הצוות

דרגה מנהלים ראשיים קבוצה ראשית מנהל
puruo משתמש חדש כל הפורומים
מנהל האתרמנהל א' מנהלים ראשיים כל הפורומים
מנהל האתרמנהל ראשי מנהלים ראשיים כל הפורומים
דרגה מנהלים גלובאלים קבוצה ראשית מנהל
מנהל תוכןמנהל ב' מנהלים גלובאלים כל הפורומים
מנהל תוכןמנהל ג' מנהלים גלובאלים כל הפורומים
מנהל תוכןמנהל ד' מנהלים גלובאלים כל הפורומים
מנהל תוכןפשר פרשה מנהלים גלובאלים כל הפורומים