החיפוש הניב 20 תוצאות

על ידי ישראל12345
17 יולי 2018, 02:08
פורום: בית המדרש
נושא: גישת התועלתנות? - יש לה מקום ביהדות?!
תגובות: 39
צפיות: 1253

Re: גישת התועלתנות? - יש לה מקום ביהדות?!

בגמ' נידה סוף פרק שלישי כתוב דבר כזה בקשר למצות נדה. שיש בה תועלת לזוגיות, עיי"ש
על ידי ישראל12345
15 יולי 2018, 12:38
פורום: דעת דורות
נושא: תולדות חייו של הג"ר שריה דביליצקי זצ"ל
תגובות: 18
צפיות: 1184

Re: תולדות חייו של הג"ר שריה דביליצקי זצ"ל

את זה כולנו ראינו.
רוצים עובדות שלא היו כתובות בכל מקום אפשרי
על ידי ישראל12345
11 יולי 2018, 20:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עדות לחופה
תגובות: 8
צפיות: 412

Re: עדות לחופה

כולם מקפידים
על ידי ישראל12345
10 יולי 2018, 20:40
פורום: דעת דורות
נושא: חיפוש מקורות לשיטת הלימוד הישיבתית, כיצד התחילה ולמה?
תגובות: 25
צפיות: 960

Re: חיפוש מקורות לשיטת הלימוד הישיבתית, כיצד התחילה ולמה?

שמעתי השם הגר"ח מבריסק, שלגרע"א היו שבע שיטות בלימוד. מישהו יודע אם יש לזה מקור?
על ידי ישראל12345
10 יולי 2018, 17:51
פורום: דעת דורות
נושא: חיפוש מקורות לשיטת הלימוד הישיבתית, כיצד התחילה ולמה?
תגובות: 25
צפיות: 960

Re: חיפוש מקורות לשיטת הלימוד הישיבתית, כיצד התחילה ולמה?

זה לא מדוייק. הראשונים גם למדו בשיטה הישיבתית. שהיא התמקדות מיניה וביה בסוגיה עצמה, להבין את הסברות עד הסוף. בין לבין הייתה תקופה ארוכה של גדולי האחרונים, שהתמקדו יותר בחשבון הסוגיה, כמו המהרש"א, וזה התפתח לשיטת הפלפול של הפני יהושע. יתכן שהחזרה לשיטת הלימוד של הראשונים, וההתמקדות בסוגיה עצמה, התחיל...
על ידי ישראל12345
09 יולי 2018, 15:19
פורום: בית המוסר
נושא: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?
תגובות: 39
צפיות: 3259

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

בפשטות, אין כוונת הגר"ח שכל קפידא זה אש, אלא זה תלוי בכח הקפידא של הבן אדם, כמו שראינו שיש אחד שעינו רעה ומזיקה יותר, ויש אחד שעינו רעה פחות, ומזיקה פחות. וזה תלוי בכח הרוחני והמזל של האדם המזיק, וגם בכל הרוחני של האדם הניזוק. ויש גם לזה ראיות, אין בי כח לחפש כעת. מדובר בביאור נפלא [וכנראה לא באת ל...
על ידי ישראל12345
09 יולי 2018, 03:28
פורום: בית המוסר
נושא: בין אדם לחבירו זה אש - האם? ועד כמה?
תגובות: 39
צפיות: 3259

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

בפשטות, אין כוונת הגר"ח שכל קפידא זה אש, אלא זה תלוי בכח הקפידא של הבן אדם, כמו שראינו שיש אחד שעינו רעה ומזיקה יותר, ויש אחד שעינו רעה פחות, ומזיקה פחות. וזה תלוי בכח הרוחני והמזל של האדם המזיק, וגם בכל הרוחני של האדם הניזוק. ויש גם לזה ראיות, אין בי כח לחפש כעת. בכל אופן מהמושג עין הרע רואים ששייך...
על ידי ישראל12345
08 יולי 2018, 01:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה
תגובות: 35
צפיות: 1783

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

מה שרציתי להוכיח מתשובת הרדב"ז הוא ממה שכתב: "ואף על פי שיש טעם אחר כי מסופק אני אם יש עתה מאן דלא בעי נטירותא איני נכנס בחקירה זו עתה כי דברי יעציבו את קצת חכמים ולכן השתיקה טובה מהדבור ומכל מקום מה שכתבתי נראה לי ברור בלי חולק ומכל מקום אם הדבר ברור שגם הבעלי בתים צריכין שמירה ואין טוענים כך אלא ...
על ידי ישראל12345
06 יולי 2018, 18:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה
תגובות: 35
צפיות: 1783

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

כמובן שאין בכוונתי להוריד בערך סידור הדברים ואסיפתם בצורה יפה מאד. אני מאמין שכשהעלת נושא כזה המטרה הייתה בשביל שיתקיפו......
בכל אופן המסקנה לדעתי אינה נכונה
על ידי ישראל12345
06 יולי 2018, 12:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה
תגובות: 35
צפיות: 1783

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

ג) לגבי מה שכתב ישראל 12345, ראשית מה שכתבת "שלהגיד שהלכה שהרמב"ם הזכיר בספר הלה שלו היא רק הנהגה זה דבר שממש א"א לאומרו", לענ"ד אפשר ואפשר, כי דרכו של הרמב"ם לחתום דווקא את ספרי הי"ד בדברי מוסר והתעוררות, ראה לדוגמא הלכות מקוות (פי"א הי"ב), צרעת (פט"ז ה"י) איסורי ביאה (פכ"ב הכ"א) ובעוד מקורות הרבה...
על ידי ישראל12345
06 יולי 2018, 04:08
פורום: בית המדרש
נושא: רבי מכבד עשירים
תגובות: 26
צפיות: 1402

Re: רבי מכבד עשירים

בגליון הש"ס, משום ענוותנותו של רבי רצה שהכבוד שמעניקים לו יתפרש ככבוד מחמת עושרו ולא מחמת גאונותו בתורה
על ידי ישראל12345
06 יולי 2018, 03:31
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פסוק לקידושא רבה
תגובות: 4
צפיות: 406

Re: פסוק לקידושא רבה

והית לו ולזרעו אחריו
על ידי ישראל12345
06 יולי 2018, 03:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה
תגובות: 35
צפיות: 1783

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

נראה לי, שלהגיד שהלכה שהרמב"ם הזכיר בספר הלכה שלו, היא רק הנהגה, זה דבר שממש א"א לאומרו. וכמובן אין להקשות מה שהקשת שניתן להם מעשר, כי הרמב"ם לא כתב שהם נהפכים ללווים, אלא שיש להם את החלק הזה של בני לוי שה' הוא נחלתם. ולכן לגבי כל הדינים שנובעים מכך, כגון פטור מגיוס, הם כלוויים. מה שכתבת ש'כל באי עו...
על ידי ישראל12345
05 יולי 2018, 02:01
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש דפוס מדוייק
תגובות: 6
צפיות: 403

Re: מחפש דפוס מדוייק

מה עם תרגום? באיזה חומש הכי מדוייק?
על ידי ישראל12345
03 יולי 2018, 01:18
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שיטת הר' ירוחם בשם התוס' בענין כפאוהו ואכל מצה
תגובות: 4
צפיות: 355

Re: שיטת הר' ירוחם בשם התוס' בענין כפאוהו ואכל מצה

סליחה. חיי אדם כלל סח. הובא במ"ב סי' ס' סק"י
על ידי ישראל12345
03 יולי 2018, 01:07
פורום: ענינו של יום
נושא: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה
תגובות: 8
צפיות: 569

Re: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה

האם צריך לצום. מצד אחד בשו"ע סי' תקנד סעיף יט פסק כהרשב"א לעניין ת"ב נדחה, שדברים שבצנעה אינו נוהג, (והרמ"א החמיר) וטעמו של הרשב"א מפורש בדבריו (בתשו') משום שבשנה כזו שחל ת"ב בשבת, מעיקרא קבעוהו ביום א' כמו שאמר רבי יוחנן שהיה קובעו בעשירי. מצד שני בשו"ע עצמו סי תקנא סעיף ד הביא שני דיעות אם יש שבו...
על ידי ישראל12345
02 יולי 2018, 16:24
פורום: ענינו של יום
נושא: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה
תגובות: 8
צפיות: 569

Re: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה

בכל דבריך הארוכים והיפים אין מזור למה שכתב השו"ע שאין דברים שבצנעה נוהג בשבת הואיל ומעיקרא קבעוהו בעשירי. וגם למה שכתב בשו"ע מאידך גיסא, שבת"ב נחדחה שייך שבוע שחל בו
על ידי ישראל12345
02 יולי 2018, 03:49
פורום: ענינו של יום
נושא: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה
תגובות: 8
צפיות: 569

Re: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה

ולתוספת קושיה, השו"ע עצמו (תקנט סעיץ ט) פסק את דברי תוס' שאם חל ברית בת"ב נדחה, לאחר מנחה מותרים בסעודה, משום שיו"ט שלהם הוא, ומבואר שת"ב נדחה קל מת"ב רגיל. השאלה, האם זה מסתדר עם דברי הרשב"א הנ"ל שנפסקו בשו"ע?
על ידי ישראל12345
02 יולי 2018, 03:36
פורום: ענינו של יום
נושא: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה
תגובות: 8
צפיות: 569

בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה

האם צריך לצום. מצד אחד בשו"ע סי' תקנד סעיף יט פסק כהרשב"א לעניין ת"ב נדחה, שדברים שבצנעה אינו נוהג, (והרמ"א החמיר) וטעמו של הרשב"א מפורש בדבריו (בתשו') משום שבשנה כזו שחל ת"ב בשבת, מעיקרא קבעוהו ביום א' כמו שאמר רבי יוחנן שהיה קובעו בעשירי. מצד שני בשו"ע עצמו סי תקנא סעיף ד הביא שני דיעות אם יש שבוע...
על ידי ישראל12345
02 יולי 2018, 03:28
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שיטת הר' ירוחם בשם התוס' בענין כפאוהו ואכל מצה
תגובות: 4
צפיות: 355

Re: שיטת הר' ירוחם בשם התוס' בענין כפאוהו ואכל מצה

הבח כותב הפוך. שגם למד מצוות צריכות כוונה, כשיש סתמא שמתכווין, כגון שזה מעשה מצווה שאין עושים אותו שלא לשם מצווה, וכמו קש וכדו', יוצא בלא כוונה מפורשת. אבל מד איצ כוונה, איצ כלל כוונה. ובקובץ הערות כתב, שלמד מצוות איצ כוונה הכוונה, שהמצוה נעשית מאליה, בלא כוונתו. ואכ איז מצד סתמא

עבור לחיפוש מתקדם