החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי ישי בן ישראל
13 מאי 2018, 15:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היו נכנסים לנקות את קדש הקדשים?

[איני מדבר על דעת הגר"א שכה"ג יכל ליכנס כל השנה ורק ביוה"כ הוא חובה כסדר האמור בפר' אחרי, וכבר ידוע ששאלו את מרן הגראי"ל זיע"א אם אכן הוא נכנס במשך השנה או לא, וענה במתק לשונו שהכה"ג ישב ולמד כל רגע פנוי וזה יותר מכה"ג הנכנס לפני ולפנים....] אם תוכל בטובך לציין מקור דברי הגר"א המחודשים עד למאוד, וה...
על ידי אברך
04 אוגוסט 2020, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע הופנתה ביקורת נגד הרבי מבעלז שברח בזמן השואה?

כל הנידון כאן מופקע מעיקרו. ע"פ הלכה, כל מי שבידו למלט עצמו מסכנה, מחוייב לעשות כן, ואין לו להשאר עם קהילתו. אדרבה, התמיהה היא על אותם גדולי עולם שכן נשארו במקום הסכנה למרות שיכלו למלט עצמם. ובפרט כאלו שהיו במקום מוגן וחזרו למקום הסכנה להיות עם צאן מרעיתם בצרתם (הגר"א וסרמן זצוק"ל ואולי עוד). ושמעתי...