החיפוש הניב 229 תוצאות

על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 20:15
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות
תגובות: 33
צפיות: 938

Re: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות

להחזו"א אומרים מקור. נמצא גם בספרי דינים והנהגות ושאר ספרי מנהגי החזו"א וכן נוהגים עד היום הזה בכל בתי המדרשות הנוהגים כהוראתו, כמו בית מדרשו של רבינו הגדול מרן שר התורה שליט"א ביה"כ לדרמן ע"ש מרן החזו"א, ובית מדרשו של מרן הגרח"ש גריינמן זצוק"ל ועוד. ו כן מנהג נוסח אשכנז בכל מקום ומקום. נוסח הישיבו...
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 20:13
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות
תגובות: 33
צפיות: 938

Re: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות

יוסי יעבץ כתב:התפלאתי שהוא מייחס את זה
דוקא למנהג החזון איש
בטח חזו"א, איפה עוד אומרים תחנון?
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 20:10
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות
תגובות: 33
צפיות: 938

Re: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות

להחזו"א אומרים מקור. נמצא גם בספרי דינים והנהגות ושאר ספרי מנהגי החזו"א וכן נוהגים עד היום הזה בכל בתי המדרשות הנוהגים כהוראתו, כמו בית מדרשו של רבינו הגדול מרן שר התורה שליט"א ביה"כ לדרמן ע"ש מרן החזו"א, ובית מדרשו של מרן הגרח"ש גריינמן זצוק"ל ועוד. וכן מנהג נוסח אשכנז בכל מקום ומקום. נוסח הישיבות...
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 12:08
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת שירים חילונים
תגובות: 64
צפיות: 1949

Re: שמיעת שירים חילונים

שוב, כאן דובר על שירה שתוכנה היא חילונית. בנוגע לצורת השירה ודאי צודק החפץ להחכים, וכל מי שיש לו נפש נקיה סולד מהזמרים של היום. איך אמר לי פעם אחד, אתה יכול לשמוע על הקול שלו את כל העביירות שלו. יש איזה וועד לנגינה יהודית שהוא 'משוגע' לענין. במובן חיובי, לא מזלזל. ואין הכי נמי, גם סוג הריקודים היום ...
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 11:45
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת שירים חילונים
תגובות: 64
צפיות: 1949

Re: שמיעת שירים חילונים

מה הקשר? קרליבך לא שר שירים שלו, מילים אני מתכוון, הוא שר פסוקים ותפילות.
השאלה שלך אני מבין היא בעיקר על שיר שתוכנו חילוני. ולא שהאדם השר אותו חילוני.
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 11:28
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תשובת השלמת חיים
תגובות: 3
צפיות: 194

Re: ביאור תשובת השלמת חיים

לא הבנתי את דברי כבוד הסבא והרי בכל הראשונים מבואר שלמדו משם שאף על אביזרייהו צריך למסור נפש ומאי נפק"מ?
אולי כוונתו שנידון השאלה שם היה בפנויה, ובפנויה מפורש שם שאין צריך למסור הנפש ורק משום שלא יהיו בנות ישראל הפקר וזה לא שייך בנידון דידן.
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 11:21
פורום: ענינו של יום
נושא: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד
תגובות: 64
צפיות: 1577

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

היות וראש האוסרים היה הרבי מסאטמער רבי יואליש זצ"ל
אז מן הראוי לשאול: מה הוא היה עונה על השאלה?
ופשיטא ללא שום ספק, שהוא היה פוסק לאיסור חמור ביותר...
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 10:31
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4581

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

בנושא הנידון פה. אינני מבין כלל מה הנושא, ובלי להיכנס לעקרון של הנושא, כמדומה שזה כולם מודים, שאם יש לאדם אפשרות כל חייו להתפרנס בלי לצאת לעבוד, פשיטא ופשיטא שעדיף שיעסוק בעניני רוחניות [ואינני מדבר דווקא על כולל וכיו"ב אלא באופן כללי ברוחנית בדברים שבנשמה] ולא יבזבז את כל חייו על עולם הזה. ואם כן מ...
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 10:23
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4581

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

מה שמאוד מוזר באותה חסידות [של המשפיע מההודעה הקודמת] וכבר דברתי כמה חסידים שם והם לא ידעו מה לענות. הבעל יוצא לעבוד, אבל אם כן, אז היה מתבקש שלכל הפחות האשה תשב בבית, כל כבודה בת מלך פנימה וסדרים עליונים [כמבואר בהודעה הקודמת] וכפי שהיה נהוג מאז ומעולם. אבל לא ולא, האשה יוצאת לעבוד ועוד איזה עבודה....
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 02:50
פורום: דעת דורות
נושא: למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?
תגובות: 6
צפיות: 367

Re: למישהו יש את המעשה עם הרב מבריסק והיהודי שזלזל בו?

הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל מספר את זה באחד מפניניו.
אולי פניני הגרי"ז.
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 00:43
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4581

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

אני גם שמעתי שמרן הגר"ש אויערבאך תמיד היה מספר מה שאומר החסיד, וכמדומה שאמר שמכל כיתתו בעץ חיים נשארו בודדים. מאידך גיסא צודק נזהר מצבועים, שהיום הקלקול הוא בפנים. הוא מדבר על לבושים כחרדים ומקולקלים מבפנים, מה שפעם לא היה. והרי אדם יכול היום ללבוש את השמונה בגדים כלפי חוץ ולחיות בפנים כמו חילוני. ב...
על ידי בני תורה
06 אוקטובר 2018, 21:21
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות
תגובות: 33
צפיות: 938

Re: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות

טוב, אז לסיכום אם כן נמצא שעל כרחך מנהגינו הוא כדברי התשב"ץ שהבאתם. ואם כך יקשה עכ"פ בדברי המשנה ברורה ועוד לפניו רק שאיני זוכר שמותם... שבניסן כתבו הטעם משום יצא רובו בקדושה, ומה הוצרכו לזה? הרי מנהג ישראל שלא לומר בחודש תשרי ובודאי אף מנהגם היה כן, וא"כ אף בניסן תיפוק ליה משום הך שמחת הרגל שביאר ה...
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 12:07
פורום: בית המדרש
נושא: נר ביתו ונר חנוכה
תגובות: 3
צפיות: 176

Re: נר ביתו ונר חנוכה

לפי הדמיון שלך לסברת הלבוש, יש כאן הערה,
האם לפי אותם שיטות אשה אינה יכולה להוציא איש בנר חנוכה?
כמדומה שמפורש לא כן, ללא מחלוקת.
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 11:14
פורום: שבת קודש
נושא: שבת בראשית
תגובות: 3
צפיות: 192

Re: שבת בראשית

שבת בראשית אין הכוונה לשבת המסויימת הזו של פר' בראשית [שבה יש קידוש גדול...]
שבת בראשית הוא כינוי לשבת של בריאת העולם קודם שניתנה עדיין לעם ישראל במתן תורה.
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 10:57
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה
תגובות: 78
צפיות: 1631

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

בני תורה כתב:
סבא כתב:הנה האשל אברהם-
אשל אברהם.jpg
יישר כח גדול,
אני רואה שזה מהדורא תנינא מעניין שבשו"ע הישן זה לא מופיע?
יש לכם אפשרות לבדוק את זה?
כעת אני רואה בשו"ע פרידמן שאכן יש כמה מהדורות של אשל אברהם.
חבל שבטלמן יש רק את מהדו"ק.
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 09:58
פורום: דעת דורות
נושא: טעם בלימוד הפשט
תגובות: 86
צפיות: 2883

Re: טעם בלימוד הפשט

טוב אני לא מאמין שזה היה השיקול. גם בליטא כמדומה שרק בטעלז למדו את זה, אולי בברנוביץ אצל ר' אלחנן גם כן, לא זוכר אם יש על זה שיעורים מר' אלחנן, כמדומה שכן. לא חושב שצריך לחפש טעמים מיוחדים למה פה הוא לא הכניס את זה ללימוד הישיבה. דרך אגב, את מסכת פסחים וסנהדרין הרב הכניס. על אף שלא למדו את זה בישיבו...
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 08:59
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור
תגובות: 36
צפיות: 1007

Re: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור

ללא שייכות לנושא המדובר בפרטות אך מענין לענין. מה מקור הביטוי באידיש ' שטותים מיט לאקשען ' [שטויות עם 'לאקשען' = איטריות] אז זה הולך כך. ידועים דברי התוס' בקידושין דף לח. בענין איסור חדש במצה, שהקשו למה עשה דמצה לא ידחה לאו דאכילת חדש. הרבי ר' יונתן אייבשיץ בישיבתו הקשה דלכאורה אין זה בעידנא שהרי אי...
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 08:46
פורום: דעת דורות
נושא: טעם בלימוד הפשט
תגובות: 86
צפיות: 2883

Re: טעם בלימוד הפשט

קהלת כתב:כך הוה עובדא לפני שבעים שנה וכן היתה תופעה של חוצניקים שחזרו לחו"ל עם סמיכה
לא בגלל משיכה, אלא בגלל מקצוע ודו"ק.
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 08:43
פורום: דעת דורות
נושא: הספד הגר"ש אויערבאך על הרבנית
תגובות: 5
צפיות: 383

Re: הספד הגר"ש אויערבאך על הרבנית

נמצא באוהל רחל הראשון שיצא עניני אלול.
הספד נורא הוד שחובה לכל בן תורה לקרוא אותו.
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 01:03
פורום: דעת דורות
נושא: טעם בלימוד הפשט
תגובות: 86
צפיות: 2883

Re: טעם בלימוד הפשט

שמעתי על מרן הרב זצ"ל שלא נתן ללמוד חולין בישיבה כי ראה שנמשכים להלכה. ובאמת נזיקין וגם נשים מתיחדים בחידוד ההבנה. והגר"ח בגאונותו היה לו בהירות וגדרים גם בטהרות וקדשים. יתכן, אבל אל תדמה שבטעלז למדו הלכה בחולין, ניתן לראות בשיעורי רא"י בלאך את השיעורים שמסר בטעלז על מסכת חולין. הבעי' שבחורים נמשכי...
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 21:02
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה
תגובות: 78
צפיות: 1631

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

ועדיין לא עניתם בשם מי הוא מביא את הטעם של ברוב עם, כי בב"ח אני רואה דברים אחרים לגמרי. כך כנראה כתב בספר קרבן חגיגה שהבאתם, וכך עכ"פ מצטט את דבריו היבי"א חלק ב' סימן י"ח וז"ל וכן הוכיח במישור הרב המג"ן ז"ל, בס' קרבן חגיגה (סי' פו), שהעיקר כמנהג עה"ק ירושת"ו, לומר ההושענות אחר ההלל, ודלא כמנהג שאר ...
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 20:58
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה
תגובות: 78
צפיות: 1631

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

אמירת הושענות אחרי מוסף, זה מנהג אשכנז בכל הדורות ונפסק ברמ"א ומוסבר בכל האחרונים, והחליפו כאן בארץ בקהילות החניכי רק בגלל הקושי לפתוח פעמיים את הלולב, ולכן בשבת אומרים אחרי מוסף, וגם בהושע"ר שבין כך יש הרבה הושענות ובלגן גם ברוב המקומות השאירו לאחרי מוסף. וכ"ז ראיה שאין מסורת והדברים גמישים ומשתני...
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 17:41
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה
תגובות: 78
צפיות: 1631

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

סבא כתב:הנה האשל אברהם-
אשל אברהם.jpg
יישר כח גדול,
אני רואה שזה מהדורא תנינא מעניין שבשו"ע הישן זה לא מופיע?
יש לכם אפשרות לבדוק את זה?
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 17:19
פורום: דעת דורות
נושא: טעם בלימוד הפשט
תגובות: 86
צפיות: 2883

Re: טעם בלימוד הפשט

א. בשמועה שמסר הרב שטיינמן יש הרבה מה לדייק.
ב. בעיקר הבאתי את מה שידוע בשם החזון איש
על חיבורו ב"ק ותקחנו משם.
ברור שיש מה לדייק. אבל התכוונתי לומר שבסך הכל כך כותב אותו מספר, ומה פתאום לדקדק בדברי המספר?
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 17:14
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה
תגובות: 78
צפיות: 1631

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

ועדיין לא עניתם בשם מי הוא מביא את הטעם של ברוב עם, כי בב"ח אני רואה דברים אחרים לגמרי. כך כנראה כתב בספר קרבן חגיגה שהבאתם, וכך עכ"פ מצטט את דבריו היבי"א חלק ב' סימן י"ח וז"ל וכן הוכיח במישור הרב המג"ן ז"ל, בס' קרבן חגיגה (סי' פו), שהעיקר כמנהג עה"ק ירושת"ו, לומר ההושענות אחר ההלל, ודלא כמנהג שאר ...
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 17:08
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה
תגובות: 78
צפיות: 1631

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

לא הבנתי, 'עשו כן בתחילה בגלל מנהג פוניבז'... מה ענין פוניבז' לכאן?
עיין לעיל ותראה שזה היה המנהג המקובל בראשונים עיין בטור.
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 17:05
פורום: דעת דורות
נושא: טעם בלימוד הפשט
תגובות: 86
צפיות: 2883

Re: טעם בלימוד הפשט

הרב שטיינמן מספר, שהחזון איש סיפר לו, שפעם שאל ראש ישיבה אחד למה הוא לא מסביר את הפשט בשיעור, רק לומדות. הר"י הצטדק שכשלומד עם תלמידיו פשט הם לא נהנים ולא רוצים להקשיב. אמר החזון איש, מכיון שהוא לא נהנה ללמוד פשט, הוא לא יכול לתת להם טעם בפשט. (מתוך דבריו בכנס על חינוך בביהכנ"ס של הרב רובין בהר נוף...
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 17:03
פורום: דעת דורות
נושא: טעם בלימוד הפשט
תגובות: 86
צפיות: 2883

Re: טעם בלימוד הפשט

הרב שך בתפרח וחברון לומדים שבת. ??? א. 'מרן רשכבה"ג זצוק"ל' למי הכוונה? ב. באיזה ישיבה? ג. באיזה ישיבות למדו בכלל מסכת שבת שאתה מייחס את ההוראה שלא ללמוד בשבת למרן רשכבהג זצ"ל? עשיתי מספור. א ב הרב שך ג בתפרח וחברון לומדים שבת. לא על זה עשיתי את סימני השאלה. את זה ב"ה הבנתי לבד. עשיתי סימני שאלה על...
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 16:52
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה
תגובות: 78
צפיות: 1631

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

ראה באשל אברהם [מבטשאטש] תרנ"א סעיף ח' שכתב בזה"ל כעת לא ראיתי מפורש מדוע במוסף יותר ברב עם. ואולי מצד שרבים מישינים יקיצו בזמן תחילת מוסף ונתוספים אל הציבור ואין נפרד מהציבור עד אחר סוף מוסף, ע"י זה שייך במוסף ברב עם. ואולי ע"י זה מנהג מדינות אלו היה קבוע לומר הושענות אחר מוסף. וכעת נתפשט בבתי מדר...
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 16:44
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה
תגובות: 78
צפיות: 1631

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

מישהו יודע להסביר לי למה אצל החזו"א בכל יום אמרו ההושענות אחר הלל, ואילו בהושענא רבה ושבת אמרו אחר מוסף [ולא כמנהגינו שרק בשבת אומרים אחר מוסף]? מי אמר לך שכך נהגו אצלו? מה שכתבו פה לחלק בסברת טירחא דציבורא בין הושענא רבא לשאר הימים ממש לא נראה בלשון המעטה. וא"כ מנין לך כל החילוק הזה, שאתה שואל עלי...