לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי מנין
12 אפריל 2016, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

פניות לצדדים ב"קרא זה אל זה"

ראיתי באיזה מקום פירוש למנהג זה, בהקדם מנהג תמוה נוסף, והוא, אחרי שפוסעים ב"עושה שלום" עושים ג' קפיצות כמו ב"קדוש קדוש".
ולפי"ז שני המנהגים מקור (או טעות) אחד להם, והוא, שחוזרים מ'עושה שלום' למקום רק כשמגיע קדושה (או"ח י"ח ב') והיינו כשמגיעים ל"קדוש" שזה הציבור אומר. ופירוש נאה הוא.