החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי עתניאל בן קנז
28 דצמבר 2015, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד הניטל

ציטוט ממאמר שתח"י מתי הוא זמן הניטל? במנהגי העולם מצאנו ב' זמנים לניטל. אשר למעשה תלוים במנהגים השונים בין הגויים מתי חגגו את חגאתם. מקובל לומר שיש שנהגו את הניטל ב25 לדצמבר. ויש מקומות שנהגו את זאת ב7 בינואר. [ולהעיר, שבחגא זו - בשונה משאר חגאות הגוים, מנהג הגוים לחגוג זאת בלילה שלפני היום. ואכן אף...
על ידי עתניאל בן קנז
28 דצמבר 2015, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד הניטל

המשך ננסה כאן לבאר על קצה המזלג, את ביאור ענין שני הלוחות הקיימות. והנפק"מ להלכה. כידוע הלוח של הגוים [הנוצרים, ורוב העולם] מבוסס על ימות החמה. וכלומר שאורך השנה, ולפי זה אורך החדשים, נקבעים לפי סיבוב השמש השנתי. והנה בתקופה הישנה היה מקובל לחשב את אורך שנת החמה 365 יום ו6 שעות בדיוק. וע"כ יש בשנה ל...
על ידי עתניאל בן קנז
03 אפריל 2016, 20:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוף זמן סעודה ג'

אני תמה תמה אקרא על הכותבים החשובים דפה, ובפרט על פותח האשכול, דפשיטא ליה, דאם כבר שקעה חמה / יצאו הכוכבים, שוב אינו יכול לקיים מצות סעודה שלישית, כיון שכבר אינו 'היום'. דבר זו הוא פלוגתא רבתי, האם יכול לצאת ידי חובת סעודת שבת בזמן 'תוספת שבת', וכפי שמובא במגן אברהם (רסז, סוף סק"א), ופלא שהכותבים הת...
על ידי עתניאל בן קנז
18 מרץ 2018, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים שלא היו ולא נבראו

ח.ש. כתב:שלחתי כעת מייל להרב צבי אריה פרידמן עם התמיהות שעלו כאן.
כשאקבל תשובה ממנו אעדכן בלא נדר.
חשבתי שגם האיש גם 'לא היה ולא נברא'. לפחות מישהו אחד בכל החוליה היה ונברא
על ידי עתניאל בן קנז
05 מאי 2019, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב עזריאל טאובר זצ"ל

אני שמעתי (לא יודע אם זה הרב טאובר או גדול אחר שהגיב על דברי הרב פינקוס), שאין ערך לנשמת ישראל - אפילו יותר מכל קרבן שגוי יכול להקריב.
על ידי עתניאל בן קנז
04 אוגוסט 2019, 18:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

.. ולעניננו - זו השאלה עצמה. האם פירוש המילים: "נהגו לא להניחן כל היום" - היינו שיש מנהג מוחלט כלפי כל היום כולו. או כהבנת המשנה ברורה שהכל לפי הענין ולא התחדש שום גזרה חדשה. וגם להסוברים לא כהמשנה ברורה: האם הכונה שלא כל היום או שכל היום לא למשל בשעת הלימוד. במנחה. במעריב כשעם הארץ לא רואה. בשעת כ...
על ידי עתניאל בן קנז
05 אוגוסט 2019, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעות זמניות במעלות

בכל מקרה יש לדון, כיצד הבינו הקדמונים - שקבלו את התורה, ונהגו על פיה עד היום, בחישוב השעות הזמניות. האם היה להם איזה דרך לחישוב 'מעלות', או 'שעות שוות'? או שמא השתמשו ב'שעון שמש'? הרי ברור שהקב"ה לא נתן תורה לעמו ישראל, באופן שאין להם אמצעים נורלמיים לחשב זאת. איזה 'שעות זמניות' יוצא לפי חישוב הנהו...
על ידי עתניאל בן קנז
05 אוגוסט 2019, 18:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין בתשעה באב

המנהג הוא מפני קדושת כתר ובאמת תימה על האשכנזים שאינם אומרים קדושת כתר שאינם מניחים. כבר הקדימך הטו"ז בתימה זו. ט"ז על שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן כה סעיף יג ותמהני על מ"ש רמ"א שהמנהג לסלקם בכ"מ והלא בח"ה חמור טפי לענין תפילין שלא להניחם כמו שהאריך על זה ב"י בשם הזוהר ואפ"ה מניחין תפילין...
על ידי עתניאל בן קנז
07 אוגוסט 2019, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

איך יכול להיות מצב בו אסור ליהודי לאכול לא בשר ולא חלב אלא פרווה בלבד? שאלתי שאלה זאת את המומחים לענייני אוכל (הוה אומר אשתי) והיא ענתה שאם משהו אכל בסעודת מצוה בתשעת הימים בשר בתוך שש שעות אסור לו לאכול חלב וכן בשר. לא צריך להמציא סעודת מצוה. כל יהודי מן השורה, אם אכל בשר בער"ח מנ"א לפנות ערב, דינ...
על ידי עתניאל בן קנז
12 ספטמבר 2019, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

במבי כתב:
20 אוגוסט 2019, 09:37
הכהן כתב:
20 אוגוסט 2019, 09:14
במבי כתב:
20 אוגוסט 2019, 08:50
ג. היכן מצינו אדם בן 42 שנקרא "נער"?
יהושע בן נון

עיין רש"י בדברי הימים א' כב' - ה' שכותב לפי שאפילו בן מ"ב שנה קרוי נער דכתיב ויהושע בן נון נער... וכו'

גם איש בן שמונים (כלב בן יפונה) נקרא נער. (יהושע ו, כג) עיי"ש.