החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 06:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אברהם אבינו לא אמר לשרה שהוא הולך לעקוד את יצחק

בעצם יש להקשות על אברהם אבינו עצמו מה הנסיון הגדול הלא הקב"ה עצמו אמר לו לשחוט את בנו ומי לא יקשיב לקול הקב"ה? ובאבי עזרי הל' יסודי התורה תירץ עפ"י דברי מהרי"ל דיסקין שמה ששנינו שכל שאר הנביאים לא ראו את הנבואה באספקלריא המאירה פירושו שלא היה נבואה ברורה אלא חזיון שממנו הבינו את דבר ה', והנסיון של א...
על ידי אלימלך
03 ינואר 2019, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון הצדיק רבי שלמה רוזנר זצוק"ל

זוגתו בזיוו"ש של הגר"ש זצ"ל יש לה בת שלא ילדה 17 שנה. כשנפטר זוגתו ביקשה הימנו שיעתיר לפני ה' על בתה, ואכן עתה התקיים פדיון הבן שנולד אחרי תשעה חודשים מפטירתו בדיוק
על ידי רוצה לדעת
12 יוני 2019, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

אוסף גליונות, בהעלותך עט

אוסף גליונות בהעלותך.pdf