החיפוש הניב 2768 תוצאות

על ידי נדיב לב
לפני 8 דקות
פורום: משניות
נושא: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה
תגובות: 6
צפיות: 28

Re: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה

איש וילנא הרמב"ם כותב כך לאחר שציטט פסוק ופירשו. ובירושלמי פירשו רבי נחום בר סימאי בפני עצמו. וכן, כמדומני הרמב"ם מכנה כמה פעמים את רש"י כך או בדומה לכך. בכל מקרה, חביבין עלי דברי איש וילנא והנה לך לשון הירושלמי. תלמוד ירושלמי מסכת מעשרות ב: - הענבים והבאושין משיבאישו. רבי זעירא בשם רבי יסא משיקראו...
על ידי נדיב לב
לפני 19 דקות
פורום: משניות
נושא: תרומות פרק י משנה ח - לשון אחידה
תגובות: 9
צפיות: 44

Re: תרומות פרק י משנה ח - לשון אחידה

כרם כתב:
לפני 21 דקות

להפוך חמש סלעים לעשרים זוז - אינו מטבע גדול (כמו במקום שקל אחד לכתוב מאה אגורות).

לא בהכרח במקום שנקט כבר אותה מטבע, במשקל שונה.
וא"כ שאר ההקדמות אינם ענין לשאלה.
על ידי נדיב לב
לפני 24 דקות
פורום: משניות
נושא: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה
תגובות: 6
צפיות: 28

Re: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה

רש"י ישעיה פרק ה פסוק ב
ויקו לעשות ענבים - ויקו ידידי לעשות לו הכרם הזה ענבים. ויעש באושים - דומים לענבים וקורין אותם (לנברווייש"ט בלע"ז).
על ידי נדיב לב
לפני 42 דקות
פורום: וישלח
נושא: תרגום אונקלוס פרק לב פסוק טז - אתונות ותרגומן
תגובות: 3
צפיות: 26

Re: תרגום אונקלוס פרק לב פסוק טז - אתונות ותרגומן

בבלי כתב:
לפני 57 דקות
אצלי מופיע כך:צילום מסך - אונקלוס פרק לב פסוק טז.png

מענין. ומסתבר שזו טעות זרקור.
בחומש הוצאת עוז והדר ובהוצאת מקראות גדולות נדפס 'אתנן'.
על ידי נדיב לב
לפני 49 דקות
פורום: משניות
נושא: תרומות פרק י משנה ח - לשון אחידה
תגובות: 9
צפיות: 44

Re: תרומות פרק י משנה ח - לשון אחידה

לא לגמרי. מה יהיה עם אורח מזדמן?
על ידי נדיב לב
לפני 50 דקות
פורום: וישלח
נושא: פרק לב פסוק כ - מאמר יעקב לשליחים שאחרי השליח הראשון
תגובות: 3
צפיות: 27

Re: פרק לב פסוק כ - מאמר יעקב לשליחים שאחרי השליח הראשון

איפה בפרדס יוסף? ספר פרדס יוסף בראשית פרק לב פסוק כ ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההלכים אחרי העדרים (ל"ב, כ). עיין תוספות יו"ט סוף פרה [פרק י"ב מי"א ד"ה וכלן] שכתב כי על מספר שנים לא שייך תיבת כל, עיין שם. ועיין בהגהות רש"ש על מדרש רבה [ע"ה אות ה] שמביא כן בשם תוס' כתובות (ח. ד"ה שהכל) דלא...
על ידי נדיב לב
לפני 53 דקות
פורום: משניות
נושא: תרומות פרק י משנה ח - לשון אחידה
תגובות: 9
צפיות: 44

Re: תרומות פרק י משנה ח - לשון אחידה

בבלי כתב:
לפני 55 דקות
עדיין שינקטו במטבע אחידה.
הרי בשני המקומות היו את אותם שמות, רק המשקל של המטבעות היה שונה


תוי"ט שם כתב וז"ל: שהן חמש סלעים בגליל - שמשקל יהודה כבד כפלים משל גליל כדתנן בסוף פ"ה דכתובות. נמצא י' זוז ביהודה הם כ' זוז בגליל. והם חמש סלעים ד' זוז הסלע עכ"ל.
על ידי נדיב לב
לפני 56 דקות
פורום: וישלח
נושא: פרק לב פסוק כ - מאמר יעקב לשליחים שאחרי השליח הראשון
תגובות: 3
צפיות: 27

Re: פרק לב פסוק כ - מאמר יעקב לשליחים שאחרי השליח הראשון

העמק דבר על המקום, פירש אחרת מש"כ התורה 'גם את כל ההלכים' וז"ל: גם את כל ההלכים. לא בא לרבות את הרביעי והחמישי דא"כ לא שייך לשון כל על שני הנותרים דכל משמעו שלשה לפחות ולא היה אלא חמש עדרים. אלא פי' כל ההולכים דבכל עדר הלכו כמה עבדים לפי צורך העדר וצוה את כולם עכ"ל. ולפירושו יש מקום ליישב הערתך. וב...
על ידי נדיב לב
היום, 15:25
פורום: משניות
נושא: תרומות פרק י משנה ח - לשון אחידה
תגובות: 9
צפיות: 44

Re: תרומות פרק י משנה ח - לשון אחידה

להשמיע לתושבי יהודה או תושבי הגליל הבורים.
על ידי נדיב לב
היום, 15:23
פורום: וישלח
נושא: תרגום אונקלוס פרק לב פסוק טז - אתונות ותרגומן
תגובות: 3
צפיות: 26

Re: תרגום אונקלוס פרק לב פסוק טז - אתונות ותרגומן

למה פה אונקלוס מתרגם אתונות אתני ובמקומות אחרים {פרק יב פסוק טז בחומש בראשית} הוא מתרגם אתנן? אונקולוס תירגם אתנן. תרגום [המיוחס] יונתן מתרגם תמיד אתני. ואולי החליף מר בטעות בין התרגומים, שכ"א תרגומו שונה. תרגום אונקלוס בראשית פרק לב פסוק טז - "גמלי מנקתא ובניהון תלתין תורתא ארבעין ותורי עסרא אתנן ...
על ידי נדיב לב
היום, 15:16
פורום: וישלח
נושא: פרק לב פסוק יד עד טז - מנחת יעקב
תגובות: 1
צפיות: 9

Re: פרק לב פסוק יד עד טז - מנחת יעקב

עפ"י רש"י שם פסוק ט. ללמדך מהו דורון, ומעשה אבות סימן לבנים.
על ידי נדיב לב
היום, 15:08
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגדרת אדם שחושב שיכול לומר שיש טעות בחז"ל
תגובות: 29
צפיות: 464

Re: הגדרת אדם שחושב שיכול לומר שיש טעות בחז"ל

משה אמת כתב:
28 נובמבר 2020, 23:01
איש גלילי כתב:
27 נובמבר 2020, 00:08
לי יש שאלה קצת אחרת:

מה ההגדרה ההלכתית של מי שאומר שחז"ל או הרמב"ם ידעו הכל, ומעולם לא יכלו לטעות בשום דבר. האם הגדרתו רק מפגר או ע"ה אמתי, או שמא הוא כופר בייחוד השם, ועובר על איסור "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני", או ד"א, הבא מקור לכל הגדרה.
יהודי מאמין

...בן מאמין!
על ידי נדיב לב
היום, 14:53
פורום: בית המדרש
נושא: איפה הובא דעת מהר"ם מרוטנבורג לגבי "ומושב יקרו"?
תגובות: 6
צפיות: 57

Re: איפה הובא דעת מהר"ם מרוטנבורג לגבי "ומושב יקרו"?

בטור סימן קלג כותב "ויש אומרים וכסא כבודו בשמים ממעל ואין לומר כן אלא ומושב יקרו וכן הוא הנוסח בס' היכלות".
והן אבי הטור תלמיד המהר"ם מרוטנבורג.
על ידי נדיב לב
היום, 14:38
פורום: פסחים
נושא: חיוב בדיקה בפירורים - דעת החזון איש - פסחים דף ו
תגובות: 0
צפיות: 16

חיוב בדיקה בפירורים - דעת החזון איש - פסחים דף ו

החזון איש (הל' פסח סימן קטז ס"ק יח) כתב לחדש שאף על פחות מכזית חייב לבדוק ולבער, וטעמו עפ"י הגמ' פסחים ו. אמר רב חמצו של נכרי עושה לו מחיצה י' טפחים משום היכר, ופרש"י משום שמא ישכח ויאכלנו וכו', א"כ נראה שאין חילוק בין גלוסקא לפירורין לענין מחיצה וגם בפירורין יש חשש שמא יאכלנו, ולפי זה אף בחשש חמץ ...
על ידי נדיב לב
אתמול, 23:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת
תגובות: 73
צפיות: 616

Re: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת

יש לציין שהמשנ"ב לא מביא לטבול בהל' ער"ש אבל כן הזכיר זאת במקום אחר [או בהל' יו"ט או ט"ב] אצא לחפש   משנה ברורה סימן תקנא ס"ק צה כתב: ואפילו בע"ש של חזון אסור וכו' - היינו אפילו היה רגיל לרחוץ בכל ע"ש בחמין כל גופו אסור בע"ש של חזון לרחוץ כל גופו אפילו בצונן. ולענין טבילה הנוהג לטבול בכל ע"ש מותר ו...
על ידי נדיב לב
אתמול, 23:37
פורום: בית המדרש
נושא: תולדות דיני ממונות
תגובות: 10
צפיות: 232

Re: תולדות דיני ממונות

זה לא תולדות דיני ממונות זה קיצור תולדות האנושות, המלא דברי כפירה והבל וחושב שהוא החכם מכולם ויובל נח שקר ותורתו שקר, ומשה אמת ודברי הרב @אליעזר ג אמת כדאי להוריד את הקישור, בעיקר כדי שלא לחשוף את מי שלא נחשף להררי. האמן לי, זה לא יוריד מהעוקץ שכיונת אליו, החברים כאן מספיק חכמים, אם כי סבורני שאין ...
על ידי נדיב לב
אתמול, 23:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת
תגובות: 73
צפיות: 616

Re: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת

יש לציין שהמשנ"ב לא מביא לטבול בהל' ער"ש אבל כן הזכיר זאת במקום אחר [או בהל' יו"ט או ט"ב] אצא לחפש משנה ברורה סימן תקנא ס"ק צה כתב: ואפילו בע"ש של חזון אסור וכו' - היינו אפילו היה רגיל לרחוץ בכל ע"ש בחמין כל גופו אסור בע"ש של חזון לרחוץ כל גופו אפילו בצונן. ולענין טבילה הנוהג לטבול בכל ע"ש מותר ומי...
על ידי נדיב לב
אתמול, 22:50
פורום: פסחים
נושא: אבוקה מאירה לאחוריה
תגובות: 8
צפיות: 105

Re: אבוקה מאירה לאחוריה

אפשר להבין בפן רעיוני על זה שהקב"ה מחפש את ירושלים דווקא בנרות כי החטאים הקטנים מוסתרים ולא באבוקה שאז גם הקטנים נתפסים לכן אבוקה השיא כמידת הדין היא מאירה לאחוריה כלומר מחריבה את העולם אך הנר שהוא כמדת רחמים מאירה לפניה לתיקון ובנייה, אך לעניין שאלתך נלע"ד שאבוקה שורפת לכן האדם שם אותה מאחוריו כדי...
על ידי נדיב לב
אתמול, 22:47
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההבדל בין "צדיק" ל"צדיק גמור"
תגובות: 10
צפיות: 139

Re: מה ההבדל בין "צדיק" ל"צדיק גמור"

עוד חילוקים. י"ל צדיק מיראה, צדיק מאהבה. צדיק לשמה, שלא לשמה, תוס' כתובות. לפעמים נקרא צדיק גמור בייחס למעשה אחד. משעת לידתו, ושלא משעת לידתו. צדיק ביחס לדורו, צדיק בדורותיו. צדיק שורת הדין, צדיק מלפנים. חדושי הרשב"א מגילה כה: דילמא אתי למעבד מאהבה ומיראה. פי' מאהבת השכר בלבד ומיראת העונש בלבד ולא ...
על ידי נדיב לב
אתמול, 22:29
פורום: פסחים
נושא: אבוקה מאירה לאחוריה
תגובות: 8
צפיות: 105

Re: אבוקה מאירה לאחוריה

ראה מה שפירש שם החת"ס בסוגיא. ובמה שהעיר שם בתורת חיים במה דבעי לאתויי מרבא.
על ידי נדיב לב
אתמול, 21:44
פורום: בית המדרש
נושא: תולדות דיני ממונות
תגובות: 10
צפיות: 232

Re: תולדות דיני ממונות

עברתי שבוע שעבר בשקיקה על הודעתך הארוכה. ורק כעת החלטתי משום מה לכתב תגובה. באותיות הראשונות, ניתחת בצורה מבריקה את העובדות לאשורן, ועל כן אין חולק. באותיות הבאות, בעיקר אות ו' ואילך, חתרת למסקנה, שאם נתמצת אותה בשני מילים, 'ישובו של עולם - בחברה מעורבת', עולם המורכב, ממאמינים שמספרים את סיפור ההתג...
על ידי נדיב לב
אתמול, 21:01
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההבדל בין "צדיק" ל"צדיק גמור"
תגובות: 10
צפיות: 139

Re: מה ההבדל בין "צדיק" ל"צדיק גמור"

מצאנו חילוק מפורש בזה בראש ברכות, צדיק שאינו גמור בולע צדיק גמור איננו בולע. גם בראש השנה אומרים "בספרן של צדיקים גמורים", וגם בפסחים דף ח', האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק גמור. והנה, הצדיק הוא מי שמקיים את כל מצוות ה', בתכלית הדקדוק, כמו שכתב במסילת ישרים. יחד עם זאת גם לצדיק מזדמ...
על ידי נדיב לב
אתמול, 20:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת
תגובות: 73
צפיות: 616

Re: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת

כי הלכו לבית מרחץ, אבל לא שמענו למשל על ר' שמעון שקופ או ר' אלחנן שהחמירו בזה, בזה מסתכם אצל מר גדולי ליטא? במאתיים שלוש מאות אחרונות, היו מאות מגדולי ליטא, רבני ערים, שהתנהגותם היתה שונה משל ראשי הישיבות . לפני עשרים שנה יצא ספר על עשרות מגדולי ליטא, ספק אם שמעת או קראת עליהם בעבר. מ"מ אני שאלתי ק...
על ידי נדיב לב
אתמול, 20:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת
תגובות: 73
צפיות: 616

Re: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת

זה ברור שכמו כל דבר היו שהקפידו בזה, והיו שלא. השאלה מי וכמה נהגו בזה? והאם המנהג הרווח אצל הגדולים הנ"ל היה להקפיד על זה או לא? משום מה ובלי לבדוק את העובדות, יש לי הרגשה שקודם השואה היה מצוי שטבלו בע"ש, יותר מאשר לאחר תקופת השואה, אם בכלל, יש|אין הסכמה? כי הלכו לבית מרחץ, אבל לא שמענו למשל על ר' ...
על ידי נדיב לב
אתמול, 20:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת
תגובות: 73
צפיות: 616

Re: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת

זה ברור שכמו כל דבר היו שהקפידו בזה, והיו שלא. השאלה מי וכמה נהגו בזה? והאם המנהג הרווח אצל הגדולים הנ"ל היה להקפיד על זה או לא?   משום מה ובלי לבדוק את העובדות, יש לי הרגשה שלפני תקופת השואה היה מצוי יותר שטבלו בע"ש, מאשר לאחר תקופת השואה, יש|אין הסכמה? ואם ברגשות עסקינן, יש לי עוד הרגשה שגדולים י...
על ידי נדיב לב
אתמול, 20:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת
תגובות: 73
צפיות: 616

Re: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת

שאר לעמו כתב:
אתמול, 16:33
הרב שך היה טובל בער"ש, וגם לפני שיעור כללי, עד ערוב ימיו.

עד ולא עד בכלל דייקא, וכך שמעתי.
על ידי נדיב לב
אתמול, 20:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דיסק און קי שיש בהם דברי קודש במקומות המטונפים
תגובות: 19
צפיות: 200

Re: דיסק און קי שיש בהם דברי קודש במקומות המטונפים

האם מותר להכניס דיסק און קי המכיל בתוכו דברי קודש למקומות מטונפים {כגון בית הכיסא וכו'}? אשמח לתשובות עם מקורות ידידי הבבלי. קצת נבוכתי למקרא השאלה. האם סידור של חלקיקים מגנטים באופן ממוחשב, מוגדרים בעיני מאן דהו כמילים או כשפת אנשים? אולי גם צריך לגנוז אותו כששבק חיים? או לנשק אותו כשנפל ארצה? שוב...
על ידי נדיב לב
אתמול, 20:13
פורום: בית המדרש
נושא: ספר של שד"ל להחזיק בבית?
תגובות: 72
צפיות: 1430

Re: ספר של שד"ל להחזיק בבית?

צפוני כתב:
26 נובמבר 2020, 01:53
מתבונן לעומק כתב:
25 נובמבר 2020, 16:55
יש לדוגמא הכוה"ק במדבר יד, יד.

אבל אני לא מבין בכלל את הדיון. מישהו מכיר אחד מגדולי ישראל מעתיקי השמועה שלומד שד"ל??? למה לא??? די בזה למי שהוא חלק מכלל ישראל !!!

תרתי דסתרן???
או שהכוה"ק אינו ממעתיקי השמועה??

מסתבר שמי שלא למד אצל מעתיקי השמועה, אכן ישאל ובצדק, תרתי דסתרי. והבן.
על ידי נדיב לב
אתמול, 20:07
פורום: ויצא
נושא: מדוע לאה מודה רק בבן הרביעי?!
תגובות: 20
צפיות: 203

Re: מדוע לאה מודה רק בבן הרביעי?!

דהחילוק בין שבח להודאה, שבח הוא על שאדם משבח פעולת טובתו שעשה לעולם, אבל אם האדם היה סובר דדבר זה הוא לרעתו ואח"כ ראה שנצמח מזה טובה אז שייך לשון הודאה, כמו מודה במקצת שסובר שזה שסבר דלרעה הוא ובאמת הוא טובה, לא הבנתי את הראיה ממודה במקצת צריך לשים פסיק "כמו מודה במקצת, שסבר דלרעה הוא ובאמת הוא טוב...
על ידי נדיב לב
אתמול, 19:57
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: פורומים לתורה
תגובות: 17
צפיות: 215

Re: פורומים לתורה

בבלי כתב:
אתמול, 19:21
מי מכיר פורומים שמוקדשים {כולם אבל אם אפשר גם אם רק חלק מהם} לתורה חוץ מפורום זה ופורום אוצה"ח?


על פורום פורה, דינאמי, עם חבר כותבים משובח כמו פורום לתורה? לצערי לא שמעתי.
על פורומים למיניהם דווקא כן, אבל מסתבר שתועלת של ממש, לא תצא לך מזה.

עבור לחיפוש מתקדם