החיפוש הניב 12 תוצאות

חזור

על ידי נתנאל_ר
09 מאי 2018, 09:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מציאותם של כלי גללים

כדי שכלי יקבל טומאה צריך רק שיקבל. זה יכול להיות גם בשביל עציץ או בשביל לאכסן כלי מתכות שונים כגון מחטים, ובזה הוא כלי - ולאו דווקא משהו שאוכלים ממנו. וגם לגבי כלי חרס - אין ספק שהרגישו בטעם משהו מזה, וגם היום לאניני הטעם יש כלי בשם טאג'ין - שבישול בו שקול לבישול בכלי חרס - כמעט כמו פעם. ולא מוזכר ש...
על ידי נתנאל_ר
20 מאי 2018, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

סנדל היא לא מילה מלשון הקודש במקור, מקורה הוא מלטנית והוא מלשון חול, כלומר sand. והיינו שהסנדל הוא נעל שמגינה מפני החול. לאו דווקא במשמעות של חזק. והמילה מאושר הוא מהמילה חזק, קמה בניה ויאשרוה וכו', אשרו חמוץ וכו' אשרו ירושלים וכו'. אושפיזין הוא אורחים ולהתאשפז זה להתארח, אבל בבית חולים (לא ראיתי שא...
על ידי נתנאל_ר
20 מאי 2018, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

נזר הוא כתר. כתר יש למי שהוא מופרש ומובדל. נזיר זה מי שבחר להיות מופרש ומובדל.
נדר - מלשון הדרה - כמו לא דירה - והיינו ג"כ לשון פרישות.
ד וז' מתחלפות כנודע, וגם מה שהם מתחלפות זה מחמחת קרבתן האמיתית למשמעות שלהן, כנודע ג"כ. והנה נדר ונזר.
על ידי נתנאל_ר
20 מאי 2018, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

וע"כ שומה עלינו לכפוף ראשינו, בפני מבין ענין. חן, אך אל תגזים.ואכן אני עובד על זה די הרבה, ויש עמדי תכנית לעשות על זה עלון שיקרא בשם "מנצפך", וכל כולו על טהרת לשון הקודש והסודות הטמונים בה, ועקרם שרשם והויתם של סתרי תורה מונחים בה. וזה יהיה עלון המשך לעלון הקודם "יאמרו דעת" אשר עסק בעניני טהרות. וב...
על ידי נתנאל_ר
28 מאי 2018, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

שעורה היא משבעת המינים אך מוזכרת כמאכל בהמה

היאך יתכן דקרא משתבח בדבר שעקרו למאכל בהמה, והגם שמצינו בהרבה מקומות שהיה פת שעורים על השולחן, מ"מ במשנה בטבול יום ספ"א איתא ששעורה עיקרו למאכל בהמה וזה עושה נפק"מ לעיניני טומאת אוכלים באופן מסוים.
על ידי נתנאל_ר
29 מאי 2018, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתר תוספים לוורד ואינדזיין

2018-05-29_212521.jpg
בצור קשר - יוצרים קשר בכל מה שרלונטי (סקריפטינג, עימוד, גרפיקה אינדזיין ועוד).
תוספים - אלו התוספים בתשלום
הורדות - אלו החינמיים
השארו מעודכנים- זה הרשמה לרשימת התפוצה, כאשר יהו דברים חינמיים לחברי רשימת התפוצה פה ושם בלי נדר בעז"ה.
על ידי נתנאל_ר
03 יוני 2018, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקווה ישראל ה'

@הפקדתי שומרים, דבריך קילורין. ןלפי זה יתבאר טובא שיטת הרמב"ם בדינא דמקוואות, שאם היה סדק במקווה אין הוא פוסל את כל המקווה אלא שאין לטבול במה שנזחל ממנו, והיינו קוו פרושו מחוברים וזחילה הוי סתירה לחיבור, והוא ענין קטפרס בחיבור אוכלין, דאיתא במשנה טובל יום טוב"י שנגע בניצוק אין טמא אלא מקום מגעו ופרש...
על ידי נתנאל_ר
12 יולי 2018, 16:08
עבור לפורום
עבור לנושא

להעתיק מוורד לפורום עם עיצוב

תוסף חדש וחינמי, שפשוט מריץ כמה חיפוש והחלפה כדי לעצב חומר שבא מוורד שיראה יותר טוב בפורום ויהיה יותר קריא. הוא מעצב את כל מה שהוא נטוי בצורה כזה זה נטוי הוא מעצב את כל מה שמוגדש בצורה כזה זה מודגש וכל מה שבסוגרים מקבל עיצוב קטן יותר (כמו שסוגריים אמורים להיות) מעתיקים את מה שרוצים להביא לפורום לקוב...
על ידי נתנאל_ר
13 יולי 2018, 11:47
עבור לפורום
עבור לנושא

באור המילה מילה

כידוע השורש מל עינינו חיתוך, ונמלתם את בשר ערלתכם. וגם החיה נמלה נקראת כן על שם שחותכת חלק מסוים בחיטה כדי שלא תגדל. המילה מילה ג"כ ענינה חיתוך והוא חיתוך דיבור. ויהיה האדם לרוח חיה לנפש מממלא בתרגום כידוע. והעינן הוא שגם חיה משמיעה קולות אך הם נהמות ואינם חתכות, ובדרך כלל רוב החיות משמיעות פחות או ...
על ידי נתנאל_ר
13 יולי 2018, 17:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באור המילה מילה

יש הבדל בין משמעות השורש, שהוא הסיבה לכל הנגזרות ממנו. וברמה הזו הוא מחמת חיתוך. אבל, כמו שאמרתם, ההטיה שלו והפעלות והשימושים שלו יכולים ללבוש צורה אחרת. כדרך הלשן והדיבור והדמיון בין דבר לדבר שיקרא למילה מילות. ואמנם יתכן מאוד שגם מה שהבאת הוא מלשון יחיד, שמעו נא מלי נוא לשון רבים והכוונה לכל המילי...
על ידי נתנאל_ר
12 ספטמבר 2018, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מגדיר בעל חי או צמח?

אלמוגים זה מח', במשנה בכלים, האם דינו שכל שבים טהור או שדינו ככלי עץ. יעו"ש בתפארת ישראל שם. כלי פי"ג היא של אלמוג וחותמה של מתכת
על ידי נתנאל_ר
12 נובמבר 2018, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדי עשיו

מלמד להועיל כתב: וגם לפי הפשט הרי כתוב וירח ריח בגדיו ואולי הכוונה לבגדים של עשיו ועיין בילקוט מעם לועז
באמת לפי הפשט כן הוא, ויעוין בדעת זקנים ששאל כן.