החיפוש הניב 1117 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומאי
לפני 42 דקות
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טלטול מוקצה בשבת
תגובות: 6
צפיות: 28

Re: טלטול מוקצה בשבת

נבשר כתב:לכאו' הוא כשמל"א ששרי לטלטלו לצורך גפו או מקומו.

במקרה המדובר זה מחמה לצל שאסור. ועוד כלי שאינו ראוי לשום תשמיש היתר חמיר יותר ואסור גם לצורך גו''מ.
על ידי דרומאי
היום, 20:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

ולהלן כמה דברים ברורים שאמר הרב זצ"ל: 1. מרן השולחן ערוך והרמ"א פסקו כר"ת בין להקל ובין להחמיר. 2. בדורו של הבית יוסף נהגו כר"ת אף להקל. (והביא הרבה הוכחות לכך בספריו). 3. דעת הרבה מהגאונים ורוב הראשונים וגדולי הפוסקים היא כר"ת. לגמרי. 4. לדעתו הרב זצ"ל: "האומר שס...
על ידי דרומאי
היום, 20:35
פורום: סידור התפילה
נושא: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה
תגובות: 17
צפיות: 1094

Re: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה

דרומאי: אנא אל תסתיר את האמת על ידי טענות שלא מן הענין [כמו 'אתה מזלזל' וכד']. ראה את מונק [עולם התפלות] ואת אלבוגן [תולדות התפלה והעבודה] ואחרים שבודאי יכולת לבדוק בלי שאציע לך. [אני מקווה שאינך מזלזל בהם.] לא אני המצאתי את ניתוח. עוד, כל ניתוח אחר לא יסתור את העובדה שאם אתה סובר ש'כי בא' חלק מן ה...
על ידי דרומאי
היום, 09:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: החריפות והתקיפות בפורום מצוה או לא
תגובות: 17
צפיות: 150

Re: החריפות והתקיפות בפורום מצוה או לא

בן של רב כתב:עוד משהו שאשמח לברר
האם צריך להפסיד כל ממונו כדי לא לעבור על לאו דלא תונו
ויצויין שזה לאו שאין בו מלקות

גם לאו שאין בו מלקות צריך להפסיד כל ממונו ולא לעבור עליו.
על ידי דרומאי
היום, 09:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

ביתר ביאור: הרב עובדיה ז''ל לא בא לפסוק כהב''י בכל דבר, וכמו שיש היום כאלה שהולכים כמו הגר''א בכל דבר או כהרמב''ם וכדומה, אלא הוא סבר שלהספרדים הלכה כהב''י בכל מקום. ועם כל זה, אם אנו רואים שכל חכמי הדורות נטו מדבריו, ודאי אין לנו כח לחזור 500 שנה אחורה ולפסור כהב''י. ופשוט.
על ידי דרומאי
היום, 09:05
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בשלח - האם התוף של מרים נועד בכדי לעמעם את קולן של הנשים השרות?
תגובות: 9
צפיות: 67

Re: פרשת בשלח - האם התוף של מרים נועד בכדי לעמעם את קולן של הנשים השרות?

בתי הקטנה ספרה בשבת שסיבת מה שנטלה מרים תוף בידה הוא משום ש"אסור לשמוע את הנשים שרות כי זה לא צנוע" עכ"ל הטהו"ז. ומצאתי מקורו בילקוט מעם לועז שכ' "ומה שלקחה התוף בידה לומר שירה ולא עשו כן האנשים הטעם הוא מפני שקול באשה ערוה ואסור לאשה לזמר בפני אנשים כן לקחו הכלים האלו כדי ...
על ידי דרומאי
היום, 09:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

מכון קול יוסף כתב:אבל לכאו' אם מרן השו"ע פסק כר"ת, איך יכל לפסוק מצד האמת אחרת, אם לא מחמת המנהג, אתמהה.

כנראה שהמנהג הברור מכריע את ההלכה דלא כהשו''ע, ומשום שכל הגדולים בדורות שלפנינו ידעו את דברי השו''ע, ועכ''ז הכריעו דלא כר''ת, ובזה ודאי הלכה כבתראי. וזהו כחו של מנהג להוכיח מהו עיקר פסק ההלכה.
על ידי דרומאי
היום, 01:46
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בשלח - האם התוף של מרים נועד בכדי לעמעם את קולן של הנשים השרות?
תגובות: 9
צפיות: 67

Re: פרשת בשלח - האם התוף של מרים נועד בכדי לעמעם את קולן של הנשים השרות?

לגופו של ענין ד''ע הן כנראה ר''ת של 'דברי עצמו', כמו בהגהות הרמ''א על השו''ע.
על ידי דרומאי
היום, 01:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

ד. מוזר מאד מה שכתבת שבמקום מצוה אפשר להמשיך עם המנהג. לענ''ד עיקר ההכרעה לפי דעתו של הרב עובדיה היא דלא כר''ת, אלא דמ''מ ראוי לחשוש להחמיר. תלמד את מה שהוא כתב בספריו על כך בעיון ותיווכח שעיקר טענתו (ההנהגה ההלכתית) היא מחמת המנהג ולא מחמת הפוסקים! (כי הוא מודה השכם וערב שמצד הפסיקה ההלכתית דעת ר&...
על ידי דרומאי
אתמול, 19:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

לענ"ד דעת הרב היא שכל עוד שהשיטה לא נקראת שיטה 'דחויה' אלא היא שיטה נחשבת, ניתן לצרפה לספק ספיקא הגם שלפי כללי הפסיקה הלכה לא כמותם. ואפי' שיטה דחויה ניתן לצרפה לסניף (ככל שהיא דחויה יותר כך הסניף יהיה קלוש יותר). צריך לזכור שטעמי הספק ספיקא הם או מטעם רוב, שאז אם יש ספק שקול בדין דאו' אז ניתן...
על ידי דרומאי
אתמול, 19:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טלטול פנס/מנורת לד בשבת
תגובות: 8
צפיות: 56

Re: טלטול פנס/מנורת לד בשבת

עיין במ' שבת מז'. שהנר הוה בסיס לדבר האסור, והיינו השלהבת שהיא מוקצה מחמת גופו, ותוס' שם כתב שהוה כעצים ואבנים, כמודומה שבחזו"א כתב שאש היא נולד, שמתחדש כל הזמן. לפי"ז כל מכשיר חשמלי שפועל הוא מוקצה. ומקובל על רוב הפוסקים ששעון עובד או מאוורר שעובד ודאי אינו מוקצה (הכי גרוע כל שמלאכתו לאי...
על ידי דרומאי
אתמול, 18:58
פורום: סידור התפילה
נושא: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה
תגובות: 17
צפיות: 1094

Re: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה

דרומאי: אני אומר שוב שאין פה 'אסור' או 'מותר' להוסיף את הפסוק. אלא מי שקורא פעמיים 'ה'ימלך' מציין בזה את סיום השירה ואף סיום פסוקי דזמרא. [כמו שכפל 'כל הנשמה' מסיים את התהלים ובמקור נועד לסיים את פסוקי דזמרא לפני שהוסיפו את שירת הים.] אך המנהג לכפול וגם להוסיף פסוק הוא מנהג כלאיים. לא אמרתי כמובן ש...
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 16:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טלטול פנס/מנורת לד בשבת
תגובות: 8
צפיות: 56

Re: טלטול פנס/מנורת לד בשבת

חוזר בתשובה כתב:כתבו פה על פנס שיש בו נורת להט - שזה אש.
אבל מה לגבי נורת לד שזה לא אש? אין חוט ברזל שמתלהט.
כמדומני שמעתי מהרב אהרון בוטבול שנורת לד זה רק דרבנן

אנו נוקטים שכל חשמל הוא דאורייתא. אך בכל מקרה, אין לזה קשר לענין מוקצה, שכן יתכן ואין לזה שם 'שלהבת' ולכן אינו מוקצה מצד מוקצה דשלהבת.
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 02:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

אם היית בא אליו ושואל אם מותר לעשות מלאכות אחרי זמן צאה"כ של הגאונים היה עונה לך: מותר לכתחילה. מה פתאום?! הרי הרב עובדיה יוסף זיע"א כתב ודיבר כל כך הרבה שחייבים לשמור שבת עד זמן ר"ת. עיין בספריו. וכן ניתן לשמוע בהקלטות משיעוריו בלוויין, שדיבר חזק מאוד שצריך לשמור עד זמן ר"ת כדע...
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 02:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

יהודי כתב:אני יודע שכך הוא אחז, השאלה מה ההבנה בכך, הרי סו"ס אינו ספק.

הבנתי. אתה טוען ששיטה שלא חוששים לה לחומרא בדאורייתא, ע''כ משום שאין היא אפילו בגדר ספק, ואם כן איך מצרפים אותה לס''ס.
צ''ע.
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 02:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

א. אותם הטוענים שהמנהג בירושלים היה שלא כר"ת עוד לפני קבלת הוראות מרן השו"ע: הם טועים ומטעים. כי כל מי שחקר את העובדות וההיסטוריה נוכח לראות שבזמנם נהגו כר"ת ואף להקל. וכך כותב הרב עובדיה יוסף זצ"ל ביביע אומר והרב וואזנר זצ"ל; שבזמן השו"ע המנהג היה פשוט כר"ת. ב. כ...
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 01:52
פורום: כשרות
נושא: כשרות עסקים מזן חדש ומענין
תגובות: 9
צפיות: 99

Re: כשרות עסקים מזן חדש ומענין

חשבתי להציע להחזיר התורה לישנה שנחלום חלום טוב על תקוה שיום אחד יהיה הכשר על החנויות שאינם מוכרות יותר משתות ובטח לא אונאה במשקלות ובטח לא כל עוול ורמאות וקודם כל זה כבוד שמים לחשוב ולהתגעגע לעולם תורני אמיתי יותר ושמעתי מהגאון המופלא רבי נתן רוטמן שזה נקרא ציפית לישועה שלא מקבלים בשלווה או ייאוש ע...
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 01:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

יהודי כתב:אני יודע שרק לס"ס, אך כיצד ניתן לצרף צד שאינו להלכה - הרי אינו ספק.

צד שאין חוששים לו לחומרא כשהוא ספק אחד, עדיין חוששים לו כשהוא בצירוף עוד ספק, וממילא ניתן להחשיבו לס''ס. אם תמצא מקום שהרב עובדיה איננו חושש לדעת רבינו תם לחומרא אפילו במקום ספק ספיקא- תהיה לך קושיא.
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 01:42
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מי צודק אני או הוא? ואולי שנינו? ירא הציבור וישפוט!
תגובות: 18
צפיות: 211

Re: מי צודק אני או הוא? ואולי שנינו? ירא הציבור וישפוט!

ים סוף כתב:
דרומאי כתב:
ים סוף כתב:
לא שמתי לב...

למה, לזה שאני לומד? או לזה שהסבירו לי?
ד"א שמור עימדי האשכול הנפלא בענין ציפורני הגראי"ל אם אתה מעונין להיזכר בו מידי פעם אשלח לך אותו בפרטי.

אכן מעוניין.
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 01:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 109
צפיות: 465

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

יהודי כתב:אבל סמך על כך לענין הפסק טהרה, ואם אחז כך לעיקר הדין אין לו מובן לכאו'.

רק לצרף לס''ס אחז כך, אך לא חשש לחומרא לספק זה.
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 01:23
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מי צודק אני או הוא? ואולי שנינו? ירא הציבור וישפוט!
תגובות: 18
צפיות: 211

Re: מי צודק אני או הוא? ואולי שנינו? ירא הציבור וישפוט!

ים סוף כתב:(אני כותב זאת בתור אחד שגם הוא משתמש די חדש שהיה לו סגנון שלא היה מקובל על חברי הפורום הוותיקים. והם דאגו להבהיר לי זאת בשפה ברורה/נעימה. ועדיין אני משתדל ללמוד..)

לא שמתי לב...
על ידי דרומאי
18 ינואר 2019, 01:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ
תגובות: 64
צפיות: 445

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

שאר לעמו כתב:אמנם מקובל שלא נכנסים, אולי משום שקשה להימלט מראיית מקומות המכוסים, אך מאי שייטא איסור להכא. ואפילו הנהגת איסור לא שייך פה. לכל היותר הנהגת יראים שרוצים לא להכשל אף בהסח הדעת.

לא פשוט, דהא אי איכא דרכא אחרינא רשע, ואם אין שום צורך אמיתי רק 'צורך חברתי' למה להתיר.
על ידי דרומאי
17 ינואר 2019, 21:14
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מי צודק אני או הוא? ואולי שנינו? ירא הציבור וישפוט!
תגובות: 18
צפיות: 211

Re: מי צודק אני או הוא? ואולי שנינו? ירא הציבור וישפוט!

בן של רב כתב:אני שומע כאן הרגש עדין מלב טהור
אבל אשמח להבין מה בדיוק ענין הרדידות הזו
האם זה כמו שמצבה נאסרה מחמת שהגויים השתמשו
וכמו איסור בחוקותיהם לא תלכו
או משהו דקיק שעוד לא קלטתי

לטענה מצד ''שקר'' לכאורה אין קשר לזה

זה משהו שעוד לא קלטת.
על ידי דרומאי
17 ינואר 2019, 20:31
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מי צודק אני או הוא? ואולי שנינו? ירא הציבור וישפוט!
תגובות: 18
צפיות: 211

Re: מי צודק אני או הוא? ואולי שנינו? ירא הציבור וישפוט!

יש לי בעיה נפשית עמוקה שאני יותר מידי לומד בשמחה וירשתי זאת מסבי שהוא אדם גדול במיוחד שזכה להיות חברותא של מרן הכי הכי מרן שאפשר לדמיין... והוא חינך אותי לפתוח במילתא דבדיחותא לפני הלימוד ככתוב בתורתך - בגמרא. וכך ראה אצל המרן הגדול וזה עובד פלאי פלאים שאנשים פשוט אוהבים ללמוד איתו אף שהוא אח''כ יו...
על ידי דרומאי
17 ינואר 2019, 20:17
פורום: סידור התפילה
נושא: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה
תגובות: 17
צפיות: 1094

Re: פסוק 'כי בא סוס פרעה' בסיום השירה

הקורא ’ה‘ ימלך . . ’ פעמיים ומוסיף ’כי בא . . .‘ אינו אלא אוחז את החבל בשני ראשיו. למה? הרי הובא לעיל בשם המג''א להוסיף פסוק כי בא סוס פרעה, והיינו אף דהשירה עצמה סיומה בה' ימלוך לעולם ועד, עכ''ז מוסיפים פסוק כי בא. ומ''מ ה' ימלך לעולם ועד כפול משום דהוא סוף השירה. ועוד עפ''י המקובלים אומרים פסוק ה...
על ידי דרומאי
17 ינואר 2019, 00:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הפסקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש
תגובות: 7
צפיות: 56

Re: הפסקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש

צודק. יישר כח! לא זכרתי את זה. אכן יש להעיר, דהנה המ"ב בס"ק שהזכרת, כותב בזה"ל 'ואפילו לאותן המניחין תפילין בחוה"מ בלי ברכה או המניחין תפלין דר"ת אחר שחלץ תפלין דרש"י או שחלץ תפלין ע"מ להחזירן דהרמ"א בסי"ב פסק דא"צ לחזור ולברך כשמניחן אח"כ אפ&q...
על ידי דרומאי
17 ינואר 2019, 00:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שכבת זרע כצואה
תגובות: 62
צפיות: 270

Re: שכבת זרע כצואה

עוד יש לדון בדין ש''ז כצואה, האם רק על בשרו היא כצואה, או שצריך להרחיק מש''ז כמו מצואה. וכמדומה שהרב זילברשטיין פסק לעובדי מכון פוריות בבית החולים שאין חייבים להרחיק מש''ז, והיינו דעיקר חומר ש''ז הוא דוקא כשהוא על בשרו. ומיושב הראיה שהביאו מבנ''י ששימשו במדבר ולא נצטוו ביציאה חוצה כמו בצואה, ומשום ד...
על ידי דרומאי
17 ינואר 2019, 00:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הפסקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש
תגובות: 7
צפיות: 56

Re: הפסקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש

ולאלו שמברכים ב' ברכות ומברכים גם על של ראש אין איסור לדבר בין יד לראש? יש איסור. משום שברכת 'להניח תפילין' הולכת גם על התש"י וגם על התש"ר. וע"י שמדבר נמצא שיצטרך לברך שוב 'להניח תפילין' על התש"ר. טעם האיסור מקופיא לכאו' מצד שגורם לברכה שאינה צריכה. גם בלא זה יש איסור להסיח בין ...
על ידי דרומאי
16 ינואר 2019, 23:51
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 623
צפיות: 19076

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 85

אם אכל כחצי זית משבעת המינים וכחצי זית משאר פירות, כמדומה די''א שלא יברך. וכמדומה שהמ''ב פוסק לברך בורא נפשות, וכמדומה שראיתי ביביע אומר מביא שיטות לברך על העץ. ומה הדין בשתה חצי רביעית יין וחצי רביעית מים? כאן לכאורה ודאי לא שייך לברך על הגפן, ול''ד לפירות האילן שאינם שבעת המינים דשייכא בהם על העץ...

עבור לחיפוש מתקדם

התחבר  •  הרשמה