החיפוש הניב 753 תוצאות

חזור

על ידי תמים
08 ספטמבר 2016, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

כידוע לכל אבא והורה שבשביל לערוך סעודת שבת רגועה ונעימה עם הילדים צריך קודם כל הרבה תפילות וסייעתא דשמיא וגם הכנה וישוב הדעת לפני זה וכן בשעת מעשה. אשמח מאוד אם חכמי ורבני הפורום יעלו מנסיונם האישי או מרוחב ידיעתם כל מיני רעיונות ואפשרויות האיך אפשר לחבר את הילדים לשולחן, שישבו יפה בחלק גדול מהזמן,...
על ידי יוסף יצחק
02 ינואר 2018, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

יצאו על זה ספרים, גם בעלון העדה מפורסמים כל שבוע קבוצת מילים. יותר מעניין אלו המילים שגרמו שיבושים תורניים. כוונתי: כתוב "שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו", ושואלים שבתחילה משמע ישיבה ממושכת ואח"כ "לבקר" שמשמעותו מידי פעם, ומתרצים שכל יום יהיה בעיניו כאילו זה עתה ביקר. אך האמת דל ...
על ידי חמד ילד
02 ינואר 2018, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

הוורט המפורסם על 'ריבה' שבן יהודה שר"י ראה בגמרא 'ריבה מיני מרקחת' הוא טעות. הסיבה שהוא קרא לזה ריבה זה מהשפה הערבית שנקרא 'מורבוב'
על ידי יצחק
02 ינואר 2018, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

חשבתי לפתוח כזה אשכול חשבתי שימחק אני גם מצטרף לפרוייקט ראשון: חשמל הוא מושגים גבוהים בתורה והם גנבוהו לגחמותיהם.. נו אז מה אם זה דבר גבוה, יש איסור להשאיל מילה גבוהה לדבר אחר פחות יותר? למשל מילת אלהים יש אומרים שבמקורה נאמרה על מלאכים והושאלה לדיינים ויש אומרים ההיפך. במשך חכמה ריש ויקרא משתמש במ...
על ידי יוסף יצחק
02 ינואר 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

אגב היו גדולי ישראל שלא הזכירו חשמל וקראו לזה אלקטרי (כמדומני בספר מאורי אור של הגרשז"א). לא היו אלא היו וישנם ... כיף להקצין, אבל מה אעשה וראיתי במו עיני גדולי ישראל שכתבו בספריהם חשמל בלי פקפוק וכן בדורינו, תעשה חיפוש קצר באוצר החכמה וכדומה ותווכח, והדבר פשוט שבאמת אין שום בעיה, דלאחר שהם עוותו מ...
על ידי מבקש אמת
23 דצמבר 2018, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

במבי כתב:אגב מקובל שר' יוסף חיים זוננפלד אמר,
אם יש בכח המקווה להפוך גוי ליהודי, תתארו לעצמכם מה המקווה עושה ליהודי !!!
הדברים תמוהים טובא. לפי הגיון זה נאמר: אם יש בכח אפר פרה להפוך אב הטומאה לטהור,תארו לעצמכם מה יכול אפר פרה לעשות לטהור מעיקרא!
על ידי דרומאי
31 דצמבר 2018, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

מילה שלא בזמנה ביום ה' וערב שבת

השתתפתי היום בברית מילה שלא בזמנה, המוהל הי' רמ''מ פוקס מרמות. ונודע לי מפיו, כי התינוק היה ראוי למילה כבר ביום ו', שאז עברו הז' ימים משהבריא, אלא שהוא צירף 'שיטה ספרדית' שאין מלין שלא בזמנה בערב שבת, ולכן המתין ליום ראשון כדי שהתינוק יתחזק יותר. ותמהתי מאד, שהרי הש''ך בסי' רס''ו הביא בשם הרשב''ץ שא...
על ידי משה נפתלי
10 ינואר 2019, 02:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירושים שהשתרשו בטעות.

ישנם פירושים על פסוקים שהשתרשו בקרב הציבור אף שאינם כלל פשט הפסוק. ודוגמה להבנה בלתי נכונה במאמר חז"ל הרווחת בישראל: אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, בְּכָל יוֹם וָיוֹם בַּת קוֹל יוֹצֵאת וְאוֹמֶרֶת, כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ נִזּוֹן בִּשְׁבִיל חֲנִינָא בְּנִי, וַחֲנִינָא בְּנִי דַּי לוֹ בְּקַב חָרוּבִין מ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 ינואר 2019, 03:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות עסקים מזן חדש ומענין

ושיפסיקו למכור חלב בחנויות כי אחרי זה יש שאלות אם נשפך בטעות בסיר בשרי. וגם לא ימכרו סכינים כי שוכחים להורידם מהשלחן בברכת המזון. ויפרסמו איזה בעל עסק נותן רק מעשר לצדקה ולא מקפיד על חומש...
על ידי משה סט
04 אפריל 2019, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דמוקרטיה ביהדות

התחלת הדברים תעשה חיפוש על מינוי טובי העיר, שזה יסוד הדמוקרטחה ביהדות. אולי לא בדיוק הדמוקרטיה המודרנית אבל התחלה של דמוקרטה.
על ידי ניסוך המים
04 אפריל 2019, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דמוקרטיה ביהדות

עיין עמק דבר, דברים . יז .יד
על ידי האחד בא לגור
04 אפריל 2019, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נפשי כעפר לכל תהיה" הכוונה הנכונה

ספר אבודרהם- שמונה עשרה ונפשי כעפר לכל תהיה, הוא מוסיף על ושפתותי מדבר מרמה. כלומר לא מבעיא שאני שואל מניעת הדבור של מרמה אלא אף אני שואל להיות כעפר לפני הכל, והטעם, לרמוז כמו שהעפר הכל רומסים אותו ברגליהם ועולה על ראשיהם וגם לסוף הכל צריכים לו כך המשפיל עצמו בעולם הזה יהיה לראש לעולם הבא. ספר חובות...
על ידי רוצה לדעת
04 אפריל 2019, 19:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נפשי כעפר לכל תהיה" הכוונה הנכונה

בדברי התוס' בברכות הנ"ל יש לציין ללשון הרמב"ם באיגרת תימן שבקרא "והיה זרעך כעפר הארץ" יש הבטחה על קיום ישראל וז"ל: וכבר הבטיח הקב"ה ליעקב ע"ה שאע"פ שישתעבדו האומות בזרעו ויענו אותם ויגברו עליהם, הם ישארו ויעמדו והמשתעבדים בהם יחלופו ויאבדו, כמו שנא' "והיה זרעך כעפר הארץ" כלומר אע"פ שהם נתונים למרמס ...
על ידי הכהן
07 אפריל 2019, 10:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המזון על שולחן זה שאכלנו עליו

סדר ליל פסח ע''פ הרוקח ועוד.png
על ידי האחד בא לגור
07 אפריל 2019, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיה ובהמה מה המגדיר

מש"כ שבזמן הבריאה היו כולם חיות אינו נכון כלל כך אמרו לי בשם המלבים שכתב שהביות נעשה בשלב מאוחר יותר אך לא ראיתי בפנים מלבי"ם בראשית ד כ מספר שע"י בני למך נתחדש המסחר והמלאכות. שיבל היה אבי יושב אהל ומקנה. שהתחילו להשתמש בבע"ח בעבור צמרם וחלבם, או אפשר התחילו לאכול מבשרן הגם שנאסר להם. וממנו למדו ל...
על ידי נבשר
07 אפריל 2019, 16:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיבושי לשון שבירת מיתוסים

א. הביטוי מעשה רב מתפרש על ידינו מעשה של רב רבנים אבל במקור למשל שבת כא. פירושו מעשה רב=עדיף ב. הביטוי יורה יורה משמש כתעודת הסמכה אבל במקור סנהדרין ה. עניינו יורה? -יורה ג. הביטוי עד בדיקה משמש מלשון עדות בשו"ע יו"ד סימן ? אבל עד מלשון סמרטוט בגד עדים כל צדקותינו ד. מנה אחת אפים משמש כביטוי למה כפ...
על ידי במבי
08 אפריל 2019, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

הגמ' בשבת כותבת שאין מדליקין בשמן שריפה בשבת ומאי שמן שריפה, שמן תרומה שנטמאה ושמו שמן שריפה הואיל ולשריפה עומד, ובשבת מ"ט לא? מתוך שמצוה עליו לבערו, גזרה שמא יטה (שבת כג:) כותב רש"י שמצווה עליו לבערו - דילמא אתי לידי תקלה דאכילה. שמא יטה - כדי שיתבער מהר ---- מעניין והדבר מפליא ! שהרי אם מקסימום יכ...
על ידי רחמים
08 אפריל 2019, 12:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לחלוקת היום ל24 שעות ושעה לשישים דקות

מה המקור לחלוקת היום ל24 שעות מה המקור לחלוקת שעה ל60 דקות בנפש החיים שער א פרק ב מה ששעה מתחלקת ל1080 חלקים (כמו שאומרים בהכרזת המולד) שזה כנגד צירופי שמות מקור ל24 שעות יש במדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא כנגד י"ב שבטים י"ב מזלות י"ב חדשים י"ב שעות ביום י"ב שעות בלילה י"ב ...
על ידי ביני עמודי גרסי
08 אפריל 2019, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לחלוקת היום ל24 שעות ושעה לשישים דקות

מספר בין אור לחושך (תשובה ז): גמרא (ע"ז כ"ה). שם כתוב: ויעמוד השמש בחצי השמים, ולא אץ לבוא כיום תמים (יהושע, י' י"ג), [דיום אינו תמים ושלם אלא עם לילו, עכ"ל רש"י], וכמה [יום תמים], א"ר יהושע בן לוי עשרים וארבע שעי [כ"ד שעות]. ובכל שעה יש תתר"ף חלקים לחז"ל, או ששים חלקי שעה, הנקראים בעולם דקות, ש-כל ...
על ידי האחד בא לגור
08 אפריל 2019, 13:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תענית כג. האם חוני המעגל גרם למיתתו קודם זמנו?

מה ההיתר שלו להתפלל על עצמו שימות? ההיתר כתוב בתורה, ושנוי בנביאים, ומשולש בתרי עשר. אינו דומה לנידונינו משה רבנו עליו השלום ביקש מאת הבורא יתברך: הָרְגֵנִי נָא הָרֹג וְאַל אֶרְאֶה בְּרָעָתִי. משה רבינו התפלל על עם ישראל שלא ישמידם הבורא וכך אמר לפניו: באופן שאתה משמידם עדיף לי למות אליהו זכור לטוב...
על ידי שמעיה
08 אפריל 2019, 13:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאשה יש יותר תאווה מלאיש

בלומדי אור החיים הקדוש פרשת תזריע, ראיתי שיש משמעות מדבריו שתאוות האשה גדולה משל האיש רציתי לברר האם זה אכן כך במקורות ואם כן, יש לעיין שהרי באיש כתוב שנתתי יצר הרע נתתי תורה תבלין, ואם לאישה התאווה גדולה יותר, מה ניתן לה כדי ללחום בן [ואולי תאוה ויצר הרע זה שני נושאים שונים] האם נראה לך הגיוני שלא...
על ידי במבי
08 אפריל 2019, 13:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לחלוקת היום ל24 שעות ושעה לשישים דקות

ידוע בשם הבני יששכר שישנם 12 צירופים שם ה' לחודשי השנה, (ובחודש העיבור זה צירופי כל השמות) וכן ר' אפרים כותב ששנים עשר השבטים הם כנגד 12 שעות היום והלילה וכנגד 12 חודשי השנה וכנגד 12 גבולות האלכסון, אגב שראיתי זאת שברתי את הראש לדעת פירוש "12 גבולות האלכסון" ולא עלתה בידי, מספר שעות אח"כ התפללתי מנח...
על ידי האחד בא לגור
08 אפריל 2019, 13:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לחלוקת היום ל24 שעות ושעה לשישים דקות

שהרי התוכנים הקדמונים שהם המקור לחלוקה זו מה המקור שהם המקור? גם מה ההגיון לחלק לכ"כ הרבה חלקים רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ו ב היום והלילה ארבע ועשרים שעות בכל זמן, שתים עשרה ביום ושתים עשרה בלילה, והשעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים, ולמה חלקו השעה למנין זה, לפי שמנין זה יש בו חצי ורביע ושמין ושליש ו...
על ידי אוריאל
09 אפריל 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאשה יש יותר תאווה מלאיש

כשמדברים על רשע ויצר וכן צדיק הכוונה ביצרא דעריות זאת מנין לך? למשל יוסף הצדיק נקרא ע"ש מידת היסוד הוא דבר ידוע לכל יודעי דת ודין אשתדל לחפש מקור מדויק כ"ה בספר סדר היום על המאמר כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, דסתם יצר הכוונה ליצרא דעריות [וכהמעשה שם באביי], וכ"כ עוד רבים ובמהרש"א שבת לג. דסתם "ע...
על ידי מבקש אמת
10 אפריל 2019, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בר בי רב
10 אפריל 2019, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סימן משמים האמנם?!

בענין סימנים משמים עיין עוד במאמר המקיף והמצויין כאן באתר ספרים אונליין.
האם מותר להסתמך על סימנים
על ידי מלמד להועיל
11 אפריל 2019, 16:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

תתייחס כאילו יש לך רק את היום הנוכחי ותנצלו במקסימום האפשרי, כאילו זה היה היום האחרון בחייך, גם תובנה זו שורשה כבר נמצאת כמובן במקורותינו, וכמו שאמרו במסכת שבת דף קנג. שוב יום אחד לפני מיתתך וכמו שכתוב שם [כמויות התובנות בנבכי הנפש אשר ניתן להוציא מדברי חז"ל והמדרשים, הם עצומות. אין ספק שבדור הזה ש...
על ידי אליהוא
11 אפריל 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כוונה בתפילה

בסידור וינגרטן יש שני פרקים בנושא: כדאי מאד לקרוא. ולענין כמה ומתי צריך לכוון, ניתן ללמוד בזהירות מדיני כוונה של הסופרים, ששם נפסק שיש לכוון בתחלת כתיבת ס"ת, ודי בכך לכל הספר. מכאן אולי אפשר להסיק שבכל תפלה די לכוון בתחלת האמירה. אך צריך עיון. בעיניי זה נראה פשוט מדיי, אבל מי שלא כוון בכלל חוץ מתחלת...
על ידי מלמד להועיל
11 אפריל 2019, 21:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מבקש אמת
11 אפריל 2019, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.