החיפוש הניב 40 תוצאות

על ידי ינון קליין
14 נובמבר 2019, 21:44
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוס ביום ו
תגובות: 7
צפיות: 72

Re: כיבוס ביום ו

לא עיינתי בנושא האם מותר לכבס ביום ו' רק זכורני בגדול שעזרא תיקן לכבס ביום ה' ונחל' הפוס' אם הכונה ליום ה' אבל אין איסור ביום ו' או שכלול בתקנה איסור על יום ו' (כל היום) ולכאו' מח' בגזירה דרבנן ויש להקל עכ"פ במקום הצורך. אך ראיתי ספר אחד שכ' כך (למטה) - אשמח לקבל עוד מקורות והרחבה לדין זה ומה הדין ...
על ידי ינון קליין
14 נובמבר 2019, 21:37
פורום: בית המדרש
נושא: מצב שאדם יזכיר סתם שם ה' ולכ' לא יעבור על הוצאת שם שמים לבטלה
תגובות: 5
צפיות: 97

Re: מצב שאדם יזכיר סתם שם ה' ולכ' לא יעבור על הוצאת שם שמים לבטלה

בעניין בית אל שהוזכר כאן- חלק ממאמר מתוך קובץ בעלי אסופות של בית מדרש הלכתא גבעת אסף. אמירת וכתיבת בית אל בספר בראשית נזכר שם בית אל, אחד עשרה פעמים . ונראה לומר שאף אם איזה מקום נקרא בשם ה', אין בשם המקום קדושה, שהרי האבות הקדושים לא היו מוציאים שם שמיים לבטלה. ואף אברהם אבינו ע"ה מצאנו שקרא שם מקו...
על ידי ינון קליין
14 נובמבר 2019, 21:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: היתר לפרסום מו"מ בעלון שבת
תגובות: 24
צפיות: 297

Re: היתר לפרסום מו"מ בעלון שבת

דף מקורות משיעור בנושא:   בס"ד קריאה בעיתונים ועלונים בשבת   1. שו"ת שבות יעקב חלק ג סימן כג גם ילמדנו רבינו על מה סומכין העולם במדינה זו רבי' וגם שלמי' שקורין בשבת בכתביהם שנדפסו חדושיהם מסיפורי מלחמות וכיוצא בהם שקורין בל"א נייא צייטונג והלא אסור לקרות בשבת בסיפורי מלחמות כמבואר שם בא"ח...וע"ד קרי...
על ידי ינון קליין
14 נובמבר 2019, 19:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם התפילין שלך לפי שיטת הרמב"ם או לפי שיטת הט"ז?
תגובות: 65
צפיות: 760

Re: האם התפילין שלך לפי שיטת הרמב"ם או לפי שיטת הט"ז?

מתוך חוברת פארו עליי על הלכות תפילין. 2. הפרשיות – אחת המחלוקות הגדולות בדיני עשיית התפילין היא אופן כתיבת הפרשיות. שלשת הפרשיות הראשונות צריכות להיות 'פתוחות', האחרונה (והיה אם שמע) צריכה להיות 'סתומה', לפי שכך הן כתובות בתורה. יש מחלוקת בין הרמב"ם לרא"ש כיצד כותבים פרשה פתוחה וסתומה. לדעת הרמב"ם (...
על ידי ינון קליין
11 ספטמבר 2019, 21:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.
תגובות: 72
צפיות: 1579

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

27.2.pdf לצערי לא קראתי את כל ההודעות כעת, אז יתכן ותהיה פה חזרה על דברים שנכתבו. מצ"ב סע' מתוך חוברת קטנה שהוצאתי בהלכות תפילין כתב הרמב"ם (הל' תפילין פ"ד הל' כה) : "קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מ...
על ידי ינון קליין
11 ספטמבר 2019, 21:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.
תגובות: 72
צפיות: 1579

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

לצערי לא קראתי את כל ההודעות כעת, אז יתכן ותהיה פה חזרה על דברים שנכתבו. מצ"ב סע' מתוך חוברת קטנה שהוצאתי בהלכות תפילין כתב הרמב"ם (הל' תפילין פ"ד הל' כה) : "קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות...
על ידי ינון קליין
24 יולי 2019, 07:28
פורום: בית המדרש
נושא: מותר ללכת לרופאים?
תגובות: 16
צפיות: 433

Re: מותר ללכת לרופאים?

יוסף יצחק כתב:
23 יולי 2019, 23:54
בקונטרס הנ"ל מובאת שיטת הראב"ע בשמות כא,יט ואישטמיתיה מהמחבר "אבן עזרא הפירוש הקצר" שפירש שם כמו שפירש בתהלים, עיי"ש.

יישר כח
תודה על המציאה
על ידי ינון קליין
23 יולי 2019, 22:18
פורום: בית המדרש
נושא: מותר ללכת לרופאים?
תגובות: 16
צפיות: 433

Re: מותר ללכת לרופאים?

מבין ענין כתב:
23 יולי 2019, 22:12
ינון קליין כתב:
23 יולי 2019, 21:51
עי' בקובץ המצורף (אם יש סבלנות וזמן).
השתדלות ברפואה.pdf

מי המחבר של הקונטרס?

אני
על ידי ינון קליין
23 יולי 2019, 21:51
פורום: בית המדרש
נושא: מותר ללכת לרופאים?
תגובות: 16
צפיות: 433

Re: מותר ללכת לרופאים?

עי' בקובץ המצורף (אם יש סבלנות וזמן).
השתדלות ברפואה.pdf
על ידי ינון קליין
10 יולי 2019, 08:37
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 18
צפיות: 721

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

מלבד התנאית ברוריה (ראה אשכול בזה) ראינו במשך הדורות שהיו עוד הרבה נשים דגולות בתורה, בשו"ת תשב"ץ (חלק ג סימן עח) הובאה שאלה שנשאל: "מפני מה שבח רבי אותו תלמיד שאמר מפני מה אין מוסקין בטהרה (פסחים ג ע"ב) ... הרבה תירוצים נאמרו בזה... אבל שמעתי מאבא מארי ז"ל שאמר בשם הרבנית אשת הרב ר' יוסף בר' יוחנן...
על ידי ינון קליין
07 יולי 2019, 21:44
פורום: דעת דורות
נושא: פרטים על שלשה רבנים
תגובות: 2
צפיות: 210

Re: פרטים על שלשה רבנים

תנא-קמא כתב:
07 יולי 2019, 21:32
ינון קליין כתב:
07 יולי 2019, 20:05
הרב המגיד מה' אלי' פרענקל מבערלין
אולי משהו קרוב לרבי דוד פרנקל מברלין (תס"ז - כ"ב בסיוון תקכ"ב) מחבר פי' קרבן העדה על הירושלמי.

חשבתי על זה וחיפשתי בכיוון לפני ששלחתי את ההודעה. לצערי לא מצאתי. למרות שממש מתאים בשנים ובשם..
על ידי ינון קליין
07 יולי 2019, 20:05
פורום: דעת דורות
נושא: פרטים על שלשה רבנים
תגובות: 2
צפיות: 210

פרטים על שלשה רבנים

שלום וברכה
מחפש פרטים על שלשה רבנים בני דורו של הנודע ביהודה
 הרב המגיד מה' אלי' פרענקל מבערלין
 הרבני מה' שלמה לובלין בק"ק אפטא
 הרב המופלג מה' העניך שאטין

השלישי הוא לא הרב'ה מלאכסנדר (אני מחפש פרטים על מישהו שכבר היה רב כשהרב'ה מאלכסנדר עדיין לא נולד)

יישר כח
תודה רבה
על ידי ינון קליין
06 יולי 2019, 23:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לקרוא הורוסקופ/האם יש אמת במזלות
תגובות: 11
צפיות: 479

Re: האם מותר לקרוא הורוסקופ/האם יש אמת במזלות

ישר כח
יש לצרף את דברי הרמב"ם באגרת על גזירת הכוכבים, אגרות הרמב"ם מה' הרב שילת עמ' תעח
על ידי ינון קליין
24 יוני 2019, 07:58
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ
תגובות: 15
צפיות: 570

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

בבית האוצר למהר"י ענגיל זצ"ל (מערכת ב-ג כלל יא) שהקשה, הרי קדושת הציץ חמורה מקדושת תפילין? אלא, "הבינו חכמים בחכמתם טעם האזהרה הזאת דהוא מפאת כבוד השם הכתוב בציץ. דענין השם מחייב שלא יסיח דעתו וכו'. ולכן שפיר דנו קל וחומר לתפילין דיש בהם ריבוי שמות, דכל שכן שלא יסיח דעתו רק ימשמש בהם כל שעה ושעה". ו...
על ידי ינון קליין
14 ינואר 2019, 17:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בין מרק בשרי לחלב
תגובות: 9
צפיות: 358

Re: בין מרק בשרי לחלב

האם צריך להמתין בדיוק כמו בין בשר לחלב? 1. במסכת חולין (קה ב) למדנו "[מים] אמצעיים רשות אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה". ובראשונים מצאנו כמה פירושים מהו 'בין תבשיל לתבשיל'. א. בתוס' (חולין שם ד"ה לא שנו) וברא"ש (חולין פ"ח סי' ז) הביאו שיש מפרשים שבין תבשיל תבשיל ה...
על ידי ינון קליין
18 דצמבר 2018, 21:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לימוד נער בהזכרת שם ה'
תגובות: 24
צפיות: 608

Re: לימוד נער בהזכרת שם ה'

ינון קליין היקר עם כל הכבוד יש עוד כותבי תשובות בעם ישראל.. אבל כתבתי שהשואל סיפר לי שכך הוא המנהג אצלם. וממה שידוע לו מנהג שהחל לפני למעלה ממאה שנה. ולהחליט על קהילה שלימה וגדולה שטעתה במנהגה ראוי לקבוע רק אחרי שנבדוק היטב שאין שום צד היתר באחרונים. דבר שלא נעשה עד כה. רבי נדיב לב א. לא טענתי קבלו...
על ידי ינון קליין
18 דצמבר 2018, 21:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לימוד נער בהזכרת שם ה'
תגובות: 24
צפיות: 608

Re: לימוד נער בהזכרת שם ה'

תמצית ממש- מדברי היעב"ץ יש ללמוד בקל וחומר לשאלתך להיתר- חלק מההיתר שלו מבוסס על זה שאם נלמד אותו בלי שם ומלכות- כשיבוא לברך בתורת חייב, יברך כפי שלימדוהו בשינוי (כגון ברוך אתה ה' וכו') ולא בשם ומלכות. עם זאת- רוב הפוסקים החמירו בזה והעלו כמג"א, שאסור להזכיר שם שמיים בברכות בדרך לימוד. לשאלתך- יש ל...
על ידי ינון קליין
18 דצמבר 2018, 20:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לימוד נער בהזכרת שם ה'
תגובות: 24
צפיות: 608

Re: לימוד נער בהזכרת שם ה'

תמצית ממש- מדברי היעב"ץ יש ללמוד בקל וחומר לשאלתך להיתר- חלק מההיתר שלו מבוסס על זה שאם נלמד אותו בלי שם ומלכות- כשיבוא לברך בתורת חייב, יברך כפי שלימדוהו בשינוי (כגון ברוך אתה ה' וכו') ולא בשם ומלכות. עם זאת- רוב הפוסקים החמירו בזה והעלו כמג"א, שאסור להזכיר שם שמיים בברכות בדרך לימוד. לשאלתך- יש לח...
על ידי ינון קליין
18 דצמבר 2018, 19:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לימוד נער בהזכרת שם ה'
תגובות: 24
צפיות: 608

Re: לימוד נער בהזכרת שם ה'

תשובה שכתבתי בעבר בעניין קרוב: אחת השאלות המעשיות בדין הזכרת שם שמיים לבטלה היא, האזכרות שבתלמוד. בהרבה מקומות בתלמוד מובאים פסוקים, או ברכות ותפילות שמוזכר בהם שם ה', השאלה היא האם מותר לומר את שם ה' שבמקומות אלו, או שיש לשנות ולומר בכינוי ה'. לכאורה יש להוכיח מהגמרא בברכות (כב א) להיתר. שבגמרא שם ...
על ידי ינון קליין
18 דצמבר 2018, 19:32
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: עשרה בטבת- יום דין בכל שנה ושנה על בנין ביהמ"ק, חת"ס.
תגובות: 1
צפיות: 165

Re: עשרה בטבת- יום דין בכל שנה ושנה על בנין ביהמ"ק, חת"ס.

יש עוד חת"ס בהקשר זה (דרשות חת"ס ח"א עמ' קג טור ד): בואו וראו דבר נפלא כי בזה חודש (טבת) אשר לקינו בו כפלי כפליים, בו התחילה מצור נבוכדנצר על עיר הקודש, וההתחלה הוא חצי הכל כתב הב"י שאילו היה אפשר שתחול עשרה בטבת בשבת היינו מתענים בו. בו ביום באתה השמועה לבני הגולה, ח' נכתבה התורה יונית והיה חושך ג'...
על ידי ינון קליין
18 דצמבר 2018, 19:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גוזרים גזירות מדעתנו
תגובות: 28
צפיות: 695

Re: האם גוזרים גזירות מדעתנו

יהודי כתב:דברים מהגר"נ קרליץ בביאור דעת החזו"א בנידון זה
יש להוסיף בזה את דברי החזו"א גבי מטריה, בסימן נא כמדומני, אני רושם כעת ללא ספרים.
אציין גם לשו"ת חיים ברצונו סי' יב (נמצא באוצר וכמדומה שגם בהיברו בוקס), ביאור רחב שיש חובה על חכמי כל דור לעשות משמרת לשבת.
על ידי ינון קליין
15 נובמבר 2018, 07:43
פורום: ויצא
נושא: פרשת ויצא - שם הישוב בית אל
תגובות: 1
צפיות: 143

פרשת ויצא - שם הישוב בית אל

לחו"ר הפורום ה' עליהם יחיו
מצ"ב מאמר בהלכה על שם ישובינו 'בית אל'.
על ידי ינון קליין
17 ספטמבר 2018, 21:56
פורום: בית המדרש
נושא: התורה מתקנת את המידות הרעות או מגדילתם?
תגובות: 45
צפיות: 1254

Re: התורה מתקנת את המידות הרעות או מגדילתם?

סליחה
כבודו צודק- לא עיינתי כדבעי בשאלתו, ועל השרשור רפרפתי- למדתי מכאן שצריך להיות זהיר ברוחי ולא לקפוץ.
עכ"פ הרווחנו כמה מאמרים מהגאון זצ"ל.
על ידי ינון קליין
17 ספטמבר 2018, 21:19
פורום: בית המדרש
נושא: התורה מתקנת את המידות הרעות או מגדילתם?
תגובות: 45
צפיות: 1254

Re: התורה מתקנת את המידות הרעות או מגדילתם?

שלום לכולם שאלתו של הרב סבא נענתה בביאור הגר"א למשלי בכמה מקומות. ובשרשור זה זכו חלק מהחברים לכוון לדבריו. אשריכם. - (פרק יט פסוק ט) "וכן הוא בתורה הבאה מן השמים, עושה פעולתו שתצמיח מה שבלבו, אם לבו טוב, תגדיל יראתו, ואם ח"ו בלבו פורה שורש ראש ולענה, יכשל עוד בהגותו בה ויגדיל הטינא אשר בלבו עד אשר מ...
על ידי ינון קליין
08 יולי 2018, 19:01
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1421
צפיות: 51586

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 32

היכן מצאנו חכם ששמו טיפש?
על ידי ינון קליין
08 יולי 2018, 18:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אכילה ושתייה בכלים לא טבולים - פרשת מטות
תגובות: 12
צפיות: 691

Re: אכילה ושתייה בכלים לא טבולים - פרשת מטות

עוד בעניין זה נוסח הברכה על טבילת כלים וגדרה א. ראשית יש לדון האם יש מצווה להטביל כלים אבל אין איסור שיש להפקיע, או שבכלי לא טבול יש איסור שצרך להפקיע והדרך להפקיע את האיסור היא רק על ידי טבילתו. דוגמא לזה, בשחיטה דעת הריצב"א (תוס' שבועות כד) שאין מצווה לשחוט אלא זה רק מתיר, על מנת לאכול בשר יש לשוח...
על ידי ינון קליין
08 יולי 2018, 18:52
פורום: בית המדרש
נושא: מאמרים על פרשיות השבוע ועוד - מאת חברי הפורום
תגובות: 35
צפיות: 2422

Re: מאמרים על פרשיות השבוע ועוד - מאת חברי הפורום

לפרשת פנחס
וי"ו קטיעא דאת בריתי שלום.
מצ"ב
על ידי ינון קליין
05 יוני 2018, 07:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שתי שמות !מתי זה התחיל ?
תגובות: 58
צפיות: 2093

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

לכל המקשים מתובל קין ועוד כמה וכמה בתנ"ך ואח"כ תנאים ואמוראים שנקראו בשני שמות כבר עמדתי על זה בדבריי הראשונים, זה מה שהקשה המשנה הלכות על החת"ס וכתבתי שם: ולענ"ד לא הבנתי את הקושיה, שאף אם מצאנו כמה אנשים בתנ"ך שנקראו בשני שמות, אין זה ראיה שכך נהגו, אדרבא, רוב ככל המוזכרים בתנ"ך אינם אלא בני שם אח...
על ידי ינון קליין
04 יוני 2018, 19:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שתי שמות !מתי זה התחיל ?
תגובות: 58
צפיות: 2093

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

מצרף דברים שכתבתי בזה בעבר בפרשתנו נקרא יעקב אבינו ע"ה בשם נוסף- ישראל. אף על פי כן, לא מצאנו שמשם ואילך קראו לו בשתי השמות. אלא לעיתים ישראל ולעיתים יעקב (ועי' ברכות יג א). ובשו"ת נודע ביהודה (או"ח מהדו"ת סי' קיג) כתב: "ואני לחולשת זכרוני אינני זוכר בשום מקום בש"ס שום תנא או אמורא שהיה נזכר בשני שמ...

עבור לחיפוש מתקדם