החיפוש הניב 4217 תוצאות

על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 13:04
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד תורה עם בגדי שינה
תגובות: 114
צפיות: 1948

Re: לימוד תורה עם בגדי שינה

ישר א-ל כתב:
17 יוני 2021, 13:01
במבי כתב:
17 יוני 2021, 10:42
וכתוב בקיצור שולחן ערוך סימן קנ'

עיין ט"ז סי' ג ס"ק ה
וא"כ אין מזה ראיה
לא מובן מה כוונתך, ולמה אין ראיה.
 
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 12:52
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה ברבית בקנית מאגר מאוצר החכמה כשאני משלם עוד על מכונים נוספים ???
תגובות: 24
צפיות: 227

Re: האם יש בעיה ברבית בקנית מאגר מאוצר החכמה כשאני משלם עוד על מכונים נוספים ???

הצעיר שבחבורה כתב:
17 יוני 2021, 12:08
העדכון הוא בחינם? או שמותנה בעדכון התוכנה כולה?
מותנה בעדכון הספרים, כמדומני שאף ללא התכנה.
 
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 12:37
פורום: חוקת
נושא: ה֣וּא יִתְחַטָּא־ב֞וֹ בַּיּ֧וֹם הַשְּׁלִישִׁ֛י וּבַיּ֥וֹם הַשְּׁבִיעִ֖י יִטְהָ֑ר: שלישי של מה ?
תגובות: 13
צפיות: 100

Re: ה֣וּא יִתְחַטָּא־ב֞וֹ בַּיּ֧וֹם הַשְּׁלִישִׁ֛י וּבַיּ֥וֹם הַשְּׁבִיעִ֖י יִטְהָ֑ר: שלישי של מה ?

דבש לפי כתב:
17 יוני 2021, 11:11
היום השלישי לשבעת ימי ההיטהרות, שהחל מהיום הראשון שבהם (גם אם הוא נטמא למת באותו יום אך פרש מן הטומאה מבעוד יום) הוא נזהר מטומאת מת.
אין צורך להזהר, שכן לא נאמר דין ז' נקיים בטומאת מת.
אלא סגי במה שלא נטמא. ואף שיש לו חזקת טומאה, מ"מ כל שלא אירע ספק אין חוששין.
 
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 12:35
פורום: חוקת
נושא: זהירות בניגון הטעמים בתחילת פרשת חוקת
תגובות: 23
צפיות: 249

Re: זהירות בניגון הטעמים בתחילת פרשת חוקת

לפי המנגינה הנהוגה אצל האשכנזים יש שיבוש שתביר יותר מפסיק מטפחא, אף שלפי האמת הוא להיפך. האם ניתן להגדיר שהמנגינה משובשת ? וכן בתחילת חומש במדבר "אלף וחמש מאות". לענ"ד זו השאלה העיקרית כאן. גם אצל הספרדים האורך של הניגון של התביר יותר ארוך, וגם התלישא קטנה ארוכה. וממילא, מי אמר שאורך הניגון הוא הקו...
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 12:34
פורום: חוקת
נושא: זהירות בניגון הטעמים בתחילת פרשת חוקת
תגובות: 23
צפיות: 249

Re: זהירות בניגון הטעמים בתחילת פרשת חוקת

הקורא לפי המנגינה המצויה, נמצא כאומר "הוא יתחטא בו ביום השלישי - וביום השביעי יטהר", דהיינו שיטהר ביום השביעי אף בלא הזאה שניה. ולכן צריך להקפיד מאד על הפיסוק הנכון, "הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי – יטהר . אדרבה! 'הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי – יטהר', משפט מעוקל הוא. הקריאה הנכונה ...
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 12:32
פורום: שבת קודש
נושא: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???
תגובות: 129
צפיות: 1174

Re: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???

אבל צירוף שיטתו גם לקולא, לא מצרפים שיטה שנדחה מהלכה לקולא, ובוודאי לא בבריסק. בני הרב מבריסק מקילים כשיטת הגאונים? מי זה ר' מאיר? ומה המקור לא צרפו שיטתו לקולא, אלא הקלו שבין השמשות יום הוא, ודוקא תוך י"ג וחצי מינוטין מהשקיעה. ודוקא במקום ביטול סעודה שלישית. ולו טרחת לעיין בלינק שציינתי, היית יודע...
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 12:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים
תגובות: 96
צפיות: 1117

Re: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים

הטעם שהקיל בסעודה שלישית שצירף שיטת ר"ת, לא מצרפים שיטה שנדחה מהלכה , ובוודאי לא הרב מבריסק, לפני ד מיל זמניות לא הקל אפילו בדרבנן. לא הקל לעצמו, וכמו שהחמיר שלא לקרות ק"ש קודם הנץ החמה, והחמיר לחשוש ליו"ט שני בירושלים החדשה, ועוד, שחשש לשיטות שאין הלכה כמותם. הוא כן הקל לעצמו, אע"פ שבשאר דברים החמ...
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 10:55
פורום: דעת דורות
נושא: גדולי ליטא בהערכה לגדולי החסידות
תגובות: 93
צפיות: 1287

Re: גדולי ליטא בהערכה לגדולי החסידות

בענין גדולי החסידים, האמת צריך לומר שהחסידים הקדימו את הליטאים בלומדות. בעוד אצל הליטאים הלומדות התחילה מר' חיים בריסקר, ואולי קצת קודם לכן, הרי שאצל החסידים החל מהגר"ז התפתחה דרך הלימוד בעיון ובהבנה, הגר"ז תהלה לדוד אבני נזר ועוד ועוד [רעק"א קצות נתיבות ותומים אינם שייכים דוקא לליטאים]. ניתן לומר ש...
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 10:47
פורום: בית המוסר
נושא: מה עושים עם אנשים שמתנגדים לקבל מחמאות? וכיצד לעכל את זה....
תגובות: 105
צפיות: 1072

Re: מה עושים עם אנשים שמתנגדים לקבל מחמאות? וכיצד לעכל את זה....

אינו חפץ לקבל כלל הערכה וכבוד מחבריו. וכי שכחנו את המשנה באבות הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, וכי אדם אמור לרצות לקבל דבר כזה?? ווכי רבותנו מאורי עמנו רצו לקבל הערכה וכבוד מאנשים?? וכי גם הם "טעו" ח"ו?? בפשוטו רק ריבוי כבוד או רדיפה אחר הכבוד מוציאין את האדם מן העולם, ולא כבוד בסיסי....
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 10:45
פורום: סידור התפילה
נושא: טעם השם תפילת 'מנחה' - ולמה לא תפילת צהרים?
תגובות: 40
צפיות: 270

Re: טעם השם תפילת 'מנחה' - ולמה לא תפילת צהרים?

יש להעיר שבתלמודא דידן הפסוק הזה נדרש על תפילת ערבית ובירושלמי (פ"ד ה"א) ובמדרש תהילים (קמא) הוא נדרש על תפילת מנחה מנהג הספרדים לומר פסוק זה קודם מנחה. ומעניין. כשלמדתי את הגמ' הזאת בברכות זה היה לי קושיא על המנהג הזה, עד שראיתי את המקורות האחרים. אתה הוא הפקדתי שומרים ? כי זכורני שהוא העלה אשכול ...
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 10:24
פורום: חוקת
נושא: ה֣וּא יִתְחַטָּא־ב֞וֹ בַּיּ֧וֹם הַשְּׁלִישִׁ֛י וּבַיּ֥וֹם הַשְּׁבִיעִ֖י יִטְהָ֑ר: שלישי של מה ?
תגובות: 13
צפיות: 100

Re: ה֣וּא יִתְחַטָּא־ב֞וֹ בַּיּ֧וֹם הַשְּׁלִישִׁ֛י וּבַיּ֥וֹם הַשְּׁבִיעִ֖י יִטְהָ֑ר: שלישי של מה ?

huo yuc יום טוב כתב:
17 יוני 2021, 09:47
פרשת חקת  יט פסוק יב
(יב) ה֣וּא יִתְחַטָּא־ב֞וֹ בַּיּ֧וֹם הַשְּׁלִישִׁ֛י וּבַיּ֥וֹם הַשְּׁבִיעִ֖י יִטְהָ֑ר 

מה הכוונה ביום השלישי לאחר מה, שטבל?  שנטמא?
שלישי לטמאתו.
 
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 10:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים
תגובות: 96
צפיות: 1117

Re: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים

לא הבנתי כמעט כלום. עכשיו הבנתי את הסיפור עם הרב אברמסקי. ולא הבנתי מה אתה רוצה, האם לא ברור ששיטת רבינו תם היא שיטה, וצריך להבין אותה?! קושיית הרב אברמסקי היתה איך שייך להחמיר כשיטה שנסתרת מהמציאות, ועל זה ענה מה שענה [אגב, התשובה כפי שהבאת מעלינו לשבח איננה מדוייקת, כדרכו כסל למו]. וכל זה הוא בשי...
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 10:19
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד תורה עם בגדי שינה
תגובות: 114
צפיות: 1948

Re: האם יש חיסרון בלימוד עם פיג'מה

הביאו פעם בפורום איזה משנ''ב שמותר להרהר בדברי תורה בשעת תשמיש. וזה תמוה. למה תמוה, הרי כנגד הערוה מותר בהרהור ורק בצואה אסור. וא"כ מאי גרע שעת תשמיש. א. על כל פנים דוקא בידיו נקיות. ב. היה אפשר דקילוח ש''ז כקילוח מי רגלים. א. אם אין ידיו נקיות אסור אפילו בהרהור?! ב. אין מקור דקילוח ש"ז כמ"ר, ואפיל...
על ידי דרומאי
17 יוני 2021, 10:16
פורום: שבת קודש
נושא: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???
תגובות: 129
צפיות: 1174

Re: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???

חכמי בריסק האלה שאתה מכיר, נוהגים מנהגי בריסק בכל דבר?אני חושב שהיו הרבה מקורבים לרב מבריסק שלא נהגו כבריסקערס בכל דבר. אם הרב מבריסק צירף את שיטת רבינו תם לקולא, ולחומרא חש לדבריו אפילו כשיטה המחמירה של המיל, אז ברור שהחזיק את זה לפחות כספק ולא היה מורה שמותר להקל בדאורייתא, כך מסתבר, לא? חכמי ברי...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 13:31
פורום: שבת קודש
נושא: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???
תגובות: 129
צפיות: 1174

Re: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???

סליחה ויכוח בפרשנות זה לא שקר תראה ידידי, כל ימי גדלתי בין חכמי בריסק, ואין שכתוב ההיסטוריה יותר ממה שעשית להם. ומזה אני דן בכל שאר השמות שהבאת ש"פסקו" כרבינו תם, שכולן שקר. לבד מהאדמו"ר מקלויזנבורג שאכן סבר לעיקר הדין כרבינו תם. ועיין כאן https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=8&t=20604&p=312603...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 13:28
פורום: שבת קודש
נושא: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???
תגובות: 129
צפיות: 1174

Re: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???

שוב ראיתי שכוונתך לספר מחנה ישראל פרק ל"ג עי"ש. ואני מוחק מה שכתבתי למעלה.
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 13:08
פורום: בית המדרש
נושא: ראוי שכל מי שבנו או בתו הגיעו למצוות שיבקש מהם מחילה
תגובות: 7
צפיות: 94

Re: ראוי שכל מי שבנו או בתו הגיעו למצוות שיבקש מהם מחילה

על כל הטעויות ועונשים וצער שגרם להם שלא כדין ושלא לשם ותועלת "חינוך" כי קטן אינו בר מחילה (אמנם יש חולקים שכל מה שכתוב כן אינו עניין לבקשת מחילה על פגיעה) כך נלענ"ד לענ"ד נראה שאינו ראוי כלל, שהרי עדיין הילד או ילדה צריכים חינוך, ובקשת המחילה על הטעויות שאולי עשה מפריעה לחינוך. יתכן שבסוף ימיו קודם...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 13:05
פורום: שבת קודש
נושא: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???
תגובות: 129
צפיות: 1174

Re: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???

לדעת הרב עובדיה זה לא ספק דאורייתא, כיון שהמנהג מכריע את עיקר הדין, מ''מ במקום שאפשר חייבים לחוש לדעת רוב הראשונים, כך היה דעתו, דוגמא לדבר מצינו גם במשנה ברורה שפסק במשנה ברורה שחייבים להחמיר כהגאונים, מ''מ בספר נדחי ישראל כתב שחייל בצבא מותר לו לעשות מלאכות אחרי השקיעה ולסמוך על שיטת ר"ת. אשמח לצ...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 13:00
פורום: שבת קודש
נושא: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???
תגובות: 129
צפיות: 1174

Re: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???

מה הכוונה 'המנהג קובע'? אם יש ספק אמיתי בדאורייתא, אסור למול בשבת חד וחלק. ברור שפשטות הנהגת הציבור היא שנהגו כהגאונים לחלוטין. ואף לקולא. לאחר שנהגו כן אף לקולא, יש לדון אם יש ענין להחמיר במוצ"ש ולא לעשות מלאכה לאחר זמן צאת השבת לדעת הגאונים שנהגו כמותם או שיש בזה קצת חוכא ואיטלולא. לדעת הרב עובדי...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 12:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים
תגובות: 96
צפיות: 1117

Re: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים

מתוך ספר אוצר הזמנים ידועכיהרבניםהגאוניםמבריסקזצ”להחמירותמידכשיטתרבינותם,בין בארץישראלוביןבחו”ל,וגםחששולשיטות המחמירותבשיעורמיל,ועלכןנהגוכספקיוםעד 96 דקותאחרשקיעתהחמה,והחפץחייםכתבבמכתבשהגר”חמבריסק החמירלהמתיןד’ מיללפישעותזמניות. ולארקלחומראסברוכשיטתרבינותם,אלאצירפושיטהזוגםלענין"קולא ",לגביסעודהשליש...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 12:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים
תגובות: 96
צפיות: 1117

Re: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים

הוא לא הורה בכלל. ורוב תלמידיו לא מחמירים כרבינו תם. ובספר על הרב מבריסק מובא סיפור, שפעם ישב במרפסת במוצאי שבת, והנה נשמע קול הרדיו מהשכן ממול. וחשבו המקורבים שהוא בודאי ירצה להכנס הביתה, אך הרב מבריסק אמר להם: וכי הוא חייב להחמיר כרבינו תם?! מתוך ספר אוצר הזמנים ידועכיהרבניםהגאוניםמבריסקזצ”להחמיר...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 12:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים
תגובות: 96
צפיות: 1117

Re: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים

כלומר לאחרים הוא הורה לסמוך על שיטת הגאונים? אתה מכיר בריסקר אחד שנוהג ככה? הוא לא הורה בכלל. ורוב תלמידיו לא מחמירים כרבינו תם. ובספר על הרב מבריסק מובא סיפור, שפעם ישב במרפסת במוצאי שבת, והנה נשמע קול הרדיו מהשכן ממול. וחשבו המקורבים שהוא בודאי ירצה להכנס הביתה, אך הרב מבריסק אמר להם: וכי הוא חיי...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 12:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים
תגובות: 96
צפיות: 1117

Re: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים

הרה"ק מבעלז הקל בחמשים דקות רק בשעת הדחק. רוב רבותינו הורו להחמיר 72 דקות, חלקם מעיקר הדין, חלקם מספק וחלקם שראוי להחמיר הלא המה  הרב מבריסק רבי יוסף חיים זוננפלד הכף החיים רבי איסר זלמן מלצר רבי משה פיינשטיין הגרש"א אלפנדרי האדמו"ר מסאטמר   האדמו"ר מצאנז השבט הלוי הגר"ע יוסף  הגרי"א הענקין רבי אהר...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 12:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אופניים לבת עד איזה גיל
תגובות: 20
צפיות: 200

Re: אופניים לבת עד איזה גיל

שמעתי מר' עזריאל אויערבך שיש לאפשר לבנות אופניים עד גיל בת מצוה.
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 10:46
פורום: משפטים
נושא: סקילה בשור?
תגובות: 14
צפיות: 1675

Re: סקילה בשור?

בלדד השוחי כתב:
29 יוני 2020, 23:29
אגב, כמדומה בירושלמי פסחים מספקי' בפטר חמור שהמית אי בעריפה או בסקילה.
מצד שיש לו ב' דינים, דין עריפה בתורת פטר חמור, ודין סקילה מצד שור הנסקל.
 
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 10:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים
תגובות: 96
צפיות: 1117

Re: מהו שיטת החתם סופר בביאור שיטת ר"ת מתי הוא צאת הכוכבים

@תלמיד נאמן @בגדי חמודות @כהן @דבש לפי @פנחס רוזנצוויג @גבעת לוד  כל מה שכותבים בנושא זה מאוד מעניין. אבל מה שבאמת חשוב, לדעת מה אמרו הגדולים כגון הרה"ק מבעלז והחזו"א ורבי עזרא עטייה ושאר רבותינו. ומה ששומעים שהם אמרו שא"א לנהוג כר"ת (ד' מילין) שזהו ננד החוש, ובצירוף שני ענינים חדא שבחו"ל כבר נהגו ...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 10:22
פורום: שבת קודש
נושא: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???
תגובות: 129
צפיות: 1174

Re: יש סברא לא להחמיר כשיטת ר"ת באיסור סקילה???

[ אני לא אמרתי שאין כזה שיטה, אני רק אמרתי שהיה גם מנהג אחר, ומהפוסקים הקדמונים רובם נראה שלא סברו כהמנחת כהן, אני מסכים שהיה כמה שכן סברו כמותו ועל פיהם התפשט המנהג בחלק או ברוב המקומות,(בצירוף רבנים עמירצים ובצירוף שיטת הגאונים) ועל הטענה שר״ת הוא נגד החוש אני אמור שהגאונים פחות מסתדר עם החוש ושי...
על ידי דרומאי
16 יוני 2021, 10:10
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד תורה עם בגדי שינה
תגובות: 114
צפיות: 1948

Re: האם יש חיסרון בלימוד עם פיג'מה

ודאי שאין בזה שום חסרון. ידועות התמונות של ר' משה פיינשטיין לומד בפיג'מה. ואדרבה, יש ענין גדול ללמוד במיטה עד שנרדמים 'בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך' (אא''כ אשתו עמו כמובן) הביאו פעם בפורום איזה משנ''ב שמותר להרהר בדברי תורה בשעת תשמיש. וזה תמוה. למה תמוה, הרי כנגד הערוה מותר בהרהור ורק בצואה...

עבור לחיפוש מתקדם