החיפוש הניב 1998 תוצאות

על ידי נבשר
היום, 03:26
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 100
צפיות: 1513

Re: עדי קידושין עם מסכה

אינני יודע בבירור  אם זה מה שהתכוונת לעיל, אבל עכ"פ כיון שכך הם הדברים אין כאן שום שייכות למושג עשאאי"ל שהוא מצד העשיה בפועל ע"פ העדים, משא"כ כאן שזה חלות קיום המעשה בעצמו (והרי זה כמו שנאמר שדין עדים לקיומא בעצמו {כלומר הדין שצריך עדים לקידושין }הוא מדין עשאאי"ל ... שהרי יש דין שצריך שיהיה קשר בין...
על ידי נבשר
היום, 03:06
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 100
צפיות: 1513

Re: עדי קידושין עם מסכה

ההבדל הגדול טמון במילה מבחינתינו,  וזה מה שכבר כתבתי בכמה הודעות, שהרי בעדות רגילה המודד הוא לא עצם היות עדים שם בשעת המעשה (שהרי אם היה המעשה אין צורך בעדים נוספים...) אלא אדרבה צריך שיהיו עדים לומר לנו שהיותם עדים, קיים או שלא דהיינו כשאנו באים לדון על עדותם העדים  הם אם לאו     , אבל בעדות לקיומ...
על ידי נבשר
היום, 02:42
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 100
צפיות: 1513

Re: עדי קידושין עם מסכה

איזה חסרון יש בקשר של העדים למעשה בכך שהעדים הם טריפה למשל הרי העדות צריכה להתבטל   לחלוטין וכל הבעיה היא שאי אפשר לקיים כאשר זמם   ? ובכלל המילים "קשר עם העדות" הם מילים מעורפלות וחסרות מיקוד, מה הכוונה קשר ? עצם זה שהם מעידים על המעשה זה הקשר שלהם אליו . ולמה אם העדות שלהם יכולה להתבטל הם נהיים ק...
על ידי נבשר
היום, 02:23
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 100
צפיות: 1513

Re: עדי קידושין עם מסכה

אינך שם לב שוב לסתירה הלוגית בדברים  אם הנושא הוא עצם הנושא של הקידושין  העומד לדיון (ולא אפשרות הנידון בפועל לאחר זמן לשקר את העדות ), א"כ מה אכפת לנו אם יש כאן עדים בפועל שהרי הנושא האם עצם הקידושין היו או לא - נתלים בעצם המציאות של הקידושין כלומר שהרי כיון שקרה המעשה - יש כאן דיון עצמי אם הוא קר...
על ידי נבשר
היום, 01:50
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 100
צפיות: 1513

Re: עדי קידושין עם מסכה

אתה אינך שם לב להתבונן במה שאתה אומר . המושג עדות שאתה יכול להזימה פירושו היחיד  הוא : עדות שאתה יכול לשקר אותה , כלומר לעשות את העדות לשקר  ממילא המשפט : אז היכא שמצב העדות במעשה הקידושין לא ניתן להזמה , הוא משפט חסר תוכן, כיון שהפרוש של ניתן להזמה היינו שאפשר לעשותו שקר , ממילא אין שום משמעות ביח...
על ידי נבשר
היום, 01:27
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 100
צפיות: 1513

Re: עדי קידושין עם מסכה

אכן מלכתחילה חשבתי להוסיף את שלילת צד זה שחשבתי שמא אתה מתכוין אליו . אבל כיון ששלילת צד זה נסתרת מיניה וביה הנחתי שאתה לא מתכוין אליה . והסיבה היא פשוטה, שאם אנו דנים שהמיקום בו הם נמצאים אינו בכלל עדותם - א"כ אין שייך כלל להזים עדות כזאת בשום אופן, ולא יעזור שיהיו שם גם אלף עדים שמכירים אותם , שה...
על ידי נבשר
היום, 01:08
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 100
צפיות: 1513

Re: עדי קידושין עם מסכה

אכן זה מן הסתם כוונתו , אבל הדברים נסתרים מיניה וביה , שהרי גם  אם אנו דנים אותם בשעת חלות הקידושין שהם מעידים(לכל העולם ) שהם כרגע רואים קידושין,  אזי ע"כ   שאנו מכניסים את המיקום שהם נמצאים כרגע - בתוך גוף עדותם (דהיינו שהם מעידים שאנו נמצאים במקום פלוני בשעה פלונית  ורואים את הקידושין ). א"כ הרי...
על ידי נבשר
אתמול, 23:25
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת קבלת שבת
תגובות: 93
צפיות: 1117

Re: אמירת קבלת שבת

א"כ לכאורה אפשר לסכם הדיון בינינו, ששנינו מסכימים שיכול להיות חוש רוחני, שנינו שמענו על הרבה שמועות כאלו מגדולים, שנינו מניחים שיכול להיות שזה נכון גם לקטנים ויכול להיות שלא, שנינו מסכימים שבמציאות גם קטנים מרגישים הרגשים רוחניים, והשאלה אם זה שייך להנ"ל או לא. דעת כת"ר נוטה שלכולנו יש "חוש רוחני",...
על ידי נבשר
אתמול, 23:17
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת קבלת שבת
תגובות: 93
צפיות: 1117

Re: אמירת קבלת שבת

הכל פשוט וברור, אבל מי אמר לכת"ר שהשינוי בהרגשות הוא מחמת איזה חוש רוחני נסתר שמרגיש מתי שבת, אולי השינוי הוא מחמת שכעת האדם חווה שבת? וכמו שכבר הבהרתי, אני לא מזלזל כלל בחשיבות ההרגשות האלה בחיי היהודי, רק דן על מהותם. כפי שכתבתי בסוף "לדעתי". בהחלט יש נופך ותוסף (זה מילה חדשה) בגלל האוירה והידיעה...
על ידי נבשר
אתמול, 23:04
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת קבלת שבת
תגובות: 93
צפיות: 1117

Re: אמירת קבלת שבת

גם אם כל השמועות הנ"ל נכונות, וזה ודאי שהן יכולות להיות נכונות, אין כאן הוכחה לגבי האדם הפשוט. גם אני מרגיש הרגשים רוחניים, וכפי שהטיב כת"ר לתאר בהודעתו דלעיל, ועדיין אני חושב שזה יכול להיות חוויות נפשיות ולא חוש רוחני. ודאי לא איירינן ביהודי פשוט כמו שהיום אומרים יהודי פשוט, אבל יהודי פשוט אמיתי, ...
על ידי נבשר
אתמול, 22:53
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 100
צפיות: 1513

Re: עדי קידושין עם מסכה

יתכן דכן כוונתו אך יותר נראה דיתכן שעדות זו בשבי ליקרא עדות גם צריכה שיוכלו להזימה ככל עדות לא הבנתי במה חלקת עליי, אדרבא אם ככל עדות שהיא עומדת לבירור, א"כ עדות זו עומדת לבירור שיאמרו עמנו הייתם כמו שהאריכו בכל האשכול. אטו עדים שראו רציחה עם מסיכה לא יוכלו להעיד כי לא עומדים להזמה? ואין עניין חזור...
על ידי נבשר
אתמול, 22:21
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת קבלת שבת
תגובות: 93
צפיות: 1117

Re: אמירת קבלת שבת

ועדיין יש מקום לבע"ד לחלוק, שאין מניעה לומר שכל החוויות הנ"ל הן חוויות נפשיות של האדם, [או כלשונך בגלל האוירה], ושיתכנו במקומות אחרים חוויות דומות. ואין בכך שום סתירה לזה שכך היא צורת היהודי, שחוויותיו הרוחניות הן חוויות של תורה ומצוות ויר"ש, והן מזככות את נפשו ומדבקות את נשמתו בחי העולמים. לכך הוכ...
על ידי נבשר
אתמול, 21:10
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת קבלת שבת
תגובות: 93
צפיות: 1117

Re: אמירת קבלת שבת

בהקשר להרגשות, אני מסכים עם הרב דרומאי , שזה דבר בסיסי בעבודת ה' ואצל יהודי הרגשות דתיות אמיתיות. וידוע שר' ירוחם אמר שהוא יודע מתי נכנסת שבת ומתי יוצאת. אבל צריך לזה ביקורת אמיתית וערנות והכרת עצמו בהרגשותיו. אבל זה שאלה שאדם דתי אמרו לשאול את עצמו האם חול המועד הוא מרגיש יום חול או מועד או משהו בא...
על ידי נבשר
אתמול, 00:54
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 100
צפיות: 1513

Re: עדי קידושין עם מסכה

שמעתי ממקור מוסמך שדיבר אם ר' בונים שריבר וביאר דעתו שהרי ודאי דעדות לקיומי לא הוי רק העמדת העדים שיוכלו להעיד לאר זמן (ויל"ע מנין פשיטא ליה ואיני בקיא א.ה.) אלא דהוי העמדת עדות וכאן יש להסתפק האם בעדות כזאת שאינה הגדה האם בעינן שיוכלו להזימה [וכמובן שלא יועיל אם יעידו בבי"ד שאז יוכלו להזימה כי צרי...
על ידי נבשר
10 יולי 2020, 16:05
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: גדולים יוצאי ליטא שלמדו ספרי חסידות
תגובות: 78
צפיות: 915

Re: גדולים יוצאי ליטא שלמדו ספרי חסידות

ריש תורא כתב:
10 יולי 2020, 16:01
הספר נדפס בתש"ם, איזה רבי היה אז?
ובכלל כתוב שם שליט"א, אז מי נחשד בחסידות?
על ידי נבשר
10 יולי 2020, 15:39
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת קבלת שבת
תגובות: 93
צפיות: 1117

Re: אמירת קבלת שבת

אברהם לוי כתב:
10 יולי 2020, 15:35
אין מקום לסברות, כי מקור דבר זה הוא בשער הכוונות שציטטו לעיל, ותעמוד מעומד במקום אחד בשדה וכו' וכו' באימה וביראה כעומד לפני המלך לקבל תוספת קדושת שבת. ותתחיל ותאמר "מזמור הבו לה' בני אלים" כו'.
בקיצור אתה אומר שאפשר להוכיח משער הכוונות ולא מבבלי.
על ידי נבשר
09 יולי 2020, 20:52
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת קבלת שבת
תגובות: 93
צפיות: 1117

Re: אמירת קבלת שבת

אני ראיתי את זה כשהייתי בחור בישיבה יחד עם עוד כשש מאות בחורים! הוא כובד בקבלת שבת ובדרשה אח"כ, [שהה בישיבה לרגל שמחה] כתבתי 20 דק' זה ודאי, [אני מסופק אם לקח יותר זמן] אבל זה לא הפריע, א. כי ידעו שזה לא בהשגתנו. ב. כי מי שרצה למד, ומי שלא דיבר. אתה כותב נכון, 20 דקות אנא בכח או קבלת שבת שזה לא כ"כ...
על ידי נבשר
09 יולי 2020, 20:16
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת קבלת שבת
תגובות: 93
צפיות: 1117

Re: אמירת קבלת שבת

ישראל הכהן כתב:
09 יולי 2020, 18:42
אני נזכר שפעם הגר"מ שפירא זצ"ל ניגש בקבלת שבת,
ואנא בכוח לקח לו כעשרים דקות.
מה שייך 20 דק' שהוא חזן לא ייתכן.
על ידי נבשר
09 יולי 2020, 01:17
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: למה החסידים לא לובשים מסיכות
תגובות: 237
צפיות: 3203

Re: למה החסידים לא לובשים מסיכות

טעות! אם יש משהו שמסיכה מונעת, זה הדבקה, לא בידוד. גם אם המדביק ו'הנדבק' חבשו שניהם מסיכות החוק מחייב להיכנס לבידוד, הן עפ"י משרד הבריאות והן עפ"י משרד החינוך. נכון, אבל למשל שני אברכים ישבו בכולל אחד עם מסיכה השני בלי, בגלל שאותו אחד ישב בלי מסיכה אז הוא הדביק את חבירו, ואי לכך אותו נדבק הדביק את ...
על ידי נבשר
08 יולי 2020, 01:27
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ההבדל בין הגל הראשון לשני
תגובות: 12
צפיות: 206

Re: ההבדל בין הגל הראשון לשני

בר בי רב דחד יומא כתב:
07 יולי 2020, 22:01
מאי אתא לאשמועינן
לא להקל ראש, אבל לא להילחץ שהנה אנו חוזרים לימים הקשים.
על ידי נבשר
07 יולי 2020, 20:05
פורום: דעת דורות
נושא: ברוך דיין האמת- איש הא-לוקים הגאון הקדוש רבי בנימין זאב צוקער זצוק"ל מוויליאמסבורג
תגובות: 32
צפיות: 664

Re: ברוך דיין האמת- איש הא-לוקים הגאון הקדוש רבי בנימין זאב צוקער זצוק"ל מוויליאמסבורג

אבי עזרי כתב:
07 יולי 2020, 14:49
הבעיה היא כפולה:
א. הליטאים נהיו חסידים, ועכשיו חסר ליטאים בעולם.
ב. הם ממשיכים להגיד ווארטים על החסידים, בלי להרגיש שזה על עצמם.
ועל דא ודאי קא בכינא.
והם לא שמים לה שהם התחילו ללמוד את הרמב"ם היומי, כצוואת הרב מקראון הייטס.
על ידי נבשר
07 יולי 2020, 19:59
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ההבדל בין הגל הראשון לשני
תגובות: 12
צפיות: 206

Re: ההבדל בין הגל הראשון לשני

ראיתי פורסם: בתי החולים שינו בימים האחרונים את הגדרות החולים הקשים בקורונה בהתאם להגדרות ארגון הבריאות העולמי, זו ככל הנראה הסיבה העיקרית לקפיצה במספרים - פי שניים בתוך שבוע! לא התדרדרות פתאומית אלא שינוי הגדרות. המהלך לא הוסבר לציבור שמצידו רואה קפיצה דרמטית בגרפים. לכאו' לפי זה גם בגל הראשון היו י...
על ידי נבשר
07 יולי 2020, 19:51
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: למה החסידים לא לובשים מסיכות
תגובות: 237
צפיות: 3203

Re: למה החסידים לא לובשים מסיכות

כמדומני שכבודו אוחז בחודש ניסן ולא בחודש תמוז... תעשה סיבוב קהילות קטן ותבדוק מה המצב היום, כנראה שיתחדשו לך כל מיני דברים. אולי שמעת על אדמו"ר אגודאי 'שרוף' שמחוייב בבידוד כבר פעמיים ומסתובב כאחד האדם??? --------- ולגופו של עניין, כל הנושא הנידון כאן באשכול נראה לי טיפשי, יושבים ודנים בהבדלים בין ...
על ידי נבשר
06 יולי 2020, 23:41
פורום: שבת
נושא: למה רש"י לסעודת ליל שבת קורא "אכילה" ולבוקר קורא "סעודה"
תגובות: 7
צפיות: 78

Re: למה רש"י לסעודת ליל שבת קורא "אכילה" ולבוקר קורא "סעודה"

עמנואל כתב:
06 יולי 2020, 23:04
אי נמי, רש"י גיוון מעט את הלשון, כדי שלא לשעמם את הלומד.
ח"ו,
ועוד שזה עדיין משעמם. אולי אתה קצת משועמם שאתה לומד?
על ידי נבשר
06 יולי 2020, 20:58
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד חלקו הלל ושמאי ולא הגישו לסנהדרין את הנושא להכרעה?
תגובות: 38
צפיות: 392

Re: כיצד חלקו הלל ושמאי ולא הגישו לסנהדרין את הנושא להכרעה?

הגר''ר מרגליות גם הוא בספרו על סדר המשנה ועריכתה עומד על נקודה זו, וטוען שהמופלא שבבית דין יכול להטיל ווטו על הכרעת בית הדין. זוהי הסיבה שמחלוקת הסמיכה לא הוכרעה. רציתי לכתוב כן, אבל אם אני זוכר הוא טוען שב"ש לא רצו להגיע למצב של הכרעה כי אז היתה הלכה כב"ה שהם היו הרוב, אז לא היו התכנסויות, חוץ מאו...
על ידי נבשר
06 יולי 2020, 01:23
פורום: בית המדרש
נושא: המקדש אחת משתי אחיות
תגובות: 37
צפיות: 255

Re: המקדש אחת משתי אחיות

באמת ליכא פירכא על הרש"ש ושאר האחרונים שדעתם שבאיקבע אמרינן סד"ל, רק לפי דבריהם יצא לדינא שאפי' חד בחד נמי שרי משום סד"ל. רק פשטות דברי הגמ' לא כן. ובקט' הב"י מביא שיטה יחידה שערי דורא, והב"ח מביא שזה גם הגהות אשר"י שחד בחד בדרבנן מותר, והיינו סד"ל. והב"י קים ליה לא כן, וכן כתב בשו"ע קט' שבעינן רוב ...
על ידי נבשר
06 יולי 2020, 00:43
פורום: בית המדרש
נושא: המקדש אחת משתי אחיות
תגובות: 37
צפיות: 255

Re: המקדש אחת משתי אחיות

אני מקוה שהבנתי את דבריך. א. קו' הגמ' למה ספיקה אסורה היא קושיא אלימתא מאד, ומה שייך לדייק למה לא הקשו קושיא קטנה מה החידוש בנתערבה. ב. אליבא דאמת דהנידון מצד דשיל"מ, ודאי שיש חידוש בזה שאפי' נתערבה באלף לא בטלה משום דשיל"מ, ולא רק בספק דרבנן רגיל. ייש"כ. א. אני לא רק מתכוון על קושיית הגמ', אלא שבב...
על ידי נבשר
06 יולי 2020, 00:13
פורום: בית המדרש
נושא: המקדש אחת משתי אחיות
תגובות: 37
צפיות: 255

Re: המקדש אחת משתי אחיות

ב. איני מונח כעת בסוגיא בביצה, וכמובן הפוסקים איירו בה, ובכל אופן ארשה לעצמי לדון לפניך היכן מוכח שם שלספד"ר בעינן רוב, קושיית הגמ' היתה למה ספיקה אסורה הא ספד"ר לקולא, ומסקינן דל"א ספד"ר לקולא בדשיל"מ. קושיית הגמ' על ספיקה אמאי אסורה והיינו בלא נתערבה, ולפי"ז נתערבה קשה נמי מה תוספת חידוש איכא בנת...
על ידי נבשר
05 יולי 2020, 21:25
פורום: בית המדרש
נושא: המקדש אחת משתי אחיות
תגובות: 37
צפיות: 255

Re: המקדש אחת משתי אחיות

אם כת"ר לא כתב מידיעה ברורה אני מעיז לומר שאכן נחלקו בזה הפוסקים, לי ידוע ש"ך פר"ח וצל"ח, ומסתמא כולם עסקו בזה. [בעוה"ר איני בקי כלל בעניינים אלו, רק שאת הנ"ל פגשתי בסדר לימודי] אני כמעט לא רואה אפשרות לחלוק ע"ז כי בגמ' ביצה ג' ע"ב מבואר שספק דרבנן שהתערב היינו ביצה שנתערבה בעינן רוב להתירה, ובלא ר...

עבור לחיפוש מתקדם