תקנון הפורום

HTML Editor - Full Version

מטרת הפורום ויסודותיו:

"פורום לתורה" הוקם במטרה להוות פלטפורמה תורנית עבור הציבור החרדי-תורני, והכוונתו כפי דעת המייסדים היא בהשקפת עולם הישיבות החרדי-התורני, כפי שהונהג בעשרות השנים האחרונות בידי גדולי ישראל זצ"ל ויבדלחט"א.

לפיכך, אין להעלות באתר דעות שלא התקבלו בקרב המגזר החרדי-התורני, והפורום אינו מיועד להוות במה לדיון בנושאים שלא נהוג לדון בהם בתוך בתי המדרש והיכלי התורה. בנוסף, מכיון שהפורום פתוח לכל, אין להעלות או לדון בו בנושאים רגישים שאינם ראויים לדיון במקום ציבורי.

בכדי לשמור על צביון הפורום ועל אופיו, הותקנו כללים ותנאים המחייבים את כלל המשתמשים - הן אלו החדשים והן הקיימים - לפעול על פיהם, ואסור בתכלית האיסור לחרוג מהם. משתמש שיחרוג מהכללים דלהלן, עלול להחסם מהאתר.

הפורום כפורום תורני, מיועד להביא תועלת לחברים בו, אם בהעלאת חידו"ת ופרסומם לציבור, אם בסיוע בהבנת התוה"ק וכדרך שאמרו חז"ל "התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים… ובדקדוק חברים", ואם בחילופי מידע רלוונטיים, תוך ניצול היכולת הטכנולוגית הקיימת כיום.

על ידי הכללים דלהלן, נשתדל לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על מטרת הפורום. יחד עם זאת, איננו יכולים להבטיח סינון מלא ומיידי, ומעבר לכך שימוש באתר אינטרנט יכול להביא לידי התמכרות, וכיוצא בזה. איננו יכולים להיות אחראים לכך, ועל כל אחד לעשות את שיקוליו ולפעול בהתאם למה שטוב ונכון עבורו.

כללי ההשתתפות והכתיבה בפורום:

נושאים האסורים בדיון:

 • הפורום לא מהווה במה לדיון בעניני אמונה. כמו כן אין להעלות או לדון בתאוריות שונות ומשונות של אנשי הפילוסופיה, דברים אשר נוגדים לדעתם המקובלת של רבותינו והשקפתם.
 • אין להעלות לדיון נושאים כמו "ביקורת המקרא", "עליה להר הבית", ונושאים נוספים מעין אלו שהשקפתם הברורה של גדולי ישראל בענינים אלו ידועה ומפורסמת.
 • אין לדון בפורום בעניני השקפה. וההשקפה היחידה המוכרת בפורום הינה השקפת גדולי ישראל בדורות האחרונים, וכפי דעתם של מועצות גדולי וחכמי התורה שליט"א.
 • אסור לדרוש ולהזכיר לגנאי או לכתוב בצורה מזלזלת על אנשים, כשאין היתר ברור לדבר עליהם בצורה כזו על פי גדרי ההלכה. כמו"כ אסור לכתוב בדרך גנאי על קהילות וקבוצות.
 • אין לדון בוויכוחים בין מגזרים שונים ואין להעלות נושאים השנויים במחלוקת אקטואלית.
 • אין להעלות בפורום נושאים ודיונים שאינם ראויים לקריאת בחורים.
 • אין להעלות נושאים מתוך מטרה להתריס או לזלזל בציבורים ובאישים שונים.

פתיחת נושא חדש:

 • בפתיחת נושא חדש, כדאי לבדוק קודם לכן אם קיים כבר אשכול בנושא זה.
 • בפתיחת נושא חדש - יש לוודא שהוא נפתח בקטגוריה הנכונה והמתאימה.
 • בפתיחת נושא חדש, יש לכתוב בנושא האשכול כותרת המשקפת את נושא האשכול, ולא להסתפק בכותרת סתמית של "שאלה חשובה", "הערה בפרשת השבוע" וכיוצא. נא לשים לב כי אשכול שיחרוג מכלל זה, עלול להמחק או להנעל.
 • בפתיחת נושא חדש, ראוי לחשב האם יש בנושא זה כדי להוסיף לציבור, או שעכ"פ בא לפתור שאלה אמיתית שלא נמצא לה תשובה בקל. בכל מקרה, יש לפתוח נושא בשום שכל, ולפרוש הנושא כשמלה, למען יתפתח האשכול כראוי וכנכון.
 • עבור עלונים וכן קבצי מידע המתעדכנים מדי שבוע, אין לפתוח אשכול חדש עבור כל עלון וקובץ, אלא יש להוסיף ולעדכן אותם באשכול המיוחד להם.

כתיבת הודעה:

 • בכתיבת ההודעות, יש לשמור על כבודם של גדולי ישראל מכל העדות והחוגים.
 • נא להקפיד על כתיבה ראויה ותקנית. יש להקפיד על איות נכון של המילים, ניסוח מובן ופיסוק נכון. הכתיבה באתר היא בלשון הקודש (עברית) בלבד.
 • יש לכתוב הודעות בעלות תוכן בלבד, ולהמנע מהודעות סרק שאין בהם כדי לתרום לציבור. דוגמא: משתמש שאל שאלה, אין מקום לעניית מענה בסגנון "נראה לי שמותר" או "נראה לי שאסור", בלא להביא מקור, ראיה, וכיוצא.

לתשומת לב: משתמש שהרבה מהודעותיו אינן נושאות בחובן מידע חדש ותועלתי, גם אם אין בהן תוכן פסול מצד עצמו, עלול להיות מוגבל בפרסום הודעות באתר באמצעים שונים העומדים לרשותנו.

 • גם מכתיבת הודעת תודה נא להמנע, וניתן להשתמש באייקון ה"תודה" המצוי בכל תיבת הודעה או לשלוח הודעה פרטית המחממת את הלב למשתמש.
 • בעת שהנך מצטט או מתייחס למישהו אחר בפורום, עשה זאת בכבוד ובשפה ראויה. וודא שאכן ציטטת את המשתמש הנכון ואת הפסקה הנכונה. אם אתה מגיב על הודעה ארוכה אך מתייחס רק לחלק קטן ממנה, אל תצטט את כולה אלא רק את החלק הנוגע להודעתך.
 • אם נוצר ויכוח שאין בו כדי להביא ראיות חדשות או מידע חדש שיש בו ענין לציבור, והמחלוקת הופכת להיות קטנונית, זה הזמן לעבור להודעות פרטיות!
 • באם הנך מעתיק טקסטים מאתר אחר או מביא לכאן תוכן השייך לאנשים אחרים, נא וודא שיש לך הרשאה לעשות זאת, ובכל מקרה ציין קישור למקור הדברים.

הסטת נושא:

 • קשה עד בלתי אפשרי לפצל ולסדר אשכולות, ולכן ישנה חשיבות רבה שלא להסיט אשכול מנושא אחד לנושא אחר. הבקשה שלנו מהמשתמשים היא לשים לב לענין, ולא לערבב נושא בנושא. אם נתקלת בנושא אחד שמתחילים להסיט אותו לדיון בנושא אחר, - מהר לדווח עליו, כדי שהמנהלים יוכלו לטפל בכך בזמן.

פרטים אישיים:

 • אין להעלות כתובות מייל במקום ציבורי כלשהו ברחבי האתר בשום פנים ואופן, לא בהודעות ולא בפרופיל המשתמש. הדרך היחידה ליצירת קשר היא הודעות פרטיות (לאלו המאושרים לכך). כמו כן, ראוי להמנע מחשיפת פרטים אישיים נוספים ברחבי הפורום העלולים לבוא לידי שימוש על ידי אינשי דלא מעלי.

פרסום:

 • העלאת פרסומות או קמפיינים וכיו"ב, גם למטרות צדקה וגם בדרך אגב, תעשה באישור אחד המנהלים הראשיים תחילה. פרסום ללא אישור, יביא לחסימת המשתמש.

כללי:

 • התקנון מתעדכן מעת לעת, וייעשו בו שינויים מעת לעת לפי הצורך
 • התקנון מובא לידיעת הציבור כקו מנחה בלבד. המנהלים יכולים לפעול לעתים שלא לפי התקנון, בהתאם לשיקול דעתם ולפי הצורך, השעה והענין.

 

מידע נוסף:

תוכן ופרטיות:

 • התוכן הנוצר בפורום על ידי המשתמשים שייך לבעלי האתר ומפעיליו [יחד עם זאת, במקרה הצורך ניתן לבקש מחיקה של הודעות ספציפיות, ולרוב הדבר נשקל בחיוב].
 • למנהלים הראשיים [בלבד] ישנה גישה לשרת האחסון של הפורום, ומשכך יש ברשותם גם את האפשרות הפוטנציאלית לגשת להודעות פרטיות של משתמשים. בהוראת הרבנים, במקרי צורך חריגים הודעות פרטיות של משתמשים יכולות להבדק.

פרסומות:

 • באתר מתפרסמים מעת לעת פרסומות שונות על ידי גופים שונים. פרסומות אלו מסייעות לנו בתחזוק האתר, המגיע לכדי עלויות רבות מדי חודש בחדשו. מובן שאין לנו כל אחריות על תכני הפרסומות או המוצרים המוצעים, ועל כל אחד לעשות את שיקוליו בעצמו.

דיווחים:

מערכת הדיווחים בפורום הינה הכלי המרכזי לשמירת הסדר בפורום, בשיתוף בין המשתמשים למנהלים.

 • בהיות והמנהלים אינם יכולים לקרוא כל הודעה תיכף לפרסומה, לכן במקרה של הודעה שצריכה התייחסות ושימת לב של המנהלים, הדרך הנכונה היא לדווח על ההודעה המדוברת, תוך פירוט רחב ככל האפשר על סיבת הדיווח.
 • דיווחים על הודעות בעייתיות שאינם עומדים בכללים האמורים בתקנון זה, וכן דיווחים על נושאים כפולים, נושאים שאינם נמצאים בקטגוריה המתאימה להם, ודיווחים על הודעות מיותרות, - מתקבלים בברכה. הדיווחים הללו מסייעים לנו לשמור על הפורום כמקום טוב, איכותי ומועיל, למען כולנו.

אזהרה, הגבלה וחסימת משתמשים:

 • משתמשים שלא יעמדו בכללים האמורים לעיל, עלולים להיות מוגבלים או מורחקים מהאתר, בלא אזהרה תחילה.
 • במקרים מסויימים ולפי שיקול דעת המנהלים, משתמש יקבל אזהרה בעקבות הודעה שפרסם ושתוכנה לא עמד בהתאם לכללים לעיל. בעת קבלת אזהרה, המלצתנו היא שלא להכנס לדיון מייגע עם המנהל אם היא נעשתה בצדק וביושר, אלא להשתדל להפיק לקח להבא.
 • משתמש שנחסם או הוגבל לדעתו על לא עוול בכפו, או משתמש שברצונו לקבל הזדמנות חוזרת, - יכול לפנות דרך טופס 'צור קשר', וכל מקרה ישקל לגופו.

תפקידי המנהלים ודרכי יצירת קשר עם המנהלים:

 • לצורך אכיפת הכללים מונו מנהלי תוכן באתר, שתפקידם לשמור על היות הפורום אתר תורני, נקי ואיכותי, שמביא אך ורק תועלת לחברים בו.
 • המנהלים, שקרבו למלאכה שלא על מנת לקבל פרס, נבחרו בקפידה, ועושים את מלאכתם נאמנה. בעת שיח עם מי מהמנהלים, נא לשמור על שיח מכבד ומכובד.

       בפורום קיימים כמה סוגי מנהלי תוכן:

 • מנהל-פורום הנו מנהל המופקד במיוחד ובמסויים עבור ניהול של תת-פורום בפורום, דוגמת מדור "סידור התפילה". מנהל זה אינו יכול לערוך ולנהל הודעות בפורומים אחרים, מלבד הפורום עליו הוא אחראי.
 • מנהל-גלובלי ומנהל ראשי הנו מנהל שמנהל את כל תוכן האתר באופן כללי, כשהמנהל הראשי אחראי בנוסף לניהול התוכן, גם לניהול הטכני של האתר.

המנהלים השונים נמצאים כאן עבורך, וישמחו לעמוד לרשותך. במקרה ויש לך בקשה או פניה כלשהי, תוכל לפנות למנהלים השונים, בהתאם לצורך והנושא המבוקש.

יצירת קשר עם המנהלים השונים תעשה בהודעה פרטית. משתמש שאין לו הודעות פרטיות או מי שאינו רשום לפורום ונדרש ליצירת קשר, יוכל לפנות דרך טופס צור קשר או בכתובת המייל:.[email protected] 

אשכולות והודעות רבות נמחקות בהתאם לשיקול דעת המנהלים. ההרשמה לאתר הינה על דעת כן, ולא תמיד מכלול השיקולים העומד לנגד עיני המנהלים עומד ומובן למשתמשים. במקרה והודעה שהשקעת רבות בכתיבתה נמחקה, תוכל לפנות לאחד המנהלים ולבקש שיעתיק לך את תוכנה, כשאין התחייבות לכך כמובן.

***

במקרה הצורך ובכל הערה או בקשה, כמו גם בכל הארה על כללים אלו, ניתן לפנות אלינו בהודעה פרטית או דרך המייל, ונשתמע.

בכבוד רב ובברכת התורה, המנהלים הראשיים.

חלק עליון תַחתִית