החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי זלמן
28 אוקטובר 2018, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממציא החשמל הכשר: הגרל"י הלפרין זצ"ל

שמעתי מיהודי שהכירו לפחות בארבע עשורים האחרונים הכרות קרובה ממש, שלא ראהו מעולם יושב לשיחה של דברים בטלים!
היה מתמיד עצום וידען מופלג, לא היה אפשר לתפוס אותו בשום מקום בש"ס שלא שלט בו.
על ידי זלמן
22 דצמבר 2018, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי- מציאה נחמדה בשטמ"ק בברכות מד.

בעוניי איני מבין כלל הקושיא שהרי כל ברכות יעקב היו מרוח הקודש,
וכפי שפי' רש"י שהכל איירי על מאורעות העתידין להתרחש,
ןמה בכך שאף חזה ברוח קודשו כי בחלקו של נפתלי יהיו כאלו פירות שמברכים עליהם ולא על הפת.
על ידי זלמן
11 פברואר 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן

א. הסיפור התפרסם במקומות רבים, אני קיבלתי במייל....
ב. לעצם העניין, באמת תמהתי על כך וכמש"כ קודמיי ידוע שבפוניבז בהוראת ראשי הישיבה וכידוע לי על פי הוראת הגר"פ שרייבר ז"ל תמיד אמרו לגוי להדליק,
על ידי זלמן
19 יולי 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.