החיפוש הניב 422 תוצאות

על ידי גל גל
אתמול, 12:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כמה ברכות יש לברך כאשר מניחים רק תפילין של ראש
תגובות: 0
צפיות: 29

כמה ברכות יש לברך כאשר מניחים רק תפילין של ראש

בס''ד             פרשת לך - לך: כמה ברכות יברך מי שמניח רק תפילין של ראש   פתיחה   בפרשת השבוע מספרת התורה את מלחמת ארבעת המלכים בחמישה, על ניצחונם של הארבעה, ועל לכידת לוט אחיין אברהם. לאחר שאברהם שמע את הבשורה, הלך להילחם בארבעת המלכים, ניצח, שחרר את לוט, ואף זכה בשלל אותו לבסוף סירב לקבל (ואפילו...
על ידי גל גל
27 אוקטובר 2020, 18:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מתי יש לברך את ברכות המילה
תגובות: 0
צפיות: 32

מתי יש לברך את ברכות המילה

בס''ד                  פרשת לך - לך: מתי יש לברך את ברכות המילה   פתיחה   בפרשת השבוע מצווה אברהם אבינו על המילה, ובנוסף למצוות הקרבת קרבן פסח, מדובר בשתי מצוות עשה היחידות שהעובר עליהן עונשן כרת. נחלקו הרמב''ם והראב''ד (מילה א, ב) , מתי חל עונש הכרת על מי שלא נימול (מחלוקת שייתכן וקשורה בין השאר ל...
על ידי גל גל
26 אוקטובר 2020, 15:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר למול גוי
תגובות: 0
צפיות: 32

האם מותר למול גוי

בס''ד                                   פרשת לך - לך: האם מותר למול גוי   פתיחה   בפרשת השבוע מצווה אברהם אבינו על המילה, ומל גם את ישמעאל בנו. אמנם כפי שכתב הרשב''א בתשובה (א, צד) בכל המצוות יש טעמים לא ידועים, אבל הראשונים בכל זאת העלו מספר טעמים למצוות המילה כדי לקרב את הדברים לשכל:   א. הרמב''ם...
על ידי גל גל
22 אוקטובר 2020, 09:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע בזמן הזה לא גוזרים תעניות גשמים
תגובות: 0
צפיות: 37

מדוע בזמן הזה לא גוזרים תעניות גשמים

בס''ד                        פרשת נח: מדוע בזמן הזה לא גוזרים תעניות גשמים   פתיחה   בפרשת השבוע מצווה נח על ידי הקב''ה, לבנות תיבה שתציל אותו ואת החיות מהמבול העומד למחות את הארץ. כפי שכתב הרמב''ן (ו, כ) , בעוד שהחיות הטמאות באו מאליהן בגלל רצונן להינצל, את החיות הטהורות נח היה צריך לאסוף, מכיוון ...
על ידי גל גל
22 אוקטובר 2020, 09:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לאכול ג'ירפה
תגובות: 30
צפיות: 420

Re: האם מותר לאכול ג'ירפה

יש כאן עירוב תחומים המסורת של בהמה הוא דין שמאד לא מובן, ולכן הפרי מגדים הכריח שאין זה כוונת הש"ך. החזון איש הסביר שכנראה הי ה איזה תקנת ועד ארבע ארצות כיון שאנחנו לא מכירים למשל מה דיני הטריפה בבעל חי, הדוגמא שהוא מביא תוספת מסוימת על הריאה שאצל חלק מהבהמות היא טריפה וחלק לא, ויבואו לטעות האם זה ב...
על ידי גל גל
20 אוקטובר 2020, 14:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לאכול ג'ירפה
תגובות: 30
צפיות: 420

האם מותר לאכול ג'ירפה

בס''ד                                       פרשת נח: האם מותר לאכול ג'ירפה   פתיחה   בפרשת השבוע מצווה נח על ידי הקב''ה להכניס את החיות והבהמות לתיבה, כדי שיוכלו לפרות מחדש אחרי המבול ולקיים שוב את העולם. מהטהורות הכניס נח שבע לתיבה, ואילו מהבהמות הטמאות הכניס נח רק שתיים. על מנת שנח יידע איזו חיה ...
על ידי גל גל
18 אוקטובר 2020, 19:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם חובה לזמן על יין
תגובות: 0
צפיות: 41

האם חובה לזמן על יין

בס''ד            פרשת נח: האם חובה לזמן על יין   פתיחה   בפרשת השבוע כותבת התורה, שלאחר שנח יצא מהתיבה הוא נטע כרם והשתכר.   לאחר מכן מגלה אותו חם בנו כאשר ערוותו מגולה (ועל פי דברי הגמרא גם מסרס אותו) , ומספר לאחיו שם ויפת שהולכים לכסות אותו. כאשר נוח מתעורר מיינו, הוא יודע את אשר עשה לו בנו הקטן,...
על ידי גל גל
16 אוקטובר 2020, 10:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעמדו ההלכתי של הגולם
תגובות: 4
צפיות: 148

Re: מעמדו ההלכתי של הגולם

יצור משובט הוא ילוד אשה לגמרי. הכבשה דולי נולדה מכבשה רגילה, רק המטען הגנטי שבביצית המופרית הוחלף באופן גנטי במטען מכבשה אחרת, כך שנוצר למעשה שכפול גנטי. כוונתי הייתה למקרה דומה למקרה של הכבשה דולי, לא כ''כ הבנתי מה כוונתך... כוונתי הייתה להעיר שמה שכתבת שנידון דידן שייך לגבי אדם משובט, מכיוון שהוא...
על ידי גל גל
14 אוקטובר 2020, 22:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעמדו ההלכתי של הגולם
תגובות: 4
צפיות: 148

Re: מעמדו ההלכתי של הגולם

יש להעיר, שלמרות שעשיית גלמים לא נפוצה, ככל שמתפתחת הביולוגיה גוברת האפשרות ליצור אנשים משובטים (כמו 'הכבשה דולי' המפורסמת) , ויתכן ויהיה צורך פעם לדון האם אותו שיבוט שאינו ילוד אשה (שבפשטות דינו שווה לגולם) מצטרף למניין וחייב במצוות: יצור משובט הוא ילוד אשה לגמרי. הכבשה דולי נולדה מכבשה רגילה, רק ...
על ידי גל גל
14 אוקטובר 2020, 11:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעמדו ההלכתי של הגולם
תגובות: 4
צפיות: 148

מעמדו ההלכתי של הגולם

בס''ד                              פרשת בראשית: מעמדו ההלכתי של הגולם   פתיחה   בפרשת השבוע עוסקת התורה בסיפור בריאתו של אדם הראשון, שבניגוד לשאר החיות והבהמות נברא בצלם א-להים (א, כז) . נחלקו הפרשנים, מהו אותו צלם א-להים המייחד את האדם מן הבהמה:   א. הרמב''ם (מורה נבוכים א, א, וכן בהקדמה לפירוש המ...
על ידי גל גל
13 אוקטובר 2020, 17:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לאשה לעלות לתורה
תגובות: 5
צפיות: 184

Re: האם מותר לאשה לעלות לתורה

הנדון הוא מעניין מאוד, וכרגיל גלגל סיכם אותו בצורה נאה, ובאמת יש לדון - הכיצד אין בקריאת התורה משום קול באשה ערוה, וכיצד אין דבר זה נחשב לשיר. עכ"פ נראה פשוט בזמננו לאסור זאת משום צניעות, היות ולא מצוי כלל שאשה עולה לתורה, וכאשר תעלה - יתנו כולם את עיניהם בה ויהרהרו בה, ובוודאי כאשר ישמעו קולה. תוד...
על ידי גל גל
07 אוקטובר 2020, 22:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לאשה לעלות לתורה
תגובות: 5
צפיות: 184

האם מותר לאשה לעלות לתורה

בס''ד                        שמחת תורה: האם מותר לאשה לעלות לתורה   פתיחה   בשמחת תורה בעקבות מנהג בבל, נוהגים לסיים את התורה ולרקוד איתה מספר הקפות. לכאורה, במהלך כל ההקפות צריך לעמוד וכפי שכותבת הגמרא במסכת קידושין (לג ע''ב) , שאם לפני זקן יש לקום, קל וחומר שיש לקום מפני התורה. אף על פי כן, רבים ...
על ידי גל גל
07 אוקטובר 2020, 09:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם אפשר ללמוד פירוש רש"י בשניים מקרא
תגובות: 0
צפיות: 51

האם אפשר ללמוד פירוש רש"י בשניים מקרא

בס''ד           שמחת תורה: האם אפשר ללמוד פירוש רש''י בשניים מקרא   פתיחה   אחת לשנה, מסיימים את קריאת חמשת חומשי התורה ושמחים בשמחתה. מהו מקורו של חג 'שמחת תורה'? כי שראינו בעבר (שמחת תורה שנה א') כל הנראה מקורו בבבל ולא בארץ ישראל. הסיבה לכך היא, שבני בבל היו מסיימים את התורה כל שנה במועד אחד, וא...
על ידי גל גל
01 אוקטובר 2020, 15:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מספר העלים שצריכים לנשור מההדס כדי שייפסל
תגובות: 1
צפיות: 58

מספר העלים שצריכים לנשור מההדס כדי שייפסל

בס''ד       סוכות: מספר העלים שצריכים לנשור מההדס כדי שיפסל   פתיחה   כאשר התורה מתייחסת למצוות ארבעת המינים, היא לא כותבת בפירוש שצריך לקחת הדס, אלא 'ענף עץ עבות'. הגמרא במסכת סוכה (לב ע''ב) דנה בשאלה מה מוגדר ענף עץ עבות, כאשר ברור ממהלך הדיון שאין לה ספק שמדובר בהדס (שהרי נטלו אותו דור אחרי דור)...
על ידי גל גל
30 ספטמבר 2020, 14:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כמה כסף מותר להוציא על אתרוג
תגובות: 3
צפיות: 83

Re: כמה כסף מותר להוציא על אתרוג

לא בדיוק הבנתי אז כמה לדעתך מותר להוציא בפועל הלכה למעשה מותר עד חומש מכל הכסף מהעובר ושב (ומותר כמובן להוציא גם פחות). ולעניין הידור מצווה, חובה להוציא עד שליש מדמי המצווה שלפניך. אם לצורך העניין סט ארבעת המינים הזול ביותר עולה 30 שקלים, חובה להדר ולקנות ב40, ואפשר להוסיף עד חמישית מהעובר ושב ולקנ...
על ידי גל גל
30 ספטמבר 2020, 11:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כמה כסף מותר להוציא על אתרוג
תגובות: 3
צפיות: 83

כמה כסף מותר להוציא על אתרוג

בס''ד               חג סוכות: מהו סכום הכסף שצריך להוציא על קיום המצוות   פתיחה   כפי שעולה מדברי הרמ''א ופוסקים נוספים, בעבר לא היו מצויים אתרוגים רבים, דבר שגרם לכך שמחירו היה גבוה מאוד. גם בזמן הזה, למרות שמצויים אתרוגים רבים, חלקם עולים כסף רב. בעקבות כך נעסוק הפעם בשאלה, איזה סכום מותר להוציא ...
על ידי גל גל
25 ספטמבר 2020, 02:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יום כיפור וקורונה: האם צריך לשים הפסק כאשר משתחווים על רצפת עפר
תגובות: 0
צפיות: 49

יום כיפור וקורונה: האם צריך לשים הפסק כאשר משתחווים על רצפת עפר

בס''ד                יום כיפור: האם צריך לשים הפסק כאשר משתחווים על רצפת עפר   פתיחה   בניגוד לשאר ימות השנה, בהם כאשר משתחווים בתפילה נוהגים רק לכפוף את הראש, ביום הכיפורים בעקבות השתחוותם של הכהנים והעם במקדש, נוהגים גם לכרוע. לכאורה, גם הנשים צריכות להשתתף במנהג זה, שהרי גם הן היו במקדש, ואכן בח...
על ידי גל גל
23 ספטמבר 2020, 12:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם חובה לעלות לארץ בזמן הזה
תגובות: 1
צפיות: 39

האם חובה לעלות לארץ בזמן הזה

בס''ד             פרשת האזינו: האם ישנה חובה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה   פתיחה   בפרשת השבוע מסופר על ציווי הקב''ה למשה לעלות להר נבו, כדי שיוכל לראות את ארץ ישראל אליה לא ייכנס. לכאורה משה כן נכנס, שהרי כפי שמופיע בפסוקים רבים עבר הירדן הובטח לאברהם אבינו, ונחשב חלק מגבולות הארץ. הישועות מלכו עמד ...
על ידי גל גל
21 ספטמבר 2020, 17:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הקשיים באמירת כל נדרי
תגובות: 0
צפיות: 67

הקשיים באמירת כל נדרי

בס''ד                                   יום כיפור: הקשיים באמירת כל נדרי   פתיחה   בקהילות ישראל בכלל ובפרט בקהילות האשכנזים, נהוג להגיד בערב יום הכיפורים את תפילת 'כל נדרי', בה מבטלים את נדרי השנה שהייתה ושתהיה [1] . על אף שהמקור הראשון בו מופיעה התפילה בפירוש נמצאת בסידורי הגאונים ומשום כך רבים נ...
על ידי גל גל
15 ספטמבר 2020, 14:09
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: האם מותר לפעול על פי סימנים שרואים בטבע
תגובות: 0
צפיות: 33

האם מותר לפעול על פי סימנים שרואים בטבע

בס''ד     ראש השנה: האם מותר לעשות מעשה בעקבות סימנים שנראו בטבע   פתיחה   בעקבות דברי הגמרא בכריתות (ה ע''ב) שאף נפסקה בשולחן ערוך והרמ''א (או''ח תקפג, א) , נוהגים רבים מעם ישראל בראש השנה להניח מאכלים שונים על השולחן, ולבקש בקשות הנרמזות בשמם או בצורתם: ראש של דג - שנהיה לראש ולא לזנב, רימון - שי...
על ידי גל גל
13 ספטמבר 2020, 23:49
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: האם מותר לומר את הפיוט מכניסי רחמים
תגובות: 4
צפיות: 79

האם מותר לומר את הפיוט מכניסי רחמים

בס''ד     ראש השנה: האם מותר לומר את הפיוט מכניסי רחמים   פתיחה   הגמרא בראש השנה (טז ע''ב) מביאה את דבריו של רבי כרוספדאי הסובר, שבראש השנה נפתחים שלושה ספרים: של צדיקים, של רשעים ושל בינונים. צדיקים נחתמים לחיים, רשעים למיתה, ובינונים דינם מסופק עד יום כיפור שאז נגזר דינם. הראשונים התקשו בדברי הג...
על ידי גל גל
10 ספטמבר 2020, 13:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גוי יכול להיות נביא
תגובות: 9
צפיות: 171

Re: האם גוי יכול להיות נביא

קראתי רק את הכותרת בלעם היה נביא ואפי' לדעת הרמב"ן שהיה רק לכבוד ישראל מ"מ ש"מ דלפחות לכבוד ישראל שייך שיהיה גוי נביא  חבל, היית בא אליי לפני, הייתי ממליץ לך לקרוא את הכותרת רק מבחוץ ולא לבזבז זמן בשביל להיכנס למאמר  אכן נכנסתי כדי להשיב לעצם הקושיה. אכן זו שאלה טובה על רבי יהודה הלוי, שכתבתי את הד...
על ידי גל גל
10 ספטמבר 2020, 09:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גוי יכול להיות נביא
תגובות: 9
צפיות: 171

Re: האם גוי יכול להיות נביא

פפפפ כתב:
09 ספטמבר 2020, 16:59
גל גל כתב:
02 יוני 2020, 13:22
 

קראתי רק את הכותרת

בלעם היה נביא ואפי' לדעת הרמב"ן שהיה רק לכבוד ישראל מ"מ ש"מ דלפחות לכבוד ישראל שייך שיהיה גוי נביא 

חבל, היית בא אליי לפני, הייתי ממליץ לך לקרוא את הכותרת רק מבחוץ ולא לבזבז זמן בשביל להיכנס למאמר 
על ידי גל גל
09 ספטמבר 2020, 13:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם יש לעמוד בפני זקן באוטובוס
תגובות: 16
צפיות: 173

האם יש לעמוד בפני זקן באוטובוס

בס''ד          פרשת וילך: האם צריך לעמוד בפני זקן באוטובוס   פתיחה   בפרשת השבוע מסיים משה את נאומו בפני עם ישראל, ומזכיר שלא יוכל להמשיך איתו לארץ ישראל. למרות שמדבריו משמע שהוא לא נכנס כלל לארץ, אין הדברים כן, שהרי משה עמד בעבר הירדן שהובטח לישראל. הסיבה שמשה אמר כך היא, שקדושת ארץ ישראל וקיום מצ...
על ידי גל גל
08 ספטמבר 2020, 20:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם יש עניין לחפש את השבטים האבודים
תגובות: 1
צפיות: 60

האם יש עניין לחפש את השבטים האבודים

בס''ד       פרשות נצבים - וילך: האם יש עניין לחפש את השבטים האבודים   פתיחה   בפרשת השבוע מבשרת התורה כי המצווה הזאת לא רחוקה, ולא מעבר לים, אלא קרובה מאוד - ''בפיך ובללבך לעשותו''. נחלקו הראשונים לאיזו מצווה מתכוונת התורה. דעת הרמב''ן (ל, יא) , שכוונת התורה למצוות התשובה, ויש לקיימה באמצעות הלב (ה...
על ידי גל גל
03 ספטמבר 2020, 09:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לצאת לחוץ לארץ לצורך ביקור בקברי צדיקים
תגובות: 9
צפיות: 125

האם מותר לצאת לחוץ לארץ לצורך ביקור בקברי צדיקים

   לקראת אומן: האם מותר לצאת לחוץ לארץ לצורך ביקור בקברי צדיקים   פתיחה   בעקבות הקורונה, נחסמה לשבועות רבים האפשרות לצאת לחוץ לארץ, ורק לאחרונה עם שינוי המדיניות הותרה היציאה לחלק מהמדינות. חלק מהנוסעים רצו לנסוע גם לאוקראינה לראש השנה על מנת להתפלל ולתת צדקה על קברו של רבי נחמן מברסלב כמו שביקש, ...
על ידי גל גל
02 ספטמבר 2020, 16:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לבן לספר את אביו
תגובות: 2
צפיות: 60

Re: האם מותר לבן לספר את אביו

עוגן כתב:
02 ספטמבר 2020, 14:55
בנוגע לתספורת, שמוזכר בפנים שהיום באמצעים המשוכללים - ז.א. לא בסכין כבעבר אלא במכונה - אין חשש.
יש להדגיש, כי לפעמים יש לאב פצעונים במקום שיער, וגם במכונת תספורת עלול לפתוח את הפצע ולהוציא דם - ואז יש להיזהר.
כמובן שכאשר יש אפשרות לפציעה אסור, אבל מכל מקום בדרך כלל מדובר באפשרות רחוקה מאוד
על ידי גל גל
02 ספטמבר 2020, 14:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לבן לספר את אביו
תגובות: 2
צפיות: 60

האם מותר לבן לספר את אביו

בס''ד             פרשת כי תבוא: האם מותר לבן לספר את אביו   פתיחה   בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר אדם מקלל את אביו ואמו בפני עדים - עונשו בסקילה. כפי שהעיר הרמב''ן (כא, טו) עונשו של המקלל חמור מהמכה (שמיתתו רק בחנק) , למרות שהיה מקום לומר אחרת, בגלל שני נימוקים. הקללה באופן טבעי שכיחה יותר מההכאה,...
על ידי גל גל
01 ספטמבר 2020, 18:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לתת אוכל לאדם שלא יברך
תגובות: 1
צפיות: 83

האם מותר לתת אוכל לאדם שלא יברך

  בס''ד            פרשת כי תבוא: האם מותר לתת מאכל לאדם שלא יברך עליו   פתיחה   בפרשת השבוע מספרת התורה, על עמידתם של בני ישראל למרגלות הר גריזים ועיבל, ועל כך שקיללו או ברכו את מי שיעבור או יקיים את דברי התורה. אחת הקללות היא - לפני עיוור לא תתן מכשול, ולמרות שמפשט פסוקי התורה משמע שאסור להכשיל אדם...
על ידי גל גל
26 אוגוסט 2020, 23:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לשמוע שיעור בשירותים
תגובות: 0
צפיות: 75

האם מותר לשמוע שיעור בשירותים

בס''ד            פרשת כי תצא: האם מותר לשמוע שיעור תורה בשירותים   פתיחה   בפרשת השבוע כותבת התורה, שגם כאשר יוצאים לצבא ולמלחמה יש לשמור על קדושת המחנה, למרות שבאופן טבעי במצבים מעין אלו המוסר וההקפדה עלולים להתרופף. אחד הדברים שיש לשמור הוא, עשיית הצרכים מחוץ למחנה וכפי שכותבת התורה 'יתד תהיה לך ...

עבור לחיפוש מתקדם