הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 81 תוצאות

על ידי מנצפך
17 מאי 2020, 11:13
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 626
צפיות: 28899

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

חילך לאורייתא כתב:
13 מאי 2020, 12:43
מנצפך כתב:
13 מאי 2020, 10:53
אני זקוק לפנינים משולחן הגר"א לפרשת קרח, מישהו יכול להעלות?
תודה

לא הוזכר איזה שנה
כל העלונים על פרשת קורח
ממש תודה על הטרחה, אבל כמו שכתב @יהודה בן יעקב אני זקוק לספר הזה על פרשת קרח
תודה
על ידי מנצפך
13 מאי 2020, 10:53
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 626
צפיות: 28899

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אני זקוק לפנינים משולחן הגר"א לפרשת קרח, מישהו יכול להעלות?
תודה
על ידי מנצפך
03 פברואר 2020, 10:02
פורום: שבת
נושא: יש קנאה אצל מלאכי השרת?
תגובות: 6
צפיות: 485

Re: יש קנאה אצל מלאכי השרת?

‏‏לכידה.GIF
על ידי מנצפך
27 ינואר 2020, 20:39
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1560
צפיות: 56192

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

יושב אוהלים כתב:
24 ינואר 2020, 07:30
חידה:
איזה 2 שמות בתנ"ך יש 8 אנשים שיש להם אותו שם?
> 1 מ-2 השמות הנ"ל מופיע גם בתורה - והשני מופיע רק בנביאים\כתובים <


1. חנוך
על ידי מנצפך
26 ינואר 2020, 10:20
פורום: וארא
נושא: שלוש פעמים "לו" בפסוק אחד
תגובות: 5
צפיות: 96

Re: שלוש פעמים "לו" בפסוק אחד

ראיתי פעם הסבר שאהרן לא רצה להשיאו קודם אחיו הגדולים - נדב ואביהוא, אז הוא לקח לעצמו אשה, וזה הדגש של "לו" שני פעמים.
על ידי מנצפך
20 ינואר 2020, 20:29
פורום: סידור התפילה
נושא: עצות לכוונה בתפילה
תגובות: 27
צפיות: 796

Re: עצות לכוונה בתפילה

ועוד זכור לי שבשנים עברו ראיתי בשל"ה הק' עוד עצה לכך שלא יאמר יותר משניים או שלושה תיבות בנשימה אחת אלא יעצור כל שניים שלושה תיבות וממילא יכוין יותר בתפילתו ובפרט שיצטרך לדעת לפי העניין היכן לעצור. ואיני מוצא כעת מקומו בשל"ה. זה ביסוד ושורש העבודה, ושם הוא מביא גם את העצה של השל"ה לכוין בשמות הקד'....
על ידי מנצפך
20 ינואר 2020, 12:14
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1560
צפיות: 56192

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שומר שבת כתב:
19 ינואר 2020, 23:08
הרג שור את עבדו של פלוני משלם בעל השור לאדונו שלושים של עבד.
כיצד יתכן ששורו הזיק את עבדו שלו, ומשלם שלושים של עבד?

מכרו לקנס
על ידי מנצפך
20 ינואר 2020, 05:27
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כל על פחות מג׳
תגובות: 15
צפיות: 202

Re: לשון כל על פחות מג׳

מאמין כתב:
20 ינואר 2020, 00:02
אגב אציין שמשמע מכאן שבגלל שהענו איבדו את השפעתם בחצר המלוכה, כידוע שכל משפט 'צדק' הינו רק למי ששייך למקום 'הנכון' במפה,
תוספות עבודה זרה ה.
וי"מ דמשמע ליה שירדו מנכסיהם דמחמת כן אין להן כח עוד להזיק, אבל כל הנך (סומין, מצורעים, אין להם בנים) היו יכולין להזיקו ע"י ממונם!
על ידי מנצפך
19 ינואר 2020, 21:05
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כל על פחות מג׳
תגובות: 15
צפיות: 202

Re: לשון כל על פחות מג׳

משלי כב ב
עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה

משנה ברכות ט ה
בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע
על ידי מנצפך
07 ינואר 2020, 09:12
פורום: ברכות
נושא: ברכות ב:
תגובות: 2
צפיות: 30

Re: ברכות ב:

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכז עמוד א תנו רבנן: תבואה צבורה, בזמן שהתחיל בה מערב שבת - מותר להסתפק ממנה בשבת, ואם לאו - אסור להסתפק ממנה בשבת, דברי רבי שמעון. רבי אחא מתיר. כלפי לייא? אלא אימא: דברי רבי אחא, ורבי שמעון מתיר. תלמוד בבלי מסכת נזיר דף כט עמוד ב דתניא: מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר, והב...
על ידי מנצפך
07 ינואר 2020, 08:55
פורום: ענינו של יום
נושא: צום עשרה בטבת היה דוחה שבת
תגובות: 12
צפיות: 188

Re: צום עשרה בטבת היה דוחה שבת

https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21620&st=&pgnum=21 https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21620&st=&pgnum=22 וכתי' באבודרהם, דאם אפשר הי' שחל להיות יו"ד טבת בשבת הי' צריכי' להתענות בשבת יען שכתוב בו כתב לך את עצם היום הזה עיצומו של יום, כמו ביהכ"פ כתיב בעצם היום הזה ויש להבין...
על ידי מנצפך
06 ינואר 2020, 11:14
פורום: סידור התפילה
נושא: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?
תגובות: 119
צפיות: 6024

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

אגב הגדה של פסח, זכורני שהוא מעלה ג"כ השערה שהמנהג לומר במוצ"ש 'מן הפסחים ומן הזבחים' ולא 'מן הזבחים ומן הפסחים' ג"כ מקורו בטעות דומה, שהיה כתוב 'במ"ש - מן הפסחים ומן הזבחים' ופתרונו הוא 'במשנה שבמשניות - מן הפסחים ומן הזבחים', ואכן במשנה שבגמרא איתא 'ומן הזבחים מן הפסחים' ובמשניות 'מן הפסחים ומן הז...
על ידי מנצפך
02 ינואר 2020, 11:54
פורום: מקץ
נושא: "את שני בני תמית" האם היו לראובן רק ב' בנים?
תגובות: 9
צפיות: 144

Re: "את שני בני תמית" האם היו לראובן רק ב' בנים?

תורת משה - חת"ס: את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך, ברש"י איתא לא קבל יעקב דבריו אמר בכור שוטה הוא זה הוא אמר בני תמית וכי בניו הם ולא בני י"ל דראובן כוון במה שאמר שני בני תמית היינו שיטול מהם חלק בכורה דמצינו שדרשו חכז"ל על יהושע וכלב חיו מן האנשים היינו שנטלו חלקם בארץ, ופירשו חיו על הירושה ה"נ תמ...
על ידי מנצפך
31 דצמבר 2019, 12:58
פורום: סידור התפילה
נושא: אדיר וחזק משמיעים קול
תגובות: 38
צפיות: 595

Re: אדיר וחזק משמיעים קול

נידון כבר בעבר: https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=9&t=1440 https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?t=320&start=15#p7981 ועיינו כאן עוד בעניין "חידושי" מר/הרב אפשטיין https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=9&t=1795 לא באתי כלל וכלל לדון בעניין מגדיל ומגדול. הבאתיו רק בדרך אגב בנושא של נוסח ה...
על ידי מנצפך
31 דצמבר 2019, 10:30
פורום: סידור התפילה
נושא: אדיר וחזק משמיעים קול
תגובות: 38
צפיות: 595

Re: אדיר וחזק משמיעים קול

נידון כבר בעבר:
viewtopic.php?f=9&t=1440
viewtopic.php?t=320&start=15#p7981
ועיינו כאן עוד בעניין "חידושי" מר/הרב אפשטיין
viewtopic.php?f=9&t=1795
על ידי מנצפך
31 דצמבר 2019, 10:20
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1560
צפיות: 56192

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מנצפך כתב:
29 דצמבר 2019, 11:53
איזה פסוק נאמר כל שבת פעמיים, ובשבת האחרונה [שבת חנוכה ה'תש"פ] נאמר ארבעה פעמים?

דברים ד' מ"ד
על ידי מנצפך
30 דצמבר 2019, 10:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הנוסח בנחם בזמן הזה
תגובות: 7
צפיות: 276

Re: הנוסח בנחם בזמן הזה

מה עם הנוסח ב"יקום פורקן" בזה"ז:
לְמָרָנָן וְרַבָּנָן חֲבוּרָתָא קַדִּישָׁתָא דִּי בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל וְדִּי בְּבָבֶל לְרֵישֵׁי כַּלָּה וּלְרֵישֵׁי גַּלְוָתָא?
על ידי מנצפך
29 דצמבר 2019, 20:22
פורום: שבת
נושא: האם יש בל תשחית בשימוש בנורה רגילה ולא לדים -שבת סז:
תגובות: 8
צפיות: 163

Re: האם יש בל תשחית בשימוש בנורה רגילה ולא לדים -שבת סז:

פראנק כתב:
29 דצמבר 2019, 19:21
יכול להיות שהאיסור הוא רק שמשתמשים בהחומר בצורת בזבזני

נו, וזה לא שימוש בחומר החשמל בצורת בזבזני?
על ידי מנצפך
29 דצמבר 2019, 12:27
פורום: בית המדרש
נושא: מקור דחוף
תגובות: 3
צפיות: 116

Re: מקור דחוף

שבת סו:
לפופי ינוקא בשבתא - שפיר דמי
רש"י
לפופי - לכורכו בבגדים וקושרו בחגורה רחבה, ומתיישבין פרקי אבריו שהן רכין ונשמטין בחבלי הלידה
על ידי מנצפך
29 דצמבר 2019, 12:22
פורום: דעת דורות
נושא: מסורות הגננות
תגובות: 58
צפיות: 943

Re: מסורות הגננות

יש מקור בחז"ל לכך שכשיוסף ירד למצרים הוא השתטח על קברה של רחל, מלבד ספר הישר?
על ידי מנצפך
29 דצמבר 2019, 12:20
פורום: דעת דורות
נושא: מסורות הגננות
תגובות: 58
צפיות: 943

Re: מסורות הגננות

יש מקור לכך שיהודה המכבי צעק "מי לה' אלי"?
ככה המלמד סיפר בחיידר
על ידי מנצפך
29 דצמבר 2019, 11:53
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1560
צפיות: 56192

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

איזה פסוק נאמר כל שבת פעמיים, ובשבת האחרונה [שבת חנוכה ה'תש"פ] נאמר ארבעה פעמים?
על ידי מנצפך
18 דצמבר 2019, 21:39
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1560
צפיות: 56192

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

הכהן כתב:
12 ספטמבר 2019, 21:16
אוריאל כתב:
12 ספטמבר 2019, 20:58
חשבתי אולי בעוד נוסח. כגון שחל יו"כ ביום ראשון. ביום חמישי מותר לאכול, ביום שישי ראוי להמנע מפלג המנחה לאכול סעודה, בשבת זו מצוה לאכול, וביום ראשון- יו"כ - אסור.
רק שבלוח שלנו זה לא קורה
תהא בתשעה באב/שבעה עשר בתמוז שחל ביום א'
על ידי מנצפך
24 נובמבר 2019, 13:34
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 626
צפיות: 28899

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

יהודה בן יעקב כתב:
24 נובמבר 2019, 13:20
מנצפך כתב:
24 נובמבר 2019, 10:09
שלום
אני זקוק לספר 'נתיבות שלום, גלבר', ריבית, סימן קעו,
אשמח ואודה מאוד למעלה

נתיבות שלום - רבית-קעו.pdf
יישר כח עצום
 
על ידי מנצפך
24 נובמבר 2019, 10:21
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3199

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

היום נודע לי ממקור נאמן, על אחד מגדולי פוסקי הדור שליט"א, שלובש בביתו בגד עליון לבן בשב"ק. היום נודע לי מפורום אינטנטי מסוים שקיים אדם מסוים שטוען שלפני יומיים נודע לו ממקור שנחשב בעיניו לנאמן שאחד מהנחשבים בעיניו גדולי פוסקי הדור שליט"א לובש בביתו בגד עליון לבן בשב"ק. הפרטים היחידים שחסרים לי [בכד...
על ידי מנצפך
24 נובמבר 2019, 10:09
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 626
צפיות: 28899

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שלום
אני זקוק לספר 'נתיבות שלום, גלבר', ריבית, סימן קעו,
אשמח ואודה מאוד למעלה
על ידי מנצפך
21 נובמבר 2019, 13:09
פורום: אקטואליה
נושא: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!
תגובות: 266
צפיות: 3199

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

במה שונה תעמולת @כינור מתעמולת תעמולני התכלת?
על ידי מנצפך
21 נובמבר 2019, 12:50
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: זבובונים במטבח
תגובות: 22
צפיות: 2777

Re: זבובונים במטבח

להשאיר ליד מקום התכנסות העיקרי שלהם חצי כוס עם חומץ

עבור לחיפוש מתקדם