החיפוש הניב 622 תוצאות

חזור

על ידי מוטי
14 אוקטובר 2015, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביעור שביעית - אתרוגים

לגוף שאילתך בענין זמן הביעור, בתשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך (ח"ד עמוד תמט) הזכיר טענתך בלא הכרעה, מצ"ב ומענין לענין כל הנידון ההילכתי הזה שיהיה חובת ביעור באתרוגי המצוה של כל אחד ואחד היה תמוה לי שהרי אין חיוב ביעור אלא כשיש בידו יותר ממזון ג' סעודות לכל או"א מבני ביתו, וכי אתרוג אחד נחשב ליותר מכד...
על ידי משה
22 נובמבר 2015, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

פרופורציות בחיים או במה כדאי להשקיע

בס''ד ספר אורחות צדיקים שער הרצון ד''ה ואחרי שהכל: וכתיב (תהלים קיב א): "אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאד", אינו אומר אלא "חפץ", רצונו לומר, שישים אדם חפצו על המצוות. אמר רבי אבהו: לעתיד הכל עתידים להיות תמהין כנגד מי ששמע לאלקים ואומרים: מי הוא זה השפל שלא קרא ולא שנה? והרי הוא יושב עם האבות ומשי...
על ידי משה
26 נובמבר 2015, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה קודם התפילה, הנוסח השלם של תפילת הרר''א

בשונה מהנוסח המופיע בסידורים הרגילים, מצוי בסידור ביאלה נוסח ארוך יותר עם עדות נאמנה איש מפי איש עד תלמידו הגה''ק רבי שמעון דייטש זיע''א. תפילה נוראה זו מעוררת לבבות, כוללת ומקיפה כל כך הרבה ענינים. ביום יום לא תמיד זוכים למצוא את המילים איך לזעוק אל השם, וכמ''ש בסדר יו''כ קטן בהקדמה אל נוסח הוידוי ...
על ידי טרוצער
28 דצמבר 2015, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

מאגר ספרי קודש חינמי-טקסט

אכתוב כאן לתועלת הציבור מידע שימושי: הרוצה מאגר של ספרי יסוד חינם הדרך הכי קלה הוא להוריד את מאגר הספרים החינמי 'תורת אמת' המצוין שמכיל המון ספרי יסוד וחיפוש ואופציות נוספות http://www.toratemetfreeware.com/index.html?downloads אך עדיין חסרים המון ספרים כגון ירושלמי ועוד. והפתרון הוא להוסיף ספרים בת...
על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

קשה, כיון שיוכבד היתה בת ק"ל שנה ומופקעת לפי דרך הטבע מלהיות בת בנים, למה הוצרך עמרם לגרשה (כמ"ש בסוטה), ומה טוענת מרים שאתה גזרת גם על הנקבות, והרי אין כאן נפק"מ לענין בנים.
על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות - שם 'רעך' ברשע כלפי רשע

ב, יג. למה תכה רעך. פי' רש"י רשע כמותך. צ"ע האם יש ללמוד מכאן לדינא דאע"פ שרשע יצא מכלל רעך, אבל כלפי רשע אחר שפיר הוי בכלל רעך כמפו' בקרא כאן.
על ידי מנין
28 דצמבר 2015, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שם 'רעך' ברשע כלפי רשע

אריך כתב:ב, יג. למה תכה רעך. פי' רש"י רשע כמותך. צ"ע האם יש ללמוד מכאן לדינא דאע"פ שרשע יצא מכלל רעך, אבל כלפי רשע אחר שפיר הוי בכלל רעך כמפו' בקרא כאן.
זה גופא מה שרש"י מדגיש שרק לענין הרשעות הוא כמותך ולא לשאר ענינים.
על ידי טרוצער
28 דצמבר 2015, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

תוכנות יהדות חינם

'רזי דרזים' גימטריות וכדו' 'תורת אמת' מאגר ספרי קודש חינמי משחק 'השלם את הפסוק' קלוח-לוח שנה 'תוכנת הרמז' חישוב גימטריות בצורות שונות -ליודעי ח"ן [ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול..] מעשר כספים -תוכנה מוצלחת 'מידה כנגד מידה' - תוכנה להמרת מידות חז"ל למידות מודרניות קול הלשון - תוכנה להורדת שיעו...
על ידי בדרך המלך
28 דצמבר 2015, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - ביאור ברש"י

אולי היה שנת בצורת? ראה בר"ר פב, ז: "ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת ארץ א"ר אליעזר בן יעקב בשעה שהארץ חלולה ככברה והבר מצוי רבנן אמרי כבר הבר מצוי ועונת הגשמים עברה ועדיין השרב לא בא". ויותר מפורש בפסיקתא רבתי ג: "שמא עונת גשמים הייתה אמר לו לאו בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, בין פסח לעצרת היה בזמן שהארץ מ...
על ידי בדרך המלך
28 דצמבר 2015, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ברש"י: בת ק"ל שנים היתה. הקשה על זה האבן עזרא הרי כשילדה שרה כשהיתה בת תשעים שנה היה בזה חדוש גדול עד שאברהם השתומם מהבטחת הקב"ה ואמר: "ואם שרה הבת תשעים שנה תלד", ואלו כאן היה נס יותר גדול שילדה בת ק"ל, והתורה לא מספרת על זה כלום? באר זאת המגיד מדובנא במשל: פעם נפ...
על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

קונטרס להורדה - הערות נחמדות על כל גיטין

מצ"ב קונטרס על כל גיטין - הערות מתבקשות [הרבה מהן חדשות], ליבונים וסיכומונים של שיטות הראשונים -והכל בקיצור נמרץ.
על ידי יאיר
28 דצמבר 2015, 21:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקוטש בשבת - האם מותר להשתמש

לכאורה כן. יצא גם סקוטש יותר משופר באישור צומת (איני יודע אם מוסכם על כולם).
על ידי יאיר
28 דצמבר 2015, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקוטש בשבת - האם מותר להשתמש

זה לא קשור לגודל החורים, פשוט אינם סופגים ואין בהם סחיטה.
(הסקוטש השני לדוגמא, מאוד ידוע כסקוטשבת. מקורות לצערי אין כרגע תח"י).

המשופר בנוי מ3 שכבות ויותר נח וקל לשימוש.
על ידי בדרך המלך
28 דצמבר 2015, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - ביאור ברש"י

הילקוט בפרשת שמות מביא את ימי לידת ופטירת השבטים ושם כתב שלידת בנימין היתה בי"א חשוון ולכאורה בו ביום מתה רחל. וכן מביא רבינו בחיי (שמות א, ו) ממדרש 'תדשא', אך במדרשי תדשא לכל גירסאותיו לא נזכרה פטירת בנימין כלל. והנה במדרש הזה ישנם כמה וכמה גירסאות (גם גירסתו של רבינו בחיי אינה תואמת למהדורות שבידי...
על ידי חיימסון
29 דצמבר 2015, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקוטש בשבת - האם מותר להשתמש

על הסקוטש של צומת וכן הסקוטש המובא למעלה [יתכן דהיינו אך] ישנו עוד בעיה שלא
נתנו ע"כ תשומת לב והיא ענין "מלבן" שיש בו כיון שאינו נידון ככלי , ובזמנו העירו להם ע"כ
והם הודו שלא חשבו ע"כ,
כמו"כ קיים בשוק סוג של גומי גמיש עם שיניים של גומי המשמש כסקוטש לרחיצת כלים
וכפי הידוע הוא יותר מהודר מאחרים
על ידי אריך
29 דצמבר 2015, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

לשונות בקשה שנמצאים בתוך שבח

איך מבינים את מה שבתוך ברכת הזן שכולה שבח והודאה, אנו מכניסים: ואל יחסר לנו, אשר לפי האבודרהם ועוד, הכוונה לבקשה. לכאורה תמוה למה להכניס פתאום בקשה לתוך ברכה שלמה של שבח. ובאמת מצאתי בספר כלי מחזיק ברכה להר"י נג'ארה (יש באוצה"ח) דמה"ט דחה את הפירוש דזהו בקשה. ואולי קשור גם להערה הידועה איך באמצע ההל...
על ידי BB1234
30 דצמבר 2015, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסומים על קניית/מכירת ספרים יד שניה

בירושלים על יד בית הכנסת אור הצפון יש מבחר גדול של ספרים משומשים למכירה במכירים זולים.
אפשר למצוא שם מציאות גם.
על ידי אריך
30 דצמבר 2015, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשונות בקשה שנמצאים בתוך שבח

מי כן מבאר שזה בקשה? כעין זה, על לשון מודים דרבנן קשה לי הרבה יותר, כן תחיינו ותקיימנו וכו' ממש חצי ברכה על בקשה לעתיד בחנוכה היה לי על זה אריכות גדולה (בשני מילים - הדיון סביב 'כשם' בעל הניסים) וצ"ע גדול אגב חריפותיה לא אשגח שכתבתי בהודעת הפתיחה שגדול מפרשי התפילה - האבודרהם מפרש שזו בקשה. על מודי...
על ידי מוטי
31 דצמבר 2015, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד הניטל

אם מדברים על ניטל, כל הבודק את הטעמים שנאמרו למנהג זה רואה עד כמה הדברים קשים ולא מתיישבים על הלב. ואיך שיהיה נראה שעיקר המנהג שייך בארצות אירופה שחיו בין הנוצרים והיה משמעות לתאריך זה, אבל בארצינו הק' שאין אנו מכירים כלל את הנוצרים ומנהגיהם, ומי מרגיש ויודע כלל חגאותיהם, לא על זה היה המנהג. הגע בע...
על ידי יאיר
31 דצמבר 2015, 16:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לחש להנצל מגויים רוצחים היל''ת

אני בכל אופן, לא התכוונתי חלילה, שהלחשים עובדים היום.
על ידי מבקש
31 דצמבר 2015, 18:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים חדשים

1111.pdf אולי יגלה לנו כבודו מה מכיל הספר 1111 (ואם ניתן פעמים הבאות לפרט או בשם הספר או סמוך ונראה),מ”מ יש”כ מראש למעלי הקבצים. למה לא תוריד וזהו? זהו קובץ פרסום ספרים בשם 'אוהב ספרים' היוצא במייל ומלא מידע ופרסום על ספרים חדשים וזהו גליון מס' 20 של 'אוהב ספרים' מצטער, אך אני מוריד עם כרטיס סים ומ...
על ידי אחד התלמידים
02 ינואר 2016, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

עדכון בענין איסור 'חדש'

זה קונטרס עדכוני מאת הרב הרמן לברר המציאות של ישן, ונחשב מהימן. זה באנגלית, אבל עיקר התועלת בו הוא לגבי חו"ל שאין כל ההכשרים המהודרים מקפידים על ישן, וממילא נוגע בעיקר לקוראי אנגלית. למעשה היום מייבאים יותר ויותר מוצרים עם הכשרים של חו"ל וצריך לדקדק על ישן. למיטב ידיעתי רוב הכשרים לוקחים אחריות על י...
על ידי בדרך המלך
03 ינואר 2016, 21:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - ביאור ברש"י

עפר ואפר כתב:
בדרך המלך כתב:
עפר ואפר כתב:מי(ה) הוא ספר היובלים?
ראה כאן
חסום לי אבל אל תטרח...
ספר היובלים.pdf
על ידי אזכרה
04 ינואר 2016, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופעת הנשירה - איך מקדמים את פני הרעה?

בדור שלפני השואה היה נשירה בשיעור של למעלה מששים אחוזים!
על ידי מבקש
04 ינואר 2016, 18:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופעת הנשירה - איך מקדמים את פני הרעה?

לא יודע עם האשכול קשור לפורום, אבל סתם בשביל נתונים: הנשירה שקיימת היום היא בכלל לא חריגה, לא משהו שלא הכרנו, אלא אדרבא פחות מתקופות אחרות. על כל נפש יהודיה צריך להלחם אבל צריך לדעת שלא מדובר בפשיטת רגל ח"ו. מי שקצת מכיר נתונים מתוקפות שונות, כמו טרום קום המדינה (המחתרות) והשנים הראשונות שלה, ולפני...
על ידי מנהל ראשי
04 ינואר 2016, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורום אוה"ח נפתח חזרה??

באיזה סינון אתה?
לי בנטפרי הוא חסום.
חוצמזה, שאין מה להשוות אותו לפורום היקר שלנו :D
על ידי אחד התלמידים
04 ינואר 2016, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורום אוה"ח נפתח חזרה??

טוב שפורום אוה"ח פתוח.
אבל יותר טוב שיש הפורום הזה. זה מסודר יותר טוב. התקנון ברור יותר, טוב יותר, וכנראה המנהלים רוצים לעמוד על זה יותר. יש יותר אופציות יעילות. ואפשר לכתוב דברים בלי להתחשב באינטרסט של חברה מסחרי, וכ"ש שלא צריך להתנצל על הבאת דברים מהברובוקס וכדומה.
על ידי מבקש
04 ינואר 2016, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בזמן בתי המקדש ציפו כבר למקדש העתיד?

עפר ואפר כתב:במחזור יש מפורש
בתפילת כהן גדול ביום הכיפורים (בבית שני) מופיע "שתהא השנה הבאה ... שנת נבוא בית מקדשך"
אמנם אולי י"ל שהכוונה שלא ייחרב בית המקדש
במחזורים שם מפרשים שחלק מהתפילות הוסיפו לאחר החורבן ולא כולם מהכהן גדול