החיפוש הניב 65 תוצאות

על ידי נתן10
09 פברואר 2020, 11:33
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 594
צפיות: 27972

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

האם יש מצב לעלות כטקסט ?
על ידי נתן10
06 פברואר 2020, 09:08
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 594
צפיות: 27972

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אני צריך מדרש תלפיות ענף חתן וכלה מי יוכל לעלות
על ידי נתן10
04 פברואר 2020, 12:20
פורום: בית המדרש
נושא: מי יכול לעלות מדרש תלפיות
תגובות: 2
צפיות: 61

Re: מי יכול לעלות מדרש תלפיות

יישר כח ממש אבר כיונה
האם יש מישהו שיכול לעלות כטקטס
על ידי נתן10
04 פברואר 2020, 10:53
פורום: בית המדרש
נושא: מי יכול לעלות מדרש תלפיות
תגובות: 2
צפיות: 61

מי יכול לעלות מדרש תלפיות

מחפש טקסט במדרש תלפיות על חתן דומה למלך מי יוכל לעלות 
יישר כח
על ידי נתן10
08 מאי 2019, 21:12
פורום: בית המדרש
נושא: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...
תגובות: 15
צפיות: 557

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

אמר אביי בוצינא טבא מקרא
מסכת סוכה נו: ועי"ש מחלוקת רשי ותוס'
על ידי נתן10
15 אפריל 2019, 09:30
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 85
צפיות: 2368

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

הגדת ידוע תדע.pdf
בקטע זה תמצאו כמה דברים מחודשים ומענינים שווה קריאה
על ידי נתן10
15 אפריל 2019, 09:13
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 85
צפיות: 2368

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

רוצה לדעת כתב:
14 אפריל 2019, 15:17
ולמה תקנו ברכת התורה כאן?
מובא בחתם סופר בהרחבה גדולה אני מתמצת לענין שאלתך
כל ליל הסדר מורה שגם מי שבדרגת מתחילה "עובדי עבודה זרה" יכול להגיע ל "ועשכיו" קרבנו, ולכן כנגד ארבעה בנים דברה תורה כולל הרשע, והרשע כמובן לא בירך ברכת התורה, ולכן מברכים כאן ברכת התורה.
על ידי נתן10
07 אפריל 2019, 20:47
פורום: פסח
נושא: מחבר ההגדה
תגובות: 11
צפיות: 475

מחבר ההגדה

מיהו מחבר נוסח ההגדה שאנו אומרים!
כפי הידוע לי יש 3 דיעות
1. אליהו הנביא
2. אנשי כנסת הגדולה
3. נוסח שמשה רבינו אמרו
ונוסף על כך דברי הרוקח שיחתום שמו בראש ספרו הא לחמא עניא לגורסים הא ר"ת אליהו הנביא לגורסים כהא לחמא ר"ת אנשי כנסת הגדולה, נרצה בגימ' משה.

היודע להחכים מוזמן !
על ידי נתן10
28 פברואר 2019, 20:10
פורום: ויקהל
נושא: וורטים יפים על פרשת ויקהל
תגובות: 9
צפיות: 422

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

אימרא נפלאה מובאת בספר פרדס יוסף על הפסוק וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את אשר צוה השם (ל"ה, י). החכמה הגדולה מכל הוא שלא יהיה חכם יותר מדאי, רק שיעשה מה שציוה ה', עיין ספר דבש השדה (אות נ"ה):
על ידי נתן10
28 פברואר 2019, 20:03
פורום: ויקהל
נושא: וורטים יפים על פרשת ויקהל
תגובות: 9
צפיות: 422

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

2 ווערטער נפלאים מהחתם סופר על הפסוק לא תבערו וגו' 1. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כי מהראוי שבכל השבוע תהיה אש האהבה ודביקות בה' בוער בלבו ע"י המצאת חוץ עסק התורה ועבודת ה' עד שבהגיע תור שבת קדש תהי' שלהבת עולה מאלי' רשפי' רשפי אש שלהבת יה ועל זאת המלאכה מלאכת הקדש ציוה פה שנעשה ששת ימים, ב...
על ידי נתן10
28 פברואר 2019, 19:57
פורום: ויקהל
נושא: וורטים יפים על פרשת ויקהל
תגובות: 9
צפיות: 422

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

ועוד כתב שם על הפסוק ויביאו מטוה וז"ל הכל רמז לתורה מ"ט פנים טהור ששה סדרי משנה חמשה חומשי תורה רבינו אפרים ז"ל:
על ידי נתן10
28 פברואר 2019, 19:56
פורום: ויקהל
נושא: וורטים יפים על פרשת ויקהל
תגובות: 9
צפיות: 422

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

כתב החיד"א בספרו חומת אנך על הפסוק לא תבערו אש בכל מושבתיכם ביום השבת וז"ל יובן במ"ש פ' כל כתבי אין הדליקה מצויה אלא בבית שמחללין בה שבת וז"ש לא תהיו סיבה להבעיר אש בכל מושבותיכם אם תחללוהו. ובזהר דהרשעים בגיהנם ביום שבת נחים לבד ממחללי שבתות וז"ש לא תהיו סיבה בחילול שבת להבעיר אש במושבותיכם בקבר. ה...
על ידי נתן10
10 פברואר 2019, 08:43
פורום: דעת דורות
נושא: קבורת הרמח"ל בטבריה
תגובות: 7
צפיות: 359

Re: קבורת הרמח"ל בטבריה

האתר חסום אצלי
על ידי נתן10
08 פברואר 2019, 11:03
פורום: דעת דורות
נושא: קבורת הרמח"ל בטבריה
תגובות: 7
צפיות: 359

קבורת הרמח"ל בטבריה

האם יש מישהו שיודע להביא את ההיסטוריה בענין קבורת הרמחל בטבריה כמדומני שהוא נפטר בעכו ?
וכמו"כ על ההתנגדות הגדולה לרמח"ל כשהתחיל להתגלות
כמובן לציין רק מקורות מהימנים
על ידי נתן10
21 ינואר 2019, 19:41
פורום: בא
נושא: פרשת בא - למה דוקא צלי שלם, ולא נא / מבושל / מנותח לנתחים?
תגובות: 6
צפיות: 272

Re: פרשת בא - למה דוקא צלי שלם, ולא נא / מבושל / מנותח לנתחים?

ולגבי האבן עזרא יש לצטט מדבריו בהקשר לפחדם של היהודים מהמצרים מה שכתב בפרשת בשלח פרק יד פסוק יג התיצבו וראו את ישועת ה' - כי אתם לא תעשו מלחמה רק תראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום. יש לתמוה איך יירא מחנה גדולה של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם. ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם. התשובה כי המצרים היו...
על ידי נתן10
21 ינואר 2019, 19:38
פורום: בא
נושא: פרשת בא - למה דוקא צלי שלם, ולא נא / מבושל / מנותח לנתחים?
תגובות: 6
צפיות: 272

Re: פרשת בא - למה דוקא צלי שלם, ולא נא / מבושל / מנותח לנתחים?

ומענין לצטט דברי החזקוני על הענין בהרחבה לבאר דברים נוספים על פי יסוד זה , וכה הם דבריו בפרשת הקרבת הפסח. מעשרה בניסן עד ארבעה עשר יום - היתה השה קשורה למיטה, כדי שיראו המצרים את יראתם קשורה בבושת ובביזוי בבתי היהודים, וישמעוה צועקת ואין מושיע לה, וראיה לדבר שהרי כאן כתיב לחדש הזה ללמדך שמצוה זאת לא...
על ידי נתן10
15 ינואר 2019, 08:51
פורום: ט"ו בשבט
נושא: טו בשבט - חידושי תורה
תגובות: 6
צפיות: 353

Re: טו בשבט - חידושי תורה

נקודה מענינית למחשבה
לא נשכח שהאבני נזר היה חבר של החידושי הרי"מ שהיה תלמידו של הרה"ק מקאצק ובעל האבני נזר היה חתנו של האדמו"ר מקאצק
על ידי נתן10
14 ינואר 2019, 21:13
פורום: ט"ו בשבט
נושא: טו בשבט - חידושי תורה
תגובות: 6
צפיות: 353

Re: טו בשבט - חידושי תורה

ועיין כמוכ בספר הזכות על רח שבט שביאר שזה הכוונה של השרף של האילן דקאי על חידושי תורה ותלמידי ב"ש הם החריפים ומרמז שיש צדיקים שאצלם מתחיל ההשפעות כבר בראש חודש עיין שם דברים מתוקים
על ידי נתן10
08 ינואר 2019, 09:18
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול חלומות גדולי ישראל
תגובות: 45
צפיות: 1151

Re: אשכול חלומות גדולי ישראל

ובפרשת השבוע שם בספר ישמח משה - פרשת בא הביא חלום נפלא בפירוש הפסוק לכו נא הגברים ועבוד את ה' כי אותה אתם מבקשים (שמות י יא). נתגלה לי בחלום פירוש על זה, כי דרך המלך לדבר בלשון חכמה וברמז, והענין כי באמת האנשים נבראו רק להדמות לעליונים, כמו שנאמר (בראשית א כו) בצלמנו כדמותינו, והוא על ידי עבודת השי"...
על ידי נתן10
08 ינואר 2019, 09:15
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול חלומות גדולי ישראל
תגובות: 45
צפיות: 1151

Re: אשכול חלומות גדולי ישראל

ועוד מובא שם בספר ישמח משה - פרשת תולדות עוד נראה לפרש אם כן למה זה אנכי (בראשית כה כב). כי הנה שמעתי בחלום (אור ליום י"א טבת) כי אף שיעקב נולד בטוב נוטה לטוב, כאמרם (ב"ר פס"ג ו') שהיה מפרכס בבטן אמו על פתחי בתי כנסיות ובתי מדרשות, ועשו נולד ברע נוטה לרע, כאמרם שהיה מפרכס בבטן אמו על פתחי עבודה זרה,...
על ידי נתן10
08 ינואר 2019, 09:12
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול חלומות גדולי ישראל
תגובות: 45
צפיות: 1151

Re: אשכול חלומות גדולי ישראל

בספר ישמח משה פרשת נח דף כג/א מובא שם בתוך ענין רחב ומענין וכתב שם שהר"ר יחיאל בן הרא"ש ז"ל מת בלא בנים, ובא בחלום לאביו לאחר מותו, ואמר לו ראוי הייתי להיות מבני עליה, אלא שדחפוני מפני שלא היה לי בנים, ואולי זה טעם להקים שם המת על נחלתו בתת לו אחיו זרע. וההריסה בבחינת הגוף הבנוי מד' יסודות, שבמותו ב...
על ידי נתן10
08 ינואר 2019, 09:08
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול חלומות גדולי ישראל
תגובות: 45
צפיות: 1151

Re: אשכול חלומות גדולי ישראל

אוהב ישראל הרה"ק מאפטא זצוק"ל ותען אסתר גו' תנתן לי נפשי גו' כי נמכרנו גו' להשמיד גו' ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי גו' ויאמר המלך אחשורוש גו' מי הוא זה גו' אשר מלאו לבו לעשות כן. (ז, ג'ד' ה) והנה קשה הלשון נמכרנו שאמרה אסתר, כי היאך שייך לשון מכירה אצל הריגה. והיה צ"ל כי נגזר עלינו. ועוד למה הו...
על ידי נתן10
08 ינואר 2019, 09:06
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול חלומות גדולי ישראל
תגובות: 45
צפיות: 1151

Re: אשכול חלומות גדולי ישראל

עבודת ישראל מהמגיד מקאזניץ זצוק"ל - פרשת שמיני וכמו שאני בעצמי פעם אחד ראיתי הריב"ש ז"ל בחלום ושאלתי אותו מפני מה בתחלת עבודתי כאשר נכנסתי אל הצדיקים ללמוד ממעשיהם והרגלתי את עצמי לעבוד השי"ת הרגשתי בעצמי שינוי לטובה מיום אל יום בעסק התורה לשמה ובכוונת התפלה ושאר מעשים, ועתה אינני מרגיש כלל השינוי ו...
על ידי נתן10
08 ינואר 2019, 09:04
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול חלומות גדולי ישראל
תגובות: 45
צפיות: 1151

Re: אשכול חלומות גדולי ישראל

בדגל מחנה אפרים יש שם בערך 15 קטעים שמתחיל ראיתי בחלום.
יש חלום מענין לגבי החזקת ד' המינים המובא בספר רקאנטי פרשת אמור על התורה הב"י מביאו בהלכות ארבעה מינים מי שיכול שיעתיקו לתועלת הרבים
על ידי נתן10
08 ינואר 2019, 08:46
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול חלומות גדולי ישראל
תגובות: 45
צפיות: 1151

Re: אשכול חלומות גדולי ישראל

לאחרונה היתה כתבה בעיתון המודיע על חלומות מענינים מי שיוכל לעלות את ה' לפני בני ישראל:כתבה בפרשת מקץ כמדומני מהרב אהרן פרלוב ובאור החיים הק' בראשית פרק מט פסוק יא או יאמר על זה הדרך שהכתוב מדבר בב' הגאולות המפורסמות, הא' היא של מצרים, והב' היא גאולה העתידה בעזר השם וכנגד גאולה הא' אמר אוסרי לגפן, על...
על ידי נתן10
07 ינואר 2019, 20:07
פורום: ענינו של יום
נושא: לנהוג כמנהגי בית שמאי בר"ח שבט
תגובות: 2
צפיות: 247

Re: לנהוג כמנהגי בית שמאי בר"ח שבט

מקובל מהאר"י הק' שלעתיד לבוא ההלכה תהיה כבית שמאי
והדברים מרומזים "לא איש דברים אנכי" ס"ת שמאי
"הוא יהיה לך לפה ר"ת הילל
והרמז בזה שבסופי תיבות = לעתיד לבוא תהיה ההלכה כב"ש
ובר"ת ההלכה כבית הלל
ויפה ציטט "אור זרוע" את דברי ספר הזכות שיש שם עוד דברים מתוקים על יום גדול זה כהנה וכהנה
על ידי נתן10
06 ינואר 2019, 20:20
פורום: ענינו של יום
נושא: "יארצייט" אשכול מיוחד לנושא יארצייט במעגל השנה
תגובות: 3
צפיות: 369

Re: "יארצייט" אשכול מיוחד לנושא יארצייט במעגל השנה

היום היה היארצייט של המהרי"ל דיסקין בתאריך ב' בשבט יארצייט של הרבי ר' זושא מאנפולי זצוק"ל בתאריך ד' בשבט יארצייטים של ר' משה לייב מסאסוב זצוק"ל הידוע כפודה שבויים כמו"כ של ר' אברהם קאליסקער זצוק"ל קבור בטבריה ובשנת תשמ"ד יארצייט של הבאבא סאלי זצוק"ל ובדרך חזור מהלוייה נספו בתאונת דרכים מחרידה 4 אברכ...
על ידי נתן10
02 ינואר 2019, 08:52
פורום: וארא
נושא: פרשת וארא - מדוע לא יכלו החרטומים להוציא את הכינים בלטיהם, לפי המדרש ש'קטנה שבהן כביצה של תרנגולת'???
תגובות: 10
צפיות: 403

Re: פרשת וארא - מדוע לא יכלו החרטומים להוציא את הכינים בלטיהם, לפי המדרש ש'קטנה שבהן כביצה של תרנגולת'???

וכמו"כ יש לצרף דברי ה"באר מיים חיים" שגוף המצרים בעצמם הפכו לכינים חידוש גדול חידש במכה זו ה"באר מים חיים" על הפסוק "ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ וגו" משמע שמאדם עצמו נתהוו הכנים לא רק מה שרחש עליו מהעפר, אלא האדם עצמו הפך לכינים, וכמו שבמכת דם שהיאור לקה והפך לדם, ומזה נעשה דם גם מה שבכלי עצים...
על ידי נתן10
02 ינואר 2019, 08:51
פורום: וארא
נושא: פרשת וארא - מדוע לא יכלו החרטומים להוציא את הכינים בלטיהם, לפי המדרש ש'קטנה שבהן כביצה של תרנגולת'???
תגובות: 10
צפיות: 403

Re: פרשת וארא - מדוע לא יכלו החרטומים להוציא את הכינים בלטיהם, לפי המדרש ש'קטנה שבהן כביצה של תרנגולת'???

ואם במכת כינים עסקינן נקיים בזה "שיחו בכל נפלאותיו" שמספרים על החפץ חיים כשלמד הפרשה של מכת כינים ומכת שחין צחק צחוק גדול "את אשר התעללתי", והסביר שעמדו שורה של אלף מצרים מגרדים זה את זה בגב, והאחרון גם צריך שיגרדו לו, אז עמדו במעגל, ראו כולם בכיכר העיר מגרדים כולם את כולם במעגל. וילדי היהודים שיחקו...

עבור לחיפוש מתקדם