החיפוש הניב 201 תוצאות

חזור

על ידי חגי פאהן
01 מרץ 2017, 03:36
עבור לפורום
עבור לנושא

האם האתיופים ובני מנשה חייבים במצוות פורים?

בעזהי"ת השאלה החלה כשהייתי חייל, ולחיילים האתיופים ביום ה"סיגד" היה יום חופשה על חשבון המערכת. ואז שאלתי את עצמי: אם אלך למשרד ואומר שאני אתיופי, האם גם אני אזכה בחופשה זו? ואם יאמרו לי שרשום ששני הוריי נולדו בישראל (כמובן להעיר על כך שאני לא כהה זו גזענות), אז אענה להם שאמנם כן הוא, אך לאחרונה החלט...
על ידי נהר שלום
29 דצמבר 2017, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

בראש העמוד גם כתוב "המכלול נמצא בשלבי בנייה. ייתכנו שיבושים טכניים, העדר תוכן ראוי, וכן כשלים בבקרת תוכן בלתי הולם. עמכם הסליחה".
כנראה מכיון והם מעתיקים את הכל מויקיפידיה ורק מצנזרים.
על ידי זענדל
25 ינואר 2018, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

היכן המקור? דחוף!

חשבתי שהפורום שלנו יוכל להיות לעזר במציאת מקורות כשצריכים באופן מיידי, וכל ישראל ערבים איש את רעהו יעזורו.
על ידי משה בן חנינא
27 אפריל 2018, 18:08
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר שנים עשר או תרי עשר?

שמו הנפוץ של הספר שבו מובאים דבריהם של שנים עשר נביאים הוא תרי עשר . אולם, השם הזה נראה קצת מוזר משום שאינו תואם לשם המספר 12 בעברית (=שנים עשר) וגם אינו תואם לשמו בלשון התרגומים (=תרי עסר). בדקתי בכמה כתבי יד של בבא בתרא יד עמ' ב ששם באה רשימה של ספרי נביאים וכתובים. בשלושה כתבי יד (וטיקן 115, פריס...
על ידי סבא
04 מאי 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסק בברכה על הדלקת נרות

אעתיק מספר מחשבת עם בעניין- כתב הרמ"א (סימן רס"ג סעיף ה') וז"ל יש מי שאומר שמברכין קודם ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה, וכדי שיהא עובר לעשייתו לא יהנה ממנה עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני הנר אחר הדלקה ומברכין, ואח"כ מסלקין היד, וזה מקרי עובר לעשייה, וכן המנהג (מהרי"ל). והנה יסוד הדבר שההנאה ...
על ידי הפקדתי שומרים
05 מאי 2018, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קברי צדיקים

אגב, אוסיף שהרב גנוט כותב השבוע בזה"ל ושמעתי ממו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאפשר לעמוד ליד קברי הצדיקים מרחוק ובלבד שרואים הקבר, ואמרתי לרבנו שליט"א שלפי"ד נראה דכהנים יכולים ג"כ להתפלל ליד קברי צדיקים ע"י שיעמדו מרחוק או שישבו ברכבם ויביטו אל הקברים, והסכים מרן שליט"א. בעצם ד' הגרח"ק הנ"ל, יש להס...
על ידי אברך
06 מאי 2018, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

@רחמים , במ"ב (סי' תפ"ט סק"ג) לא הזכיר כלל הטעם שהבאת אלא טעמים אחרים, וז"ל: וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש המלות, עכ"ל.
על ידי נפתולי
07 מאי 2018, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

נדה ט עב ברש"י ד"ה "ועוד עברו עליה" ראיתי דבר מוזר שכתב "שלשה עונות" וזה טעות לשונית ברורה כי עונה היא לשון נקבה ויש לכתוב שלוש ולא שלושה. הדבר קשה שבעתיים כשרואים שרש"י עצמו כתב כמה פעמים בסוגיא שלוש עונות ולא שלושה עונות. העיון בגמרות הישנות גילה שהטעות אינה של רש"י. שהיה מדקדק בלשונו כידוע. אלא ...
על ידי יאיר
07 מאי 2018, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

"צירוף מקרים" או שיש דברים בגו? (תהילים קיז, קיט)

הפרק הכי ארוך בתנ"ך הוא כידוע תהילים קיט עם 176 פס'
(קעו כמס' דפי מס' ב"ב הארוכה בש"ס וכמס' הפס' בפרשת נשא הארוכה שבפרשיות התורה)

הפרק הכי קצר בתנ"ך הוא תהילים קיז עם 2 פס' בלבד

בסה"כ מפריד ביניהם פרק אחד (קיח), האם זהו "צירוף מקרים"? האם מישהו עמד בזה?

אשמח לקבל מידע בנושא
על ידי יהודי
07 מאי 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

יתכן שדברי השלחן שלמה הם סברא מדוע חז"ל לא חייבו נשים בספירה, וממילא אי"ז משנה אם כבר לא יהיו ברכות לבטלה.
על ידי ישי בן ישראל
10 מאי 2018, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

הדברים הבאים הם דוגמא הן להתערבות של עוז והדר בהגהת הגמרא, והן לטעות משעשעת בעקבותיה. נתחיל בטעות: המהרש"א במהדו"ב בעירובין ח ב מעתיק את דברי רש"י שם ש"מילתיה דרב למשתרייה חצר מינה משתמע' ואפילו זה כנגד זה". בהגהות על המהדו"ב שם ציינו: הגהות מהרשא.png כלומר, לשון זה 'משתמעא' אינו בגירסא שלפנינו- שבו...
על ידי יצחק
12 מאי 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה שות נודע ביהודה

קמא אבן העזר נ"ג. העתקתי מויקיטקסט תשובה ברית שלומי לא תמוט מאת אהובי, בר פחתי ובריבי, ידידי וחביבי , ה"ה כבוד מחותני הרב המאור הגדול המפורסם לשבח בכל קצוי ארץ , שבחו בירקרק חרוץ , המופלא ומופלג בתורה ובמעלות ומדות. נ"י פ"ה ע"ה כבוד ק"ש מו"ה אלעזר נ"י. בק"ק רעכניץ: ע"ד אשר שאל במשודכת אשר מחמת חולי ...
על ידי הפקדתי שומרים
13 מאי 2018, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לגבי שם לתינוק

כבר הזכיר ר' מלמדי השכלתי דברי טעם ואין עוד מה להוסיף.
מה שכן מזל טוב בן ישיבה ורפו"ש ליולדת.
על ידי ישי בן ישראל
14 מאי 2018, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להרבות במאכלי חלב בפורים

בעלון 'פנינים' (של ר' מרדכי חיים, להבדיל מ'פנינים' ברגר) שיצא לקראת ל"ג בעומר השנה האריך במנהג שהיה לאכול מאכלי חלב בל"ג בעומר (כזכור מנהג חב"ד ועוד חצרות). אם אמצאהו אעלהו בס"ד.
על ידי חבלזון
15 מאי 2018, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

עירובין ה עמוד ב
ברשי דה ד אמות השורה הראשונה בקצרות
"דלא סמכינן עלה" בעוז והדר מופיע משום מה "ולא סמכינן עלה"
אני חייב לציין שבכולל שלי כולם כמעט עם עוז והדר. ותילי תילים של פירושים באו בעקבות אותו ו.
היה מאוד מפתיע לגלות בשסים אחרים את האות ד...
על ידי יצחק
15 מאי 2018, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

זבחים דף פד: תוד"ה ומוציא, הציון של אות ט' מביא בשם השיטמ"ק גירסא אחרת, הציון הזה צריך להיות מצוין כמה מילים קודם ולא במקום שהוא נמצא, הוא צריך להיות היכן שנמצא הציון לשיטמ"ק בדפוסים הישנים.
על ידי סבא
25 מאי 2018, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

פתגמים מחכימים

"כל טיפש יכול לבקר, לגנות, ולהתלונן, ורוב הטיפשים אכן עושים זאת".
[ד"ר מרטין ויינברגר, פסיכולוג חרדי מפורסם בארה"ב]
על ידי משה הלוי-שחור
27 מאי 2018, 06:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטבע מזויף

אני שאלתי את הרב שריאל רוזנברג ואמר לי שודאי מותר להחזיר, רק המוכר לא חייב להאמין לי שהגיע ממנו. [ובאמת המוכר לא האמין לי] יש לי בבית כמה מטעות כאלו שפירקתי אותם כדי שלא אכשל בהם ואני מתבונן בהן מפעם לפעם ומתמלא שמחה שהקב"ה זיכני להיות בדרגה הזו [שאולי לחברי הפורום היא פשוטה אבל עדיין אני שמח בה] כי...
על ידי הפקדתי שומרים
27 מאי 2018, 12:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

מכל מלמדי השכלתי כתב:
הפקדתי שומרים כתב:יתרונו של פושט יד , שאינו פושט רגל.
[בשם העולם]
אמרה נחמדה אך לא מפתיעה. שכן הביטוי פושט רגל נגזר מהביטוי פושט יד. (אגב. שניהם נזכרים כבר במשנה).
אאל"ט כל אמרה נחמדה לא בהכרח גם מפתיעה.. כוחה של אמרה להעביר את המסר במילים קצרות. מהיכן הביטוי נגזר, ולמה, לא רלוונטי כאן, אולי למאמר שלם בפ"ע..
על ידי הפקדתי שומרים
28 מאי 2018, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

מקור המשפט, שעליו בנה ר' אמנון ממגנצא מובא בתלמוד ירושלמי "אמר ר' לעזר שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה, ואילו הן: תפילה וצדקה ותשובה" (תענית ב:א, סה ע"ב; בשינויים קלים גם בקהלת רבה, בבראשית רבה ובפסיקתא דרב כהנא).
על ידי תיובתא
28 מאי 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

שתי טעויות בפסוק אחד

הוצעת תשע"ב, מגילה כז. , בתורה אור מופיע הפסוק הבא:
וישרֹף את בית ה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית הגדול שרף באשׁ.

הטעות הראשונה היא שהר' במילה "וישרף" מנוקדת בפתח.
הטעות השניה שהת' במילה "בתי" לא דגושה.
על ידי שאר לעמו
28 מאי 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

גיטין לו.
בעין משפט אות י'
כתוב: מיי' שם הל' י
צריך לתקן הל' ב

(וטעות זו כבר ישנה נושנה בש"ס וילנא הותיק)
על ידי מנהל ראשי
03 יוני 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסח "אבינו" בתפילת שמונה עשרה

חברים, אין עניין להרבות בהודעות בפורום. פעם אחר פעם אני נתקל (ומדווח על ידי משתמשים שאכפת להם) בהודעות טרחניות שאין אחריהן ולא כלום, אולי די?!
על ידי ינון קליין
04 יוני 2018, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

מצרף דברים שכתבתי בזה בעבר בפרשתנו נקרא יעקב אבינו ע"ה בשם נוסף- ישראל. אף על פי כן, לא מצאנו שמשם ואילך קראו לו בשתי השמות. אלא לעיתים ישראל ולעיתים יעקב (ועי' ברכות יג א). ובשו"ת נודע ביהודה (או"ח מהדו"ת סי' קיג) כתב: "ואני לחולשת זכרוני אינני זוכר בשום מקום בש"ס שום תנא או אמורא שהיה נזכר בשני שמ...
על ידי סבא
26 יוני 2018, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

כמדומני שיש על זה בחכמת אדם לבעל החיי אדם ז"ל החכ"א כלל פ"ט אות ו- עוד אמרו חז"ל (סנהדרין דף ס"ה ב) איזהו מעונן זה האוחז את העינים והוא מין מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד עד שתדמה לאנשים שיעשה ענינים שאין אמיתתו בהם כמו שנראה אותם יעשו תמיד יקחו חבל וישימו אותה בכנף בגדיהם ויוציאו נחש וישליך...
על ידי סבא
26 יוני 2018, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בריכה בשבת

דברים נעימים כתב בזה בילקוט יוסף וז"ל- יא) הנה בנידון רחצה בבריכה בשבת, יש לדון מצד ט' ענינים: א. אם יש לחוש בזה לאיסור התעמלות. ב. אם יש בזה גזרת חז"ל שלא לשוט במים בשבת. ג. אם יש לחוש לאיסור סחיטה בשערות הראש או הזקן. ד. אם יש לחוש שיבא לידי תלישת השער בעת שרוחץ במים את שערות ראשו או זקנו. ה. כנ"ל...
על ידי הפקדתי שומרים
02 יולי 2018, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה

כתבתי בענין ת"ב הנדחה. ייתכן ויהווה גם מזור לשאלתך. אני מעתיק לך את הדברים בדברינו כאן נעמוד בעה"י במקור ההוראה שתשעה באב דחוי קילא יותר לעניין חובת התענית במעוברות ומינקות. השו"ע סימן תקנד סעיף ה' כתב וז"ל עוברות ומיניקות מתענות בט' באב כדרך שמתענות ומשלימות ביום כפור; אבל בג' צומות אחרים פטורים מל...