומרים מעניינים כבר הערתי מקודם על הדרך שבה לדעתי יש טעם להביא תמלולים. ואומר שוב, גם אם אין לך כוח לתמלל את הכל, ראשית עליך לציין שדילגת משפט או קטע גם אם לך נראה שזה לא חשוב או משמעותי. אחרת יש בכך משום הטעיית הקורא. שנית, את ההקלטה...
על ידי אנונימי
26 פברואר 2020, 14:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אינני מתכוון להגיב כאן הלוך ושוב אני את מטרתי השגתי שאנשים כאן ידעו על מה מדברים ואני חושב שעשיתי זאת בצורה מושלמת אני חשוף לגמרי וכל אחד יכול לבדוק את הדברים - הרב אאבבגגדד התבקש על ידי לבאר היכן לדעתו בוצעה הטיה ולא עשה זאת  בכל אופן אני מסכים לטענת כמה מחשובי הכותבים שעצם ההתנגדות מגבירה את הביק...
על ידי הערשל
01 מרץ 2020, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברי ושמא באבידה ובגזילה

השבת אבידה מועיל רק על ידי סימנים. וידועה קושייתו של הפנ"י למה אין בזה דין של ברי ושמא, והרי המוצא אינו מוחזק. ובשם הגר"ח מובא שברי ושמא לא מועיל לקיים את דין ההשבה, ולהשבה צריך בירור. והנה לענין גזילה נחלקו ר"ט ור"ע במי שגזל וחמישה תובעין אותו אם מניח גזילה ומסתלק או שמשלם לכל אחד ואחד. ומשמע שאם ...
על ידי אברהם משה
09 מרץ 2020, 18:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתייה ושכרות בליל פורים - והפיוט במחזור ויטרי

ראה ברמ"א (או"ח סי' תרצה ס"ב) שפסק: 'ויש אומרים דאם הזיק אחד את חבירו מכח שמחת פורים, פטור מלשלם'. ומקור דבריו הוא מדברי תרומת הדשן (סי' קי) שכתב: 'שמעתי מה"ר טוביה בשם ריב"א, שכל מאכל שלוקחים הבחורים זה מזה אפילו שלא ברשות, משום שמחת פורים משעת קריאת המגילה עד לילה סעודת פורים, שהן שני לילות ויום א...
על ידי נבשר
22 אפריל 2020, 02:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי

לדעתי רואים מזה כלל גדול לא להסתמך ולא לחיות על הוראות מלמעלה שאף אחד לא יודע מי ניסח, ולא להיות שייך למפלגה ועיתון מסוים, פשוט האדם צריך שיהיה לו רב שיהיה מורה דרך (לכל הפחות תחום מסוים) ויכול לבחור עפ"י נטיית לבו, וכמובן איירי בת"ח שכפוף לגדולים הימנו.
על ידי חיים ושלום
22 אפריל 2020, 18:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב הבד"ץ - 'אשובה ארעה צאנך אשמור' על פתיחת תלמודי התורה

מכתב שנכתב לא על נושא אשכול אלא על אותם שמסכנים את הציבור ביודעים ואין מתחשבים בהוראת הרבנים והרופאים הדברים אמורים, כפי שנאמר בכותרת, על אלו שניצלו את יראת השמים הגדולה של כמה משלומי אמוני ישראל, את חששם הגדול מ"רדיפת הדת", את חוסר הידע המקצועי שלהם במקצועות בהם אינם מבינים לא דבר ולא חצי דבר (וטוב...
על ידי לעניות דעתי
23 אפריל 2020, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

וחי אחיך עמך!

כידוע תקופה זו, קשה מאוד מבחינה כלכלית. חשבתי שאנחנו יכולים לעזור מאוד, לבעלי העסקים הקטנים שנמצאים בשכונה שלנו וליד הבית שלנו. ובכך נציל אותם לפי שהם יקרסו, זה לא פחות משכורת של חודש או חודשיים, אלא זה יכול להפיל להם את כל העסק, ואז מאוד קשה לחזור בחזרה. לדוגמא חנויות הכל בו, הם קבלו מכה קשה שבערב ...
על ידי במבי
24 אפריל 2020, 18:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניני מלוה מלכה

אפתח את הווארט בסיפור קל: לפני מספר שנים שהגעתי לשבת לשווער הקדמתי בתפילת ערבית במוצ"ש לבית כנסת ולקחתי "עין יעקב" ופתחתי, הוא נפתח לי בסוטה מו: בגמ' שכותבת - כופין ללוויה ששכר הלוויה אין לו שיעור (ליווי האורחים) והגמ' מספרת על ההוא שהראה את מבוא העיר במלחמה וקיבל שכר א. כל אותה העיר הרגו בחרב, והו...
על ידי אין חכמה
29 אפריל 2020, 17:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלוה על מנת שלא ישלם הלווה ריבית

ומעודי נסתפקתי אם מלוה במדבר, האם יכול לקצוץ שיחזיר לו דווקא בעיר ואז ירוויח שאינו צריך לסחוב הכסף לעיר, כי סוף סוף הוא תובע רקאת חזרת ההלואה ולגיטימי שיחזיר לו בעיר [או דלמא הלגיטימיות היא רק שגם לווה בעיר] וזכורני במעומם שיש לדון בזה בכמה סוגייות בא"נ כגון טרשא דר' חמא ועוד עיין בש"ך ותומים חו"מ ...
על ידי אין חכמה
29 אפריל 2020, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלוה על מנת שלא ישלם הלווה ריבית

זה שייך רק אם מדיני חושן משפט יש למלוה זכות מכח הלוואתו לבקש ממנו לפורעו במקום שירצה המלוה, אבל לצד שאין לו כזה זכות אסור לו להתנות דבר זה כצורת הפירעון, דזה עצמו הוה רבית. זה אני אומר שיש כזה דין משפטי אחר התנאתו [ולא כפעולה מותנית  בעלמא] כיון שזו צורת הפרעון הנרצה מבחינתו וכעין שמצינו שאפי' היכא...
על ידי אבי חי
11 מאי 2020, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

אולי אינו שייך לנושא, אבל יש להעיר שגם בשאר מקומות לפעמים אין מדקדקים להתפלל לכיוון ירושלים, כגון בבני ברק שצריך להתפלל לכיוון דרום מזרח (כמעט מדויק) ורובא דרובא מכוונים למזרח, וכן באלעד וראש העין כמדומני שמכוונים למזרח אע"ג שהם קרובות לצפון יותר מלמערב, וכן מצוי בשכונות צפוניות בירושלים. ואם כי בדר...
על ידי אין חכמה
12 מאי 2020, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוזיאון ישראל

מה עם פדיון? אולי שמישהו יחלל את כל הקדשים שם ואז לא יהיה איסור? [איני מכיר כלל הסוגיות, אבל מעניין אותי אם זה אפשרי, ולכאורה לא מסתבר שכ"א יוכל לקחת כלי מביהמ"ק ע"י פדיון ואולי כלי שימושי הוא כקדושת הגוף, אבל כאן שמדובר בשברים שאני.] גם בדבר שיש בו קדושת הגוף שייך פדיון אם נפסל או נטמא אבל לא נאמר...
על ידי איש ווילנא
12 מאי 2020, 10:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוזיאון ישראל

מה עם פדיון? אולי שמישהו יחלל את כל הקדשים שם ואז לא יהיה איסור? [איני מכיר כלל הסוגיות, אבל מעניין אותי אם זה אפשרי, ולכאורה לא מסתבר שכ"א יוכל לקחת כלי מביהמ"ק ע"י פדיון ואולי כלי שימושי הוא כקדושת הגוף, אבל כאן שמדובר בשברים שאני.] הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל  אמנם זה דווקא כשהוא עד...
על ידי מתאהב על ידך
12 מאי 2020, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הציבור החרדי-לאומי: ראוי להיחשב כחלק מעולם התורה?

ידוע דברי הקובץ מאמרים שמזרחי הוא שיתוף ע"ז, דהיינו שאין החסרון (בעצם) בדתיותם אלא במה שהוסיפו עליה רבינו, כפי שכתבתי וכפי שעולה מהתכתובת העניפה ביניהם וכן מהנהגת החזו"א להשתתף בבחירות, החזו"א חלק עליו. והציבור המשתתף בבחירות כלומר הזרם המרכזי בציבור החרדי, שאני מניח שעליו ורק עליו אנו מדברים הולך ...
על ידי להבין-ולהשכיל
18 יוני 2020, 17:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משבר גיל השלשים - זמן להתבוננות

מועתק ממכתב שקראתי מח"א שליט"א. הנושא הזה הוא נושא כאוב אבל הוא מודחק עמוק בתוך נפשו של אדם ויש לתת על זה את הדעת. התרופה למשבר הזה הוא לדעתי (ודעת הרבה חכמים) בטיפול יסוד הבעיה ומקורה, הן אמת שאברך שיש לו שאיפות והוא עובד עם עצמו ומתמודד בעליית ההר העולה בית קל מגיע לגיל  מתבגר כל שיהיה, שלושים, חמ...
על ידי אליעזר ג
21 יוני 2020, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכלית הבריאה

באמת?   למה, נס זה דבר מובן על פי חוקי המטמטיקה? החוקים מכתיבים משהו לבורא כל העולמות???? כל שאלה שמתחילה האם הוא 'יכול' התשובה היא 'כן'. יהיה מה שיהיה. כי הוא 'כל יכול'. 'חפצו ביכלתו קשורה', אם הוא רוצה הוא יכול, התשובה היא רק שהוא 'לא רוצה'. זה הכל. - - מדהים שדוקא על קרוצי חומר כולם יודעים לומר ...
על ידי מסורת אבותינו
25 יוני 2020, 22:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

סליחה מכבוד הכותבים פה, אני מבין שיש סערת רוחות, וממילא סערת הנפשות. אבל יש גבול להבלים שאפשר לכתוב במילתא דעבידא לאיגלויי. ועל של עתה באתי, לברר סוגיית " יהדות בכיף " מהי ? אומר לך אחי היקר מהי יהדות בכיף : יהדות בכיף זה מי שמקבל משכורת יפה מאד, וגר בדירה נאה המרחיבה דעתו של אדם, והוא ובני בניו וחת...