החיפוש הניב 355 תוצאות

על ידי חדא
20 אוקטובר 2020, 00:25
פורום: דעת דורות
נושא: איש הספר הנודע - הרה"ג רבי שמואל אשכנזי ז"ל
תגובות: 48
צפיות: 1355

Re: איש הספר הנודע - הרה"ג רבי שמואל אשכנזי ז"ל

לא ברור מה התועלת של ספר כזה בעידן המיחשוב בו ניתן למצוא על כל דבר עוד כהנה וכהנה
לענין 'כביכול' למשל המחפש ימצא שבכמה ספרי שו"ת חשובים משתמשים במילה זו וכנראה שזה לא נורא.
על ידי חדא
24 ספטמבר 2020, 03:26
פורום: בית המדרש
נושא: "שהכל נִהְיֶה בדברו" או "נִהְיָה בדברו"
תגובות: 10
צפיות: 199

Re: "שהכל נִהְיֶה בדברו" או "נִהְיָה בדברו"

רוב ככל גדולי ליטא אמרו בסגול
הויכוח אינו רק דקדוקי ותלוי גם בדברי הנפש החיים
על חידוש העולם בכל עת ואכמ"ל
על ידי חדא
24 ספטמבר 2020, 03:20
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: "מאימת הדין נפשי תבחיל" - מלשון בחילה ?!
תגובות: 12
צפיות: 154

Re: "מאימת הדין נפשי תבחיל" - מלשון בחילה ?!

בספר מהגר"מ סולובייציק שי"ל עתה מביא מהגרי"ז שפירש מלשון בחילה ואמר שלכן בעשי"ת אינו יכול לאכול
על ידי חדא
24 ספטמבר 2020, 03:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם אפשר להקל בהלכה לצורך קירוב? הוראות הגרח"ג
תגובות: 41
צפיות: 311

Re: תלמידי החזו"א שעודם בחיים לאוי"ט

אני לתומי חשבתי שהכוונה למצות רכות שהם כעין פיתות,
אבל לקנות פיתות מערבי זה איסור דאורייתא של הקונה
ולא מצד לפ"ע,
ואין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך
על ידי חדא
24 ספטמבר 2020, 02:44
פורום: בית המוסר
נושא: מה זה חילול השם?
תגובות: 36
צפיות: 457

Re: מה זה חילול השם?

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עט עמוד א והא כתיב: לא יומתו אבות על בנים וגו'! אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא. ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים עליהם מן השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם וחית השדה לילה, והא כתיב...
על ידי חדא
24 ספטמבר 2020, 02:39
פורום: כשרות
נושא: זהירות מאכילת חרקים
תגובות: 14
צפיות: 104

Re: זהירות מאכילת חרקים

מהכ"ת שצריך לבדוק בשולחן אור?
ואגב גם בארזות ואקום היה תולעים?
על ידי חדא
24 ספטמבר 2020, 02:36
פורום: שבועות
נושא: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ
תגובות: 9
צפיות: 144

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא) עשין עשה לח לט ונראה ראיה מוכרחת לחילוק זה שכתבנו. דאל"כ גם בר"ח קשה טובא היכי קאמרינן דר"ח איקרי מועד. והא בהדיא כתיב קרא (בפ' בהעלותך) וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם וגו'. הרי דר"ח לא הוי בכלל מועד. וכתיב נמי חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. (ישעי' א' י"ד). גם...
על ידי חדא
24 ספטמבר 2020, 02:27
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: פטירות חודש אוגוסט
תגובות: 16
צפיות: 426

Re: פטירות חודש אוגוסט

לא התאפקתי להגיב - אף שבודאי דעתך המונעת מאג'נדה לא תשתנה... הדברים הוסברו היטב על ידי הרופאים, בציבור החרדי אחוז המבוגרים קטן יותר וגם יותר נשמרים, ולכן רוב ההדבקות הם אצל הצעירים וממילא פחות קשים. כמובן שעם ההכפלות והההדבקויות ההמוניות האחרונות גם האחוזים הקטנים יותר עלולים להיות הרבה מאוד אנשים ו...
על ידי חדא
11 ספטמבר 2020, 02:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: משכנתא בהיתר עיסקא, לכתחילה או דיעבד?
תגובות: 24
צפיות: 439

Re: משכנתא בהיתר עיסקא, לכתחילה או דיעבד?

ודאי שיש מחמירים, הגר"י ברטלר לא רצה להכנס לבנק כיון שהוא מקום מיועד לאיסורים.
מכל מקום למי שאין לו השקעות לכל הפוסקים זה לא פשוט, רק יש מקילים שהדירה שלו עצמו זה כמו השקעה.
על ידי חדא
11 ספטמבר 2020, 02:38
פורום: דעת דורות
נושא: החזון איש בביקור היסטורי ומרגש בבית כנסת של הרש"ש
תגובות: 74
צפיות: 1499

Re: החזון איש בביקור היסטורי ומרגש בבית כנסת של הרש"ש

השאלה היא לא איך דיבר עם אנשים שונים, אלא מה הדרך שהורה לתלמידיו שהלכו אחריו בעינים עצומות,
ועל זה יכולים לספר רק תלמידיו.
על ידי חדא
11 ספטמבר 2020, 02:36
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: הנהגת בית בריסק בקורונה
תגובות: 574
צפיות: 9039

Re: הנהגת בית בריסק בקורונה

הדברים שאתה כותב יפים מאוד וענינם לבעלי מוסר אין לכל זה שייכות להלכה, בהלכות פיקוח נפש בן אדם חולה צריך לעשות כל מאמץ להתרפא ולא להמנע כדי לא להלחם בגזירת הקב"ה. ולדעתי דווקא אלו שנמנעים ממסכה הם אותם המורדים בקב"ה ומראים כביכול שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני ימשיך כמו שעשיתי עד היום. רק עוד הערה ...
על ידי חדא
11 ספטמבר 2020, 02:26
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: ריחוק חברתי - האם הוא מונע הידבקויות?
תגובות: 184
צפיות: 2578

Re: ריחוק חברתי - האם הוא מונע הידבקויות?

ברור שהטיפול בבתי חולים בענין הקורונה היה לקוי בגל הראשון וכנראה גם עתה עדיין אינו לגמרי כראוי
ולכן יש להזהר מאוד מאוד שלא להדבק בקורונה, כדי שלא לקבל טיפול לקוי
וגם מי שחושב שבסוף ודאי יחלה, עדיף לו לדחות זאת כמה שיותר, עד שילמדו איך לטפל והמצב ישתפר.
על ידי חדא
11 ספטמבר 2020, 02:16
פורום: דעת דורות
נושא: החזון איש בביקור היסטורי ומרגש בבית כנסת של הרש"ש
תגובות: 74
צפיות: 1499

Re: החזון איש בביקור היסטורי ומרגש בבית כנסת של הרש"ש

באגרות חזו"א ישנם כמה אגרות לרא"ז מרגליות והמעניינת ביותר היא האגרת בח"ג קנח הרי היא לפניכם. אגרת רזים מהחזו''א.png זה לא איגרת רזין. ריא"ז מרגליות ביקש מהחזו"א שינדה את החיצונים (כנראה היה בזמן השואה) והחזו"א ענה לו שאין לנו רשות. זה ממש לא התכתבות בעניני קבלה. עדיין לא נמצא המכתב בו חותם שם אמו.
על ידי חדא
07 ספטמבר 2020, 21:00
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: ריחוק חברתי - האם הוא מונע הידבקויות?
תגובות: 184
צפיות: 2578

Re: ריחוק חברתי - האם הוא מונע הידבקויות?

הא לא זורק דברים לא מבוססים אלא מוכיח את דבריו, אם שכלך מוגבל מלהבין או שאין לך מה לענות עדיף לשתוק. גם בראיון שהובא לעיל הטענה שפוגע רק בחלשים ולא איום על האנושות (מישהו טען כך?) בקיצור אדם שומר תורה שחיי אדם חשובים בעיניו וגם חיי שעה של זקנים וחולים לא יכול לנופף בטענות מרושעות כאלה ועוד לחשוב שהו...
על ידי חדא
07 ספטמבר 2020, 02:03
פורום: בית המדרש
נושא: שערוריה חדשה בסת"ם האמנם?
תגובות: 35
צפיות: 774

Re: שערוריה חדשה בסת"ם האמנם?

תודה רבה על ההסבר
מעתה:
דיו נהרי לכו"ע מוסיף חומרים סינטטים
דיו הדר יש ויכוח אם מוסיף או לא?

בדיו נהרי בעקבות החומרים הסינטטים נוצרה בעיה בשנה האחרונה
?
על ידי חדא
07 ספטמבר 2020, 01:51
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור בספר שערי רבית לר' אשר דיוטש שליט"א???
תגובות: 6
צפיות: 187

Re: ביאור בספר שערי רבית לר' אשר דיוטש שליט"א???

זה באמת מוזר
שינוי קונה היינו קניני גזילה שהתורה זיכתה לו, וקונה בע"כ דהנגזל, וע"י השינוי גוזל וקונה.
אבל בריבית הרי מתחייב ונותן מדעתו, ואעפ"כ אסרה תורה, וכל מה ששיך לומר בזה גזל
הוא שהתורה הפקיעה את החיוב, אבל אם קונה מדינא אין שום טעם שיהיה גזל.
על ידי חדא
07 ספטמבר 2020, 01:43
פורום: בית המדרש
נושא: שערוריה חדשה בסת"ם האמנם?
תגובות: 35
צפיות: 774

Re: שערוריה חדשה בסת"ם האמנם?

לא הבנתי כלום
יש דיו נהרי
דיו הדר
ודיו בהכשר הבד"ץ?
מי נותן הכשר על הדיו האחרים?
מי זה עטרת הקודש ומי זה קדושת סת"ם
מה האינטרס של עטרת הקודש בעד הדיו של הבד"ץ
נא לפרש ולא להסתיר
על ידי חדא
07 ספטמבר 2020, 01:37
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: ריחוק חברתי - האם הוא מונע הידבקויות?
תגובות: 184
צפיות: 2578

Re: ריחוק חברתי - האם הוא מונע הידבקויות?

ברור שברמה הזאת של רופאים ניתן למצוא פי מאה רופאים שאומרים הפוף, וגם בזה הלך אחר הרוב.
אינני מכיר את הרופאים, אבל על פניו לא מדובר ברופאים שומרי תומו"צ ולא לחינם,
לרופאים אלו לא אכפת מחייהם של בעלי סיכון גבוה ומחלות רקע, וחושב להם יותר לשמר את אורח חייהם הבלייני.
הכסדום היינו לעמורה דמינו??
על ידי חדא
27 אוגוסט 2020, 01:32
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הספד על מרן הגרז"נ זצ"ל. עם מודעת אבל עליו, ועם הראיון האחרון שהעניק בחייו.
תגובות: 20
צפיות: 480

Re: הספד על מרן הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

דווקא מהראיון ומי שקורא גם בין השורות לא נכרת התלהבות גדולה מהענין של קדושת ציון גם אם מסכים בחלק מהדברים למחצה לשליש ולרביע
על ידי חדא
26 אוגוסט 2020, 20:33
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל
תגובות: 188
צפיות: 4462

Re: בד"ה: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

מעבר לזה, היה ניכר בענוותנותו כאחד האדם ממש. היה מתפלל בקביעות בביהכנ"ס חב"ד, אבל כמדומני שכשהוקם מניין שחרית "אשכנז" ברחוב אלקנה הוא עבר להתפלל שם. אולי היה תקופה שהתפלל שם אבל ודאי שבעשורים האחרונים הוא התפלל בחב"ד גם שחרית. ולגבי האנציקלופדיה הגיע הזמן שיעשו סוף לרמאות של אחד מהכותבים שנראה שתקפ...
על ידי חדא
24 אוגוסט 2020, 07:34
פורום: בית המדרש
נושא: מה הסיבה שלומדים תורה?
תגובות: 126
צפיות: 1522

Re: למה לומדים תורה? אשמח מאוד לתשובות.

כאמור, השאלה צריכה להיות לא למה לומדים, אלא למה הקב"ה ציוה על כך, ולמה זה הדבר הכי חשוב.
והתשובה הפשוטה שכל ילד צריך לדעת, זה שהגילוי היחיד והתפיסה שיש לנו מהקב"ה הוא רק ע"י דבריו ותורתו,
וזה המטרה לדעת וללמוד את דברי ה'.
על ידי חדא
24 אוגוסט 2020, 07:18
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הגר"א במעלת יהודי בתקופת הנביאים
תגובות: 69
צפיות: 947

Re: דברי הגר"א במעלת יהודי בתקופת הנביאים

הסיפור עם הגר"ח מוואלזין מתחיל בכך שאמרו לו שא"כ הגר"א הוא כהתנאים, ולזה הסתייג ואמר שכהרשב"א אולי כהרמב"ן. ועיקרו בא לאפוקי מגוזמאות חסידיות כמו שהובאו לעיל. בכל אופן הוא לא דיבר על גדלותו הרחנית ומדרגת נשמתו, אלא על גדלותו בתורה, ומי שחושב שהרעק"א היה יותר גדול מרבינו חננאל כנראה צריך ללמוד עוד כמ...
על ידי חדא
24 אוגוסט 2020, 07:09
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל
תגובות: 188
צפיות: 4462

Re: בד"ה: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

בנוגע לאנציקלופדיה, בשנים עברו כתב הרבה וערך הרבה, אולי בשנים האחרונות שנחלש ערך רק כמה שורות בכל ערך, אינני יודע.
על ידי חדא
24 אוגוסט 2020, 07:08
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל
תגובות: 188
צפיות: 4462

Re: בד"ה: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

ישראל הכהן כתב:
23 אוגוסט 2020, 15:45
נסעתי איתו פעם באוטובוס,
והתיישב והוציא מכיס הפנימי של הפראק עיתון המודיע, [אולי קיבל כחינם כדיין]
שם ראיתיו קורא על הפילוג בין דגל לאגודה [שהיה אז בכנסת].
דוגמא אופיינית לבורח מן הכבוד שלו.
בניגוד לרבנים ות"ח רגילים, שאת העיתון קוראים בבית ובאוטובוס או בחתונה פותחים גמרא, אצלו זה היה הפוך.
על ידי חדא
23 אוגוסט 2020, 01:43
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אחד מרבני בית מדרש פחד יצחק
תגובות: 41
צפיות: 1122

Re: אחד מרבני בית מדרש פחד יצחק

אני ודאי לא יכול להכריע בזה, רק הבעתי את דעות של רבינו משה עצמו. אני מבין את הצורך והרצון של תלמידי פחד יצחק לשייך את ר' משה אליהם אבל מה לעשות שזה לא כך. כמו שכבר כתבו המכתב מאליהו ממש לא מייצג את הרב דסלר כידוע ליודעים הגר"ש אויערבאך כידוע כמעט לא חידש בענינים אלו, אלא רק חזר על דברים מרבינו הגר"א...
על ידי חדא
23 אוגוסט 2020, 01:37
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל
תגובות: 188
צפיות: 4462

Re: בד"ה: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

מישהו יוכל לזכותינו ברשימת המספידים בהלווית הגאון זצ"ל?   הובא למנוחות: זקן הדיינים הגאון רז"נ גולדברג זצוק"ל דיינים, רבנים ובית ישראל אמש ליוו למנוחות את הזקן שבדיינים בארץ ישראל, את הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, אשר התמוטט שבוע שעבר בביתו, ואמש הסתלק לבית עולמו// קווים לדמותו והספדים אמש בשע...
על ידי חדא
21 אוגוסט 2020, 02:28
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אחד מרבני בית מדרש פחד יצחק
תגובות: 41
צפיות: 1122

Re: אחד מרבני בית מדרש פחד יצחק

ואגב, הנסיון המשונה לחבר בין הגר"ש אויערבאך לבית מדרשו של הפחד יצחק, ילדותי ומלאכותי.
על ידי חדא
21 אוגוסט 2020, 02:23
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אחד מרבני בית מדרש פחד יצחק
תגובות: 41
צפיות: 1122

Re: אחד מרבני בית מדרש פחד יצחק

בנוגע לרבינו הגרמ"ש ודאי שהדברים אינם נכונים, שמעתי מאחד ממקורביו ששאל אותו בעצמו אם קיבל את דרכו מהרב הוטנר וענה בתקיפות שכלל לא, אלא מהרב דסלר.
ויש הבדלים גדולים ביניהם למתבוננים.
על ידי חדא
21 אוגוסט 2020, 02:18
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל
תגובות: 188
צפיות: 4462

Re: בד"ה: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

התכוונתי לכאלו שכשנפטר ת"ח וגאון עצום ומה שמעניין אותם זה למה מסר שיעורים בישיבות הסדר, או למה התפלל בבית כנסת של חב"ד.
על ידי חדא
21 אוגוסט 2020, 02:01
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל
תגובות: 188
צפיות: 4462

Re: בד"ה: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

כמה היה רחוק מכל הקטנות הזו.
היה בקי בש"ס וד' חלקי שו"ע על הלשון כולל כל הנו"כ עם קצות ונתיבות ורעק"א.
היה תל תלפיות לדיינים ופוסקים מכל העולם בשאלות של עגונות ויוחסין, וגם בשאלות של חשן משפט.
ועם כל זה היה שפל ברך בצורה מדהימה.
חבל על דאבדין
וחבל עוד יותר על הדור שלא זכה ליהנות דיו מאורו בחייו.

עבור לחיפוש מתקדם