החיפוש הניב 88 תוצאות

על ידי well
22 יולי 2019, 14:56
פורום: בית המדרש
נושא: "השסועה" - תורה מן השמים!
תגובות: 1
צפיות: 147

"השסועה" - תורה מן השמים!

חולין ס,ב : "אמר רב חנן בר רבא  השסועה בריה בפני עצמה היא שיש לה שני גבין ושני שדראות וכי משה רבינו קניגי היה או בליסטרי היה מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמים" ותימה גדולה איך אפשר להוכיח מכאן תורה מן השמים , הרי ברור שלפי פשוטו של מקרא "שסועה" הכוונה שהפרסה שלה שסועה כמו "שוסעת שסע שתי פרסות" ואם ...
על ידי well
22 יולי 2019, 14:18
פורום: בית המדרש
נושא: מי מבין בחובות הלבבות פשט: "והסמפונות להוציא המותרות"?
תגובות: 6
צפיות: 319

Re: מי מבין בחובות הלבבות פשט: "והסמפונות להוציא המותרות"?

נתקלתי עכשיו באשכול זה ומה שכתבו כאן שאיי' בכבד לכאו' אינו נכון כי בפשטות מקור החובות הלבבות הוא מהגמ' ברכות סא,ב ושם כתוב בזה"ל :" ריאה שואבת כל מיני משקין" ופרש"י שם "אע"פ שהן נכנסין בכרס דרך הושט הריאה מוצצתן ושואבתן מבעד לדופני הכרס" [ובספר שיחת חולין בסוגיא דסירכות האריך להסביר את זה לפי הידוע ...
על ידי well
03 מרץ 2019, 22:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם למעשה אפשר לומר עננו בצום עד חצות?
תגובות: 0
צפיות: 186

האם למעשה אפשר לומר עננו בצום עד חצות?

במשנ"ב סי' תקסב כתב לגבי אמירת עננו במי שצם עד חצות : "ובספר בגדי ישע פוסק דאינו צריך לדלג כיון שהוא מתענה עד אחר חצות דאז אכילתו הוא כזורק אבן לחמת לא מיחזי כשיקרא עי"ש וכן מצדד בספר מחצית השקל עי"ש" וכן נוהגים העולם. ולכאו' יש להקשות על זה שהרי בסי' קנז פסק המשנה ברורה לגבי שעות הסעודה : "כשקם בעמ...
על ידי well
03 מרץ 2019, 01:35
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ככר זהב טהור - פרשת תרומה/ויקהל
תגובות: 1
צפיות: 169

ככר זהב טהור - פרשת תרומה/ויקהל

השבוע שמתי לב לדבר מעניין, לגבי המילה "ככר" זהב טהור המופיעה בפרשת תרומה ובפרשת ויקהל, שבפרשת תרומה המילה מופיעה בפתח תחת הכף השנייה, ואילו בפרשת ויקהל יש קמץ תחת הכף השנייה, הלא דבר הוא! שו"ר שבתורה תמימה וכן בנציב עמדו על זה ומפרשים שם שככר בפתח הוא נסמך ל"זהב טהור" והיינו ככר של זהב טהור, ואילו כ...
על ידי well
13 פברואר 2019, 22:43
פורום: בית המדרש
נושא: ארבעה דברים הקב"ה שונאן ואני איני אוהבן
תגובות: 3
צפיות: 226

Re: ארבעה דברים הקב"ה שונאן ואני איני אוהבן

לכאורה לפי פשוטו אין הבדל בין "שונאן" לבין "איני אוהבן" אלא זו צחות הלשון לומר הדבר במילות שונות.
וכך מוכח במה שכתוב שם מקודם לכן "שלשה שנאתי וארבעה לא אהבתי" שמדובר הרי על אותם דברים.
על ידי well
14 ינואר 2019, 22:52
פורום: בית המדרש
נושא: מה צריך לעשות בשביל להגיע לגיהנום?
תגובות: 9
צפיות: 352

Re: מה צריך לעשות בשביל להגיע לגיהנום?

לא ממש הבנתי את השאלה שעוסקת ביסודות האמונה. גהנם זה עונש ומירוק עוונות, ומשפט רשעים בגהנם י"ב חודש, ואח"כ מקבלים שכר כ"א לפום עמלו. ולפי הקבלה אף צדיקים צריכים לעבור דרך גהנם, אלא שצדיקים גמורים אינם עוברים בו. מענין לענין, לפי מה שמסופר על רשכבה"ג רבי יצחק אלחנן זצ"ל, בימים האחרונים לחייו כשהיה ב...
על ידי well
14 ינואר 2019, 22:50
פורום: בית המדרש
נושא: מה צריך לעשות בשביל להגיע לגיהנום?
תגובות: 9
צפיות: 352

Re: מה צריך לעשות בשביל להגיע לגיהנום?

לשון הגמ' בראש השנה: תניא ב"ש אומרים ג' כתות הן ליום הדין אחת של צדיקים גמורין ואחת של רשעים גמורין ואחת של בינוניים צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיי עולם רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לגיהנם. וכתבו התוס': יום הדין - כשיחיו המתים כדמוכח קרא ואע"פ שכבר נדונו אחר מיתתן בגן עדן או בגיהנם מפ...
על ידי well
14 ינואר 2019, 09:49
פורום: בית המדרש
נושא: מה צריך לעשות בשביל להגיע לגיהנום?
תגובות: 9
צפיות: 352

מה צריך לעשות בשביל להגיע לגיהנום?

מה שמקובל להגיד ויש לזה גם מקורות בספרים זה שעל כל עבירה צריך לתת את הדין בגיהנום , ואין מצוה מכבה עבירה, וכידוע דברי הגר"א שעל כל דיבור של הבל צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו וכו'. מאידך , מי שלומד את הגמ' בר"ה יח,א רואה לכאו' שלא כל כך פשוט להגיע לשם, כי מבואר שם שמי שרובו מצוות או אפילו מחצה על מ...
על ידי well
14 ינואר 2019, 09:27
פורום: אקטואליה
נושא: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?
תגובות: 50
צפיות: 1180

Re: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?

(א) אני מכיר שני דרכים למעלה או גן עדן או גיהנום , זאת אומרת אתה בעצם אומר שהוא הולך לגן עדן, מה שאומר שבעצם שבנוגע לשאלתי אתה נוטה לומר שכל חילוני שנקודת הבחירה שלו היתה מאוד מאוד נמוכה יכנס לגן עדן אם הוא העלה את נקודת הבחירה שלו (או לפחות לא הוריד אותה - אני לא יודע מה צריך בשביל זה). וזה על אף ש...
על ידי well
11 ינואר 2019, 15:33
פורום: אקטואליה
נושא: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?
תגובות: 50
צפיות: 1180

Re: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?

אתה כותב "גודל השכר נמדד לפי כמות המצות והצער בקיומם" , ואני שואל איך "קל אמונה ואין עול" נותן שכר לפי אמת מידה כ"כ לא צודקת.
מה אשם אחד שנולד בבית חילוני באיזה קיבוץ שעליו ללכת לגיהנום , ואילו ילד בני ברקי ממוצע מקבל גן עדן על מגש של כסף פחות או יותר?
על ידי well
11 ינואר 2019, 12:09
פורום: אקטואליה
נושא: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?
תגובות: 50
צפיות: 1180

Re: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?

שאלה הקשורה לנושא זה ואני חושב עליה רבות. מאחר וברור כאן לכולם שהאדם מקבל שכר לפי הבחירה שלו, האם יתכן שחילוני ממוצע שנולד בבית חילוני גמור ובקושי יודע מה זה תורה ומצוות, ונניח שבמהלך חייו הוא עשה מאמץ גדול לשמוע קצת על יהדות עד שבסוף הוא הגיע לרמה שהוא לא מדליק אש בשבת, אם נשוה אותו לחרדי שלא התאמץ...
על ידי well
09 ינואר 2019, 23:39
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
תגובות: 74
צפיות: 3613

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

עוד מעשה מופת ששמעתי. (אין לי אחריות על המקור). פעם בא אל הגר"ח יהודי מחו"ל להתייעץ עמו איך לקרוא לבנו שנולד, אמר לו הגר"ח "תקרא לו אחשורוש", השואל חייך ושאל שוב, אך הגר"ח התעקש וחזר ואמר "תקרא לו אחשורוש", חשב השואל שהגר"ח לא מעוניין להתייחס ברצינות מסיבות הכמוסות עמו וכך עזב את החדר. לאחר זמן התבר...
על ידי well
09 ינואר 2019, 23:35
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
תגובות: 74
צפיות: 3613

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

מעשה ששמעתי לאחרונה. כשבאו לגר"ח להתייעץ איתו בקשר להוצאה מחודשת של פסיקתא דרב כהנא, שאלו אותו האם כדאי להשאיר את ההערות מהמהדורה הקודמת שנכתבו ע"י בובר שהיה קצת נוטה להשכלה. אמר הגר"ח על אתר שמאחר והחפץ חיים מביא מדבריו, הרי זו ראייה שאפשר וראוי להכניס את הערותיו במהדורה החדשה. לאחר שחיפשו במשך זמן...
על ידי well
04 דצמבר 2018, 19:35
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

מה פתאום להמציא כזה חילוק? אם לנביא יש כח להכריע מציאות מה זה משנה אם זה משהו שהתורה מספרת עליו? חסר לך רק עוד קצת בשביל להגיע למה שכתבתי בהתחלה: אותנו לא מעניין בכלל מתי נברא העולם ולכן גם אם נביא יכול להכריע מתי הוא נברא ואנחנו מאמינים לו זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין מה התורה אומרת שהיה ובזה ר...
על ידי well
04 דצמבר 2018, 00:09
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

אני הבנתי מקופיא שהכוונה להעיד באופן כללי שעור דג כשר ולא על עור ספציפי ואכן ראיתי אח"כ שבריטב"א וגם במיוחס לר"ן מפרשים כך (מה שכתבת שהריטב"א אמר ספק דיני לחלוטין לא הבנתי כי יכול להיות שיש רמה מסויימת של זוהמא שפוסלת ואליהו יעיד האם עור דג הוא ברמה כזו שפוסלת). גם הראשונים שחולקים כמובן שאין ראייה ...
על ידי well
02 דצמבר 2018, 22:17
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

בקשר לנ.ב. כוונתי שאכן זכותך להגיב על הדברים אבל מבחינתי זו ההודעה האחרונה בנושא.
הסיבה לכך לא בגלל שאני רציתי להוכיח אחרת ולהשאר בזה אלא אדרבא מחוסר בקיאותי בנושא אני מעדיף לא לכתוב דברים לא מבוססים.
בקשר לנושא הראשון אני כבר הסברתי לעיל למה אין טעם להמשיך לדון בזה.
על ידי well
02 דצמבר 2018, 19:18
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

נביא יכול להכריע בענין מציאותי אבל יעו' שבת קח,א שגם בדבר שנוגע לגדרים נביא מכריע בענין מציאותי (ויעו' רש"י שם "איסור והיתר לא תלוי בו שנאמר לא בשמים היא"). המקרה שהבאתי לדעתי שונה כי בי"ד פסקו כבר ע"פ עדים אבל אין לי ראיות ברורות. ככלל הנידון דידן לא ברור לי דיו אבל אין זה כל כך נוגע לעצם הויכוח של...
על ידי well
02 דצמבר 2018, 00:36
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

אם נביא יגיד שבמקרה המסויים הוא לא הרג - לא יהרגו? יש לך מקור לזה?
על ידי well
01 דצמבר 2018, 22:05
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

אם באה שאלה לחכמים אם מישהו רצח או לא (שאלה מציאותית שלא קשורה לגדרים) והם הכריעו שהוא רצח , האם ישמעו עכשיו לנביא שיאמר אחרת??
על ידי well
01 דצמבר 2018, 20:14
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

חכמים לא קבעו שאין כאן בליעות או שהם מסופקים אלא שהם לא דנו בנושא והדבר לא הגיע לפתחם. אני מניח גם שבדברים שהמדע שבזמנם הוכיח באופן ברור , לא הוצרכו חכמים לדון בזה וממילא ברור שההנהגה היתה לפי המדע או הרופאים. אבל כאשר יש לנו ספק מסויים במציאות שאין לנו דרך לדעת אותו לבד ("כי יפלא ממך דבר") והלכנו ...
על ידי well
30 נובמבר 2018, 11:58
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

חכמים לא קבעו שאין כאן בליעות או שהם מסופקים אלא שהם לא דנו בנושא והדבר לא הגיע לפתחם. אני מניח גם שבדברים שהמדע שבזמנם הוכיח באופן ברור , לא הוצרכו חכמים לדון בזה וממילא ברור שההנהגה היתה לפי המדע או הרופאים. אבל כאשר יש לנו ספק מסויים במציאות שאין לנו דרך לדעת אותו לבד ("כי יפלא ממך דבר") והלכנו ל...
על ידי well
30 נובמבר 2018, 11:05
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

עכשיו סוף סוף אני מתחיל להבין על מה הויכוח שלנו. לדידי אין שום חילוק בין נביא שמגלה לנו את המציאות לבין נביא שמגלה לנו את המציאות הרוחנית שהיא רצון ה' לנהוג באופן מסויים ובשני הדברים ההוראה היא למעשה לנהוג כמו השכל האנושי. אתה כותב "אין שום סיבה בעולם שלא נלך אחרי נביא כיון שאינו סותר את התורה" התשו...
על ידי well
30 נובמבר 2018, 09:10
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

אם אדם יודע שבי"ד טעו במציאות הרי זו הכרעה לפי השכל האנושי , אבל אם נביא אומר כך, אף שאנו מאמינים לו בקשר למציאות, מ"מ כל עוד שהשכל האנושי לא השיג את זה , עלינו לנהוג כפי הכרעת השכל האנושי גם אם זה טעות. יותר מזה משמע ברמב"ם שגם אם המדע יורה אחרת ממה שחז"ל הכריעו אנו נוהגים כמו חז"ל מאחר והכרעת השכל...
על ידי well
29 נובמבר 2018, 23:43
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

אני לא חושב שיש ביננו באמת ויכוח אלא יותר ענין של צורת התבטאות. הרי גם אתה מסכים שכאשר יש "גילוי חיצוני" על פי נביא או בת קול לעשות כנגד רצון ה' לא מדובר על סתם גילוי בלי סיבה, אם כך מה יכול להביא לגילוי כזה? ע"כ שיש שני חלקים , יש את רצון ה' העקרוני שהוא המביא לגילויים הללו ויש את רצון ה' למעשה שה...
על ידי well
29 נובמבר 2018, 21:15
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

אני לא חושב שיש ביננו באמת ויכוח אלא יותר ענין של צורת התבטאות. הרי גם אתה מסכים שכאשר יש "גילוי חיצוני" על פי נביא או בת קול לעשות כנגד רצון ה' לא מדובר על סתם גילוי בלי סיבה, אם כך מה יכול להביא לגילוי כזה? ע"כ שיש שני חלקים , יש את רצון ה' העקרוני שהוא המביא לגילויים הללו ויש את רצון ה' למעשה שהו...
על ידי well
29 נובמבר 2018, 10:19
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

את ההוכחה מלשון הגמ' "שהלכה כמותו בכל מקום" אפשר לדחות, וגם ההשוואה בין בת קול לנביא היא לא מוכרחת, אבל לאחר העיון בדברי הר"ן אני מוכרח להסכים איתך באופן חלקי , שזה לשונו : "לפי שלא מסר השם יתברך הכרעת ספיקות התורה לנביא, ולא לבת קול, אלא לחכמי הדור, וזה שעמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא" ומ"...
על ידי well
28 נובמבר 2018, 22:33
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

אני לא יודע בשביל מה אתה כל כך נדחק בדברי הר"ן. דברי הר"ן ברור מללו כמש"כ וגם בתירוץ הר"ן מדגיש שהולכים אחר הרוב גם אם יסכימו להפך האמת. "הפך האמת" הכוונה ברורה להפך האמת ולא להפך מאיזה גילוי של רצון ה' ברובד נמוך מהתורה כמו שאתה מנסה לטעון , משום מה. גם כשהגמ' מספרת שהקב"ה אמר טהור הכוונה בפשטות ש...
על ידי well
28 נובמבר 2018, 00:58
פורום: בית המדרש
נושא: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?
תגובות: 101
צפיות: 3260

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

אני לא יודע בשביל מה אתה כל כך נדחק בדברי הר"ן. דברי הר"ן ברור מללו כמש"כ וגם בתירוץ הר"ן מדגיש שהולכים אחר הרוב גם אם יסכימו להפך האמת. "הפך האמת" הכוונה ברורה להפך האמת ולא להפך מאיזה גילוי של רצון ה' ברובד נמוך מהתורה כמו שאתה מנסה לטעון , משום מה. גם כשהגמ' מספרת שהקב"ה אמר טהור הכוונה בפשטות שה...