החיפוש הניב 323 תוצאות

על ידי חדא
10 יולי 2020, 03:30
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מספרים על הגר"א שכשהיה בבית האסורים בחג הסוכות לא נתן תנומה לעפעפיו
תגובות: 66
צפיות: 721

Re: מספרים על הגר"א שכשהיה בבית האסורים בחג הסוכות לא נתן תנומה לעפעפיו

חבל שגוררים נידון תורני לויכוחים עקרים של חסידים ומתנגדים. מעניין מדוע כאשר מסבירים את הנהגת גדולי ישראל שהשתייכו למחנה החסידי הרי זה נחשב כויכוח עקר ואילו כאשר מסבירים את הנהגת גדולי ישראל ממחנות אחרים זה נדון תורני... לא דברתי על מי מסבירים, אלא שהופכים נידון הלכתי לנידון מפלגתי. אבל באמת ששאלתך ...
על ידי חדא
26 יוני 2020, 02:14
פורום: בית המדרש
נושא: לבוא על אשתו מעוברת אי עובר ירך אמו...
תגובות: 28
צפיות: 527

Re: לבוא על אשתו מעוברת אי עובר ירך אמו...

הנוסח שהביא בלדד השוחי אינו מדוייק כלל.
עיין בגוף התשובה כתבים סי' ל' לא
ובכלל יל"ע לפי"ז בדיוק הדברים בתשו' רעק"א, אם אכן הדברים נערכו כך.

 
על ידי חדא
26 יוני 2020, 01:41
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מספרים על הגר"א שכשהיה בבית האסורים בחג הסוכות לא נתן תנומה לעפעפיו
תגובות: 66
צפיות: 721

Re: מספרים על הגר"א שכשהיה בבית האסורים בחג הסוכות לא נתן תנומה לעפעפיו

חבל שגוררים נידון תורני לויכוחים עקרים של חסידים ומתנגדים. באמת הנהגת הגר"א אינה איזה הרגש של חסידות שאי"ז מדרכו, אלא מקורו טהור בירושלמי שהביא המג"א סי' תר"מ ס"ק ט"ז רב הונא היה הולך בדרך והיה צמא ולא רצה לשתות עד שנכנס לסוכה [ירושלמי סוכה פ"ב ה"ה 'רב חונה אזל לעייני טב למימנה. מי אתי צחא גו איסרטא...
על ידי חדא
28 מאי 2020, 02:33
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: על מה שמחים בחג השבועות
תגובות: 56
צפיות: 1259

Re: מצוות תלמוד תורה - מהות חג השבועות?

תורה אינה רק המצוה החשובה מכולם. תורה זה דבר אחר לגמרי. מצוות זה הוראות של הקב"ה מה לעשות בעולם. תורה זה דבר ה' שניתן לנו לראשונה בזמן מתן תורתנו [לא זמן הוראת מצוותינו], ובה האפשרות להדבק בקב"ה על ידי ההדבקות בדבריו, שזה האפשרות היחידה להדבק בקב"ה דלית מחשבה תפיסה ביה אבל בתורתו ניתן לנו האפשרות וא...
על ידי חדא
28 מאי 2020, 02:16
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: דעת הגראי"ל בענין הקורונה
תגובות: 6
צפיות: 225

Re: דעת הגראי"ל בענין הקורונה

מסתמא גם אם היקל בפקו"נ כשנוגע לעצמו, [ויתכן שנוסף לזה גודל בטחונו ומה לרופאים בבית יראי ה'] מ"מ כאן שנוגע לסכן אחרים פשיטא שלא היה מתיר
ויותר יש להזהר שלא יזיק משלא יוזק
על ידי חדא
28 מאי 2020, 02:09
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: קונטרס פרקטי - איך לא נהפוך את חג השבועות ל'יום עינויים' (ביטול עשה דאורייתא!)
תגובות: 36
צפיות: 781

Re: קונטרס פרקטי - איך לא נהפוך את חג השבועות ל'יום עינויים' (ביטול עשה דאורייתא!)

אני גם מסכים עם העיקרון ששמחת יו"ט זה בבשר ויין והכל מודים בעצרת, ואדרבא צריך להחדיר לילדים שאנחנו שמחים בתורה ומראים את זה על ידי המשתה ושמחה וכו' אבל מפריע לי מאוד הזלזול בכל דקה של תורה שכל מילה היא עולם מלא, ואמנם בזה ביטולה זהו קיומה אבל חסר מאוד בכל הקונטרס הזה יקרתה של תורה והערכת חשיבות לכל ...
על ידי חדא
26 מאי 2020, 03:19
פורום: ספרים
נושא: ספר דקדוקי סופרים
תגובות: 2
צפיות: 128

Re: ספר דקדוקי סופרים

יש של מכון התלמוד הישראלי על רוב סדר נשים
היום הכי טוב זה לבדוק באתר של הכי גרסינן
https://bavli.genizah.org/?lan=heb&isPa ... ogin=False
על ידי חדא
26 מאי 2020, 03:12
פורום: דעת דורות
נושא: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל
תגובות: 330
צפיות: 7925

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

  אני חושב שלהשלמת הענין כדאי להוסיף למי שאינו יודע, שבהברה הליטאית המקורית לא הבדילו בין שין לסין, כך שהתיבות 'משכימים' ו'מסכימים' נָהְגוּ באותה צורה. בנוגע לזה, קראתי סיפור על אחד מגדולי הלמדנים (אני לא אזכיר את שמו הגדול אבל הסיפור כנראה מפורסם), שבעה"ב אחד אמר לו פירוש שלו במסכת דמאי. והשיב לו,...
על ידי חדא
26 מאי 2020, 03:06
פורום: ספרים
נושא: תעלומת שו"ת מנחת שלמה ח"ב
תגובות: 44
צפיות: 873

Re: תעלומת שו"ת מנחת שלמה ח"ב

ההדפסה של חלק ב' בשתי המהדורות היה אחרי פטירת מרן הגרשז"א.
עיקר הויכוח היה ממוני, בתחילה הוציא את המהדורה הראשונה של חלק ב' נכדו נאמן ביתו בן הגרז"נ שליט"א, באישור הגר"ש שאח"כ חזר בו,
יתכן שיש גם צינזורים פה ושם, אבל לא זה הסיבה שהוציאו מהדורה אחרת.
על ידי חדא
25 מאי 2020, 02:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נשיאת כפיים בחיפה והגליל
תגובות: 185
צפיות: 2373

Re: נשיאת כפיים בחיפה והגליל

באז נדברו עורר על זה חי"א סי' מ"ט
https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... agenum=132
על ידי חדא
25 מאי 2020, 02:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שלא לגעת במקומות המכוסים בשעת הנחת תפילין
תגובות: 18
צפיות: 198

Re: שלא לגעת במקומות המכוסים בשעת הנחת תפילין

  "יש ליזהר בהנחת התפילין שלא ליגע בזרועו או לחכך בראשו שלא יצטרך ליטול ידיו, ועכ"פ אם אירע שנגע או חכך יטול ידיו וכתבנו ב"דינים והנהגות" ממרן ז"ל באו"ח פ"ג אות י' "בהנחת השל יד היה נזהר מלנגוע בזרוע ובשל ראש לא היה מהדק הרצועות בידיו אלא בהפסקת הכפה". ע"כ. והוא דבר קל ליזהר, אלא צריך להתרגל בזה" (...
על ידי חדא
25 מאי 2020, 02:19
פורום: דעת דורות
נושא: משפחות המיוחסות לגאון מוילנא
תגובות: 28
צפיות: 407

Re: משפחות המיוחסות לגאון מוילנא

ספר היחס כולל משפחת הגר"א
https://www.hebrewbooks.org/29110
על ידי חדא
17 מאי 2020, 02:50
פורום: בית המוסר
נושא: מוסר מספרי גוים
תגובות: 52
צפיות: 550

Re: מוסר מספרי גוים

הקישור לא עובד
אבל התכוונתי לציין לספר חשבון הנפש עי' בהוצ' מוסד הרב קוק בהקדמה
על ידי חדא
17 מאי 2020, 02:27
פורום: בית המדרש
נושא: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)
תגובות: 215
צפיות: 3856

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

https://tablet.otzar.org/pages/?&restor ... ook=188057
וכבר הבאתי לעיל שכעי"ז איתא בא' מבעלי התוס' עה"ת
על ידי חדא
15 מאי 2020, 02:58
פורום: ספרים
נושא: זיופים בארון הספרים היהודי
תגובות: 83
צפיות: 3824

Re: נמאס כבר לראות שמזכירים "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית"

חמיר מתרוויהו ספר האשכול של הרצב"א
על ידי חדא
15 מאי 2020, 02:53
פורום: בית המדרש
נושא: לבוא על אשתו מעוברת אי עובר ירך אמו...
תגובות: 28
צפיות: 527

Re: לבוא על אשתו מעוברת אי עובר ירך אמו...

כידוע מהגר"ח מבריסק שדברי הגרעק"א לעולם ישרים בסברא, חוץ מג' מקומות תמוהים וזה א' מהם.
על ידי חדא
15 מאי 2020, 02:43
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: נביאים כתובים מה זה?
תגובות: 8
צפיות: 182

Re: נביאים כתובים מה זה?

עי' נדרים כ"ב אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד ובר"ן שם.
על ידי חדא
15 מאי 2020, 02:32
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי
תגובות: 91
צפיות: 1045

Re: נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי

בעבר היה א' שאסף ציטוטים כאלה מספרי חסידות והסבירו לו שאין הכוונה כפשוטו רק בדרך הפלגה
על ידי חדא
15 מאי 2020, 02:20
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש ת"ח שאפשר לשאול ממנו בתורת חב"ד
תגובות: 46
צפיות: 639

Re: מחפש ת"ח שאפשר לשאול ממנו בתורת חב"ד

אם עושים זאת בגלל שמחזיקים שזה תורה, למה עושים דווקא בספריו ולא בתנך,
וידוע שיש הרבה שמחזיקים ששואלים אותו עצמו וכביכול הוא עצמו עונה, ועליהם הנידון.
על ידי חדא
15 מאי 2020, 02:17
פורום: בית המדרש
נושא: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)
תגובות: 215
צפיות: 3856

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

@יוספזון אגב, בסיפור הזה ספציפית, (שכמדומה שסבי אמר לי ששמע את הסיפור מחותנו ר' שולם שבדרון), ראיתי פעם מש"כ שבאמת אחד מגדו"י כך כתב, אולי היה זה החת"ס... אבל הרעיון נשאר אותו רעיון... מה שהחת"ס יכול לומר ולהסביר, לא יכול לומר כל אחד, בגלל שזה נראה לו... קיימת אמרה מפורסמת מאחד מגדולי ישראל זצ"ל (ל...
על ידי חדא
15 מאי 2020, 01:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם הח"ח כתב את כל המ"ב?
תגובות: 86
צפיות: 1082

Re: האם הח"ח כתב את כל המ"ב?

קוראים להם 'בעלי התוספות' כי הם חיברו תוספות, יש היום הרבה קבצים של תלמידי ר"י תלמידי רבינו תם וכו', שלא ידועים בשמותיהם רק בשמות רבותיהם.
גם תוס' רבינו פרץ נכתבו ברובם על ידי תלמידיו כמבואר למעיינים.
ואמנם הרא"ש כותב שיש מהם שלא שימשו כל צרכם, ואכמ"ל.
על ידי חדא
14 מאי 2020, 03:04
פורום: ערכין
נושא: קולפי טאבי
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: מכות של אמוראים זה לזה

הגי' מנדה תמוהה שהרי קודם לזה מפרש רש"י מכות טובות. ועי"ש בהגו"צ.
חידוש יותר גדול לומר על רב חייא בר רב שעשה דברים מגונים בגדלותו. וכמדומה שלא מוזכר שם עליו התואר 'רב' וזה מורה שהיה בילדותו.
הגדרת הרמב"ם אינה סותרת להגדרה שכתבתי, ומכל מקום זה לא נפ"מ לענינינו.
על ידי חדא
14 מאי 2020, 02:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם הח"ח כתב את כל המ"ב?
תגובות: 86
צפיות: 1082

Re: האם הח"ח כתב את כל המ"ב?

כל מי שלומד אורח חיים יודע שטעות גדולה לחשוב שהמשנה ברורה רק מלקט, הוא מכריע הרבה, אלא שעושה זאת בצורה שהחזו"א קרא לה דיפלומטית היינו שלא מביא דעות שלא רוצה, וכשרוצה מביא איזה אחרון ופוסק כמהו נגד הרבה אחרים, ולכן גם המשנה ברורה הוא ספר עצמאי שניתן לדקדק בו. כמובן שהרבה פעמים גם לא מכריע כשלא היה לו...
על ידי חדא
14 מאי 2020, 02:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם הח"ח כתב את כל המ"ב?
תגובות: 86
צפיות: 1082

Re: האם הח"ח כתב את כל המ"ב?

לרבינו תם לבד היו שמונים תלמידים כך שמאות זה לא מוגזם.
על ידי חדא
14 מאי 2020, 02:46
פורום: בית המוסר
נושא: תנועת המוסר - מטרתה - והשפעתה בדורינו
תגובות: 159
צפיות: 1593

Re: למה השיטה נכשלה??

בישיבת קמניץ בסופו של דבר גם מינו משגיח ולמדו מוסר.
ועשו זאת כי ראו שבלי זה א"א.
באותה תקופה הנוער נסחף אחרי תנועות מתנועות שונות מהבונד ועד הציונים, ובלי מוסר לא היו מחזיקים מעמד.
אתה יכול לשאול למה היום לא לומדים מספיק מוסר אבל לשאול למה השיטה נכשלה, זה זלזול והוצאת שם רע.
על ידי חדא
14 מאי 2020, 02:43
פורום: ערכין
נושא: קולפי טאבי
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: מכות של אמוראים זה לזה

תלמיד חבר היינו שבתחילה היה תלמיד ואח"כ חבר, וכאן מיירי בשעה שהיה תלמיד
ועי' מכות ח, א דגם גמיר מצוה להכותו.
על ידי חדא
14 מאי 2020, 02:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

שיטת שגיב כבר הופרכה מזמן ואין צורך לדון בה.
כיפת הסלע לא נבנתה כמסגד, אבל כמדומה שראיתי פעם שלאחרונה החלו להתפלל שם כמסגד ה"י.
על ידי חדא
14 מאי 2020, 02:31
פורום: בית המוסר
נושא: תנועת המוסר - מטרתה - והשפעתה בדורינו
תגובות: 159
צפיות: 1593

Re: למה השיטה נכשלה??

כנראה שכבודו לא קרא את הספרים על תולדות תנועת המוסר ופולמוס המוסר, יקרא נא ויראה שהפולמוס היה על סדר מוסר ועל משגיח שימסור שיחות מוסר, ובזה יש היום בכל הישיבות. וכבר כתבתי שעיקר הצלחת תנועת המוסר היה בימים הסוערים ההם, שלולי זה היו יוצאים כולם לתרבות רעה, כמו שהיה במקומות שלא היה מוסר. זה שהיום גם מ...

עבור לחיפוש מתקדם