החיפוש הניב 1447 תוצאות

על ידי נדיב לב
18 פברואר 2020, 22:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לשה"ר על עצמו
תגובות: 22
צפיות: 193

Re: לשה"ר על עצמו

http://www.dirshu.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%93%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95/ בסעיף ו' (כלל ז' מהלכות לשון הרע) עוסק החפץ חיים במקרה שאדם מספר גנות על עצמו ועל חברו יחד, וכותב שמותר ל...
על ידי נדיב לב
18 פברואר 2020, 22:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לשה"ר על עצמו
תגובות: 22
צפיות: 193

Re: לשה"ר על עצמו

http://www.dirshu.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%A2-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95/ בסעיף ה' (כלל ז') כותב ה'חפץ חיים', כי אדם שהתחזק מכבר בלאו הכי לאדם רשע, כי התפרסם עליו כמה פעמים ...
על ידי נדיב לב
18 פברואר 2020, 22:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לשה"ר על עצמו
תגובות: 22
צפיות: 193

Re: לשה"ר על עצמו

האם מותר לבן אדם לספר לשה"ר על עצמו? זכורני שרבי יצחק הוטנר כותב בהאי גוונא להתיר נגד דעתו של החפץ חיים. כמדומני שהוכחתו ממעשה מרים שנצטרעה, יבואו אחרים ויחשפו את מקור הדברים בפחד יצחק שכעת נעלם ממני. עד כה חיפושי בפחד יצחק העלו שרטון. אבל מצאתי שדנים בשאלה בכמה מקומות ולתועלת המתדיינים הנכבדים בפו...
על ידי נדיב לב
18 פברואר 2020, 22:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הוראות מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א
תגובות: 85
צפיות: 1329

Re: הוראות מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א

במקום הויכוחים הללו אפשר פשוט לאסוף כאן ערימה של תשובות הגר"ח, שכל בר בי רב מבין שאינן הלכה למעשה, והספק ייפתר מאליו. ( חלילה שלא יעלה על הדעת של מישהו שיש כאן זלזול כלשהו בכבודו של שה''ת) נתחיל בפסק מענייני דיומא. סביבון הוא מוקצה, שרובו למשחק עם כסף. גם לדבריך, זה רק מראה כמה מרן שליט"א שקוע בתלמ...
על ידי נדיב לב
18 פברואר 2020, 21:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הוראות מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א
תגובות: 85
צפיות: 1329

Re: הוראות מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א

במקום הויכוחים הללו אפשר פשוט לאסוף כאן ערימה של תשובות הגר"ח, שכל בר בי רב מבין שאינן הלכה למעשה, והספק ייפתר מאליו. ( חלילה שלא יעלה על הדעת של מישהו שיש כאן זלזול כלשהו בכבודו של שה''ת) נתחיל בפסק מענייני דיומא. סביבון הוא מוקצה, שרובו למשחק עם כסף. הבה נסיים! ידידי אין לך מושג עד כמה 'הספק נפתר...
על ידי נדיב לב
17 פברואר 2020, 23:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לשה"ר על עצמו
תגובות: 22
צפיות: 193

Re: לשה"ר על עצמו

מישהוא כתב:
17 פברואר 2020, 20:11
האם מותר לבן אדם לספר לשה"ר על עצמו?

זכורני שרבי יצחק הוטנר כותב בהאי גוונא להתיר נגד דעתו של החפץ חיים. כמדומני שהוכחתו ממעשה מרים שנצטרעה, יבואו אחרים ויחשפו את מקור הדברים בפחד יצחק שכעת נעלם ממני.
על ידי נדיב לב
17 פברואר 2020, 14:35
פורום: בית המדרש
נושא: מה לענות לבעל תשובה
תגובות: 41
צפיות: 617

Re: מה לענות לבעל תשובה

יהרג ואל יעבור האם לדעתך אדם שעומד בניסיון (היינו, לא מישהו כופה עליו אלא יצרו תוקפו) באחת מג' עבירות עליו להרוג את עצמו על מנת שלא לעבור? אני לא אומר שלא, אני שואל. אולי הדברים מפורשים.   כן יש בזה דברים מפורשים. ומפני רגישות הדברים ואחריות כללית, אציין רק את שו"ת שאילת יעבץ [במכווין לא ציינתי סימ...
על ידי נדיב לב
17 פברואר 2020, 14:08
פורום: מגילה
נושא: אונס נחשב בעל כרחו??
תגובות: 40
צפיות: 261

Re: אונס נחשב בעל כרחו??

בגמ' ב"מ י: מקשינן למ"ד חצר מטעם שליחות הא גנב קונה הגניבה ע"י חצירו והא אין שליח לדבר עבירה ומשני היכי אמרינן אשלד"ע היכי דאי בעי עביד אי בעי לא עביד אבל חצר דבעל כרחה מותיב בה יש שליח לדבר עבירה. מה הדין אם המשלח גברא אלימא ומאיים על השליח שאם לא יגנוב בשבילו הוא ישבור לו את כל העצמות (לדוג' בעלמ...
על ידי נדיב לב
17 פברואר 2020, 14:02
פורום: בית המדרש
נושא: מופתים!!!
תגובות: 25
צפיות: 387

Re: מופתים!!!

איך אפשר לדעת אם זה באמת מופת אמיתי מהקדושה. מקובל בשם הגר"ח וואלז'ין שמופת זה לא ראיה לבעל המופת שהוא אדם גדול אלא אם אדם שידוע שהוא גדול עשה מופת סימן שזה מגיע מהקדושה (במילים אחרות, האדם הוא סימן על המופת ואין המופת סימן על האדם). בכך הוא מיישב את זה שמצד אחד הגאון יצא נגד בעלי מופתים ומצד שני ע...
על ידי נדיב לב
13 פברואר 2020, 15:09
פורום: בית המדרש
נושא: מה לענות לבעל תשובה
תגובות: 41
צפיות: 617

Re: מה לענות לבעל תשובה

 שמדובר אחת מג' עבירות... יהרג ואל יעבור האם לדעתך אדם שעומד בניסיון (היינו, לא מישהו כופה עליו אלא יצרו תוקפו) באחת מג' עבירות עליו להרוג את עצמו על מנת שלא לעבור? אני לא אומר שלא, אני שואל. אולי הדברים מפורשים.   כן יש בזה דברים מפורשים. ומפני רגישות הדברים ואחריות כללית, אציין רק את שו"ת שאילת י...
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 15:20
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 298

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

נתאר לעצמנו בניין מגורים שחלק (מועט) מהדיירים רוצה לפאר את החצר ולזרוע בה פרחים יפים וכד' והשאר אינם רוצים, הלכו המיעוט והשקיע מכספם ורוצים לחייב את הרוב בתשלום חלקי, האם ישנו צד שיצטרכו לשלם? אם החצר משותפת לכולם ולא מיחו במה זה שונה מיורד לשדה חבירו וזה נהנה וזה חסר שמשלם כדי הנאתו, אבל כאן שלא ר...
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 14:57
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 298

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

מחנה אפרים הלכות נזקי ממון סימן ג   המחנה אפרים פירש לשיטתו (שם סימן ב) דסיבת החיוב בכה"ג משום דין נהנה ... אמנם במוהרי"ט כתב להדיא [הובא בקצוה"ח סימן רמ"ב ס"ק ב] דאף לשיטת תוספות דווקא במתנות כהונה יכול לטעון הייתי מתענה וכו' אבל באומר לחבירו אכול עמי חייב לשלם מדין מזיק ולא מדין נהנה ובכך יישב סת...
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 14:43
פורום: סידור התפילה
נושא: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?
תגובות: 100
צפיות: 5441

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

הנגיד המכנובקאי ר' פיניע ענגלאנדער מלונדון (בן של אליש), היה אצל רבי חיים קנייבסקי לפני כמה שנים, ובתוך הדברים הגיעו לעניין הזה שבבעלזא לא למדו רש"ש, שאל הגר"ח מדוע? ענה לו ר"פ משום הנ"ל, ביקש ר"ח להוציא את הבבא מציעא שלו מהארון, והראה לנוכחים שאצלו בגמ' הוא מחק את המילים הללו והוסיף שדברים אלו אינ...
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 01:06
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 298

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

הכל תלוי גם מה גובה ההכנסה החודשית ומה גובה ההוצאה.. נזרום איתך [על אף שהאשכול לא עוסק בעניני שלום בית] אם ברצון האישה לצאת כל שבוע הוא מחוייב בכך כשגובה ההכנסה מעל הממוצע, ובמקרה הרע פעם בכמה זמן. וכמובן אין קשר אם האישה מוציאה יותר או פחות כמתחייב לזון ולפרנסה הרי זה בכלל. לא? מאיפה לקחת שאין קשר...
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 00:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איזה בקבוקים מותר לפתוח בשבת
תגובות: 18
צפיות: 196

Re: איזה בקבוקים מותר לפתוח בשבת

סליחה, קראתי מלמעלה את המאמר הנחמד אבל לפום דעתי המון טעויות והשמטות נמצאים בו [וזה פחות נחמד] ואכתוב על פי הזכור לי בזמנו כשעסקתי בסוגיא. ואבקש ממך לתקנני במה שטעיתי, ובמה שלא תקן אצלך. א. כל דברי החזון איש אמורים לגבי קופסאות שימורים שאטומים לגמרי, לא בבקבוקים. וב"ה אעלה בשבילך את לשונו. ב. רוב ה...
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 00:46
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 298

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

יאיר כתב:
12 פברואר 2020, 00:40
הכל תלוי גם מה גובה ההכנסה החודשית ומה גובה ההוצאה..

נזרום איתך [על אף שהאשכול לא עוסק בעניני שלום בית]
אם ברצון האישה לצאת כל שבוע הוא מחוייב בכך כשגובה ההכנסה מעל הממוצע, ובמקרה הרע פעם בכמה זמן. וכמובן אין קשר אם האישה מוציאה יותר או פחות כמתחייב לזון ולפרנסה הרי זה בכלל. לא?
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 00:36
פורום: סידור התפילה
נושא: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?
תגובות: 100
צפיות: 5441

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

קדמא ואזלא כתב:
12 פברואר 2020, 00:33
לכל קושיא של הרש"ש יש תירוץ? יש לו ולשאר המפרשים הרבה קושיות שנשארות בצ"ע.

אכן לכל קושיא יש תירוץ או שאין, אבל לא כל קושיא מציגים אותה כקושיא או בכלל כותבים. וזו טענתם
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 00:31
פורום: סידור התפילה
נושא: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?
תגובות: 100
צפיות: 5441

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

לא הרהרתי אפילו לא לרגע.
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 00:29
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 298

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

רגע...היועץ היה בתשלום או בחינם? ואי בתשלום, בכמה? דאי בשכר גבוה לכאורה משמע שאינו קמצן כ"כ. ויש לחלק וצ"ע. מתוקף פסק דין של הרבנות.. ובנסיון אחרון קודם הגירושין הוכרח הבעל הקמצן להיפגש עם יועץ.... אבל נניח שהמקרה לפרטיו הוא בנשמת אפיה של השאלה. ונניח ששילם שכר גבוה, אבל גם תניח שכפי שהעידה אשתו וה...
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 00:21
פורום: סידור התפילה
נושא: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?
תגובות: 100
צפיות: 5441

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

שמעתי שבבעלז לא לומדים רש"ש משום שהוא מקשה מהגמ' בבא מציעא קז. "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך - שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם; מה ביאתך לעולם בלא חטא - אף יציאתך מן העולם בלא חטא". שזה קושיא לבעלי דעת הגלגול. אלא שלא שמו לב שאף אם לא לומדים רש"ש הקושיא נשארת. ויש כמה דרכים ליישבה ואכמ"ל. הנגיד ...
על ידי נדיב לב
12 פברואר 2020, 00:06
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 298

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

מה שחסך.   המחנה אפרים פירש לשיטתו (שם סימן ב) דסיבת החיוב בכה"ג משום דין נהנה וכדברי הרדב"ז (ח"ג תרטו אלף מא) ועל פי מש"כ תוס' חולין קלא. ד"ה שאני לגבי מתנות כהונה. וז"ל הרדב"ז: כללא דמילתא דכל המהנה את חבירו סתם במאכל ומשקה וכסות ודירה סתם ולא פירש שהוא דרך מתנה וגם לא פי' שהוא דרך הלואה יכול לתב...
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 23:52
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 298

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

אני מדבר באופן שחבר אמר לחברו כמו בציור הנל בא אני יקנה לך גלידה אומר ועושה אח'כ אמר לו שלם לי 30 שקל א. אם הוא בגלל הגלידה לא אכל ארוחת ערב ישלם לו שווי הארוחה ב. מה קורה עם זה כבר אחרי הארוחה והוא בכלל לא היה רעב ולא היה אוכל רק שנתן לו אז כבר אכל כלומר אם נהנה הוא החיסכון או על ההנאה עצמה המעט ש...
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 23:47
פורום: בית המדרש
נושא: מילים בתורה בארמית
תגובות: 51
צפיות: 333

Re: מילים בתורה בארמית

אגב צריך להזכיר כאן את הגמ' בסנהדרין דף כא עמוד ב: אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא: בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי. ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש, והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי. מאן הדיוטות? - אמר רב חסדא: כותאי. הזכירו...
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 23:41
פורום: בית המדרש
נושא: מילים בתורה בארמית
תגובות: 51
צפיות: 333

Re: מילים בתורה בארמית

מילים בתורה שככה"נ רש"י ייחסם לשפת ארמית [טעון בדיקה]

בגדי השרד
בכפר
אכפרה
ויאבק
חרטמי
צנמות
אברך - רך בלשון ארמית מלך
נכמרו
בן פרת
משיתהו
חסד הוא
טמא
יין
מזי
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 23:15
פורום: בית המדרש
נושא: מילים בתורה בארמית
תגובות: 51
צפיות: 333

Re: מילים בתורה בארמית

א. ילקוט שמעוני שמות - אנכי לשון מצרי. אמר רבי נחמיה מהו אנכי לשון מצרי הוא ב. כנ"ל בראשית - 'תור' לשון ארמית. ג. כנ"ל. ויהי בצאת נפשה כי מתה וגו' בן אוני. בן צערי בלשון ארמי. ואביו קרא לו בנימין בלשון קודש ד. כנ"ל שמות - אמר רבי לוי לגוזר ים סוף לגזרים שכן בלשון ארמי קורין למהולין גזורין בזכות המי...
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 22:54
פורום: דיני ממונות
נושא: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית
תגובות: 25
צפיות: 298

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

לא כ'ככ בקיא בדין אבל כמו שהזכיר נדיב לב באופן שהוא לא רצה והחבר הזמינו צריך לשלם רק מה שחסך לו ואם מדובר בקמצן שאוכל פרוסת לחם בפיתה או מלפפון חמוץ לכאורה זה רק כמה שקלים וסתם ככה הרי היום רובנו אוכלים הרבה דברים סתם לכיף (לצערנו) כלומר מאוד יכול להיות שהוא גם לא היה אוכל כלל אם היועץ לא היה מזמין...
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 22:52
פורום: בית המדרש
נושא: מילים בתורה בארמית
תגובות: 51
צפיות: 333

Re: מילים בתורה בארמית

איש קטן כתב:
11 פברואר 2020, 22:48
נדיב לב כתב:
11 פברואר 2020, 22:37
ואם תוציא יקר מזולל.. וכהנה רבות בתנ"ך
שאלנו מהתורה חמשה חומשים לא מהתנך התורה ניתנה ככתבה וכלשונה למשה 
הנ'ך נאמר לנביאים בנבואה והם כתבוהו

תגובתי לא באה לעסוק בשאלתך המתגלגלת כי אם לקדמא ואזלא.
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 22:49
פורום: בית המדרש
נושא: מילים בתורה בארמית
תגובות: 51
צפיות: 333

Re: מילים בתורה בארמית

נו מה נעשה, אין שני צדדים בצד אחד. ונאלץ להסתפק לפירוש השני ביד רמה, בפשט חלופי - מהפשט היפה של המהרש"א. לדאבון לב.
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 22:37
פורום: בית המדרש
נושא: מילים בתורה בארמית
תגובות: 51
צפיות: 333

Re: מילים בתורה בארמית

ואם תוציא יקר מזולל.. וכהנה רבות בתנ"ך
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 22:34
פורום: בית המדרש
נושא: מילים בתורה בארמית
תגובות: 51
צפיות: 333

Re: מילים בתורה בארמית

יש להוסיף את המילה 'יקר' [וששון ויקר] שהוא מארמית. אפשר מקור בבקשה? תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח עמוד ב ואמר רב יהודה אמר רב: אדם הראשון בלשון ארמי ספר שנאמר ולי מה יקרו רעיך אל. ביד רמה בפירושו השני כתב שהלימוד הוא מלשון רעיך. א"ר יהודה א"ר אדם הראשון בלשון ארמי סיפר, ולי מה יקרו רעיך, יקרו מלשון...

עבור לחיפוש מתקדם