החיפוש הניב 262 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
31 ינואר 2019, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

הסיסמה הזו שחוקה מאוד ונעשה בה שימו לצרכים שונים ומשונים ''זאת התורה'' באמת - היינו בכללות כלפי כל הנוצרים ושאר מחוצפים שלא מוציאים ומגלים את מה שטמון בתורה, אלא פורקים עול ומשתמשים בשם ה' (ו''אני מאמין'' זה לא נועד לשימוש אישי מגמתי כנהוג כבר כמה דורות) והנה שני דוגמאות והציבור יכול להוסיף כאות נפש...
על ידי איש פשוט מאד
11 פברואר 2019, 20:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה להתחזק בעקבות התאונה הנוראה ב- 443 מק"ס לירושלים

חשוב מאוד להתחזק בנושא הזה, וגם להשפיע על כל מי שאפשר: זכיתי בטאבלט של המכירה הסינית! [. עם כל חומר הנושא וח"ו שאינני מזלזל בו ובצורך להתחזק בו, עדיין זו לא היתה השאלה, אפשר לכתוב כל נושא שרוצים ולומר שעלינו להתחזק בו, ואין סוף לזה, השאלה היתה האם יש מקור על דבר ספציפי להתחזק בו שיש קשר ברור או אמי...
על ידי מי זה
12 פברואר 2019, 18:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין "יראה" ל"פחד"

מלבי''ם ישעיהו נג, יא בביאור המילות: "ותיראי מאנוש, ותפחד". היראה, הוא מפני עצם ידוע, והפחד הוא בעצם המפחד שתפול עליו פחד מפני עצם בלתי ידוע. סבת הפחד הוא בעצם המשיג, וסבת היראה היא בעצם המושג. רש"י על הפסוק "פחדכם ומוראכם" (דברים יא כה): והלא פחד הוא מורא אלא פחדכם על הקרובים ומוראכם על הרחוקים. נר...
על ידי תיובתא
24 פברואר 2019, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בענייני ביטחון..

המימד הנוסף של הענין כתב:ראשית אקיים את חובתי להשתתף בצער של יהודי אפילו שלענ"ד הוא לא בסדר בכך שהוא מכנה נכד של אברהם אבינו בשם גנאי - דורדיא...
מה ראית פסול בשם אביו של יהודי, שדורות ע"ג דורות, מלמד דרכי תשובה לחוטאים, אשר קנה עולמו בשעה אחת, ונקרא רבי?
הלזה יקרא שם גנאי?
על ידי איש פשוט מאד
24 פברואר 2019, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בענייני ביטחון..

תודה למגיבים. תודה גם לאלו שעסקו בכינויי "דורדיא".. את דעתו של החזו"א זי"ע הכרתי וכן את דעת החוה"ל וכפי שהאריך לבאר הסבא מנובהרדוק זי"ע. בכ"א אבקש מחו"ר הפורום. א. מקורות לדברי החזו"א (אע"פ שכמובן החזו"א הוא מקור בפני"ע) ב. עוד הרחבה למקורות ו\או מעשיות בשיטת החוה"ל. ג. כמו"כ כיצד ניתן לבאר לפי החז...
על ידי רוצה לדעת
25 פברואר 2019, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוסף גיליונות

מצורף הגליון האחרון כי תשא עט.זה הכתובת לבקשת מנוי בדוא"ל
9518479@gmail.com
על ידי אחד התלמידים
25 פברואר 2019, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע למפלגה לא חרדית משום פיקוח נפש

אם אתה מאמין שע"י הצבעה למפלגה התומך בהתרת קנאבס יצא משהו ממשי, אתה חי בעולם הדמיון.
על ידי דרופתקי דאורייתא
26 פברואר 2019, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אברכים גם קשורים למגבית מאצ'ינג של ויסבורד

הדברים שנכתבו בשם הגריג"א, אם הם כפשוטם, קרובים להיות הוצאת שם רע.
על ידי במבי
26 פברואר 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים מחכימים ואמרות שפר מרבותינו

ידידי שמע מהגרמ"מ פרבשטיין שליט"א שאביו הגאון רבי אברהם זצ"ל שאל את החזו"א האם יש דין מצוות צריכות כוונה במצוות שבין אדם לחבירו, וענה לו שלא זו בלבד שכוונה אינה מעכבת אלא אפילו מגרעת, כיון שהופכת את המעשה ממעשה הטבה ל"חפצא דמצוה", והן הן הדברים. רבי משה-לייב מסאסוב דיבר פעם אחת על כך שכל מה שברא הק...
על ידי נתן10
28 פברואר 2019, 20:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

2 ווערטער נפלאים מהחתם סופר על הפסוק לא תבערו וגו' 1. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כי מהראוי שבכל השבוע תהיה אש האהבה ודביקות בה' בוער בלבו ע"י המצאת חוץ עסק התורה ועבודת ה' עד שבהגיע תור שבת קדש תהי' שלהבת עולה מאלי' רשפי' רשפי אש שלהבת יה ועל זאת המלאכה מלאכת הקדש ציוה פה שנעשה ששת ימים, ב...
על ידי נתן10
28 פברואר 2019, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

אימרא נפלאה מובאת בספר פרדס יוסף על הפסוק וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את אשר צוה השם (ל"ה, י). החכמה הגדולה מכל הוא שלא יהיה חכם יותר מדאי, רק שיעשה מה שציוה ה', עיין ספר דבש השדה (אות נ"ה):
על ידי במבי
28 פברואר 2019, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

ר' יהודה החסיד כותב בספר חסידים בסעיף קנח' : "וכשתתפלל תוסיף על כל ברכה וברכה מענינה לצרכך, כי ביותר הם מכינים הלב, ואם לא תוכל להוסיף לפי שהקהל סיימו קודם, תוסיף באחת או בשתים כדי שלא תצטרך למהר בברכה אחרת, ... ואם לא תוכל להוסיף חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל אמור אותן באותו ניגון שנעים ומתוק בעיני...
על ידי מבין ענין
01 מרץ 2019, 08:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גריסת אפרוחים חיים במגרסה

אמנם "גריסה" לא נשמע טוב, אבל מאד יתכן שהמוות הוא ברגע אחד, ולא שונה במאומה משאר הריגה. ואגב, אין להכניס לענין את אנשי צער בעלי חיים, שכידוע הם טיפוסים עם השקפת עולם עקומה מאד, הם מתנגדים גם לשחיטה, והם מטפחים מאד כלבים וחיות מחמד ["אמץ כלב"] בבחינת זובחי אדם עגלים ישקון. לא מפיהם אנו חיים ולא שם חל...
על ידי יהודי
01 מרץ 2019, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוסף גיליונות

אסף כתב: מומלץ לכל הבא בשערי בית המדרש.
מסתמא הכוונה למי שמחפש חומר לקריאה כדי לפוש קמעא.
על ידי אסף
03 מרץ 2019, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

ר' יהודה החסיד כותב בספר חסידים בסעיף קנח' : ואם לא תוכל להוסיף חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל אמור אותן באותו ניגון שנעים ומתוק בעיניך, באותו ניגון אמור תפילתך, ושתתפלל תפילתך בכוונה וימשוך ליבך אחר מוצא פיך, לדבר בקשה ושאלה ניגון שמכין את הלב, לדבר שבח ניגון המשמח את הלב, למען ימלא פיך אהבה ושמחה ...
על ידי נדיב לב
04 מרץ 2019, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

דורדיא כתב:יש"כ למביאי המקורות מתהילים. (יש"כ אמיתי..! בלי ציניות..)

חיפשתי מקורות נוספים שפותחים ומבארים את העניין.
אז רק תתקן את הכותרת... [בלי ציניות....]

"מחפש הסבר לכך מה שתפילה להשיח דאגותיו לפני אדון עולם + חידה.."
על ידי ח.ש.
03 אפריל 2019, 16:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

מצו"ב מאמר שכתב הרב אפרתי והוא נמצא באתר של ביהמ"ד להלכה בהתיישבות
חיוב הפרשה במוצרים שבהשגחה הלכה ואינה חומרא.pdf
על ידי במבי
09 אפריל 2019, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

המלצה של ר' דב יפה זצ"ל על עשיית התעמלות

החברותא שלי סיפר לי שר' דב יפה זצ"ל המליץ לבחור בישיבה (כפר חסידים) לפני 40 שנה לעשות התעמלות עם שיטת 5bx
אני מצרף את צילום הספר
על ידי המימד הנוסף של הענין
10 אפריל 2019, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי רוצה לדעת
14 אפריל 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש הגדה שתבאר את מהלך הסדר ומה בעצם אנחנו עושים שם..?

כלך לך לחנות "יפה נוף"
בקש מהמוכר הגדה של פסח "באזני בנך"
זה עונה ממש על בקשתך.
על ידי בנציון
14 אפריל 2019, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש הגדה שתבאר את מהלך הסדר ומה בעצם אנחנו עושים שם..?

אני גם מצטרף בכל פה להמלצה של הרב רוצה לדעת . כמו"כ אני מכיר שתי הגדות שמסתמא יכולות מאד להועיל לך. אחת הגדת ויגד שמואל עם פירוש דעת ותבונה, שהוא מבאר על דרך הפשט את כל מהלך ההגדה ואיך כל קטע מתקשר למה שאמרו לפני כן ומה בא הקטע לבאר וכו'. הגדה שניה "הגדה ברורה" ששם מלקט מהראשונים וגדולי האחרונים את ...
על ידי יעקב שלם
14 אפריל 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש הגדה שתבאר את מהלך הסדר ומה בעצם אנחנו עושים שם..?

ההגדה שהכי הועילה לי ולעוד מחברי שהמלצתי להם זה אוצר מפרשי ההגדה
התועלת שהיא "מכסה" על כל שאלה
פחות סגנון של הערכה המושלמת לוהגדת לבנך יותר היקף ובהירות
על ידי יצחק
14 אפריל 2019, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש הגדה שתבאר את מהלך הסדר ומה בעצם אנחנו עושים שם..?

אני לא מכיר הגדות, אבל ב"ז אני רוצה להמליץ על מה ש"עשה לי את הסדר" פשוט ללמוד את עניני הסדר, ללמוד טור ורמב"ם עם נו"כ, צריך לשים לב לא להתקע על נושאים שלא כ"כ נוגעים לליל הסדר (כמו למשל הויכוח אם כדאי להמנע מלאכות כזית כרפס וכו', רק לתפוס את העיקרון ולהמשיך הלאה), לשים לב לעקרונות ולמבנה של הסדר (למ...
על ידי המימד הנוסף של הענין
15 אפריל 2019, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

זוהתה חומרא חדשה: הגר"י ברטלר זצוק"ל נמנע מלכבות התאורה בביתו בחוה"מ!

שמעתי מאחד מגדולי ישראל שהלכות חול המועד הן 'מת מצוה' שמחכה לקוברים... וזה מתבקש מכורח המציאות לצערינו. כי באמת יש הרבה דברים חשובים בהלכות החגים - עד שלרוב העולם לא נותר זמן ללמוד את הלכות חוה"מ כנדרש וכראוי. אך לחזק במשהו את בדק הבית אני מביא חומרא מופלאה ששמעתי שהגאון רבי יחזקאל ברטלר היה נמנע מל...
על ידי במבי
17 אפריל 2019, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)

כתוב במדרש וכי מאחר שישראל חביבים כ"כ למה מסרם ביד אויב? א"ר חנינא לפי שכל מידותיו של הקב"ה מדה כנגד מידה. בתחילה קדם שירדו למצרים היו בני האמהות מבזים בני השפחות, ולא נהגו בהם מנהג אחוה. והיה הדבר קשה מאד בעיני הקב"ה והיתה רה"ק צווחת ואומרת "כלך יפה רעיתי" אמר הקב"ה, היאך אעשה להם שיקבלו בני השפחות...
על ידי רוצה לדעת
18 אפריל 2019, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

כבוד דורדיא היקר,
ראשית שמחתנו בדבריך הנפלאים כתמיד!

הברכה כוללת את הביעור שלמחרת,
היכן מניחים את החמץ, בכניסה לבית במקום שמור וקשור היטב היטב...
על ידי מלמד להועיל
19 אפריל 2019, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

קיצור הלכות פסח מהגרי"י פוקס

האמת שאני לא מכיר את המחבר של הקובץ הלכות הזה, אבל מאד נהניתי ממנו