החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי אבקשה טוב לך
06 מאי 2018, 18:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

אני קורא את עלון קדושת ציון מידי פעם, והוא כתוב בטוב טעם ודעת, מסביר את כל ענין ישוב ארץ ישראל על פי התורה, אדם המכונה בשם 'יואל אלחנן' לא נולד על טהרת הקודש... וחושב שגילה את אמריקה, אצלו עדיין הדברים מבולבלים, ולכן שלא יצעק על אחרים בלי להסביר ולדבר על תוכן הדברים, באתר שלו הוא רק מתלונן שחלק מהכו...
על ידי אבקשה טוב לך
18 מאי 2018, 12:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הברקה מענינת לפרשת שבוע

גם הלויים ילדו ששה בכרס אחד, שהרי לוי היה מהדור שירדו למצרים, בנו קהת, נכדו עמרם ונינו משה כבר יצא ממצרים, ובארבע דורות אי אפשר לגדול מאחד ל22,000 בלי שילדו ששה בכרס אחד, ודו"ק
על ידי אבקשה טוב לך
18 מאי 2018, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנודה צריך להרחיק ממנודה?

הגמרא לומדת דיני מנודה מבני ישראל במדבר שהיו מנודים לשמים, וכולם חיו ביחד,
כתוב שאשתו של מנודה לא צריכה להרחיק ממנו כי אשתו כגופו, ואכמ"ל
על ידי אבקשה טוב לך
21 מאי 2018, 19:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

ישבתי בבית כנסת בירושלים בשעה 2 בצהרים האדמור נכנס התחיל לנגן כמה ניגונים ואח"כ ברכות השחר פסוקי דזמרה בנחת ברכות ק"ש ותפלה הכל על הסדר עם מנין חסידיו, וצ"ב לדעתם שהיו פטורין מתפילה של שחרית בגלל שלא יכלו לכוון, אבל כשרוצים להשלים יש דין שצריך קודם את התפלה של זמנה ואח"כ את התשלומין, דהיינו שהתפללו ...
על ידי אבקשה טוב לך
22 אוקטובר 2018, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אבקשה טוב לך
22 אוקטובר 2018, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אבקשה טוב לך
05 פברואר 2019, 10:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבית "מצילים את עולם התורה"

עיקר התרומות מסתמא ילכו לישיבה שעכשיו התחילו בעבודות שיפוצים, אין שום ראיה שהכסף יגיע לאברכים שעכשיו עובדים קשה להשיג את הכסף, את הכסף שהם אוספים כדאי להם לשמור את זה לעצמם, כל מי שלא תמים יודע כמה הלואות לא שולמו, ולדוגמא קטנה מחבר שלי הוא לווה לפני 8 שנים לחודשיים בלבד 50 אלף דולר ועדיין לא גמר לש...
על ידי אבקשה טוב לך
22 אוקטובר 2018, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק יא הלכה יג כיוצא בדבר אתה אומ' בלכתך היום מעמדי וגו' בצלצח היכן מצינו שנקברה רחל בגבול בנימין בצלצח והלא לא נקברה אלא בבית לחם חלקו של יהודה שנ' ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת ואין אפרת אלו חלקו של יהודה שנ' ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה אלא אמר לו עכשיו שאני מדבר...